*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4349
 • จำนวนผู้ชม : 1609229
 • จำนวนผู้โหวต : 467
 • ส่ง msg :
 • โหวต 467 คน
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 265 , 11:22:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

As you know yourself that, the happiest feeling in your life was in your childhood. Because you had your parents

took care of you all the time. Until you learn passed the primary grade, you begin to know how to go on your life

more.

Don't you remember some experience when you were a child?


 Many thanks, Google Translate, and G Grammarly.

 

See! Here is my work!

.................................................. 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs

.................................................

 
Study: Cats Can Connect with People Like Dogs
share

Study: Cats Can Connect with People Like Dogs

October 06, 2019

A cat gets a kiss from its owner's during a cat show in Bucharest, Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. Hundreds of cats recently competed in an international show in the Romanian capital. (AP Photo/Vadim Ghirda)
A cat gets a kiss from its owner's during a cat show in Bucharest, Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. Hundreds of cats recently competed in an international show in the Romanian capital. (AP Photo/Vadim Ghirda)
 
Study: Cats Can Connect with People Like Dogs
 

A new study has found that cats can connect with people in the same way as dogs and children.

The research, published in Current Biology, suggests the social abilities of cats to form human attachments has been greatly underestimated.

The study notes that more cats live with humans than dogs do worldwide. But historically, more scientific research has centered on the social relationships between people and dogs.

In experiments with cats and humans, the researchers found that cats do show specific “attachment styles toward human caregivers.” This suggests that cats share some of the same social abilities that historically have only been linked to dogs.

A British shorthair kitten gets a kiss from its owner's during a cat show in Bucharest, Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. Hundreds of cats competed in an international cat show recently held in the Romanian capital. (AP Photo/Vadim Ghirda)
A British shorthair kitten gets a kiss from its owner's during a cat show in Bucharest, Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. Hundreds of cats competed in an international cat show recently held in the Romanian capital. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Kristyn Vitale is a researcher at the Human-Animal Interaction Lab at Oregon State University. She was the lead writer of the study.

In a statement, she said the evidence suggests that both cat and dog attachments to humans may represent the same kind of connection that exists between children and their caretakers.

“Our study indicates that when cats live in a state of dependency with a human, that attachment behavior is flexible and the majority of cats use humans as a source of comfort.”

In a Friday, Nov. 14, 2014 file photo, Elsa, a kitten, recovers at the Denver Dumb Friends League animal shelter, in Denver, Colorado. (AP Photo/P. Solomon Banda)
In a Friday, Nov. 14, 2014 file photo, Elsa, a kitten, recovers at the Denver Dumb Friends League animal shelter, in Denver, Colorado. (AP Photo/P. Solomon Banda)

The researchers designed experiments similar to methods used to measure human attachment behaviors. For example, other studies have observed how babies react to being reunited with caregivers after being separated for short periods.

In this experiment, adult and young cats first spent two minutes in a room with their caregiver. The cats then spent two minutes in the room alone, followed by a two-minute reunification period with the caregiver.

About 70 cats were studied. The behavior of the animals was observed by experts who divided them into two groups. Sixty-four percent were judged to be “securely attached” to caregivers, while 36 percent were found to be “insecurely attached.”

A cat displays secure attachment behavior with researcher Kristyn Vitale in the Human-Animal Interaction Lab at Oregon State University. (Photo: Oregon State University)
A cat displays secure attachment behavior with researcher Kristyn Vitale in the Human-Animal Interaction Lab at Oregon State University. (Photo: Oregon State University)

The cats with secure attachments showed several signs of “reduced stress” levels, the study found. These cats were found to be more comfortable and effectively balanced their attention between the person and their surroundings.

However, the cats with an insecure attachment showed clear signs of stress. These included shaking of the tail, repeated licking or staying completely away from the caregiver.

Of the insecure cats studied, 84 percent were judged to be “ambivalent.” Twelve percent were found to be “avoidant,” while four percent were considered “disorganized.”

In this Tuesday, Aug. 21, 2012 photo, a cat lifts his left leg during a right-handed-left-handed test performed at the Los Angeles County Animal Care Control Carson Shelter in Gardena, Calif. (AP Photo/Damian Dovarganes)
In this Tuesday, Aug. 21, 2012 photo, a cat lifts his left leg during a right-handed-left-handed test performed at the Los Angeles County Animal Care Control Carson Shelter in Gardena, Calif. (AP Photo/Damian Dovarganes)

Kristyn Vitale said there is a long-held societal belief that all cats like “to run and hide or seem to act aloof.” But she said the experiments showed that cats are more likely to behave this way when they are insecure. “The majority of cats use their owner as a source of security. Your cat is depending on you to feel secure when they are stressed out,” Vitale said.

She added that the results showed that the level of secure and insecure attachments in cats is very close to those measured in human babies. In humans, research has found that 65 percent of babies are also securely attached to their caregivers.

Abyssinian kittens follow a toy held by a judge during a cat show in Bucharest, Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Abyssinian kittens follow a toy held by a judge during a cat show in Bucharest, Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. (AP Photo/Vadim Ghirda)

The researchers also were interested in finding out if socialization training would change the results. But after a six-week training program for the cats, there were no major differences.

“Once an attachment style has been established between the cat and its caregiver, it appears to remain relatively stable over time, even after a training and socialization intervention,” Vitale said.

I’m Bryan Lynn.

Bryan Lynn wrote this story for VOA Learning English, based on reports from Current Biology and Oregon State University. Mario Ritter Jr. was the editor.

We want to hear from you. Write to us in the Comments section, and visit our Facebook page.

Quiz - Study: Cats Can Connect with People Like Dogs

Quiz - Study: Cats Can Connect with People Like Dogs

Start the Quiz to find out

 

________________________________________________________________

Words in This Story

 

style – n. a way of doing something

indicate –v. to show or suggest something

flexible – adj. able to change or be easily changed

comfort – n. a feeling of being relaxed and comfortable

stress – n. feelings or worry or nervousness caused by difficult situations or problems

lick – v. the moving of the tongue by a person or animal

ambivalent – adj. having mixed feelings about something or someone

aloof – adj. not friendly; disinterested in being involved in something

stable – adj. not likely to change or end

......................................................

News Words: Indicate

October 03, 2019

The Paris Air Show is the largest air trade show in the world. Makers of airplanes presented their latest designs at the show. The large orders for narrow body models indicate a move away from big, wide-body airplanes.

 

......................................................

 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Is talking on the phone embarrassing?

EPISODE 190613 / 13 JUN 2019

Introduction

Do you think talking on the telephone is embarrassing? What clues about yourself and your background are you giving away? In what way might people be judging you incorrectly because of your phone conversation? That's what Neil and Sam talk about as they teach you related vocabulary.

This week's question

The first long distance telephone call was made in 1876. Approximately what was the distance of that call?
Was it:

A: 10km?

B: 15km?

Or C: 20km?

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

knowledgeable (adjective)

knowing a lot about something

a technophile
someone who loves technology

to despise
to hate strongly, to detest

class
an artificial grouping of society dictated by birth

a blip
a temporary fault or mistake

in real time
happening at that moment, live, not recorded

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript  

Neil
Hello, and welcome to 6 Minute English. I'm Neil.

Sam
And I'm Sam.

Neil
Sam, do you know Stephen Fry?

Sam
Not personally, but I know of him. Stephen Fry is an English writer and comedian and is well known for being extremely intelligent and very knowledgeable about many things cultural, historical and linguistic.

Neil
To be knowledgeable means 'to know a lot about something'. I wish I was half as knowledgeable as he is!

Sam
I wish I were a quarter as knowledgeable!

Neil
There is still time, Sam! And maybe this week’s question will help you become just a little bit more knowledgeable on the topic of the telephone. The first long distance telephone call was made in 1876. Approximately what was the distance of that call? Was it:

A: 10km?
B: 15km?
Or C: 20km?

What do you think Sam?

Sam
So when you say long distance ……?

Neil
For the time, yes. Remember the telephone was only a baby in 1876.

Sam
In that case, I’ll say approximately 15km. But that’s just a guess - a long distance guess.

Neil
We’ll find out if you’re right at the end of the programme. Stephen Fry is also known as a technophile. The suffix ‘phile’ means 'a lover of that thing'. So a technophile is someone who loves technology. Fry was a guest on the BBC podcast Word of Mouth and was talking about the technology of communication. It seems he’s not a fan of the telephone. But why not?

Stephen Fry
I think the telephone was a really annoying blip in our communications and that's old technology. I mean that's 1880s, 90s. When you're on the telephone to someone, especially if you're British – you know, that Bernard Shaw thing – oh, you know, the moment one Englishman opens his mouth another Englishman despises him - when you're speaking to someone on the telephone all the age, class, education, vocabulary all come into play because it's in real time and it's embarrassing. I hate being on the telephone to people - especially strangers in shops and things like that because it's embarrassing and awkward.

Neil
So, why doesn’t he like the telephone?

Sam
Well, he uses a quote from the writer George Bernard Shaw. It’s not the exact quote but the meaning is that as soon as an English person speaks, another English person despises them. To despise someone is a very strong emotion and it means 'to really hate someone'.

Neil
So, what is it about the English person’s voice that leads others to despise them?

Sam
Stephen Fry goes on to explain that there is a lot of information about someone that people get from their voice. You can make a judgment about someone’s age, level of education and class from the way that they speak and the vocabulary they use.

Neil
Class refers to your economic and social position in a society. In Britain, we talk about three classes: upper class, middle class and working class. The family into which you are born dictates your class. These used to be a lot more important in British society but there are still different prejudices and negative feelings related to the relationship between the classes.

Sam
Exactly, so hearing someone’s voice on the telephone might make you think something negative about someone based on very old-fashioned ideas of class. What makes it worse is that these conversations happen in real time. This means they are 'happening live', 'not recorded', so you have no time to really think about it.

Neil
So he may be a technophile, but he’s not a fan of the phone!

Sam
Indeed. He called it a blip, which is a word for when something is not quite right - when there is a fault or a mistake which is usually not long lasting.

Neil
So do you think he’s right?

Sam
Well, actually, I don’t like to talk to strangers on the phone very much myself, but that’s just me. But I do think that although the class divisions in British society are much less obvious and much less important than in the past, we still do make judgements about people based on how they speak and those judgements can often be completely false.

Neil
Right, nearly time to review our vocabulary, but first, let’s have the answer to today’s question. The first long distance telephone call was made in 1876. Approximately what was the distance of that call? Was it:

A: 10km?
B: 15km?
Or C: 20km?

What did you think, Sam?

Sam
I guessed 15km. But it was just a guess.

Neil
Well, sadly, on this occasion it was not a correct guess. The correct answer is approximately 10km or 6 miles. Congratulations if you go that right. Now on with the vocabulary.

Sam
We started with the adjective knowledgeable, which means 'knowing a lot about something'.

Neil
technophile is someone who loves technology.

Sam
To despise someone is to hate someone strongly.

Neil
Class refers to a group in society you are said to belong to from your birth. Certain stereotypes are often attached to different classes to do with intelligence and education, for example.

Sam
In real time is an expression that means 'happening live, without any pauses or breaks'. So for example, you aren’t listening to this programme in real time,

Neil
Well, I am.

Sam
Well, of course, you are Neil, because you are here with me as we are recording. But if you’re listening to the podcast, it’s no longer real time. It’s been recorded and edited.

Neil
And we had one other word, didn’t we?

Sam
Yes, a blip, which is a temporary fault, or mistake.

Neil
Well, that's all we've got for this programme. For more, find us on Facebook, Twitter, Instagram and our YouTube pages and, of course, our website bbclearningenglish.com, where you can find all kinds of other programmes and videos and activities to help you improve your English. Thank you for joining us and goodbye!

Sam
Bye!

..................................................

Civil society group demands transparent investigation into judge’s suicide attempt

Oct 07. 2019

Facebook Twitter

By The Nation

2,118 Viewed

The Cross-Cultural Foundation has urged the Court of Justice to transfer all persons related to judge Khanakorn Pianchana’s supposed statement from their current posts and sought a comprehensive investigation into allegations of interference in the independence of a judge.

The foundation’s statement on Sunday (October 6) came in response to judge Khanakorn’s attempted suicide, alleging interference in his judgement in a criminal case that he was hearing. The judge reportedly shot himself in the Yala courtroom, apparently to protest against interference by his supervisor judges.

The foundation’s statement cited a 25-page statement reportedly published by Khanakorn on his Facebook before it was removed. The judge’s statement reportedly described his difficult situation and allegedly accused his supervisors of trying to alter the verdict in a criminal case he was hearing.

The foundation recounted the background of the legal case, which was elaborated in the 25-page document.

 

The Office of the Judiciary secretary-general, Sawawut Benjakul, visited Khanakorn at the hospital. Credit PR of the Court of Justice.

The Office of the Judiciary secretary-general, Sawawut Benjakul, visited Khanakorn at the hospital. Credit PR of the Court of Justice.

The case involved five defendants accused of committing a murder on June 11 in Yala province. 

One suspected criminal was arrested during martial law, which led to more arrests. Five suspects were eventually charged with the murder. The interrogation was done under special law before the case was transferred to normal justice procedure. Judge Khanakorn found the evidence weak against the defendants and wrote his verdict acquitting them of the crime. However, the judge’s supervisors reportedly intervened and ordered him to rewrite the verdict handing the death penalty to three defendants and life sentence to the other two.

The foundation believed that this series of events had led Khanakorn to attempt to kill himself.

It is widely believed that the 25-page document was written by Khanakorn. Court of Justice spokesman Suriya Hongwilai said on Friday that a preliminary enquiry revealed personal stress was the reason behind Khanakorn’s suicide attempt but the court would investigate further.

The Cross-Cultural Foundation said as it has supported the judicial process in the southern region for more than 15 years and the foundation found the 25-page statement important even though it was a one-sided narrative. The document needs to be examined further in order to find the truth for the public. 

The foundation demanded three actions from the Court of Justice.

First, every person suspected of being involved in Khanakorn’s predicament must be transferred out of their posts in order to ensure a fair investigation and the designated inquiry team should also include outsiders.

The foundation called for an investigation into alleged special power which had led to the unfair trial of the suspects in the deep South as cited by Khanakorn.

The foundation stated that this was an important cae and it it would test the credibility of the Court of Justice. The court needed to look into alleged unfair trials in order to improve the process. The judicial body could not just dismiss the incident as a personal issue of the judge and leave people in frustration. The stakes are high as it could affect people’s trust in the justice system, the foundation added.

Meanwhile the Office of the Judiciary secretary-general, Sawawut Benjakul, visited Khanakorn at the hospital and said the judge was safe now and he could even converse. But Sarawut did not ask him about Friday’s incident. Sarawut reiterated the independence of the Court of Justice and that judges could make judgements without interference from anybody. He said the Judicial Commission would meet on Monday to look into this incident.

Many netizens expressed their support for Khanakorn while some blamed his action as driven by political motive, with the debate and hate speech on social media showing a very politically divided society.

 .........................................

Work kicks off on $4.2 billion smart city in Hà Nội

Oct 07. 2019
Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and delegates at the ground-breaking ceremony of Hà Nội's first smart city in Đông Anh District. — VNA/VNS Photo Thống Nhất
Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and delegates at the ground-breaking ceremony of Hà Nội's first smart city in Đông Anh District. — VNA/VNS Photo Thống Nhất

Facebook Twitter

By Viet Nam News

125 Viewed

HÀ NỘI — Work has started on Hà Nội’s first smart city project in Đông Anh District, with an investment capital of more than US$4.2 billion

Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc, leaders of ministries, branches and Japanese officials attended the event to mark the beginning of construction on Sunday.

The project, the largest in the country invested by a joint venture between BRG Group and Sumitomo Corporation of Japan, is in the north of Hà Nội on ​​272 hectares.

It will be built in five phases, which are all scheduled to be operational by 2028, and will contain digital technologies including smart energy management, transportation systems, security management, classroom systems, economics and smart life.

The highlight will be the 108-storey financial tower, with the investors saying it will become a financial hub for not only Việt Nam, but the whole of Southeast Asia.

The city will be equipped with a multifunctional system to monitor air quality, water, weather, disaster risk as well as security, ensuring maximum safety for residents. 

Smart building management system and renewable energy technology will also be applied.

Its environmentally-friendly public transport system will connect with the centre of Hà Nội and will include 5G technology, face recognition and blockchain technology, contributing to improving the services of Hà Nội. 

The project has received close cooperation from the Japanese Government, helping Việt Nam promote the implementation of the programme on sustainable development of smart cities in Việt Nam from 2018 to 2025 and a vision to 2030.

During that time, they want more similar developments in the North, Central, South and Mekong River Delta regions. — VNS 

Work kicks off on $4.2 billion smart city in Hà Nội

Oct 07. 2019
Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and delegates at the ground-breaking ceremony of Hà Nội's first smart city in Đông Anh District. — VNA/VNS Photo Thống Nhất
Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and delegates at the ground-breaking ceremony of Hà Nội's first smart city in Đông Anh District. — VNA/VNS Photo Thống Nhất

Facebook Twitter

By Viet Nam News

125 Viewed

HÀ NỘI — Work has started on Hà Nội’s first smart city project in Đông Anh District, with an investment capital of more than US$4.2 billion.

Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc, leaders of ministries, branches and Japanese officials attended the event to mark the beginning of construction on Sunday.

The project, the largest in the country invested by a joint venture between BRG Group and Sumitomo Corporation of Japan, is in the north of Hà Nội on ​​272 hectares.

It will be built in five phases, which are all scheduled to be operational by 2028, and will contain digital technologies including smart energy management, transportation systems, security management, classroom systems, economics and smart life.

The highlight will be the 108-storey financial tower, with the investors saying it will become a financial hub for not only Việt Nam, but the whole of Southeast Asia.

The city will be equipped with a multifunctional system to monitor air quality, water, weather, disaster risk as well as security, ensuring maximum safety for residents.

Smart building management system and renewable energy technology will also be applied.

Its environmentally-friendly public transport system will connect with the centre of Hà Nội and will include 5G technology, face recognition and blockchain technology, contributing to improving the services of Hà Nội.

The project has received close cooperation from the Japanese Government, helping Việt Nam promote the implementation of the programme on sustainable development of smart cities in Việt Nam from 2018 to 2025 and a vision to 2030.

During that time, they want more similar developments in the North, Central, South and Mekong River Delta regions. — VNS

.........................................................

 
 •  
 •  
 •  
 •  

Metro Manila now suffering a mass transport crisis — Bayan

 / 11:53 AM October 07, 2019

MANILA, Philippines – Metro Manila is currently experiencing a mass transport crisis, a militant group claimed as all three rail systems in the capital region crashed just within in a week.

According to Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), there are not enough trains to service commuters going to work or school, especially after the Light Rail Transit (LRT) Line 2 remains non-operational on Monday.

 

“I cannot remember a time when all three had glitches in the same week,” he added.

Last Wednesday, October 2, it was reported that a power glitch caused the Metro Rail Transit (MRT-3) to stop operations for a while.  The apparent cause of the problem was the power supply from Ayala to Taft Avenue stations, causing inconvenience to thousands of riders.

READ: Glitch disrupts MRT-3 operations

A day after, LRT Line 1 (LRT-1) operations from Monumento to Roosevelt stopped due to mechanical issues.  On the same day, the entire LRT-2 operations were suspended after the power rectifier between Katipunan and Santolan Stations tripped and caught fire.

READ: LRT-2 suspends operations as power rectifier trips, catches fire  |  Glitch stalls LRT-1’s Monumento – Roosevelt operations

As of Monday, LRT-2 remains closed, while operations to and from Santolan and Katipunan may be put on hold for at least nine months, the Light Rail Transit Authority said.

READ: LRT-2 Santolan to Anonas stations up for repairs; closed for at least 9 months

“The most serious situation now is the LRT 2. The repairs from the Santolan to Anonas stations will require 9 months. Today, the LRT 2 did not operate, thus affecting thousands of commuters bound for Manila,” Reyes noted.


Reyes also said that the issues should be enough to call for a legislative investigation.

“Is this situation not yet a cause for a legislative investigation? Shouldn’t this be examined during the budget hearings as there are government agencies involved? When will the Senate look into these issues?” he asked.

“Commuters are asking if there really is a plan to improve the country’s transport system, on the basis of service and not business?  Or does it depend with the administration’s continuously changing stance and some people’s desire for profit?” he added.

LRT-1 services commuters in the northwestern part of Manila, with stations running from Roosevelt in Quezon City, along Rizal Avenue and Taft Avenue up to Baclaran in Pasay.  MRT-3 meanwhile is a rail system that runs along the busy Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA).

LRT-2’s line traverses through Metro Manila, starting from its east point in Santolan, ending up in Manila, near the university belt in Recto Avenue. /je


Read more: https://newsinfo.inquirer.net/1174261/metro-manila-now-suffering-a-mass-transport-crisis-bayan#ixzz61dmftlUy
Follow us: @inquirerdotnet on Twitter | inquirerdotnet on Facebook

...........................................................

 

October 7, 2019

 

 

 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน