*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4404
  • จำนวนผู้ชม : 1629931
  • จำนวนผู้โหวต : 467
  • ส่ง msg :
  • โหวต 467 คน
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 282 , 13:07:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

Why it has 'a Verb Agreement' in English? And it also has a question included: Have you ever noticed something

strange about sentences involving prices or distances?

Would you like to follow this article? Please try!

 Many thanks to Google Translate and G Grammarly as ever!

 

My Happiness At All!

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs

...................................................

Subject – Verb Agreement

October 17, 2019

 
Subject – Verb Agreement
 

Have you ever noticed something strange about sentences involving prices or distances?

Do you ever wonder why Americans use expressions like “$50 is too much!” or “Ten miles is really far”?

In today’s Everyday Grammar, we will explore unusual cases of what we call subject-verb agreement.

We will look at sentences in which English speakers use plural nouns and noun phrases with singular verbs. These nouns and noun phrases often involve things such as time, money, distance or mathematics.

Let’s begin with a few definitions.

Definitions

The term subject-verb agreement means that the subject and the verb agree in number. So a singular noun takes a singular verb. Here is an example:

Joe works at a restaurant.

The subject, Joe, is singular. That explains why we use the word works, the singular form of the verb.

If the subject were plural, the verb would be different, as in:

Joe and Tom work at a restaurant.

Joe and Tom are two people. That is why we use work, the plural form of the verb.

This is the basic idea of subject-verb agreement. However, English speakers do not always use singular nouns with singular verbs, as we will see.

#1 Time, money, distance

When the subject of a sentence involves time, money or distance, English speakers do not use subject-verb agreement in the way that you might expect.

Here is an example. Imagine you hear these two statements:

One dollar is too much!

Five dollars is too much!

In the first sentence, the subject is one dollar. One dollar is singular. The verb be is also singular.

In the second sentence, the subject is five dollars. Five dollars is plural. But you might also notice that the verb be is singular.

This unusual pattern demonstrates what we said earlier: expressions of time, money and distance often take a singular verb.

Popular culture offers many examples of this usage. Here is one: The American rock group Modest Mouse has a song called “A Life of Arctic Sounds.” The words go like this:

800 miles is a long drive inside a car

900 miles is a long long long long ways in a car

And 1000 miles is a LONG DRIVE INSIDE A CAR!!!!!!!

 

 

Even as the number of miles increase in the song, the main verb, be, stays singular.

#2 Math

When the subject of a sentence involves math, it also often takes a singular verb.

Many children, when learning the multiplication tables, memorize the following words:

Five times five is 25.

And when learning addition, boys and girls repeat the following words:

Two plus two equals four.

In both cases, the expression about math takes a singular verb – in our examples, the words is and equals, respectively.

Popular culture has examples of math and subject-verb agreement.

In the following song, American singer Kelly Clarkson criticizes a man. She sings the following:

And I may not be Einstein

But I know dumb plus dumb equals you

Dumb plus dumb equals you

 

 

Closing thoughts

The next time you are listening to someone speaking American English, try to find examples of subject-verb agreement. Ask yourself the following: When does the person use normal subject-verb agreement? When do they not use normal subject-verb agreement?

Asking yourselves these kinds of questions will help you learn patterns in English.

I'm John Russell.

 

John Russell wrote this story for VOA Learning English. George Grow was the editor.

_________________________________________________________________

Words in This Story

 

plural – adj. involving two or more

phrase – n. a group of two or more words that express a single idea but do not usually form a complete sentence

singular – adj. grammar: showing no more than one thing

pattern – n. a repeated design or plan

multiplication table – n. a list showing the products of two numbers (such as 1 through 12)

indie – adj. not connected with or created by a major producer of music or movies; short for the word independent

dumb – adj. lacking in intelligence; stupid

We want to hear from you. Write to us in the Comments Section.

.................................................

 

Louisiana Hopes to Fight Coastal Destruction By Copying Nature

October 17, 2019

This May 1, 2019, photo shows the Davis Pond Diversion in St. Charles Parish, Louisiana. (AP Photo/Gerald Herbert)
This May 1, 2019, photo shows the Davis Pond Diversion in St. Charles Parish, Louisiana. (AP Photo/Gerald Herbert)
 
Louisiana Hopes to Fight Coastal Destruction By Copying Nature

Back when the Mississippi River flowed wild, its ever-changing waters moved soil across the North American continent. It picked up sand and dirt in the north and brought it to the southern areas of what we now call the state of Louisiana.

Thousands of years later, man-made barriers called levees and flood-control systems contain the powerful river. But Louisiana officials are making plans to use the Mississippi’s ancient power to build new land as a way to ease the threat of rising seas.

Engineers hope to remake eroded, low-lying lands by cutting into the levees and redirecting the water. The water holds a lot of small dirt particles, or sediment. The sediments can flow into coastal basins. When the sediment particles settle out of the water, they will slowly gather into soil.

Bren Haase leads the state’s Coastal Protection and Restoration Authority. He told the Associated Press the main problem in coastal Louisiana is a lack of sediment.

“So we’re trying to mimic the way Mother Nature would have delivered that sediment to our coast in the past,” Haase said.

Some critics question whether the idea presents its own environmental risks. But if it does work, the project would rebuild an important protection against storm surges. It would also help provide new living areas for birds and fish that depend on wetlands.

Saltwater is destroying the coast. Pathways cut for oil and gas development, boat travel and logging have worsened the problem. The state estimates that it has lost about 518,000 hectares of land since 1932. If nothing is done, more than twice that much land could disappear over the next 50 years.

Experts and officials have discussed the idea of using the river to rebuild the coast for many years. But it was not until money became available from the 2010 BP oil spill that plans began to really take shape.

In 2010, an explosion killed 11 people on an oil rig off the Gulf Coast that energy company BP operated. Millions of gallons of oil then flowed into the water over the next three months.

One year later, the United States government ruled that BP and two other companies were responsible for the accident. The companies were ordered to pay billions of dollars for the damage. Louisiana is putting much of its share of the money toward coastal restoration.

The state is spending about $2 billion on two projects called Mid-Barataria and Mid-Breton. They are named for the bodies of water in which they will be placed.

As the redirected river water flows out of the coastal areas, the sediment settles out and begins collecting. It first gathers under the water and, over time, above the surface. One day, plant life such as marsh grass or willow trees can take root.

The earliest start to the project would be in 2021 or 2022.

Not everyone is eager about the efforts.

Robert Campo’s family has been in the fishing industry since 1903. He is from the small town of Shell Beach, which sits along the Mississippi River. He and others worry that the redirection will flood their fishing areas. This would destroy an industry that is very important to the state’s economy and culture.

“We all want coastal restoration. Trust me. … I think we need to rebuild this whole coast. But there’s other ways of doing it,” Campo said.

Redirection opponents point to recent flooding-fighting efforts on the Mississippi.

Fed by rain and melting snows in the Midwest, the Mississippi ran unusually high for months earlier this year. The Army Corps of Engineers twice opened the Bonnet Carre Spillway. This protects New Orleans’ levees by directing huge amounts of river water normally into Lake Pontchartrain.

The sudden release of freshwater into saltwater environments killed wildlife and damaged people’s ability to earn a living.

I’m ­Pete Musto.

 

Rebecca Santana reported this story for the Associated Press. Pete Musto adapted it for VOA Learning English. Ashley Thompson was the editor.

What kind of special environmental protection projects are taking place in your country? Write to us in the Comments Section or on our Facebook page.

________________________________________________________________

Words in This Story

continent – n. one of the great divisions of land, such as North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, or Antarctica of the Earth

eroded – adj. slowly destroyed by natural forces such as water, wind, or ice

basin(s) – n. the area of land around a large river and the small rivers that flow into it

mimic – v. to create the appearance or effect of something

deliver(ed) – v. to take something to a person or place

surge(s) – n. a large wave of water

logging – n. the business of cutting down trees in an area for wood

oil rig – n. a structure above an oil well on land or in the sea that has special equipment attached to it for drilling and removing oil from the ground

.....................................................

 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Are food allergies more common now?

EPISODE 190221 / 21 FEB 2019

Introduction

Research has suggested that food allergies may be more common these days than they were in the last 20 or 30 years. Why might this be? Is it linked to our diet? And are there any signs that a child might go on to develop a food allergy as an adult? Neil and Rob discuss if food allergies are becoming more common, and teach you new vocabulary.

This week's question

One of the most common food allergies is to peanuts. What kind of food is a peanut? Is it:

A) a vegetable

B) a nut or

C) a legume

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

food allergies
medical problems that are caused by eating certain foods

robust studies
detailed, thorough and accurate research

prevalence
a noun referring to how often or how frequent something is

eczema
a medical condition of the skin

a significant increase
a large, noticeable rise in the number of something

to put something down to something
to say that one thing is the reason for another

Transcript 

Note: This is not a word for word transcript

Neil

Hello and welcome to 6 Minute English. I'm Neil.

Rob
And, hello, I'm Rob.

Neil
In 6 Minute English we often talk about food, don’t we, Rob?

Rob
Oh yes! And I love food. It’s a very important topic.

Neil
We know that too much of the wrong kind of food can be bad for our health. But there is another way that food can be harmful for some people.

Rob
Yes, you’re right. Some people have food allergies. They can become very ill if they eat certain foods such as peanuts, shellfish, milk and so on. So, Neil, do you have any food allergies?

Neil
Fortunately I don't, but my daughter is allergic to tree nuts, and so she gets very ill if she eats those.

Rob
Oh dear! Well, it seems as if there are more food allergies these days, or more people have them. Or maybe it’s just in the news more.

Neil
Well, that’s a very interesting point because that is the topic of this programme. Before we find out more though, here is our question. One of the most common food allergies is to peanuts. Now, what kind of food is a peanut? Is it:

A) a vegetable

B) a nut or

C) a legume

Rob
Oh, come on! A peanut is a nut! There’s a clue in the name there, Neil! But that would be too easy, wouldn't it? So I’m going to say that I’ve got no idea what a legume is, so that’s my answer. C.

Neil
I’ll have the answer at the end of the programme. To help answer the question as to whether food allergies are more common now, here’s Dr Adam Fox, who was speaking on The Food Programme on BBC Radio 4. Does he think there has been an increase?

Dr Adam Fox
I think we can be very confident if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were. So, for example, very robust studies that look at prevalence of things like eczemafood allergy do show really significant increases over 20, 30 years, for example.

Neil
Has there been an increase?

Rob
Well, yes. He says there have been significant increases. This means there has been a 'clear and obvious rise'.

Neil
Why does he think that?

Rob
He said that there have been robust studies. A study is a piece of research and if you say a study is robust, it means that it was 'very detailed and conducted thoroughly to a high standard'.

Neil
He said that these studies looked at the prevalence of a few things. Prevalence is a noun that refers to how common something is, how often it happens.

Rob
One of the things they looked at as well as food allergies was eczema. This is a skin condition that usually happens in childhood. The skin can get, red, itchy and painful over different parts of the body.

Neil
Here’s Dr Fox again.

Dr Adam Fox
I think we can be very confident, if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were. So, for example, very robust studies that look at prevalence of things like eczemafood allergy do show really significant increases over 20, 30 years, for example.

Neil
So what is the reason for the increase in food allergies? Is it genetics? Dr Fox again.

Dr Adam Fox
We certainly can’t put it down to genetics. And we now understand that there is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy.

Neil
Is it genetics?

Rob
No, he says 'you can’t put it down to genetics' which means 'you can’t explain it' by genetics.

Neil
In fact, according to the research, if you have eczema as a child, you are more likely to develop food allergies. Here's Dr Fox one more time.

Dr Adam Fox 
We certainly can’t put it down to genetics. And we now understand that there is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy.

Neil
OK! Now, time to review our vocabulary, but first, let’s have the answer to the quiz question. I asked: what kind of food is a peanut? Is it:

A) a vegetable

B) a nut

C) a legume

What did you say, Rob?

Rob
I said C) a legume, because that was only one I didn’t know and it can’t be as simple as being a nut!

Neil
An inspired guess! If you said C) legume, then congratulations. Despite the name, a peanut is not actually a nut. Rather conveniently though, we don’t have time for me to explain exactly why it’s not a nut, but I’m sure you’re smart enough to look it up yourself. 

Rob
So, you’re not going to explain it?

Neil
No, sorry, we don’t have the time.

Rob
Sounds to me like you’re allergic to hard work, Neil!

Neil
Nice link to today’s vocabulary. We do have time for that. Today we’ve been looking at the topic of food allergies. This is when a particular food causes a medical problem.

Rob
The problem could be minor or it could be very serious, even fatal and these are called allergic reactions.

Neil
The topic has been investigated with robust studies. This is research that has been done in a very detailed, accurate and thorough way.

Rob
The next word was the noun prevalence. This is used to talk about how common or how frequent something is. In this research, they examined the prevalence of food allergies in certain age groups.

Neil
Closely connected to food allergies is eczema. This is a medical condition that makes your skin dry, painful and itchy over different parts of the body.

Rob
It was reported that there had a been a significant increase in the number of people suffering from eczema and food allergies. A significant increase is a big and important increase.

Neil
And finally we had the phrase to put something down to something. This means 'to say one thing is the reason for another'. In this case, you couldn’t put the increase in food allergies down to genetics.

Rob
You know what I put the success of 6 Minute English down to?

Neil
No, what's that, Rob?

Rob
Your great knowledge of different subjects and skill as a presenter and communicator.

Neil
Well, that’s very kind of you… but I still don’t have time to explain what a legume is! In fact now it’s time to wrap up this edition of 6 Minute English. We look forward to your company again soon. In the meantime, check us out in all the usual places, online and on social media. We are BBC Learning English. Bye for now!

Rob
Goodbye!

..........................................................

Emergency decree on King’s bodyguard units passes Parliamentary vote

Oct 17. 2019

Facebook Twitter

By The Nation

2,678 Viewed

The emergency decree on the King’s bodyguard was passed by parliament today with 376 votes in favour, 70 against and 2 abstentions. The decree is related to transfers and budget allocation, which will now come under His Majesty the King’s direct control.
 
The two regiments were previously under the jurisdiction of the Royal Thai Army and the Defence Ministry.

Piyabutr Saengkanokkul of the Future Forward party, who went against the majority vote, expressed the view that this approval might be in violation the Constitution and that the protection of the monarchy should be the duty of the Army.

............................................

Bay Area, SE Asia poised to boost links

Oct 18. 2019
China Daily Asia Leadership Roundtable session themed “Greater Bay Area – Connecting Hong Kong, Macao and Southern China, Enhancing Collaboration and Partnership with Southeast Asia” is held on Thursday in conjunction with the 2019 World Chinese Business and Economic Summit. The two-day summit is dedicated to providing a platform for stakeholders of various industries to explore development potentials and seek opportunities for collaboration within the Bay Area region. CHINA DAILY
China Daily Asia Leadership Roundtable session themed “Greater Bay Area – Connecting Hong Kong, Macao and Southern China, Enhancing Collaboration and Partnership with Southeast Asia” is held on Thursday in conjunction with the 2019 World Chinese Business and Economic Summit. The two-day summit is dedicated to providing a platform for stakeholders of various industries to explore development potentials and seek opportunities for collaboration within the Bay Area region. CHINA DAILY

Facebook Twitter

By Yang Han
China Daily/ANN

713 Viewed

The rise of the Bay Area to become a world-class city cluster means huge opportunities for Southeast Asian entrepreneurs for investment and collaboration, speakers told a Bay Area forum in Macao on Thursday.

“The development of the mega Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area has taken off, and is pushing full steam ahead for the benefit of enterprises,” said Zhou Li, publisher and editor-in-chief of China Daily Asia Pacific, noting that Southeast Asian companies, in particular those with a vast pool of Chinese business links and information, will find the opportunities created by the Bay Area attractive and potentially rewarding.

Serving as an important support pillar for the Belt and Road Initiative, the Bay Area comprises nine Pearl River Delta cities in Guangdong province and the two special administrative regions of Hong Kong and Macao.

Deeper collaboration among Asian businesspeople and companies is especially important at this time when the region is still experiencing the turbulence brought by the ongoing trade tensions between China and the United States, Zhou said.

Zhou was speaking at a China Daily Asia Leadership Roundtable session themed “Greater Bay Area – Connecting Hong Kong, Macao and Southern China, Enhancing Collaboration and Partnership with Southeast Asia” held in conjunction with the 2019 World Chinese Business and Economic Summit.

In welcoming remarks, Michael Yeoh, chairman of the WCBES organizing committee, said the world needs to emphasize partnership as it is important for peace and prosperity.

“The Belt and Road Initiative will be a powerful force for regional connectivity to enhance prosperity,” said Yeoh, who's also the president of the Kingsley Strategic Institute for the Asia Pacific, a co-organizer of the summit.

Wilfred Wong Ying-wai, president and chief operating officer of Sands China – a subsidiary of global resort developer Las Vegas Sands – told the forum the Bay Area has its unique advantages. For example, Hong Kong is the world’s biggest offshore renminbi business center, Macao is one of the region’s biggest tourism destinations, and Shenzhen is recognized as the hub of high technology.

Southeast Asian companies, he said, will find southern China suitable for investment and partnership as both regions’ economies are dominated by small and medium sized-enterprises.

Wong, who also chairs the Hong Kong-based Pacific Basin Economic Council, said challenges, though, are the coexistence of multiple currencies, tax systems and administrations, and governments, at both the central and local levels, need to facilitate the free flow of talent, goods and transport in the region.

Maria Helena de Senna Fernandes, director of the Macao Government Tourism Office, said Macao is already working with neighboring cities like Zhuhai to enhance Macao’s position as a world center for tourism and leisure – one of four roles it was given in the outline development plan for the Bay Area unveiled in February.

She sees this as more than just developing the tourism sector itself. “Tourism will help our people live a better life in the city,” she said, adding that 40 million tourists are expected to visit Macao this year. “I hope there'll be more integration and communication in the region.”

Diana Chou, chairman of L’Voyage – a private jet charter consultancy – noted the sizeable cluster of international and domestic airports in the Bay Area, but she believes there's still room for strengthening its aviation connectivity by further developing general aviation, like helicopters and other future modes of transport.

“Since 2016, the growth has been phenomenal and the government has poured billions of dollars into the industry,” she said. While Guangzhou now has 33 heliports and helipads, about 10 percent of the country’s total, “this is not enough to spearhead the economic growth in the region that we need”, she said.

Oh Ei Sun, senior fellow of the Singapore Institute of International Affairs, said it's important for the Bay Area to build collaboration with other city clusters around the world, including those in Southeast Asia, to develop entrepreneurship.

Besides the transport connectivity that countries are working to improve, Oh said equal importance should be given to a virtual bridge of technology that connects the Bay Area and the rest of Asia to encourage innovation.

“Shenzhen will play a leading role in building the whole (Bay Area) into an international center for scientific research and tech innovation,” said Wang Wanli, executive director of the Hong Kong, Macao and Regional Development Research Department at the China Development Institute in Shenzhen.

For example, a total of 18,081 applications under the patent cooperation treaty of the World Intellectual Property Organization had been filed in Shenzhen, accounting for more than 30 percent of the total applications in China, according to a white paper released by Shenzhen in April. 

Simon Lee, managing director of STM Development – a property development and real-estate advisory firm based in Australia – said Australian companies can help add value to the Bay Area's development in areas like education, healthcare, as well as cultural and lifestyle services.

Impressed by how convenient it is to travel on the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge – the world’s longest sea-crossing bridge – he said construction of the Bay Area is not purely about building an infrastructure portfolio. It also presents many indirect opportunities.

The roundtable session is part of the two-day WCBES being held in Macao. Under the theme “Enhancing Partnerships and Shared Prosperity Through the BRI”, the summit provides a platform for government, business, think tanks and scholars to discuss the importance of business as a driver of sustainable economic growth and people-to-people exchange. China Daily is the media partner of the summit.

It was previously known as the World Chinese Economic Forum, which had been held in Chongqing, Hong Kong, London, and Kuala Lumpur and Malacca in Malaysia.

..................................................................

 FINISHED

October 18, 2019

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน