*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4292
  • จำนวนผู้ชม : 1588767
  • จำนวนผู้โหวต : 466
  • ส่ง msg :
  • โหวต 466 คน
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 266 , 09:15:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สิงห์นอกระบบ , wullopp โหวตเรื่องนี้

 

College Success: Keeping Up with Mental Health

Editor's Note: This report is part of a continuing series offering advice to students at colleges and universities on how

to be successful throughout their educational experience.

The education report above is happening at foreign, not in our country right now. And however, although it useful,

I think that it did not cover problems in the wide scope of such students. The problem of finance for spending is an

example of such problems that I mean.

 Thanks a lot for Google Translate and G Grammarly together.

 

 Hmm! ... Good!

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/IBlUM-0NZZU

..........................................

College Success: Keeping Up with Mental Health

4 hours ago

The Student Health Center, which houses the Counseling Center and Prevention Services at North Carolina State University in Raleigh, North Carolina.
The Student Health Center, which houses the Counseling Center and Prevention Services at North Carolina State University in Raleigh, North Carolina.

Editor's Note: This report is part of a continuing series offering advice to students at colleges and universities on how to be successful throughout their educational experience.

 

College Success: Keeping Up with Mental Health
 

In many ways, the time spent seeking an education at a college or university can be some of the best years of a person’s life.

College students are usually just entering adulthood. Their academic programs present them with all kinds of new information and ideas. And even given the many demands on their time from their studies, the students often have the freedom to explore their identities and other outside interests.

But a person’s college years can also present difficulties. Sometimes, the challenges of academic success, making new friends and living far from home may feel like more than one person can deal with alone.

In fact, more and more college students in the United States have reported suffering from anxiety and depression, says Monica Osburn. She heads the Counseling Center and Prevention Services at North Carolina State University in Raleigh, North Carolina.

Osburn says it is important for students to have access to mental health services on campus. Off-campus options are likely too costly and difficult to get to for many students.

Monica Osburn, executive director of the Counseling Center and Prevention Services at North Carolina State University.
Monica Osburn, executive director of the Counseling Center and Prevention Services at North Carolina State University.

Research shows that having access to mental health services can help prevent students from dropping out of college, Osburn adds. Such services can make students feel more like their school really cares about them.

Osburn believes it is a good sign that more students are seeking mental health services. That means more of them are trying to find solutions to difficulties or problems they are facing.

“Half the battle, sometimes, is walking through the door, because there can be a lot of stigma with asking for help or receiving mental health counseling, especially if you are an international student who may not have counseling services at home,” Osburn told VOA. “So being able to come in, ask questions, see what the office looks like, will go a long way in breaking down some of those barriers.”

College students may struggle with many kinds of unhealthy behaviors. For example, they often ignore their need for sleep because they want to spend time with their friends. Or they might stay up all night to study for a big test.

One night of poor sleep may not be a major issue, Osburn says. But if it happens again and again, a student’s mental health may suffer. The worst part, Osburn says, is that many students may not even recognize what they are experiencing as a mental health problem.

“A lot of students don’t think about mental health and the outcomes there,” said Osburn. “Their symptoms might look more like physical symptoms, like being physically sick … when many of those could be symptoms of anxiety.”

A picture of the Memorial Belltower at North Carolina State University in Raleigh, North Carolina.
A picture of the Memorial Belltower at North Carolina State University in Raleigh, North Carolina.

Osburn urges any student who is facing problems or experiencing feelings they do not understand to visit their school’s counseling center. These centers employ trained mental health experts who will discuss these issues privately with the student.

Once a student meets with one of these experts, they can start to explore the things they are dealing with and what they might want from counseling. This can include general skills to deal with common problems or just talking through a given issue.

From there, students can plan ongoing individual meetings with a mental health expert. Or, the expert can connect the student with groups of students having similar problems, says Osburn. Campus counseling can sometimes even help students find the support they need elsewhere.

“Not every student needs therapy,” she said. “But if a student comes in … and we know they’re struggling … it might be related to food insecurity or some sort of financial issue ... Since we know the resources on campus so well, then we can connect that student with those resources, teach them … how to work through those new systems … and then problem-solve.”

I’m Pete Musto.

Pete Musto reported this story for VOA Learning English. Ashley Thompson was the editor. We want to hear from you. What kinds of mental health services do colleges and universities in your country offer? Write to us in the Comments Section or on our Facebook page.

________________________________________________________________

Quiz - College Success: Keeping Up with Mental Health

Quiz - College Success: Keeping Up with Mental Health

Start the Quiz to find out

________________________________________________________________

Words in This Story

academic – adj. of or relating to schools and education

challenge(s) – n. a difficult task or problem

anxiety – n. fear or nervousness about what might happen

campus – n. the area and buildings around a university, college, or school

option(s) – n. a choice or possibility

stigma – n. a set of critical and often unfair beliefs that a society or group of people have about something

counseling – n. advice and support that is given to people to help them deal with problems or make important decisions

outcome(s) – n. something that happens as a result of an activity or process

symptom(s) – n. a change in the body or mind which indicates that a disease is present

therapy – n. the treatment of physical or mental illnesses

....................................................

August 16, 2019

August 16, 2019
A look at the best news photos from around the world.

Boys take part in a parade to mark Gaijatra Festival, also known as the festival of cows, in Kathmandu, Nepal.
1Boys take part in a parade to mark Gaijatra Festival, also known as the festival of cows, in Kathmandu, Nepal.
A soldier attends a ceremony at the Rhone American Cemetery in Draguignan, southern France, as part of the events to mark the 75th anniversary of the Allied landings in the area during World War Two.
2A soldier attends a ceremony at the Rhone American Cemetery in Draguignan, southern France, as part of the events to mark the 75th anniversary of the Allied landings in the area during World War Two.
A woman lies in the road after Zimbabwean police wounded her during protests in Harare.
3A woman lies in the road after Zimbabwean police wounded her during protests in Harare.
A man rides his bike to work before sunrise near Frankfurt, Germany.
4A man rides his bike to work before sunrise near Frankfurt, Germany.

Load more

..............................................

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

How creative should we be?

EPISODE 181025 / 25 OCT 2018

Introduction

The World Economic Forum forecasts that by 2020, creativity will be in the top three most important skills for future jobs. This is particularly relevant for younger people who will be entering the world of work soon. BBC Learning English's very creative scriptwriter Rob and Neil discuss what it takes to be creative - and they also teach you related vocabulary.

This week's question

Banksy created a well-known piece of artwork that has been in the news recently. Do you know what it is called? Is it…

a) Girl with Balloon

b) Girl with Red Balloon

c) Balloon Girl

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

a creative (noun)
a person whose job is to use a lot of imagination and come up with new ideas, such as someone who works in the media or advertising

legitimately
describes doing something fairly and reasonably

think outside the box
find new ways of doing things

redress the balance
to make things fairer and more equal

lifeblood
the most important thing to make something a success

disparate
very different and unrelated

headspace
when your mind is in a good state and you can think clearly

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript

Neil
Hello. Welcome to 6 Minute English, I'm Neil. 

Rob
And hello, I'm Rob. 

Neil
Now Rob, how creative are you? 

Rob
Very creative, I think. Creativity is in my bones! Look at this wonderful script that I wrote and we're presenting right now. 

Neil
You are what we could call 'a creative' – a noun which means someone with a lot of imagination and ideas. In our job we have to create – or make – content that teaches English creatively. 

Rob
Creativity is becoming more important for everyone. The World Economic Forum forecasts that by 2020, creativity will be in the top three most important skills for future jobs. This is particularly relevant for younger people who will be entering the world of work soon – and that's what we'll be discussing today. But before we do, Neil, have you created a question for us to answer? 

Neil
Yes, and it's about the very creative artist Banksy. He created a well-known piece of artwork that has been in the news recently, but do you know what it is called? Is it…

a)    Girl with Balloon

b)    Girl with Red Balloon

c)    Balloon Girl 

Rob
I can see the picture in my head – so I think it's c) Balloon girl. 

Neil
OK, and we'll find out the answer later. But now back to our discussion about creativity. Experts say that students need to focus more on creativity to help them get a job. That's perhaps surprising in the UK, when some of our creative industries – that's businesses that make music, art and TV for example – are world famous. We are creative people, Rob! 

Rob
Of course, but there's not such a focus on being creative in education now and that might have an effect in the future. It's something Bernadette Duffy, an early years consultant, has been discussing on BBC Radio 4's Bringing up Britain programme. What does she say we have been focusing too much on in schools? 

Bernadette Duffy, early years consultant
We focus on the things that are legitimately important but we teach them in a way that makes them easier to measure. I think we need to redress the balance that puts the focus purely on gaining the skills and far far more on actually using them in a creative way because that's what's going to make a difference for the future. 

Neil
So Bernadette feels we teach skills in a way that can be easily measured and tested. She says we teach these skills legitimately – which here means fairly and reasonably. But she feels we don't teach a creative approach to learning skills. 

Rob
So we mean things like problem solving. I guess, even tasks like data inputting and preparing spreadsheets can be approached creatively. In any job, it's sometimes good to 'think outside the box' or find new ways of doing things. 

Neil
Bernadette thinks we should move away from just learning skills and start using these skills creatively – she used the expression 'redress the balance' which means 'change things to make them fairer and more equal'.   

Rob
Well, here at the BBC we have to creative. In fact one of our values states that 'creativity is the lifeblood of our organisation'. Lifeblood here means 'the most important thing to make something a success'.   

Neil
Rob, I can see creativity is in your blood – but on an everyday level how can we all improve our creativity – be more like you?! 

Rob
Well, Neil, I'm no expert but Innovation Manager, Nick Skillicorn is. He's also been speaking to the BBC and explaining what we can do to help ourselves. What does he suggest? 

Nick Skillicorn, Innovation Manager
On a daily basis, everyone should take fifteen minutes of what I call unfocused time – time that they're not looking at any screen, time that they can essentially get back into their own head, slow down a bit, and start forming these new connections between disparate ideas that result in divergent new original ideas.

Neil
So we need free time to collect all our different thoughts in our head – what Nick calls disparate ideas to create new and amazing ideas. 

Rob
Disparate ideas are very different ideas, all unrelated. And we need what we might call headspace – that's when your mind is in a good state and you can think clearly. For me, I have headspace when I'm lying in the bath or out riding my bike – there are no interruptions.  

Neil
Well, you certainly don't get your ideas sitting at a desk, focusing on one task – we all need some downtime to get creative. But children going into school now will grow up to do a job that doesn't yet exist. And faced with the challenges of AI, automation, green issues and an ageing population, creativity and imagination will be vital. 

Rob
Right, well, let's get back to talking about the creativity of Banksy now. 

Neil
Ah yes, because earlier I asked you which one of his well-known pieces of artwork has been in the news recently? Is it…

a)    Girl with Balloon

b)    Girl with Red Balloon

c)    Balloon Girl 

Rob
And I said c) Balloon Girl. I know it was a girl and a balloon.

Neil
Not quite right, Rob. The artwork is titled 'Girl with Balloon.' This was recently auctioned in London but amazingly shredded in its frame as someone's winning bid was accepted! 

Rob
Wow, that's a very creative way to destroy a picture! I will do the same with this script soon but not before we have recapped some of today's vocabulary. Starting with 'a creative' - that's a person whose job is to use a lot of imagination and come up with new ideas, such as someone who works in the media or advertising. 

Neil
Then we mentioned legitimately – which describes doing something fairly and reasonably. 

Rob
Next we heard the expression 'redress the balance'. This means to make things fairer and more equal. 

Neil
We also talked aboutcreativity being the lifeblood of the BBC. Lifeblood here means the most important thing to make something a success. And I know creativity is running through your veins, Rob! 

Rob
Thanks, Neil. We also heard the word disparate, meaning very different and unrelated. And we talked about headspace, which is when your mind is in a good state and you can think clearly. 

Neil
Before we head off to find some headspace, don't forget to visit our website at bbclearningenglish.com for more great learning English content. That’s all we have time for now. Do join us again though. Goodbye. 

Rob
Bye bye!

....................................................

 

Govt agrees on price guarantee for rice

Aug 17. 2019
Facebook Twitter

By Somluck Srimalee

The Nation

698 Viewed

The government has agreed to guarantee price in the range of Bt10,000 to Bt15,000 per tonne for five types of rice.

The decision was reached during a meeting between Deputy Prime Minister and Commerce Minister Jurin Laksanawisit with representatives of rice farmers, rice operators and representatives from the Agriculture and Cooperatives Ministry.

The first, paddy rice with humidity at 15 per cent, will be priced at Bt10,000 per tonne with an income guarantee of not more than 30 tonnes per household or not more than 40 rai.

The next is glutinous rice, guaranteed a price of Bt12,000 per tonne, for not more than 16 tonnes per household or not over 40 rai.

Jasmine rice has been guaranteed a price of Bt15,000, not exceeding 40 rai or 14 tonnes per household. 

Fragrant rice outside the area will be assured Bt14,000 per tonne, not more than 40 rai or not over 16 tonnes. 

Pathumthani fragrant rice has been guaranteed a price not exceeding Bt11,000, not more than 40 rai or not more than 25 tonnes.

“We will start the operation by attending the meeting of the National Commission on Rice Policy [National Rice Policy Committee] to determine the time,” Jurin said on Saturday.

The preliminary budget will be discussed at a meeting of the Rice Committee and will be offered to rice farmers registered with the Department of Agricultural Extension. The rice market price will be determined by a subcommittee that will set the criteria and announce the reference price every 15 days. 

The parallel measures that will be implemented in production are reduction of production costs, management of fertilizers, medicines, harvest, promoting large agricultural systems or large plots, encouraging farmers to use good quality rice seeds and crop insurance, he said.

He added that the committee had also proposed cost saving measures in marketing, production, promotion of organic rice production and GAP rice or rice that has passed cultivation standards. They also proposed promotion of rice production for a specific market The long-term measure is to develop smart farms for farmers with focus on research on technology development and rice production innovation.

The meeting also proposed strategic improvements to Thai rice and expanding exports to new markets while maintaining old markets, he said.

.........................................

Hong Kong enjoys rare calm as protests go without clashes

Aug 18. 2019
Thousands gather at Chater Park in downtown Hong Kong for a rally calling on the US and the UK to impose sanctions on Hong Kong officials who they said have suppressed rights and freedoms in the territory.ST PHOTO: LIM YAN LIANG
Thousands gather at Chater Park in downtown Hong Kong for a rally calling on the US and the UK to impose sanctions on Hong Kong officials who they said have suppressed rights and freedoms in the territory.ST PHOTO: LIM YAN LIANG
Facebook Twitter

By The Straits Times/Asia News Network

246 Viewed

It is a far cry from recent weeks marked by tear gas and violence 

Hong Kong enjoyed a brief respite yesterday, as demonstrations that kicked off an eleventh consecutive weekend of protests were free of violent clashes that have taken a toll on the Chinese city's economy and drew China's military presence across the border.

A march in the Kowloon neighbourhood of Hung Hom in the afternoon saw some demonstrators deviate from the approved route, but most cleared out by 8pm with plans to gather for another rally today at Victoria Park.

The majority of Hong Kong enjoyed a brief respite yesterday, as demonstrations that kicked off an eleventh consecutive weekend of protests were free of violent clashes that have taken a toll on the Chinese city's economy and drew China's military presence across the border.

A march in the Kowloon neighbourhood of Hung Hom in the afternoon saw some demonstrators deviate from the approved route, but most cleared out by 8pm with plans to gather for another rally today at Victoria Park.

The majority of rallygoers, who numbered in the thousands, stopped at the approved end point at Whampoa MTR station.

"Today has been peaceful so far because there's been minimal police presence," said architect Vincent Choi. "I think whenever there are police, people will stay around as there's safety in numbers."

But dozens of more radical demonstrators broke off from the main group and headed towards To Kwa Wan, where they threw eggs and spray painted the walls of the workers' club of pro-Beijing Federation of Trade Unions (FTU).

These protesters lined up pineapples at the entrance of the club in a reference to the FTU's links to the 1967 leftist riots in which bombs, known locally as pineapples, were thrown by rioters.

Another group veered off to Hok Yuen Street and threw eggs at the office of pro-Beijing Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong lawmakers Starry Lee and Ann Chiang, while others continued on to Mong Kok, where they briefly surrounded the Mong Kok police station, which put up netting to prevent objects from getting tossed in.

The FTU condemned the radical demonstrators in a statement that expressed "our outrage and strong condemnation of the protesters affecting the normal operation of the club".

Police said in a statement shortly after 7pm that a large group of protesters had surrounded the station, "aiming laser beams at police officers and hurled miscellaneous objects, posing a serious threat to the safety of police officers at scene".

Unlike past weekends where marches that started out peacefully descended into violence after protesters massed and attempted to barricade roads - prompting police to respond with tear gas and rubber bullets - black-clad protesters scattered last night without engaging riot police, who also pulled back soon after.

But the simmering tensions forced roughly nine in 10 shops along the Mong Kok stretch of Nathan Road to close early.

Ms Lily Hui, 45, a money changer on Shantung Street, who said business fell by two-thirds yesterday, blamed protesters for driving away tourists. A stallholder at nearby Ladies Market who gave his name as Mr Xie said there was about half as much traffic in the evening than most Saturdays.

A number of other peaceful rallies, including one that supported the Hong Kong government at Tamar Park in Admiralty, took place earlier yesterday.

But observers believe it is too early to say that the protests have calmed after crippling the airport last week and disrupting businesses.

"But I would not be surprised if the clashes become less frequent," said Associate Professor Dixon Sing of the Hong Kong University of Science and Technology, with protesters more wary of police tactics and wanting to minimise flare-ups.

"The police have sent undercover cops to infiltrate the front-line protesters," he pointed out.

The protests were triggered by a now-suspended extradition Bill which would have allowed the transfer of fugitives, including dissidents, to China and other jurisdictions.

Last week, images showed what appeared to be armoured personnel carriers and supply trucksparked in a sports stadium in Shenzhen city neighbouring Hong Kong after Beijing said the protests were beginning to show the "sprouts of terrorism", though state media said it was a military exercise unrelated to the unrest.

Yesterday morning, heavy showers did not stop thousands of teachers and students from showing up for a march that called for the Hong Kong government to address protesters' demands, including the full withdrawal of the Bill, an independent probe into allegations of police brutality and for more democracy in the territory.

Some Hong Kongers said they hoped but were unsure if the peace would hold on the streets.

Police have allowed a major rally at Victoria Park today but rejected a plan for a march from the park to Chater Garden in Central.

who numbered in the thousands, stopped at the approved end point at Whampoa MTR station.

"Today has been peaceful so far because there's been minimal police presence," said architect Vincent Choi. "I think whenever there are police, people will stay around as there's safety in numbers."

But dozens of more radical demonstrators broke off from the main group and headed towards To Kwa Wan, where they threw eggs and spray painted the walls of the workers' club of pro-Beijing Federation of Trade Unions (FTU).

These protesters lined up pineapples at the entrance of the club in a reference to the FTU's links to the 1967 leftist riots in which bombs, known locally as pineapples, were thrown by rioters.

Another group veered off to Hok Yuen Street and threw eggs at the office of pro-Beijing Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong lawmakers Starry Lee and Ann Chiang, while others continued on to Mong Kok, where they briefly surrounded the Mong Kok police station, which put up netting to prevent objects from getting tossed in.

The FTU condemned the radical demonstrators in a statement that expressed "our outrage and strong condemnation of the protesters affecting the normal operation of the club".

Police said in a statement shortly after 7pm that a large group of protesters had surrounded the station, "aiming laser beams at police officers and hurled miscellaneous objects, posing a serious threat to the safety of police officers at scene".

Unlike past weekends where marches that started out peacefully descended into violence after protesters massed and attempted to barricade roads - prompting police to respond with tear gas and rubber bullets - black-clad protesters scattered last night without engaging riot police, who also pulled back soon after.

But the simmering tensions forced roughly nine in 10 shops along the Mong Kok stretch of Nathan Road to close early.

Ms Lily Hui, 45, a money changer on Shantung Street, who said business fell by two-thirds yesterday, blamed protesters for driving away tourists. A stallholder at nearby Ladies Market who gave his name as Mr Xie said there was about half as much traffic in the evening than most Saturdays.

A number of other peaceful rallies, including one that supported the Hong Kong government at Tamar Park in Admiralty, took place earlier yesterday.

But observers believe it is too early to say that the protests have calmed after crippling the airport last week and disrupting businesses.

"But I would not be surprised if the clashes become less frequent," said Associate Professor Dixon Sing of the Hong Kong University of Science and Technology, with protesters more wary of police tactics and wanting to minimise flare-ups.

"The police have sent undercover cops to infiltrate the front-line protesters," he pointed out.

The protests were triggered by a now-suspended extradition Bill which would have allowed the transfer of fugitives, including dissidents, to China and other jurisdictions.

Last week, images showed what appeared to be armoured personnel carriers and supply trucksparked in a sports stadium in Shenzhen city neighbouring Hong Kong after Beijing said the protests were beginning to show the "sprouts of terrorism", though state media said it was a military exercise unrelated to the unrest.

Yesterday morning, heavy showers did not stop thousands of teachers and students from showing up for a march that called for the Hong Kong government to address protesters' demands, including the full withdrawal of the Bill, an independent probe into allegations of police brutality and for more democracy in the territory.

Some Hong Kongers said they hoped but were unsure if the peace would hold on the streets.

Police have allowed a major rally at Victoria Park today but rejected a plan for a march from the park to Chater Garden in Central.

https://www.straitstimes.com/asia/hk-enjoys-rare-calm-as-protests-go-without-clashes

..........................................................

FINISHED 

August 18, 2019 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน