*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4410
 • จำนวนผู้ชม : 1633632
 • จำนวนผู้โหวต : 467
 • ส่ง msg :
 • โหวต 467 คน
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 304 , 19:38:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

All-day long today, my daughter and her husband picked me with their car to the Skin Institute at Rajvithee road, Bangkok. Because I have a serious problem with body skin, approximately 6 months ago.
Although I went with a private car, but I had uncomfortable caused my illness.

 Many thanks to Google Translate and G Grammarly as ever.

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs

.............................................

South Sudanese Teacher Working with Refugees of All Ages

October 15, 2019

Koat Reath is a refugee from South Sudan who teaches young refugees at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)
Koat Reath is a refugee from South Sudan who teaches young refugees at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)
 
Teacher Koat Reath is a refugee from South Sudan. His students are, too. They smile as they sing along with him in their classroom.

Koat and his students are living at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. They have fled fighting in their homeland. Koat believes that education is the solution to a better future in South Sudan.

Koat says he wants to make sure the young -- and the old -- are ready to take part in rebuilding the country.

"I'm teaching these children to be the doctor, and the president and the pilot, so this is my role to volunteer myself to teach these children to build a good future in South Sudan, to do a good thing."

He teaches his students how to read and write in their native language, Nuer. And he makes a point of adding a few words in English.

Young refugees from South Sudan listen to teacher Koat Reath in the classroom where he teaches at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)
Young refugees from South Sudan listen to teacher Koat Reath in the classroom where he teaches at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)

Koat Reath has been teaching for almost 10 years. He says children learn better when their classes are fun. Keeping their attention can be difficult in the camp. At any time, more than 100 students fit tightly into one room.

This past summer Koat provided extra classes to his students under an initiative of Plan International and other partners of the United Nations refugee agency. The idea is to help children catch up on schooling they missed because of fighting in South Sudan. He also teaches adults at the camp.

South Sudan's conflict has had a major effect on children. Jewi camp is home to fifty-four thousand refugees. As many as two-thirds of them are children. They lost their homes and some saw family members killed. The years of violence have also prevented the youngsters from having an education. Some never even had a chance to start school, and many who did have dropped out altogether.

Koat Reath shares much more than a love of learning with his young students. Like them, he is a victim of a war. He and his family fled to Ethiopia in 2015 after their home in Jonglei state was burned to the ground.

Koat Reath is shown in the classroom where he teaches young refugees from South Sudan at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)
Koat Reath is shown in the classroom where he teaches young refugees from South Sudan at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)

Nyamani Pur is a refugee student. She praises Koat’s work in the classroom.

She says, “I like how he teaches, and he is very funny. I like that.”

Koat and his fellow teachers are doing what they can to help their students. At this time, only two-thirds of South Sudanese children in Ethiopia can attend primary school.

Most of those attending primary school — about 86 percent — do not and cannot continue on to secondary school.

There are not enough classrooms, trained teachers or teaching materials for the South Sudanese refugees.

Koat is 41 years old and a father to five children. He admits to sometimes feeling tired, but keeps on going.

Young refugees from South Sudan listen to teacher Koat Reath in the classroom where he teaches at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)
Young refugees from South Sudan listen to teacher Koat Reath in the classroom where he teaches at the Jewi refugee camp in Gambella, Ethiopia. (Photo: UNHCR)

"I am tired, but I cannot say that I am tired because I am forwarding (preparing) the people to be like me or to be like other people around the world.”

The South Sudanese refugees learn in their native language and in English, while their teachers work to adapt to the Ethiopian education curriculum.

Many teachers say their monthly pay of $27 is not enough. So they look for other kinds of work.

But not Koat Reath. He has a purpose, and loves what he is doing.

"I love this teaching because I want to forward (prepare) the young generation to be the good children in the future."

I’m Anne Ball.

Katie Nguyen wrote this story for Reuters News Agency. Anne Ball wrote it for VOA Learning English. The audio, taken from video, was provided by the UNHCR. George Grow was the editor.

What do you think of this story? Write to us in the Comments Section below.

South Sudanese Teacher Working with Refugees of All Ages

South Sudanese Teacher Working with Refugees of All Ages

Start the Quiz to find out

Words in This Story

role – n. a part that someone or something has in a particular activity or situation

fit – v. to go into or through a particular space

initiative – n. a plan or program that is intended to solve a problem

catch up – n. to try to reach the same position, score, etc., as a competitor after you have fallen behind

drop out – n. a person who stops going to a school, college, etc., before finishing : a person who drops out of school

primary school – n. a school for young children

curriculum – n. the courses that are taught by a school or college

.............................................

October 15, 2019

A look at the best news photos from around the world.

Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, arrive by Tuk Tuk to attend an event hosted by the British High Commissioner to Pakistan, Thomas Drew, at the Pakistan National Monument in Islamabad.
1Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, arrive by Tuk Tuk to attend an event hosted by the British High Commissioner to Pakistan, Thomas Drew, at the Pakistan National Monument in Islamabad.
Waste collectors carry plastic pieces for recycling in the suburbs of Hanoi, Vietnam.
2Waste collectors carry plastic pieces for recycling in the suburbs of Hanoi, Vietnam.
Fall-colored trees are seen near the Spree River in Berlin, Germany.
3Fall-colored trees are seen near the Spree River in Berlin, Germany.
A man makes clay lamps for Diwali, the Hindu festival of lights, at a workshop in Ahmedabad, India.
4A man makes clay lamps for Diwali, the Hindu festival of lights, at a workshop in Ahmedabad, India.

Load more

Share
 ..................................................
 
 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Improving your memory

EPISODE 190131 / 31 JAN 2019

Introduction

Storing information is an important function of our brains and scientists are always looking at ways to improve it but also to stop it deteriorating. Neil and Rob discuss ways of improving your memory and teach you new vocabulary - that they hope you'll remember later!

This week's question

There are many ways we can improve our memory but one way is through the type of food we eat. According to the BBC Food website, which type of food support good memory function? Is it…

a) eggs

b) spinach

c) bananas

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

memories
things we remember from the past 

kinaesthetic
learning by 'doing' and practicing something over and over again 

contextual
seeing something in the situation where it usually exists 

encoding
changing information into a form that can be stored and later recalled 

intuitive sense
doing something based on feelings rather than facts or proof 

Alzheimer’s (disease)
a disease affecting your brain that makes it difficult to remember things and gets worse as you get older

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript

Neil
Hello and welcome to 6 Minute English, I'm Neil. This is the programme where in just six minutes we discuss an interesting topic and teach some related English vocabulary. And joining me to do this is Rob. 

Rob
Hello… err sorry Neil, how long did you say this programme is? 

Neil
Six minutes – it's 6 Minute English, Rob. 

Rob
Right. OK. Sorry, what's your name again? 

Neil
Neil! My name is Neil. Rob, what has happened to your memory?! 

Rob
Sorry, Neil – too many things on my mind, it's affecting my short-term memory, but what I can remember is that in this programme we're talking about improving our memory. 

Neil
We are and I think you might find it quite useful! Storing information is an important function of our brains and scientists are always looking at ways to improve it but also to stop it deteriorating – or becoming worse. 

Rob
Yes, and we all know that memories – that's the noun word for things we remember from the past – are nice to have but also important for remembering who people are, where things are kept and how things look. 

Neil
Soon we'll be discussing a new idea for improving your memory but not before I've set today's quiz question. There are many ways we can improve our memory but one way is through the type of food we eat. According to the BBC Food website, which type of food supports good memory function? Is it…
a)  eggs
b)  spinach, or
c)  bananas? 

Rob
Well, as a kid I was always told that spinach was good for me – Popeye ate it to make him strong – so I'll say b) spinach.   

Neil
Well, I'll have the answer later on. Now, let's talk more about improving our memory. Memory is the ability to encode, store and recall information but a number of factors can affect people’s memory processes including health, anxiety, mood, stress and tiredness. 

Rob
That's why, for example, if you're taking an exam it's important to get a good night's sleep and to keep healthy. But Neil, when you're revising for an exam, what helps you to remember facts? 

Neil
I tend to write things down again and again and again and again. 

Rob
Well, that's one way. But people have different styles to help them remember. According to the BBC's iWonder guide, there are three different styles - visual, auditory and kinaesthetic, that's learning by ‘doing’ and practicing something over and over again. That sounds like me. 

Neil
But recently, a new study has come up with a method that could possibly be the best way to improve your memory and that's by drawing. Daryl O'Connor, who's Professor of Psychology at the University of Leeds, has been speaking about it on the BBC Radio 4 programme, All In The Mind. See if you can work out why… 

Daryl O'Connor, Professor of Psychology at the University of Leeds
The authors certainly argue that one of the things that happens by drawing these particular objects, that it leads to this increased contextual representation of the object in one's mind… It makes a lot of intuitive sense – the idea that if you have encoded something in a greater level of detail, you're more likely to remember it… It's much stronger than just remembering writing down the words. 

Neil
OK, so let's try to explain that. Drawing something leads to increased contextual representation of the object. When something is contextual, it is in the situation where it usually exists. 

Rob
So as you draw something you are creating a picture in your mind about what it is, how you use it and where it is used. I wonder if this means artists have good memories… 

Neil
Maybe. Daryl O'Connor says that when you draw you are encoding something in a greater level of detail, more than you would by just writing things down. Encoding is changing information into a form that can be stored and later recalled. 

Rob
That's because as you draw, you're thinking about different aspects of the object. He says it makes intuitive sense – intuitive means it is 'based on feelings rather than facts or proof' - so, you just feel it is the best thing to do. 

Neil
Of course this is just one more way to improve your memory. I have also heard that doing crossword puzzles and Sudoku can help, especially when you're older. 

Rob
Yes, as we get older we can often have more difficulty retrieving information from our memory - and people with Alzheimer’s find it very difficult to encode information – so any way to keep our memory working is a good thing. Basically we need brain training! 

Neil
Brain training and eating the right food Rob! You might remember that earlier I asked you, according to the BBC Food website, which type of food supports good memory function? Is it…
a)  eggs
b)  spinach, or
c)  bananas?
And Rob, you said… 

Rob
I do remember and I said b) spinach. 

Neil
And that is sort of the wrong answer. In fact they were all correct – they are all examples of food that can help support good memory. Apparently, foods rich in B vitamins are important as they provide protection for the brain as we age and support good memory function. I think it's time to change my diet! Now on to the vocabulary we looked at in this programme. 

Rob
So today we've been talking about our memory – we use our memory to remember things and memories is the noun for things we remember from the past.  

Neil
Then we discussed a learning style known as kinaesthetic, that is learning by 'doing' and practising something over and over again. 

Rob
We heard from Professor Daryl O'Connor, who talked about contextual representation - when something is contextual, you see it in the situation where it usually exists. 

Neil
Next we talked about encoding. Thatis changing information into a form that can be stored and later recalled. 

Rob
And we mentioned intuitive sense – having an intuitive sense means doing something 'based on feelings rather than facts or proof' - so, you just feel it is the best thing to do. 

Neil
And finally we mentioned Alzheimer’s – a disease affecting the brain that makes it difficult to remember things and it gets worse as you get older. 

Rob
Well there are lots of new words to remember there – but that's all for this programme. 

Neil
Don't forget to visit us on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube and our website bbclearningenglish.com. Bye for now. 

Rob
Goodbye! 

....................................................

SRT to file civil case against Hopewell over foreign company qualifications

Oct 16. 2019
Saksyam Chidchob
Saksyam Chidchob

Facebook Twitter

By THE NATION

1,288 Viewed

Transport Minister Saksyam Chidchob said on Tuesday (October 15) that board members of the State Railway of Thailand (SRT) will today consider filing a civil case against Hopewell (Thailand) Co Ltd after the committee examining the Hopewell case chaired by Pisak Jitwiriyawasin, deputy permanent secretary at the ministry, discovered that the Hopewell elevated highway and rail line project could have violated the law regarding foreign companies.

“The law requires that foreign companies conducting business in Thailand must be qualified according to the Announcement of the National Executive Council No. 281 and must be approved by the Cabinet, which Hopewell wasn’t,” he said. “We are looking to file a civil case not because we are hoping to get compensation, but to have the contract revoked once the court rules that Hopewell was not qualified to conduct business in the Kingdom.”

The Minister also added that the Department of Special Investigation (DSI) has taken on the SRT versus Hopewell case filed earlier at the Supreme Administrative Court as a special case. “The DSI will later look into the possibility to file criminal charges against Hopewell,” said Saksyam.

Earlier the Supreme Administrative Court had ruled that SRT had breached the contract and must pay Bt11.8 billion compensation to Hopewell together with 7.5 per cent interest annually within 180 days of the ruling date. The deadline for payment is this Saturday (October 19). The Deputy Prime Minister for legal affairs Wissanu Krua-ngam will be responsible for the payment procedures.

 ............................................
 
Prayut indicates emergency decree on King’s bodyguard units will pass Parliament vote
Oct 15. 2019
File photo/ The King’s First Bodyguard Regiment.
File photo/ The King’s First Bodyguard Regiment.
Facebook Twitter

By The Nation

4,498 Viewed

After a Cabinet meeting, Prime Minister General Prayut Chan-o-cha said on Tuesday (October 15) that he will not be involved in voting for the emergency decree related to two Army units – the King’s First Bodyguard Regiment and the 11th Infantry Regiment of the King’s Bodyguards.

The decree is related to transfers and budget allocation, which will go under His Majesty the King’s direct control. These two regiments were previously under the jurisdiction of the Royal Thai Army and the Defence Ministry. 

In response to reporters’ questions about independent scholars urging members of the House of Representatives to abstain from voting on the decree, arguing that it is against the Constitution and is unwarranted because it’s not an emergency, Prayut responded by saying this decision is up to the House. However, he said, he will not be involved in the votes because it is the Parliament’s duty.

When asked if some political parties will remain silent during the voting, Prayut said coalition parties discussed the issue during a break in the Cabinet meeting. He also indicated that the emergency decree will pass through the Parliament, saying ministers from different political parties can work out any issue. 

The emergency decree was announced in the Royal Gazette on September 30 and will go to Parliament for legislation.

"War Elephants" shock UAE 2-1 in World Cup Qualifiers

Oct 16. 2019
Teerasil Dangda blasts a shot. (Photo by Korbphuk Promrekha)
Teerasil Dangda blasts a shot. (Photo by Korbphuk Promrekha)

Facebook Twitter

By The Nation

1,685 Viewed

Thailand upset the United Arab Emirates 2-1 in their World Cup Qualification Group G round-robin game at the Thammasat Stadium in Pathum Thani on Tuesday.

The home team despite the absences of several key players including Chanatip Songkrasin produced one of their best forms of the season to stun the 66th ranked team following two goals from Teerasil Dangda in the 26th minute and by 18-year-old Ekanit Panya in the 51st minute. Ali Mabkhout scored the only goal for the Middle Eastern side just a minute before halftime.

Ekanit Panya, right, celebrates after his goal.

With the win, Thailand dominate the group with seven points from three games with better goal difference 4-3 against  Vietnam who came at second despite earning seven points. Vietnam also scored a win on Tuesday, a 3-1 victory against Indonesia.

A delighted Akira Nishino, the national coach, said: "We won because they players worked hard and ran a lot during the game. We were more aggressive than UAE. After a few months, we've become more familiar and get used to each other better. (About the next game against Malaysia in November) Let us take a break first and I will tell you about that. I don't want to look too far ahead as we still have to make an appropriate training programme to suit the players."

Thailand will next visit Malaysia on November 14 while UAE will visit Vietnam on the same day.

Akira Nishino

...................................................
 FINISHED
 
October 16, 2019
 
 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน