*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4495
  • จำนวนผู้ชม : 1678204
  • จำนวนผู้โหวต : 471
  • ส่ง msg :
  • โหวต 471 คน
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 365 , 10:13:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

A movement of Thai people nowadays called volunteer. There many large sizes of groups and spread countrywide.

They are in the royal donation of King Rama 10 included the uniform, blue and yellow as indicates below.

Many thanks to Google Translate together with G Grammarly today again.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเครื่องแบบจิตอาสา  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเครื่องแบบจิตอาสา 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเครื่องแบบจิตอาสา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเครื่องแบบจิตอาสา

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเครื่องแบบจิตอาสา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเครื่องแบบจิตอาสา

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs

..................................................

How to Say 'I'm Not Surprised'

4 hours ago

everyday grammar
everyday grammar
 
How to Say 'I'm Not Surprised'
 

Do you ever hear a story and think to yourself, "I knew that" or "it's not surprising to me?"

This week on Everyday Grammar, we will look at different ways to say that you are not surprised when you hear what someone says or does.

One way to express this is by saying "it is no wonder." The word wonder is often used in English to express a feeling of unpredictability or uncertainty. On a recent episode of Ask a Teacher, we explained how to use wonder in a question. When using the expression “it is no wonder,” you are saying you really have no questions at all about this event. On a sunny day, for example, you might look outside the window and say, "It's no wonder that the park is crowded. The weather is beautiful!"

Listen to the American singer James Swanberg telling about his relationship with a friend. This song says he's not surprised that they are together.

It's No Wonder

It's No Wonder We're Together
Oh Cuz There's No One I Like Better
It's No Wonder We're United

Our next expression is “of course.” You can hear this saying every day when someone reacts to a statement that is almost always true.

A: Ahmed stayed late last night to help with our project.

B: Of course. He's very generous with his time.

Another expression that you will hear when somebody is not surprised is "it figures." If you just look at the word "figure," you might imagine this has something to do with mathematics and adding up numbers. But in fact, the person who says "it figures" is putting together ideas and recognizing that their thoughts about those ideas are correct.

The Canadian singer-songwriter Alanis Morissette tells about an incident like this in her hit song “Ironic.’

 

 

It's a free ride when you've already paid

It's the good advice that you just didn't take

And who would've thought—it figures!

The singer is telling us that she thinks - or figures - that bad things will always happen to her.

Another expression used when someone is not surprised is "what do you expect?"

1: Those kids across the street are so loud.

2: What do you expect? They're celebrating their graduation.

Finally, let's look at how people use the word typical. It is often used when you are unhappy or dissatisfied with something that has happened.

1: The bus is late, so I can't make it to the meeting on time.

2: Typical! You should take the train. It's more dependable.

Differences between these expressions

Now, let’s review what we discussed today. The first two expressions, "it's no wonder" and "of course," can be used for an approving or positive reaction to an event. But the second two expressions, "it figures" and "typical," usually show more of negative, or not so nice, reaction.

Listen for these expressions the next time you are watching an American television show or movie. Try to use them when you are speaking English, and your listeners will know that you are not surprised.

I'm John Russell.

Jill Robbins wrote this story for Learning English. George Grow was the editor.

Words in This Story

park – n. a piece of public land in or near a city that is kept free of houses and other buildings and can be used for pleasure and exercise

of course – used to show that what is being said is very obvious or already generally known

generous – adj. providing more than the amount that is needed or normal : abundant or ample

typical – adj. happening in the usual way; normal for a person, thing, or group : average or usual

review – v. to study or look at (something) again

positive – adj. : thinking about the good qualities of someone or something : thinking that a good result will happen : hopeful or optimistic

We want to hear from you. Write to us in the Comments Section.

........................................................

English in a Minute: Under the Gun

October 05, 2019
 
 
...........................................
 
 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Can you tell when someone is lying?

EPISODE 191010 / 10 OCT 2019

Introduction

Do you know when someone is lying to you? Are all lies bad? Could they be a way to preserve society? Sam and Rob discuss the social benefits of lying and teach you some vocabulary. Honestly.

This week's question

A competition is held in Cumbria in the UK every year to find and award the title of "The Biggest Liar in the World". But which type of people are not allowed to take part?

a) Farmers

b) Lawyers

c) Estate agents

Vocabulary

fib
small inoffensive lie

white lie
small lie, told to avoid upsetting someone

deceive
try to hide something by tricking people to gain an advantage

at the heart
most important or essential part

response latency
a term used in psychology to describe the time taken between a stimulus or question and a response to it 

porkies
informal word for 'lies'

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript    

Rob
Hello. This is 6 Minute English. I'm Rob.

Sam
And I'm Sam.

Rob
In this programme, we’re talking about biscuits.

Sam
Really? That’s not what I was told… oh hold on, you’re lying.

Rob
Yes, you’re right, Sam. I am lying simply to demonstrate our topic – lying and how to detect it. You detected my lie very easily, Sam!

Sam
I could tell by the smirk on your face that you were telling a fib – that’s the word for a small, inoffensive lie.

Rob
To be honest, talking about lie detecting will be much more interesting than biscuits. But first, let’s start with a question for you to answer. A competition is held in Cumbria in the UK every year to find and award the title of "The Biggest Liar in the World". But which type of people are not allowed to take part?

a)    Farmers

b)    Lawyers

c)    Estate agents

What do you think, Sam?

Sam
I’d be lying if I said I knew – but based on personal experience I’d say estate agents – they’d find it too easy!

Rob
Ha – well that’s your opinion but I’ll let you know if you’re right at the end of the programme. So, lying is something I’m sure a lot of us do – sometimes to avoid trouble, sometimes to cheat people, or sometimes just to impress someone – did you know I can speak seven languages, Sam?

Sam
That’s just a barefaced lie, Rob! But I can see how easy lying can be, and that’s what neuroscientist Sophie Scott thinks. Here she is on BBC Radio 4’s ‘Seriously’ podcast, explaining how we sometimes lie just to be nice!

Sophie Scott, neuroscientist
Often what we mean by lying is someone setting out to deceive us with their words or their actions but actually normal conversation probably can only happen because we don’t actually say all the time exactly what we really think and what we really mean. And that kind of cooperation is at the heart, I think, of a lot of social interactions for humans and I think that’s one of the strong pushes to make conversation polite and therefore frequently not actually truthful.

Rob
So Sophie mentions two types of lying. There’s the one when we try to deceive someone – so that’s trying to hide something by tricking someone to gain an advantage.

Sam
Hmm, that’s like you getting me to pay £10 for a cinema ticket when actually they were only £5. That’s just dishonest, but there are also what I like to call white lies – small lies we tell to avoid upsetting someone. Those are lies that aren’t intended to give you an advantage.

Rob
Yes, Sophie Scott says we use them in normal conversation – when we don’t say what we really mean.

Sam
So, we want to make conversation polite because we want to cooperate with each other – she says cooperation is at the heart. Something that’s at the heart is the most important or essential part.

Rob
Now telling lies is one thing but how do you know if we’re being lied to?  Sometimes there are telltale signs, such as someone’s face turning red or someone shuffling their feet.

Sam
But if you really want to know if someone is lying, maybe we should listen to Richard Wiseman, a psychologist at the University of Hertfordshire. Here he is speaking on the ‘Seriously’ podcast…

Richard Wiseman, psychologist, University of Hertfordshire
Liars in general say less. They tend to have a longer what's called response latency, which is the time between the end of the question and the beginning of the answer. And there also tends to be an emotional distance in the lie – so the words ‘me’,’my’, ‘I’ – all those things tend to drop away in lies and it’s much much harder for liars to control what they’re saying and how they’re saying it, so focus your attention there, you become a better lie detector.

Rob
Some good advice from Richard Wiseman. So to detect lies we need to listen out for the response latency – a term used in psychology to describe the time taken between a stimulus or question and a response to it. The bigger the gap, the more chance there is that someone is lying. Is that a good summary, Sam?

Sam
Sort of, Rob. Richard also suggests we focus on – or concentrate on – what and how people are saying things too. There’s probably more to it than just that.

Rob
Well now you know how to detect my lies, Sam, maybe honestly is the best policy – as they say. So I’m now going to give you an honest answer to the question I asked earlier. A competition is held in Cumbria, in the UK, every year to award the title of "The Biggest Liar in the World". But which type of people are not allowed to take part?

a)    Farmers

b)    Lawyers

c)    Estate agents

Sam
I guessed c) estate agents.

Rob
And you are wrong, I’m afraid. Lawyers, as well as politicians, are not allowed to enter the competition. It’s claimed "they are judged to be too skilled at telling porkies" – porkies is an informal word for ‘pork pies’ and that rhymes with ‘lies’.

Sam
Fascinating stuff, Rob and that’s no lie! But now, shall we recap some of the vocabulary we’ve heard today?

Rob
Why not? A fib is a small inoffensive lie.

Sam
white lie is also a small lie, told to avoid upsetting someone.

Rob
When you deceive someone, you try to hide something by tricking them to gain an advantage.

Sam
When something is at the heart of something, it is the most important or essential part of it. And we heard about response latency – a term used in psychology to describe the time taken between a stimulus or question and a response to it.

Rob
OK, thank you, Sam. That’s all from 6 Minute English. We look forward to your company next time. Goodbye!

Sam
Bye everyone!

.......................................................
 
 
 

Extradition of convict to Pakistan ‘casts shadow’ over India-Thailand ties

Oct 11. 2019
Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha meets Indian Premier Narendra Modi on the sidelines of the 4th Bimstec Summit in Kathmandu on August 31, 2018. Photo courtesy: Press Information Bureau, Government of India
Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha meets Indian Premier Narendra Modi on the sidelines of the 4th Bimstec Summit in Kathmandu on August 31, 2018. Photo courtesy: Press Information Bureau, Government of India
Facebook Twitter

By The Nation

Thailand finds itself caught in the crossfire after a bitter battle in Bangkok between India and Pakistan for the extradition of a convicted criminal.

On Wednesday (October 9), Thailand sent Mohammed Saleem back to Pakistan after the Thai Appeal Court set aside a lower court ruling ordering his extradition to India, ending a three-year legal battle for custody.

India had claimed the convict was its citizen, Sayeed Muzakkir Mudassar Hussain, known by his assumed name Munna Jhingada, who was wanted for crimes in India and for his alleged ties with fugitive Dawood Ibrahim, the head of D-Company. Ibrahim figures in the FBI list of 10 most wanted fugitives.

An Indian government source, speaking on condition of anonymity, said New Delhi was miffed by the outcome and feared the turn of events could cast a shadow over bilateral ties.

Thai Foreign Minister Don Pramudwinai is in New Delhi today (October 10) for a joint commission meeting. The source said the Indian government will strongly raise the extradition issue with him.

The source said India had attached huge importance to the case, and it had raised the issue with the highest authorities in Thailand for the last two years.

Saleem was convicted to 35 years in jail for murder after a botched assassination attempt on Indian gangster Chhota Rajan in Bangkok nearly two decades ago. Through separate pardons, his sentence was reduced to 16 years. He was released from prison in 2016, but India had already filed a request for his extradition in 2012.

Through the extradition, India was hoping to cement its claim that Pakistan is harbouring D-company chief Ibrahim, an accusation Pakistan has repeatedly denied.

India-Thailand ties have been on the upswing in recent years with some 1.6 million tourists visiting the Kingdom in 2018 and the number is expected to hit 2 million this year. Bilateral trade in 2018 amounted to $12.5 billion with Thailand enjoying a $4.5-billion trade surplus.

The lower court had accepted fingerprints from Indian police records dating back many decades when Hussain was booked for alleged crimes, as proof of his Indian citizenship when it ordered his extradition.

The Indian government source said New Delhi had even offered to bring the convict’s parents to Thailand. “We offered to fly both his parents by a special jet so that Thai authorities could do DNA testing in Thailand. Unfortunately that offer was turned down.”

The source said while New Delhi fully respected Thailand’s justice system, it was shocked by the outcome.

The Indian embassy declined to comment on the case.

India had rushed to sign an extradition treaty after Thailand extradited to Pakistan another alleged D-Company enforcer, who India claimed was Yusuf Godhrawala, wanted for cases of murder and rioting in Gujarat.

The 2013 extradition treaty, ended 20 years of negotiations, and created a legal framework for the extradition of fugitive offenders, including those involved in terrorism, transnational crimes and economic offences.

 

...................................................
 

SPECIAL REPORT: Thaksin Shinawatra’s Latest Investment Has Experts in Awe and Big Banks Terrified

Thai citizens are already raking in millions of baht from home using this "wealth loophole" - but is it legitimate?

 

Thaksin Shinawatra comes out with new secret investment that's making hundreds of people in Thailand very rich.

(Channel 3 News) - Thai billionaire and former prime minister Thaksin Shinawatra has made a name for himself as a brash straight-talker who doesn’t mind being honest about how he makes his money.

Last week, he appeared on Timeline Sutchichai Yoon and announced a new "wealth loophole" which he says can transform anyone into a millionaire within 3-4 months. Shinawatra urged everyone in Thailand to jump on this amazing opportunity before the big banks shut it down for good.

And sure enough, minutes after the interview was over, Kasikorn Bank called to stop Shinawatra interview from being aired - it was already too late.

Here's exactly what happened:

The Timeline host Sutchichai Yoon invited Shinawatra on the show to share any tips he had on building wealth and the young entrepreneur dropped a bomb:

"What's made me successful is jumping into new opportunies quickly - without any hesitation. And right now, my number one money-maker is a new cryptocurrency auto-trading program called Bitcoin Pro Billionaire. It's the single biggest opportunity I've seen in my entire lifetime to build a small fortune fast. I urge everyone to check this out before the banks shut it down."

The Timeline host Sutchichai Yoon was left in disbelief as Shinawatra pulled out his phone and showed viewers how much money he's making through this new money-making program that now has everyone in Thailand whispering.

The segment ran out of time before Shinawatra could elaborate, so we got an exclusive interview with the man himself to learn more about this controversial opportunity.

CHANNEL 3 NEWS EXCLUSIVE WITH THAKSIN SHINAWATRA

"You may have heard about this new cryptocurrency investment platform called Bitcoin Pro Billionaire that’s helping regular people in Thailand, Asia and North America build fortunes overnight. You may be skeptical because it sounds too good to be true."

Shinawatra continues:

“I get that because I thought the same thing when a trusted friend told me about it. But after seeing with my own eyes how much money he was making, I had to try it for myself.

I'm glad I tried it because it was some of the biggest and easiest money I've ever made. I'm talking hundreds of thousands of baht a day on autopilot. it’s literally the fastest way to make a windfall of cash right now. And it’s not going to last for much longer when more and more people find out about it. Or when banks shut it down for good.”

 

WHAT EXACTLY IS BITCOIN PRO BILLIONAIRE AND HOW DOES IT WORK?

The idea behind Bitcoin Pro Billionaire is straightforward: To allow the average person to cash in on the cryptocurrency boom which is still the most lucrative investment of the 21st century, despite what most people think.

Although Bitcoin Pro price has dropped from it’s all time high of ฿600,000 ($20,000 USD) per Bitcoin Pro, traders are still making a killing. Why? Because there are thousands of other cryptocurrencies besides Bitcoin Pro that being traded for huge profits on a daily basis.

Some of these cryptocurrencies include Ripple, Ethereum, Monero, Zcash and Ripple and they are still making returns of over 10,000% and higher for ordinary people in Thailand.

Bitcoin Pro Billionaire lets you profit from all of these cryptocurrencies, even in a bear market. It uses artifical intelligence (AI) to automatically handle long and short selling for you so you can make money around the clock, even while you sleep.

Bitcoin Pro Billionaire is backed by some of the smartest tech minds to ever exist. Richard Branson, Elon Musk and Bill Gates just to name a few.

Bill Gates and Richard Branson discuss Bitcoin Pro Billionaire at CES 2019.

 

These tech geniuses have built multi-billion companies on solving complex issues like online payments, computing, and transportation. Now, they’re tackling on the global problem of wealth inequality by letting anyone - no matter how rich or poor they are - make enough money to enjoy a happy and fulfilling life.

THE LUCRATIVE MONEY-MAKING SECRET BIG BANKS DON'T WANT YOU TO KNOW

Thaksin Shinawatra goes on,

"We're seeing hard economic times, and this is the solution people have been waiting for. Never in history have we had such an amazing opportunity that ordinary people can easily take advantage of to generate tremendous wealth in such a short time.

Some people are hesitant to try this because it’s so different. And that’s because the big banks are trying to cover this up! The big banks are actively creating propaganda and calling cryptocurrencies and platform like Bitcoin Pro Billionaire a scam. Why? They are worried their corporate profits will shrink once their customers know how to create massive wealth themselves.

The truth is, cryptocurrency is the revolution of our lifetime and anyone who does not jump on this opportunity is missing out. I’ve already received angry calls and threats from big financial corporations because I’m bring this technology to people’s attention. But screw them. People in Thailand are already starting to know the truth and it’s only a matter of time before more and more do.

I'm sharing this because I've also received hundreds of emails from people thanking me for sharing this secret. My favorite one is from a young man who bought his little brother his dream car - a Ferrari 488 Pista using the cash he made from Bitcoin Pro Billionaire. This platform is truly making the lives of everyone in the world a little better.”

Tadthon Niratpattanasai used the profits he earned from Bitcoin Pro Billionaire to buy his little brother his dream car. What an inspiring way to use wealth for good!

DOES BITCOIN PRO BILLIONAIRE REALLY WORK? WE TESTED IT OUT OURSELVES

Our senior editors wouldn't let us to publish the interview with Thaksin Shinawatra until we verified that Bitcoin Pro Billionaire is a legitimate make-money-from-home opportunity. Our corporate leadership did not want us releasing any information that could potentially cause citizens of Thailand to lose their hard-earned money.

So our editorial team tested Bitcoin Pro Billionaire to make sure it actually works like Shinawatra described. One of our online editors, Kwanchai Paphatphong, volunteered to risk his own money and test out Bitcoin Pro Billionaire.

Kwanchai is a 53-year-old father of 2 girls whose wife lost her job last year due to illness. He admitted he was struggling financially and this investment opportunity could be the answer.

 

Kwanchai's family was struggling to make ends meet and hoped that Bitcoin Pro Billionaire could relieve his the financial pressure, so he decided to test the system and report his results

Kwanchai reports:

"At first, when I heard the interview with Shinawatra, I thought he was joking. Making money from home is only a dream. I decided to try it anyway given my financial circumstances- and for the sake of good journalism.

I watched an introductory video about the platform and then signed up. The video seemed to be over-promising but I put my skepticism aside. Within a few hours, I received a call from my personal investor. He answered all questions and doubts I had, and assured me I was going to make money. Period.

My personal investor even promised that if I lose even a single dime, he would promptly refund my ฿8000 ($250 USD) deposit. That's how confident he was this was going to change my life. Now that’s customer service beyond anything I’ve seen and no wonder banks are scared.

Once I received access to the platform, I deposited my initial investment of ฿8000 ($250 USD) That's about is what my family spends on junk food every month, so I decided to stop taking us to fast food for a month. Now we can be healthy, plus have the opportunity to get rich.

The Bitcoin Pro Billionaire system itself is a cryptocurrency auto-trading platform. The software uses advanced AI algorithms and machine learning to predict exactly when cryptocurrencies will go up and down. Then it will automatically buy and sell for you around the clock. Technology has already made our lives easier in every possible way, so why not use it to make more money as well?"

KWANCHAI'S REAL TIME RESULTS WITH THE SYSTEM

"Within 1 hour of depositing ฿8000 ($250 USD), the software started trading for me. To be honest, I was nervous it would lose all of my money. And sure enough, my first trade was a ฿789 ($25 USD) loss!

I felt my throat close up. I thought I had been scammed. I was even ready to call my personal investor and ask for my money back. But then I remembered what my he told me earlier on our call: The algorithm is right about 80-89% of the time. You’re not going to win EVERY trade, but you'll win enough and be profitable overall.

So I let the software keep trading for me and watched it closely. The next trade was profitable! Only ฿600 ($19 USD) but it was still something. Then the next trade was ฿1600 ($51 USD) profit. Then ฿700 ($22 USD) profit, making a total profit of ฿2100 ($67 USD). And this was all under 5 minutes!

Soon I started scooping up cash like ice-cream and I couldn’t believe my eyes. Every time I refreshed the screen, my profits grew higher and higher. I felt like I was on drugs because this was such an exciting rush.

Everytime I refreshed my trading dashboard, my profits grew higher and higher. It was such an exciting rush!

Now I know why Thaksin Shinawatra is in a good mood all the time. And why the big banks don’t want people anywhere near this wealth loophole. By the end of the day, I had made over ฿23800 ($754 USD) in profit, not bad from a starting investment of ฿8000 ($250 USD)! I was so excited I barely got any sleep.

The next day was Tuesday and I had to go back to work. To be honest (and don’t tell my boss this), it was hard to focus on my job knowing the Bitcoin Pro Billionaire software was making me money.

I snuck out to the bathroom a few times to check my profits, and they kept stacking up (with a small loss here and there). At the end of the day, before I put my kids to sleep, my account balance showed ฿42,500 ($1,349 USD). That’s more than I earn in a WEEK at my regular job!

By the end of the week, I made a total of ฿167,303 ($5,349 USD). I withdrew exactly ฿142,400 ($4,500 USD) and re-invested the rest. Within 2 days I received my first cheque in the mail- for exactly ฿142,400. I couldn’t believe this was real life!"

Kwanchai received a cheque for ฿4,500 ($142,400) for his first two weeks of using Bitcoin Pro Billionaire

Kwanchai continues:

"Now, I am consistently making an additional ฿22,000 to ฿47,000 ($700-$1500 USD) per day thanks to Bitcoin Pro Billionaire. Now, the money just gets deposited into my bank account every few days. Just a few clicks and I received my funds within 24-48 hours. Everytime the transfer hits my checking account, I have to pinch myself to make sure I wasn’t dreaming.

Luckily, I LOVE my job here because I get to bring people important news stories (like this one) otherwise I would have quit by now. I did, however, plan a vacation for my family to Bali Indonesia to celebrate being out of debt and finally having my family’s finances back on track!

This wouldn’t be possible without Mr. Shinawatra’s generosity and sharing his secret live on television. And I’m happy I took the risk to try Bitcoin Pro Billionaire myself. My wife is happier than ever and my kids’ toy cupboard is well stocked.

My co-workers are kicking themselves they didn’t sign up two weeks ago like I did. But soon, our entire office signed up (including my boss) and they are calling me a “hero” for trying this."

HOW TO GET STARTED WITH BITCOIN PRO BILLIONAIRE (LIMITED SPOTS AVAILABLE)

To get started, you only need your computer, smartphone, or tablet with internet access. You don't need any specific skills other than knowing how to use a computer and browsing the internet. You don’t need any technology or cryptocurrency experience because the software and your personal investor guarantees you make a profit.

Another perk of this program is you get to start when you want. You can make your own schedule- whether that's 5 hours a week or 50 hours a week. Just start the auto-trading software when you wish, and you can pause whenever you want (I don’t know why you ever would though).

To save our reader’s time and double check the 's functionality, Kwanchai kindly created a guide to getting started on the system.

HERE'S MY STEP-BY-STEP WALKTHROUGH:

The first thing you see is a video showing off the power of Bitcoin Pro Billionaire . The advertising is big and bold and in your face, but it is an American product and that's how they do things. Anyway, you simply submit your name and email address next to the video to get started right away.

(Tip: Even if you don't decide to invest any money, I recommend signing up now because it's free and registrations for Thailand residents could end at any moment)

Next up, you're asked to fund your account. As I was navigating the deposit page, my mobile rang. It was an international number so I was hesitant to answer but then I realised it was obviously from.

Sure enough, it was my own personal account manager. His service was great. He took me through the entire funding process. They accept all major credit cards like Visa, MasterCard and American Express. I went ahead and deposited the minimum amount which is $250 USD or ฿8000.

Once funded, I navigated to the "Auto-Trader" section of software, set the trade amount to the recommended ฿1600 ($50 USD and enabled it). The software started making trades at a rapid rate and I was concerned at first but let it do its thing.

"Everyone wants to be rich but no one knows how to do it. Well, is the opportunity of a lifetime to build a fortune that will allow you to live the life you truly desire. It will NOT be around forever, so do not miss out." - Thaksin Shinawatra

UPDATE

We just receivied news that as of today Tuesday, September 3, 2019 almost all positions are filled up for Thailand residents. Bitcoin Pro Billionaire can only accept a limited number of total users to keep the profit per user is high. As of right now, there are still (37) spots left, so hurry up and sign up now to secure your spot.

.....................................................
 
FINISHED
 
October 11, 2019
 
 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน