*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4292
 • จำนวนผู้ชม : 1588767
 • จำนวนผู้โหวต : 466
 • ส่ง msg :
 • โหวต 466 คน
วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 284 , 17:12:13 น.  
หมวด : ดารา/นักร้อง/คนดัง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สิงห์นอกระบบ โหวตเรื่องนี้

link : learning english with voa news: Saturday, August 24, 2019

สวัสดีครับ

         คลิปเพลง "เพลงฮิตฟังเพลินคลายเหงา" ในรายการวันนี้ ผมไม่ต้องหา แต่มีคนส่งมาทางระบบ IT ครับ ขอบคุณผู้ส่งนะครับ 

สำหรับเรื่องน่ารู้ ผมได้นำ "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)" มาเผยแพร่ เพราะคนไทยทุกคนควรรู้จักองค์

กรนี้ และรู้ให้มากๆอีกด้วย

         อันที่จริงนั้น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)" เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งองค์กรหนึ่งของประเทศไทย

ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นมันสมองให้แก้รัฐบาลทุกชุด และทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังได้อบรมเยาวชนให้มีจิต

อาสาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

         นอกจากนั้น ความจริงอีกประการหนึ่งก็คือ โดยทั่วไปแล้วสังคมไทยนับตั้งแต่ครม.ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน ควรให้ความ

สนใจแนวทางนโยบายที่สศช.รวบรวม นำเสนอ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับนโยบายหรือ

แผนด้านต่างๆของตนด้วยการเห็นคุณค่าแห่งงานของสศช.ต่อไป

         ทั้งนี้ โปรดคลิกค้นหาสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม จากเว็บเพจของสศช.ที่ผมนำมาโพสไว้แล้วด้วยครับ.


กิ่งกาญจน์

รายการ "ในหัวใจมีเสียงเพลง" 

*รวมเพลงฮิตฟังเพลินคลายเหงา https://youtu.be/qV3BjFyK_3I

Jason Mraz - I'm Yours (Live in London) https://youtu.be/8mCCMhuKEYw

..........................................................

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economics and Social Development Council
Nesdb.jpg
ที่ทำการ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
สืบทอดจาก * สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2502 - 2515)
* สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2515 - 2561)
งบประมาณ 532.1359 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ศ. สนิท อักษรแก้ว, ประธานกรรมการ [3] 
ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์[2], เลขาธิการ
วิชญายุทธ บุญชิต[4], รองเลขาธิการ
มนตรี บุญพาณิชย์, รองเลขาธิการ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล[5], รองเลขาธิการ
ดนุชา พิชยนันท์[6], รองเลขาธิการ
ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, รองเลขาธิการ
เอนก มีมงคล [7], รองเลขาธิการ
วิโรจน์ นรารักษ์ [8], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.nesdb.go.th

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social Development Council) หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานราชการ ภายในส่วนสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่

 • จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี และวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พิจารณางบลงทุนประจำปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
 • กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทเอกชนในโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ เช่น เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 

ประวัติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยใช้ชื่อว่า สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอความเห็น คำแนะนำ ต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 มีการนำแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่เป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ [9] จนถึงปัจจุบัน

กระทั่งวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... ฉบับใหม่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วก่อนส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือให้ยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมกับตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาแทนทำนองเดียวกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เข้าสู่การประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 47/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

โดยมีกำหนดพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 68/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน เห็นด้วย 186 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พร้อมกับข้อเสนอแนะกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมตรีนำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กระทั่งวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [10]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารสุริยานุวัตร ถนนกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเดิมเป็นบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร(เกิด บุนนาค) ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สศช. ได้ซื้ออาคารและที่ดินนี้ในปี พ.ศ. 2493 และทำการบูรณะปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2534

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 • สำนกงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economics and Social Development Council - NESDC) เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานระหว่าง สศช.กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน และในด้านการปฏิบัติงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา 6 มี 23 คน ประกอบด้วย

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • ดร.คณิศ แสงสุวรรณ
  • รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
  • ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
  • ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
  • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
  • อัชพร จารุจินดา
  • นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ
  • รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
  • นาย ลวรณ แสงสนิท

เลขาธิการ

เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายนามเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economics and Social Development Council
Nesdb.jpg
ที่ทำการ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
สืบทอดจาก * สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2502 - 2515)
* สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2515 - 2561)
งบประมาณ 532.1359 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ศ. สนิท อักษรแก้ว, ประธานกรรมการ [3]
ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์[2], เลขาธิการ
วิชญายุทธ บุญชิต[4], รองเลขาธิการ
มนตรี บุญพาณิชย์, รองเลขาธิการ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล[5], รองเลขาธิการ
ดนุชา พิชยนันท์[6], รองเลขาธิการ
ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, รองเลขาธิการ
เอนก มีมงคล [7], รองเลขาธิการ
วิโรจน์ นรารักษ์ [8], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.nesdb.go.th
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social Development Council) หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานราชการ ภายในส่วนสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่

จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี และวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
พิจารณางบลงทุนประจำปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทเอกชนในโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ เช่น เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ประวัติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยใช้ชื่อว่า สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอความเห็น คำแนะนำ ต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 มีการนำแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่เป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ [9] จนถึงปัจจุบัน

กระทั่งวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... ฉบับใหม่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วก่อนส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือให้ยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมกับตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาแทนทำนองเดียวกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เข้าสู่การประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 47/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

โดยมีกำหนดพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 68/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน เห็นด้วย 186 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พร้อมกับข้อเสนอแนะกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมตรีนำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กระทั่งวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [10]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารสุริยานุวัตร ถนนกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเดิมเป็นบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร(เกิด บุนนาค) ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สศช. ได้ซื้ออาคารและที่ดินนี้ในปี พ.ศ. 2493 และทำการบูรณะปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2534

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สำนกงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economics and Social Development Council - NESDC) เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานระหว่าง สศช.กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน และในด้านการปฏิบัติงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา 6 มี 23 คน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ 8 คน โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย
ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ดร.เมธินี เทพมณี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นาย เดชาวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่กรรมการสภาและเลขานุการของสภาชุดนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ อีก 15 คนดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี[11]
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ดร.คณิศ แสงสุวรรณ
รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อัชพร จารุจินดา
นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นาย ลวรณ แสงสนิท
เลขาธิการ
เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายนามเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ พ.ศ. 2493-2499
2 นายฉลอง ปึงตระกูล พ.ศ. 2499-2506
3 นายประหยัด บุรณศิริ พ.ศ. 2506-2513
4 นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ พ.ศ. 2513-2516
5 ดร. เสนาะ อูนากูล พ.ศ. 2516-2518 (สมัยที่ 1)
6 นายกฤช สมบัติสิริ พ.ศ. 2518-2523
5 ดร. เสนาะ อูนากูล พ.ศ. 2523-2532 (สมัยที่ 2)
7 นายพิสิฏฐ ภัคเกษม พ.ศ. 2532-2537
8 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล พ.ศ. 2537-2539
9 นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม พ.ศ. 2539-2542
10 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม พ.ศ. 2542-2545
11 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พ.ศ. 2545[12] - 2547
12 ดร. อำพน กิตติอำพน พ.ศ. 2547 - 2553
13 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ พ.ศ. 2553[13] - 30 กันยายน 2558[14]
14 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[15] - 10 เมษายน พ.ศ. 2561[16]
15 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [17]
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับที่ ชื่อ ระยะเวลา
15 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
อ้างอิง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economics and Social Development Council
Nesdb.jpg
ที่ทำการ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
สืบทอดจาก * สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2502 - 2515)
* สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2515 - 2561)
งบประมาณ 532.1359 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ศ. สนิท อักษรแก้ว, ประธานกรรมการ [3]
ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์[2], เลขาธิการ
วิชญายุทธ บุญชิต[4], รองเลขาธิการ
มนตรี บุญพาณิชย์, รองเลขาธิการ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล[5], รองเลขาธิการ
ดนุชา พิชยนันท์[6], รองเลขาธิการ
ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, รองเลขาธิการ
เอนก มีมงคล [7], รองเลขาธิการ
วิโรจน์ นรารักษ์ [8], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.nesdb.go.th
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social Development Council) หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานราชการ ภายในส่วนสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่

จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี และวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
พิจารณางบลงทุนประจำปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทเอกชนในโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ เช่น เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

เนื้อหา
1 ประวัติ
2 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค
3 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4 เลขาธิการ
4.1 เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.2 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5 อ้างอิง
6 ดูเพิ่ม
7 แหล่งข้อมูลอื่น
ประวัติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยใช้ชื่อว่า สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอความเห็น คำแนะนำ ต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 มีการนำแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่เป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ [9] จนถึงปัจจุบัน

กระทั่งวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... ฉบับใหม่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วก่อนส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือให้ยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมกับตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาแทนทำนองเดียวกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เข้าสู่การประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 47/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

โดยมีกำหนดพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 68/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน เห็นด้วย 186 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พร้อมกับข้อเสนอแนะกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมตรีนำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กระทั่งวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [10]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารสุริยานุวัตร ถนนกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเดิมเป็นบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร(เกิด บุนนาค) ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สศช. ได้ซื้ออาคารและที่ดินนี้ในปี พ.ศ. 2493 และทำการบูรณะปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2534

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สำนกงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economics and Social Development Council - NESDC) เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานระหว่าง สศช.กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน และในด้านการปฏิบัติงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา 6 มี 23 คน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ 8 คน โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย
ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ดร.เมธินี เทพมณี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นาย เดชาวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่กรรมการสภาและเลขานุการของสภาชุดนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ อีก 15 คนดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี[11]
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ดร.คณิศ แสงสุวรรณ
รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อัชพร จารุจินดา
นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นาย ลวรณ แสงสนิท
เลขาธิการ
เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายนามเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ พ.ศ. 2493-2499
2 นายฉลอง ปึงตระกูล พ.ศ. 2499-2506
3 นายประหยัด บุรณศิริ พ.ศ. 2506-2513
4 นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ พ.ศ. 2513-2516
5 ดร. เสนาะ อูนากูล พ.ศ. 2516-2518 (สมัยที่ 1)
6 นายกฤช สมบัติสิริ พ.ศ. 2518-2523
5 ดร. เสนาะ อูนากูล พ.ศ. 2523-2532 (สมัยที่ 2)
7 นายพิสิฏฐ ภัคเกษม พ.ศ. 2532-2537
8 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล พ.ศ. 2537-2539
9 นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม พ.ศ. 2539-2542
10 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม พ.ศ. 2542-2545
11 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พ.ศ. 2545[12] - 2547
12 ดร. อำพน กิตติอำพน พ.ศ. 2547 - 2553
13 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ พ.ศ. 2553[13] - 30 กันยายน 2558
14 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[15] - 10 เมษายน พ.ศ. 2561
15 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับที่   ชื่อ                                                       ระยะเวลา

15         ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์      29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

.............................................

24 สิงหาคม 2562 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน