*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4242
  • จำนวนผู้ชม : 1570582
  • จำนวนผู้โหวต : 466
  • ส่ง msg :
  • โหวต 466 คน
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 251 , 08:36:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สิงห์นอกระบบ โหวตเรื่องนี้

 How are you doing?

 

In English, as same as many languages worldwide, there some differences between words. Today you'll
know: How are Set and Settle Different? on this page
as well.
Many thanks for Google Translate and G Grammarly as ever.


 A man with well thinking !!

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/IBlUM-0NZZU

...........................................

How are Set and Settle Different?

3 hours ago

Ask a Teacher
Ask a Teacher

This week we answer a question from Shahram in Iran. He writes:

Question:

“Hi. I want to know about the meaning of the words ‘settle’ and -set.’ – Shahram, Iran

Answer:

Dear Shahram,

The two words may look similar, but each has a different meaning. Both can be used either as a noun or as a verb.

Set

We begin with the word "set." The noun form of "set" means a group of similar things that belong together. Take, for example, a tea set, which is a group of cups and dishes used for serving tea. The verb form of "set" has many different meanings: Merriam Webster Learner's Dictionary lists 17 meanings alone for the single verb and another 30 phrasal verbs with "set." Luckily, you do not need to worry about all of those now.

Generally speaking, the verb "set" means "to put (something) in a place or position." It always has an object, a word that receives the action of the verb. Here are two examples:

Susan always sets her purse under the desk when she comes into the office. The object is "purse."

Larry set his hat on his head as he walked out the door. The object is "hat."

We also can talk about a literary work or a play being "set" in a place, which means the story happens there.

The book Big Little Lies is set in Australia.

Another meaning of "set" is to make something ready for use. As a child, one of my jobs was to "set the table." This meant putting the dishes, cups, and silverware out around the table, with one "set" for each person.

And, one last meaning of "set" for now; you will hear people talk about "setting a clock," that is, to make sure the clock has the correct time.

Settle

Now we turn to the word "settle." The noun form of "settle" once meant a long seat or bench, but we no longer use that definition these days. Instead, let me give you three meanings of the verb form. The first one is to end a discussion or an argument by reaching an agreement.

I had to settle a fight between two boys in class today.

We also use "settle" to talk about paying money.

After dinner, I settled the restaurant bill for my family.

One more meaning is to move to a place and make it your home.

The young couple settled in a small house in New York.

A related phrasal verb is "settle down," which can mean to get quiet, or to begin living a quiet life by getting married and having a full-time job.

Nasrin was a wild child but she settled down after getting married.

The baby settled down to sleep after drinking his bottle.

I hope these examples help to settle your mind about the differences between the words "set" and "settle."

And that's Ask a Teacher!

I’m Jill Robbins.

 

Dr. Jill Robbins wrote this story for VOA Learning English. George Grow was the editor.

 

Exercise: Choose "set" or "settle" to complete the sentence.

Sentence

set

settle

I gave my sister a tea ___ for her birthday.

X

 

We want to ______ in a small town to raise our children.

   

Let me ________ the bill with the waiter.

   

I forgot to ___ the clock when the time changed.

   

The Adventures of Huckleberry Finn is ___ on the Mississippi River.

   

The children had an exciting day, so it was hard to get them to _____ down tonight.

   

 

Words in This Story

 

phrasal verb – n. a group of words that operates as a verb and is made up of a verb and a preposition, an adverb, or both

purse – n. an object used by women for carrying money and small, personal belongings

desk – n. a table or similar piece of furniture

clock – n. a time piece; an instrument used to keep time

bill – n. a document that says how much money you owe for something you have bought or used

silverware – n. forks, knives, and spoons that are made of stainless steel, plastic, etc.

couple – n. two people who are married or who have a close or sexual relationship

Do you have a question for the teacher? We want to hear from you. Write to us in the Comments Section.

...................................................

 

July 19, 2019

July 19, 2019
A look at the best news photos from around the world.

Girls jump as they pose for a picture at a street festival in Gwangju, South Korea.
1Girls jump as they pose for a picture at a street festival in Gwangju, South Korea.
Brazil's Giovana Stephan and Brazil's Renan Souza compete in the mixed duet free artistic swimming event during the 2019 World Championships at Yeomju Gymnasium in Gwangju, South Korea.
2Brazil's Giovana Stephan and Brazil's Renan Souza compete in the mixed duet free artistic swimming event during the 2019 World Championships at Yeomju Gymnasium in Gwangju, South Korea.
A Honduran migrant mother and her 7-month-old child stand in line to board a bus that will take them and other migrants to Monterrey, from an immigration center in Nuevo Laredo, Mexico, July 18, 2019.
3A Honduran migrant mother and her 7-month-old child stand in line to board a bus that will take them and other migrants to Monterrey, from an immigration center in Nuevo Laredo, Mexico, July 18, 2019.
A Russian Orthodox priest blesses the Soyuz MS-13 spacecraft at the launch pad of the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan.
4A Russian Orthodox priest blesses the Soyuz MS-13 spacecraft at the launch pad of the Russian-leased Baikonur cosmodrome in Kazakhstan.

Load more

Share
 
....................................................
 
 
 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Are food allergies more common now?

EPISODE 190221 / 21 FEB 2019

Introduction

Research has suggested that food allergies may be more common these days than they were in the last 20 or 30 years. Why might this be? Is it linked to our diet? And are there any signs that a child might go on to develop a food allergy as an adult? Neil and Rob discuss if food allergies are becoming more common, and teach you new vocabulary.

This week's question

One of the most common food allergies is to peanuts. What kind of food is a peanut? Is it:

A) a vegetable

B) a nut or

C) a legume

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

food allergies
medical problems that are caused by eating certain foods

robust studies
detailed, thorough and accurate research

prevalence
a noun referring to how often or how frequent something is

eczema
a medical condition of the skin

a significant increase
a large, noticeable rise in the number of something

to put something down to something
to say that one thing is the reason for another

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript

Neil

Hello and welcome to 6 Minute English. I'm Neil.

Rob
And, hello, I'm Rob.

Neil
In 6 Minute English we often talk about food, don’t we, Rob?

Rob
Oh yes! And I love food. It’s a very important topic.

Neil
We know that too much of the wrong kind of food can be bad for our health. But there is another way that food can be harmful for some people.

Rob
Yes, you’re right. Some people have food allergies. They can become very ill if they eat certain foods such as peanuts, shellfish, milk and so on. So, Neil, do you have any food allergies?

Neil
Fortunately I don't, but my daughter is allergic to tree nuts, and so she gets very ill if she eats those.

Rob
Oh dear! Well, it seems as if there are more food allergies these days, or more people have them. Or maybe it’s just in the news more.

Neil
Well, that’s a very interesting point because that is the topic of this programme. Before we find out more though, here is our question. One of the most common food allergies is to peanuts. Now, what kind of food is a peanut? Is it:

A) a vegetable

B) a nut or

C) a legume

Rob
Oh, come on! A peanut is a nut! There’s a clue in the name there, Neil! But that would be too easy, wouldn't it? So I’m going to say that I’ve got no idea what a legume is, so that’s my answer. C.

Neil
I’ll have the answer at the end of the programme. To help answer the question as to whether food allergies are more common now, here’s Dr Adam Fox, who was speaking on The Food Programme on BBC Radio 4. Does he think there has been an increase?

Dr Adam Fox
I think we can be very confident if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were. So, for example, very robust studies that look at prevalence of things like eczemafood allergy do show really significant increases over 20, 30 years, for example.

Neil
Has there been an increase?

Rob
Well, yes. He says there have been significant increases. This means there has been a 'clear and obvious rise'.

Neil
Why does he think that?

Rob
He said that there have been robust studies. A study is a piece of research and if you say a study is robust, it means that it was 'very detailed and conducted thoroughly to a high standard'.

Neil
He said that these studies looked at the prevalence of a few things. Prevalence is a noun that refers to how common something is, how often it happens.

Rob
One of the things they looked at as well as food allergies was eczema. This is a skin condition that usually happens in childhood. The skin can get, red, itchy and painful over different parts of the body.

Neil
Here’s Dr Fox again.

Dr Adam Fox
I think we can be very confident, if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were. So, for example, very robust studies that look at prevalence of things like eczemafood allergy do show really significant increases over 20, 30 years, for example.

Neil
So what is the reason for the increase in food allergies? Is it genetics? Dr Fox again.

Dr Adam Fox
We certainly can’t put it down to genetics. And we now understand that there is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy.

Neil
Is it genetics?

Rob
No, he says 'you can’t put it down to genetics' which means 'you can’t explain it' by genetics.

Neil
In fact, according to the research, if you have eczema as a child, you are more likely to develop food allergies. Here's Dr Fox one more time.

Dr Adam Fox 
We certainly can’t put it down to genetics. And we now understand that there is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy.

Neil
OK! Now, time to review our vocabulary, but first, let’s have the answer to the quiz question. I asked: what kind of food is a peanut? Is it:

A) a vegetable

B) a nut

C) a legume

What did you say, Rob?

Rob
I said C) a legume, because that was only one I didn’t know and it can’t be as simple as being a nut!

Neil
An inspired guess! If you said C) legume, then congratulations. Despite the name, a peanut is not actually a nut. Rather conveniently though, we don’t have time for me to explain exactly why it’s not a nut, but I’m sure you’re smart enough to look it up yourself. 

Rob
So, you’re not going to explain it?

Neil
No, sorry, we don’t have the time.

Rob
Sounds to me like you’re allergic to hard work, Neil!

Neil
Nice link to today’s vocabulary. We do have time for that. Today we’ve been looking at the topic of food allergies. This is when a particular food causes a medical problem.

Rob
The problem could be minor or it could be very serious, even fatal and these are called allergic reactions.

Neil
The topic has been investigated with robust studies. This is research that has been done in a very detailed, accurate and thorough way.

Rob
The next word was the noun prevalence. This is used to talk about how common or how frequent something is. In this research, they examined the prevalence of food allergies in certain age groups.

Neil
Closely connected to food allergies is eczema. This is a medical condition that makes your skin dry, painful and itchy over different parts of the body.

Rob
It was reported that there had a been a significant increase in the number of people suffering from eczema and food allergies. A significant increase is a big and important increase.

Neil
And finally we had the phrase to put something down to something. This means 'to say one thing is the reason for another'. In this case, you couldn’t put the increase in food allergies down to genetics.

Rob
You know what I put the success of 6 Minute English down to?

Neil
No, what's that, Rob?

Rob
Your great knowledge of different subjects and skill as a presenter and communicator.

Neil
Well, that’s very kind of you… but I still don’t have time to explain what a legume is! In fact now it’s time to wrap up this edition of 6 Minute English. We look forward to your company again soon. In the meantime, check us out in all the usual places, online and on social media. We are BBC Learning English. Bye for now!

Rob
Goodbye!

 ......................................................
 

 
 
Jul 20. 2019
Facebook Twitter

By The Nation

69 Viewed

The new leadership at the Agriculture and Cooperatives Ministry plans a series of measures to deal with the imminent drought situation.

Chief among them is a reduction in the release volume of water from two key dams in the North, expected to save 10 million rai of rice paddies in the Central Region from going dry.

Many dams in the upper central provinces south of Bhumibhol in Tak province and Sirikit dam in Uttaradit province will also be temporarily restricted from trapping the water for their own use, to make sure water from both the major dams can travel to feed rice paddies down in the Central.

The daily release of water from the Bhumibol and Sirikit dams will be reduced to 40 million cubic metres, from the regular volume of 50 million, a ministry source said.

The measures were enacted after four ministers recently visited the ministry. They have started paying visits to many provinces and both dams on Friday to start their work.

Deputy minister Thammanas Phromphao said he would talk to the deputy prime minister in charge of national security on July 22 to seek help from the military in coping with the drought.

Deputy minister Praphat Phothasuthon said that most rice paddies would be at great risk if the regular rain volume were not available in the next two months, as the main water release from the two key dams needed to be limited.

Praphat also said it was important that operators of all dams abide by the new arrangements -- by not trapping the water for their own use, until it was their turn.

Praphat added that all the measures could be implemented without having to announce them as a policy in the Parliament session scheduled for July 25-26, as a drought is regarded as an emergency issue.

Thammanas said both departments involved in cloud-seeding operations would soon be instructed to target areas in need of rains. He also said that the military would be asked to make sure that all dams strictly follow the rules.

 .....................................................
 
FINISHED
 
July 20, 2019
 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน