*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4341
  • จำนวนผู้ชม : 1605213
  • จำนวนผู้โหวต : 467
  • ส่ง msg :
  • โหวต 467 คน
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 302 , 08:47:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

 How are you doing?

If you have a position in your office, that means you have to take care or responsible with others also.
Then I'd like you to understand the meaning of the word "responsible" as in the article below.

Meaning of responsible in English

Contents
responsible
adjective UK ​ /rɪˈspɒn.sə.bəl/ US ​ /rɪˈspɑːn.sə.bəl/
responsible adjective (DUTY)
be responsible for sb/sth/doing sth

B1 to have control and authority over something or someone and the duty of taking care of it, him, or her:

Paul is directly responsible for the efficient running of the office.
Her department is responsible for overseeing the councils.
More examples

The city council is responsible for keeping the streets clean.
Our practice is responsible for about five thousand patients in this part of Leeds.
Council employees are responsible for the upkeep of the gardens.
The Forestry Commission is responsible for preserving over 2 million acres of woodland.
Nurseries are responsible for the children in their care.
be responsible for sb/sth

to be controlled by someone or something:

In Australia, the prime minister and the Cabinet are responsible to the House of Representatives.
Thesaurus: synonyms and related words

responsible adjective (BLAME)
be responsible for sth/doing sth

B2 to be the person who caused something to happen, especially something bad:

Who is responsible for this terrible mess?
Last month's bad weather was responsible for the crop failure.
More examples

hold sb/sth responsible

to blame someone or something:

He held me personally responsible whenever anything went wrong in the project.
be responsible for your actions

to be in control of yourself so that you can fairly be blamed for your bad actions:

The defendant was depressed and therefore not fully responsible for her own actions.
Thesaurus: synonyms and related words

responsible adjective (GOOD JUDGMENT)

B2 having good judgment and the ability to act correctly and make decisions on your own:

a hard-working and responsible employee
Let's stay calm and try to behave like responsible adults.
Many big companies are now becoming more responsible about the way they operate.
Opposite
irresponsible

B2 A responsible job or position involves making important decisions or doing important things.

Notice : 

 

sb is an abbreviation for somebodysth is an abbreviation for something.

The sentence means to tell somebody to do something. In real life, any person and anything can be included in the sentence, for example, tell [your student] to [complete their homework]. A dictionary should explain this.

Can you use these words in your essays? No. They are not real English words.

Can you use these words in your posts on Stack Exchange? Maybe. Until you are very certain how to use them, use the words in full.

 

..........................................

#UNFAO Working together towards responsible antimicrobial use https://youtu.be/U0TQE_XZRPo

 

.............................................

 FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/IBlUM-0NZZU

...............................................

 

Phrasal Verbs: Come Back, Come Up

3 hours ago

everyday grammar
everyday grammar

Braveheart was released over 20 years ago, yet is still popular among American movie-lovers today.

The 1995 film tells the story of William Wallace, a Scottish knightwho led a rebellion against English rule.

Actor Mel Gibson directed the film and also played Wallace. In the movie, he said the following lines:

“Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance … to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!”

Today we will explore Gibson’s statement. Specifically, we will study how he used a very common phrasal verb.

But first, let us begin with a few definitions.

Phrasal Verbs

Phrasal verbs are made up of two or more words - verbs and particles. The particle is often a short word like back or up.

When used together, the verbs and particles have an idiomatic meaning. In other words, the phrasal verb means something other than what the individual words suggest.

As we have noted in other programs, the English language has thousands of phrasal verbs.

The good news is that some phrasal verbs are more common than others are.

Norbert Schmitt and Mélodie Garnier are language experts. They developed a list which ranks the most common phrasal verbs. They called it the PhaVE list.

We talked about some of the most common phrasal verbs in another Everyday Grammar program.

Today, we will explore two common phrasal verbs. They both have the verb “come.” They are come back and come up.

#1 Come back

Schmitt and Garnier put come back at #3 on their list.

When English speakers use come back, they almost always mean to return to a place or a conversation topic.

Think back to the lines from Braveheart:

“…for one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!”

Mel Gibson said come back with the meaning of returning to a place. The word here suggests that he is talking about a place.

How might an English speaker use come back to mean to return to a conversation topic?

Here is an example. Imagine you are watching some kind of a debate on television, or TV. It could involve politicians, political commentators, or even news broadcasters.

1: I understand you.

2: I’m not sure that you do, I keep coming back to this point…

In the exchange, you heard the speaker say, “coming back to this point.” The words “to this point” suggest that the speaker is talking about returning to something said earlier.

#2 Come up (Come up with and come up)

Now, let us turn to a different phrasal verb: come up. Schmitt and Garnier put it at #4 on their list.

English speakers use come up in different ways.

One common way is to add the word with. So, English speakers often use the expression come up with.

Come up with often means to bring forth or produce.

Imagine you are at a high-tech company in the United States. An employee describes a very good idea or answer to a problem. You might ask, “How did you come up with that idea?”

In this case, you are asking how the employee thought of the idea. You are asking for the steps that led the employee to form their idea.

Think of come up with as an intelligent phrasal verb. Intelligent people come up with solutions to problems.

English speakers use come up without the word 'with' to mean something different: “happen soon.” When speakers use come up, they often use it in the present progressive tense.

For example, TV or radio broadcasters often say, “a new program is coming up,” or “a shocking interview is coming up after the break.”

In both cases, the speaker is using coming up to suggest that something will be happening soon. The verb tense can also give you an idea about what they are suggesting.

Closing thoughts

Now, let’s come back to our main subject: phrasal verbs.

Learning phrasal verbs is not easy. But you can make the learning process easier by studying and using small numbers of them at a time.

Over time, you will slowly build up a set of many phrasal verbs that you can understand and use.

How should you practice with them? You could start by coming up with examples of your own.

And that’s Everyday Grammar.

I’m John Russell.

And I’m Jill Robbins.

 

John Russell wrote this story for VOA Learning English. George Grow was the editor.

_____________________________________________________________

Words in This Story

knight – n. a soldier in the past who had a high social rank and who fought while riding a horse and usually wearing armor

rank – v. to rate or place (someone or something) in a position among a group of people or things that are being judged

conversation – n. an informal talk involving two people or a small group of people; the act of talking in an unofficial way

topic – n. a subject or issue being discussed

progressive tense – v. a verb tense that is used to mean an action or a state that is continuing to happen

interview – n. a meeting involving two or more people during which information is collected

practice – v. to train by repeated exercises

We want to hear from you. Write to us in the Comments Section.


.........................................................

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Is shame always bad?

EPISODE 190718 / 18 JUL 2019

Introduction

Why is 'shame' the emotion of now? Does it have anything to do with social media? We know that shame can make someone sad and hopeless but could there be a positive side to this feeling? Neil and Sam discuss the feeling of shame and teach you new vocabulary along the way.

This week's question

The chemical which was used to make cooking pans non-stick was discovered by accident, when was this? Was it…
a) the 1930s
b) the 1960s
c) the 1980s

Vocabulary

shame (noun)
a strong feeling of guilt and embarrassment

to shame (verb)
to make someone feel shame by, for example, publicly highlighting their bad behaviour

crippling / debilitating
this could be emotional, physical or even financial and means making a situation impossible to deal with

to effect
to make something happen

Teflon
A brand name of the chemical PTFE which is used, amongst many other things, to make cooking pots and pans non-stick

coated
covered in

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript  

Neil
Hello, and welcome to 6 Minute English. I'm Neil. 

Sam
And I'm Sam. 

Neil
In this programme we'll be talking about the emotion of shame. What can you tell us about this word, Sam? 

Sam
Well, it can be a verb or a noun. As a noun it's an emotion for the uncomfortable feeling we have when we feel embarrassed or guilty about something that we've done. It’s a very strong feeling. 

Neil
We’ll explore this topic in more detail shortly, but first a question. Now it might seem like a random question, but all will become clear later, I promise. The chemical which was used to make cooking pans non-stick was discovered by accident, when was this? Was it…
a) 1930s
b) 1960s or
c) 1980s
What do you think, Sam? 

Sam
Ah – well, first, I've no idea what non-stick cookware has to do with our topic of shame but as to the question itself, I think it has something to do with Nasa and the space programme, so I’m going to say 1960s. 

Neil
Well, we will find out later in the programme if you are right. The idea of shame is not new, by any means, but social media has made it a very modern concept, hasn’t it? 

Sam
Yes, when it’s used as a verb, to shame someone, it means to say or write things in public designed to make other people feel bad about their behaviour and this is something we see a lot In social media. 

Neil
This topic was discussed on a recent edition of the BBC radio programme Woman’s Hour. One of the guests was Hetta Howes from City University, London. Does she think that shame is always a bad thing? 

Hetta Howes 
If you have too much shame it’s crippling, it's sort of debilitating and that’s bad, but the right amount of shame can be really positive because it affects change and I wonder if we’re starting to see that a bit in modern culture as well from sort of social media platforms because if someone’s done something that we consider to be a little bit wrong, we can sort of publicly shame them and maybe affect some positive change. 

Neil
So is shame always bad? 

Sam
Well, she does say that too much shame can be crippling and debilitating. Both these words mean that shame is so strong that we really can’t manage the emotion, we can’t deal with it, we can’t do anything to put it right. But she does say that a bit of shame can be positive because it effects change. This means that it causes change. If someone is shamed on social media, it’s very public and can mean that they change their behaviour. 

Neil
I suppose though there is one group  I think have to accept public shaming, and perhaps deserve it more than others. 

Sam
I think I can guess. Would it be politicians, perhaps? These days we are very cynical about politicians, aren’t we? Social media is one area where the public can directly contact and comment on what their representatives are or aren’t doing. 

Neil
But politicians are a particular kind of person, aren’t they? Cultural historian Tiffany Watt-Smith made this comment on the same Woman’s Hour programme. 

Tiffany Watt-Smith
Shame is ... can be very very useful and the idea of someone who doesn’t experience that at all, like a sort of Teflon-coated politician, I mean, that's… that’s a kind of frightening image. 

Neil
What’s she saying here, Sam? 

Sam
She’s talking about how some politicians to do not seem to be bothered by shaming. They just ignore it and move on. She describes them as Teflon coated. This is – aha – a reference to non-stick cookware! Teflon is the brand name of the chemical which was used to make pots and pans non-stick. The pans were coated or covered in this material. The reference to politicians is that there are some to whom criticism and shame just don’t stick. They manage to avoid any negative consequences of their actions and this, she says, is scary. 

Neil
Here’s Tiffany Watt-Smith again. 

Tiffany Watt-Smith
Shame is ... can be very very useful and the idea of someone who doesn’t experience that at all, like a sort of Teflon-coated politician, I mean, that's… that’s a kind of frightening image. 

Neil
It’s nearly time now to review our vocabulary, but first, let’s have the answer to the quiz question, which was about non-stick coating on cookware, or Teflon, as we heard. When was it invented? 
a) 1930s
b) 1960s or
c) 1980s
What did you think, Sam? 

Sam
I guessed the 1960s as I think it was invented as part of the US space programme. 

Neil
Well, a lot of people think that and, like you, a lot of people are wrong. It was actually discovered, by accident, in 1938. So well done if you got that right but no shame if you didn’t! Now on with today’s words. 

Sam
OK. Yes, we were talking about shame, an uncomfortable feeling of guilt and embarrassment at something we’ve done.

Neil
Shame can be crippling and debilitating. Both these adjectives mean making someone unable to deal with the situation. They can feel so badly about what they have done that they find it difficult to move forward emotionally. 

Sam
We then had to effect change. This means to make change happen. Note this is 'effect' with an 'e' and not 'affect' with an 'a'. 

Neil
Teflon is a non-stick covering for cookware. 

Sam
And something that is coated with something is covered with something. So Teflon coated means covered in Teflon

Neil
Well, that’s all for this programme. We’ll be with you again soon, but if you can’t wait, you can find us in all the usual places on social media, online and on our app. Just search for bbc learninglish. Goodbye! 

Sam
Bye!

...............................................................

 

Dramatic drop in Mekong water level sparks alarm

Jul 18. 2019
Dry Mekong River during wet season
Dry Mekong River during wet season

Facebook Twitter

By Pratch Rujivanarom
The Nation

1,079 Viewed

Mekong River water levels that fell dramatically on Thursday under impact from dam operations will soon recover, says the national water management agency.

Somkiat Prajumwong, secretary-general at the Office of National Water Resources (ONWR), offered the reassurance despite warnings from experts that the dams are destroying Mekong ecosystems and doing long-lasting harm to millions of people who depend on the river.

Over this week, Mekong River levels on the Laos-Thailand border in the Northeast fell at an alarming rate after China’s Jinghong Dam reduced its discharge and Xayaburi hydropower dam in Laos began trial operations.

Somkiat admitted that Thai authorities had no measures to mitigate the rapid change in water level but said the river would return to normal quickly, as Jinghong Dam had already resumed its regular discharge rate and the Xayaburi Dam trial would conclude soon.

Xayaburi hydropower dam

Xayaburi hydropower dam

The Mekong River Commission (MRC) said that China had halved the discharge rate from Jinhong Dam for powerline maintenance between July 5 and 17, while a 72-hour test on Xayaburi Dam’s fifth power turbine would end on Friday.

“I urge people to wait a bit longer since the water level in the Mekong River will get back to normal within a few days,” Somkiat said.

“Xayaburi dam is run-of-the-river hydropower dam, which means it cannot hold much water in its reservoir and will only delay the river flow by around 24 hours, so the water discharged from China will refill the lower reaches of the Mekong River soon.”

He added that once the Xayaburi dam begins full operations in October, Thai authorities would receive obligatory timely reports of water discharge and river-level changes from its joint operator, the Electricity Generating Authority of Thailand (Egat).

Meanwhile, Egat has dismissed concerns brought up by the Thai People’s Network in Eight Mekong Provinces, claiming that the Xayaburi dam’s impacts will be minor and localised, with no damage done to people living downstream in Thailand.

However, the network pointed out on Thursday that the drastic unseasonal change in Mekong water levels in the Northeast of Thailand were a direct impact of Xayaburi Dam operations upriver.

The network added that since almost all the electricity generated by the dam will be sold to Egat, the electricity generating authority is responsible for the dam’s impacts downstream, which would include compensating people for loss of earnings and livelihood.

Dead aquatic animals on dry Mekong riverbed

Dead aquatic animals on dry Mekong riverbed

Chainarong Setthachua, an academic at Maha Sarakham University, said he was dismayed to see the ongoing catastrophic impacts caused by Mekong mainstream dams.

Chainarong said extreme changes in water levels due to dams’ operations had already decimated the river’s fish stocks, the main source of protein for more than 60 million people living in the Mekong Basin.

Major hydropower development on the Mekong mainstream had already caused massive biodiversity loss and extreme environmental degradation throughout the Basin, he added.

Mekong countries must abandon all hydropower dam projects on the river in order to restore the health of Mekong ecosystems and protect our future generations from fast-approaching ecological disasters, Chainarong said.

 ....................................................

FINISHED

July 19, 2019

 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน