*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 3936
  • จำนวนผู้ชม : 1462860
  • จำนวนผู้โหวต : 458
  • ส่ง msg :
  • โหวต 458 คน
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 176 , 09:05:12 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


It’s springtime in Washington, D.C. and I’m so excited! There are a lot of places to enjoy nature, like the National Arboretum and Rock Creek Park.

Some spring days here are rainy. But other days are full of sunshine. The other day, it was sunny and beautiful. So, I walked to Rock Creek Park. And what did I see!? A blue heron. I took a picture but the bird was too far. So I ran closer and took another. Perfect.

You just heard me use the words other, the other and another.

As an English learner, you have probably used these words many times but may still be unsure if you are using them correctly.

In today’s program, we will help clear up any uncertainty you may have.

According to the above description let you know some different in English words. And you would see several different

in English meaning in grammar.

Many thanks to Google Translate and G Grammary together today again.

 

Another one of my granddaughter, name Kaam.

 

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/J78SdCzzumA

....................................................

Other, The Other and Another

3 hours ago

Everyday Grammar: Other, The Other and Another
Everyday Grammar: Other, The Other and Another
 
Other, The Other and Another
 

It’s springtime in Washington, D.C. and I’m so excited! There are a lot of places to enjoy nature, like the National Arboretum and Rock Creek Park.

Some spring days here are rainy. But other days are full of sunshine. The other day, it was sunny and beautiful. So, I walked to Rock Creek Park. And what did I see!? A blue heron. I took a picture but the bird was too far. So I ran closer and took another. Perfect.

You just heard me use the words other, the other and another.

As an English learner, you have probably used these words many times but may still be unsure if you are using them correctly.

In today’s program, we will help clear up any uncertainty you may have.

Otherthe other and another are used to talk about a person or thing that is additional or different. They can act as determiners or pronouns.

Blue herons are one of the most commonly seen animals in Rock Creek Park. They are tall with long legs and can reach a height of about 1.5 meters.
Blue herons are one of the most commonly seen animals in Rock Creek Park. They are tall with long legs and can reach a height of about 1.5 meters.

Determiners and pronouns

That’s important for today’s program.

Determiners are words placed before nouns to show which person or thing is being referred to. For example, in “other days,” the word other is the determiner and days is the noun.

English has more determiners. The words aantheour, your, both and any are just a few examples.

Pronouns are words that are used instead of nouns or noun phrases. For instance, I said, “So I ran closer and took another.” There, the word another acts as a pronoun and replaces the noun picture.

Now, let’s explore each word.

 

Other

We’ll begin with other.

The word other is indefinite. The simpler way to say that is it describes nouns in a non-specific way.

Other can mean “additional” or “different kinds of.”

Noncount and plural nouns

As a determiner, other can be used with noncount nouns and plural nouns. You may remember an earlier Everyday Grammar program on noncount nouns.

Here's other with the noncount noun luggage:

Do you have other luggage to check?

And here it is with the plural noun plans:

Other plans offer unlimited monthly data.

One and ones

It is also very common to use the determiner other with the pronouns one and ones. When we do this, we must put an additional determiner before other.

Here it is with the pronoun one:

That picture's a little drab. I like that other one better.

And here it is with ones:

These are not the right keys. Could you look for the other ones?

Did you notice that none of the examples uses the plural form others? When it is a determiner, other never takes plural form.

As a pronoun

Other can also act as a pronoun. For this use, the plural form, others, is more common, as in this example:

This shirt has a hole in it. Do you have others?

 

The Other

Now, let’s talk about the other.

A minute or two ago, you heard an example that used this phrase.

The other is definite; it refers to specific people or things.

Singular nouns

As a determiner, the other can be used with singular and plural nouns.

With singular nouns, it can mean the second of two choices, as in this example:

That green is a little drab. I like the other color better.

It can also mean the opposite direction or side, as in this:

My apartment is on the other side of D.C.

Plural nouns

With a plural noun, the other refers to the remaining people or things, as in this:

Where are the other keys? These are not working.

As a pronoun

The phrase the other can also act as a pronoun – singular or plural. Listen to two examples:

This hat looks better than the other.

Keep this copy of the script. I’ll take the others.

With a plural noun, the phrase
With a plural noun, the phrase "the other" refers to the remaining people or things, as in, "Where are the other keys?"

Another

Now, let’s talk about another.

The word another is made from two words: an and other. The word an tells us that another is indefinite. It doesn’t refer to specific person or thing.

Another can mean “one more” or “different from the first or other one.”

Singular nouns

It is always singular and we use it with singular nouns.

Listen to two examples:

I’ll take another cup of coffee, please.
Is there another gas station near here?

With ‘one’

As a determiner, another is also commonly used with the singular pronoun one. Listen to a short exchange:

Would you like a second cup of coffee?
Sure, I’ll have another one.

As a pronoun

We can also use another as a pronoun.

You’ll recognize the next exchange:

Would you like a second cup of coffee?
Sure, I’ll have another.

Well, that was a lot of information! Visit our website for a few tips plus a practiceexercise.

I’m Alice Bryant.

 

Alice Bryant wrote this story for Learning English. Caty Weaver was the editor.

 

 

determiner

pronoun

singular

another key (is)

another (is)

plural

other keys (are)

others (are)

singular

the other key (is)

the other (is)

plural

the other keys (are)

the others (are)

As a determiner, other does not take the plural form (no -s at end):

other keys (right)
others keys (wrong)

the others keys (wrong)

A determiner is needed before other when it is used with a singular noun:

the other day (right)
other day (wrong)

When the noun is indefinite (unspecific), use another.

another picture (right)
other picture (wrong)

The an in another means “one.” Another is always singular. Use it only with singular nouns:

another bicycle (right)
another bicycles (wrong)

______________________________________________________________

Practice

 

Now, you try it! Choose one of these answers for each sentence: another, other, the other, others, the others. Write your answers in the comments section. Note: One of the sentences has two possible answers.

1. Some people like to go home after work. ______ like to meet up with their friends.

2. Sorry, there are no empty seats on this side of the room. There may be seats on _____ side.

3. I love this city. There is no _____ place like it!

4. That dress is not formal enough for the wedding. Do you have ______?

5. Your computer is so old. Maybe you should buy ______.

6. You met one of my sisters. But I have _____ one who lives in Boston.

7. These boxes are for dishes. _____ are for cups and glasses.

8. Are there any _____ questions?

______________________________________________________________

Words in This Story

 

uncertainty – n. the quality or state of being doubtful

refer – v. to have a direct connection or relationship to something

phrase – n. a group of two or more words that express an idea but do not form a complete sentence

plural – adj. relating to a form of a word that refers to more than one person or thing

drab – adj. not bright or colorful

notice – n. to become aware of something by seeing or hearing it

singular – adj. relating to a form of a word that refers to one person or thing

script – n. the written form of a video, television show, play or something else

tip – n. a piece of advice or useful information

practice – v. to do something again and again in order to become better at it

...............................................

March 14, 2019

March 14, 2019
A look at the best news photos from around the world.

A Russian Orthodox priest blesses the Soyuz MS-12 spacecraft at the launch pad of the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan.
1A Russian Orthodox priest blesses the Soyuz MS-12 spacecraft at the launch pad of the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan.
NASA astronaut Christina Hammock Koch, a member of the International Space Station (ISS) expedition 59/60, is seen inside a bus at a ceremony outside the Cosmonaut hotel, before the launch of the Soyuz MS-12 spacecraft from the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan.
2NASA astronaut Christina Hammock Koch, a member of the International Space Station (ISS) expedition 59/60, is seen inside a bus at a ceremony outside the Cosmonaut hotel, before the launch of the Soyuz MS-12 spacecraft from the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan.
South Korean singer Jung Joon-young arrives for questioning on accusations of illegally filming and sharing sex videos on social media, at the Seoul Metropolitan Police Agency in Seoul.
3South Korean singer Jung Joon-young arrives for questioning on accusations of illegally filming and sharing sex videos on social media, at the Seoul Metropolitan Police Agency in Seoul.
A woman reacts during a news conference after the announcement that one former British soldier would be prosecuted for murder relating to the killing of civilians by British forces in Londonderry, Northern Ireland, 50 years ago.
4A woman reacts during a news conference after the announcement that one former British soldier would be prosecuted for murder relating to the killing of civilians by British forces in Londonderry, Northern Ireland, 50 years ago.

Load more

........................................................

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Debating veganism: How to change someone's opinion

EPISODE 190314 / 14 MAR 2019

Introduction

Veganism is a controversial issue with strong opinions in favour and against. However, these opinion are less based on facts than you might think. What are they based on? And how can we convince someone to change an opinion? Dan and Rob find out and teach you new vocabulary.

This week's question

Which one of these items can a lacto-ovo-vegetarian eat?

a) pork

b) fish or

c) cheese

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

fad 
something that is popular but only for a short time

mainstream
something that has become accepted by most people as normal

polarised
a situation that causes people to divide into two groups with opposing views

immoral
something that society thinks is wrong or not acceptable

peripheral
relates to things that are not as important as the main argument but are connected to it / situated on the edge

decent
good or good enough

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript

Dan
Hello and welcome to 6 Minute English. I'm Dan and joining me is Rob.

Rob
Hello.

Dan
Here at BBC Learning English, we're always discussing diets.

Rob
I am on a sea-food diet. When I see food, I just have to eat it!

Dan
I suppose there's no chance of converting you to a vegan diet, is there? That seems be the most talked about food fad at the moment – a fad is something that is popular but only for a short time.

Rob
Of course, veganism – that's not eating or using any products that come from animals – may be more than a fad. It could be a lifestyle that improves our health and the planet. And it could be here to stay. But personally, me becoming a vegan would take some persuading.

Dan
I'm sure it would.  And in this programme we'll be discussing the debate about veganism and how it's sometimes difficult to change people's minds. But first a question to answer. We've mentioned what a vegan eats but what about a lacto-ovo-vegetarian? Which one of these items can they eat? Is it:

a) pork          

b) fish or

c) cheese?

Rob
I'll say b) they can eat fish.

Dan
Well, you’ll have to wait until the end of the programme to find out. But now back to veganism. According to some national surveys, there are now around 3.5 million full-time vegans in the UK... and the number is growing!

Rob
And what was recently a radical lifestyle choice is slowly moving into the mainstream – or has become accepted by most people as normal.

Dan
Advocates of veganism say their healthy lifestyle would also free up space and resources for growing food and it would help reduce greenhouse gas emissions.

Rob
Yeah, but come on Dan. Having a meat-free diet means you might not get all the nutrients you need.

Dan
Well, this is all part of the debate, Rob. There's always two sides to an argument and it's something that's been discussed on BBC Radio 4's Farming Today programme. They spoke to Dr Jutta Tobias Mortlock, a senior lecturer in organisational psychology at London's City University, who explained why views about veganism are so polarised – that 'means causing people to divide into two groups with opposing views'.

Dr Jutta Tobias Mortlock
This issue touches on personal beliefs, and beliefs always trump facts and so, often when we talk about beliefs, we're touching on important values. Values are the things that guide our opinion over what's right versus what's wrong. And so whenever people argue over whether it's right or wrong to eat meat, they are in fact not debating the facts around this issue, they're actually debating the beliefs about what's moral or immoral about this.

Dan
So it seems in the whole debate about veganism we are basing our views on beliefs. A belief is something we feel is true or real. Our beliefs are based on our values – those are the things we think are right and wrong.

Rob
And when we argue over the rights and wrongs of veganism, we base it on our values – not hard facts. We talk about our view on what is immoral – so what society thinks is wrong or not acceptable. But basically, there is no right or wrong answer.

Dan
That's why we need facts, Rob.

Rob
So Dan, what can I do if I want to win you over to becoming an omnivore, like me?

Dan
According to Dr Jutta, there are two main routes to winning someone over: a direct, fact-based approach or a 'peripheral route', which might be more effective. Let's hear her explain how it works.

Dr Jutta Tobias Mortlock
If I'm working with you and I'm trying to get you to come round to my side, I might not focus on the central facts. I might focus on the peripheral stuff around how I'm constructing my argument. I'd look for ways of how they overlap as people, like what do they have in common? And that's a way to debate an issue such as this controversial one in a way to get people to feel connected to each other and to actually feel that they value each other as decent human beings.

Rob
Interesting! This is a more subtle way of winning an argument. She says we should focus on the peripheral stuff – these are the things that are not as important as the main argument but are connected to it.

Dan
So we could say we're looking for common ground – things that both sides agree on or at least understand. Dr Jutta talked about making both sides feel connected. And it's a good point. Even if you don't want to be a vegan, you should respect someone's choice to be one.

Rob
Yes, it's all about valuing someone as a decent human being. Decent means 'good and having good moral standards'. Like us, Dan!

Dan
Well, they're wise words, Rob! Of course, it would be morally wrong – immoral – not to give you the answer to our quiz question. Earlier I asked which one of these items can a lacto-ovo-vegetarian eat.

Rob
I said b) fish.

Dan
Sorry, no – that's something they can't eat – but they can eat cheese. A lacto-ovo-vegetarian is a person who eats vegetables, eggs, and dairy products but does not eat meat.

Rob
No meat! No steak! How can they enjoy eating?!

Dan
Rob, remember as a decent human beings, we respect all views here.

Rob
Just joking – but now I'm deadly serious about reviewing some of the vocabulary we've discussed today.

Dan
OK. Our first word was fad. A fad is something that is popular but only for a short time.

Rob
Next, we mentioned mainstream. Something that is mainstream has become accepted by most people as normal.

Dan
Then we had polarised – that describes a situation that causes people to divide into two groups with opposing views.

Rob
belief is something we feel is true or real. And immoral describes something that society thinks is wrong or not acceptable.

Dan
We also mentionedperipheral, which relates to things that are not as important as the main argument, but are connected to it. It also means situated on the edge.

Rob
And finally, decent means good or good enough.

Dan
Don't forget you can learn more English with us on our website at bbclearningenglish.com.

Rob
Bye for now.

Dan
Goodbye.

................................................

File photo: Prime Minister Prayut Chan-o-cha
File photo: Prime Minister Prayut Chan-o-cha

PM fears for northerners’ safety amid tropical storms

national March 15, 2019 09:00

By The Thaiger

Prime Minister Prayut Chan-o-cha says he is concerned for public safety because of tropical storms that have been forecast for the northern regions until next Tuesday.

He has instructed the authorities to take preventive and relief measures against damage.

Government spokesman Lt Gen Werachon Sukondhapatipak said the prime minister is concerned about northern Thailand, especially until March 19.

Tropical storms are expected in the northeast and east and due to move to the northern and central regions and Bangkok. 

Prayut called on residents to follow advice from the Meteorological Department and avoid open spaces, big trees and unstable structures. Farmers were advised to prepare for possible damage. 

The premier instructed the Ministry of Interior, Ministry of Agriculture and Cooperatives and the armed forces to continually monitor the situation and alert those at risk while taking preventive and relief measures. 

The weather for southern Thailand, including the Andaman coast, is for potential thunderstorms but is mostly fine, according to the Meteorological Department.

 ..............................................

Thai Raksa Chart Party holds an election rally at Lan Khon Muang plaza in front of Bangkok City Hall on Friday.
Thai Raksa Chart Party holds an election rally at Lan Khon Muang plaza in front of Bangkok City Hall on Friday.

EC ‘brave’ to send Thai Raksa Chart to Constitutional court, says former commissioner Somchai

Breaking News March 01, 2019 19:16

By Kas Chanwanpen 
The Nation

While others have criticised the Election Commission’s decision to take the Thai Raksa Chart Party to the Constitutional Court to seek dissolution, former commissioner Somchai Sriwatanayakorn on Friday hailed the agency’s “courage”. Taking the case to the court at a later date could have brought about much political confusion, he said.

Speaking to the public forum “Thai Raksa Chart Party’s Possible Dissolution” held at Foreign Correspondents' Club of Thailand, Somchai said the EC commissioners may have put themselves at risk and could have to take responsibility for an “undesirable outcome” by rushing to take the case to court.

Drawing on his experience as a former commissioner, Somchai noted that should normally take from 15 to 30 days or more for a sub-committee to work through a case before the commission could make a decision.

Somchai said a case that took only one or two days for a decision, as occurred over Thai Raksa Chart’s possible dissolution, was rare. However, by not using a sub-committee to help determine the case, the EC could be putting themselves at risk, he added.

 ....................................................

FINISHED 

March 15, 2019แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน