*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4444
  • จำนวนผู้ชม : 1649188
  • จำนวนผู้โหวต : 468
  • ส่ง msg :
  • โหวต 468 คน
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 267 , 15:33:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

EPISODE 180906 / 06 SEP 2018
People around the world are spending more and more time being physically inactive - and this is having a negative impact on their health. In the UK, 20 million people don't do any exercise at all. Finland used to have one of the highest mortality rates from heart disease but it's managed to reverse this trend. Dan and Catherine talk about Finland's experience and teach you new vocabulary.

An episode in BBC NEWS as above has the information of
EPISODE 180906 / 06 SEP 2018
People around the world are spending more and more time being physically inactive - and this is having a negative impact on their health. In the 20 million people in the UK don't do any exercise at all.
What happened to them in daily life? Please read continue, if you want to know.

 Many thanks to Google Translate and G Grammarly as ever.

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs

....................................................

Study: Negative Dog Training Methods Can Cause Long-Term Harm

November 17, 2019

In this Feb. 12, 2018, file photo, Emmy, a harrier, keeps her eyes on a treat offered to her by handler Mike Gowen in the benching area before competing in the 142nd Westminster Kennel Club Dog Show in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
In this Feb. 12, 2018, file photo, Emmy, a harrier, keeps her eyes on a treat offered to her by handler Mike Gowen in the benching area before competing in the 142nd Westminster Kennel Club Dog Show in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
 
A new study suggests that dog training methods based on negative punishments can cause long-term harm to the animal.

Much research in the past has studied training methods in general, including for dogs working with police or with search and rescue operations.

But the latest study centered on dogs kept as companion animals for humans. Such dogs are often considered part of the family and need training on how to behave around people.

Researchers from Portugual’s Unviersity of Porto led the study. The researchers carried out experiments involving two kinds of dog training methods – aversive and reward-based.

Aversive methods depend on the use of some kind of negative action in answer to unwanted behaviors. Examples of this include shouting, pushing or pulling the dog to force it to do something or using special collars that put pressure on the neck.

In this May 7, 2019 photo, Professor Stephen Mackenzie, head of the university's canine training program does an obedience drill with his dog Kimo, at the State University of New York, Cobleskill, in Cobleskill, N.Y. (AP Photo/Mary Esch)
In this May 7, 2019 photo, Professor Stephen Mackenzie, head of the university's canine training program does an obedience drill with his dog Kimo, at the State University of New York, Cobleskill, in Cobleskill, N.Y. (AP Photo/Mary Esch)

Reward-based methods involve giving the dog food, praise or attention when the animal completes wanted behaviors.

The study included 92 dogs that were attending training schools in Portugal. Fifty of the dogs received aversive training, while 42 were trained using reward-based methods. The experiments were designed to measure both short-term and long-term effects of the two training methods.

The dogs were video recorded during training sessions so researchers could observe their reactions to the training. Researchers also collected mouth fluid from the dogs before and after the training to test for levels of a stress-causing hormone called cortisol.

Researchers reported that dogs from the aversive training group were observed to have more stress-related behaviors than those in the reward-based group. They also showed increased levels of cortisol. The study suggests these results clearly demonstrate the short-term effects of aversive training methods.

Another part of the experiment was designed to measure the long-term effects of the two different methods. This involved the dogs taking part in an exercise about a month after the training sessions.

The dogs were put in a room containing food bowls. Researchers observed how quickly and excitedly the dogs went to the bowls. The researchers reported that the dogs receiving aversive training were observed to be more “pessimistic” in behaviors in the room than the ones trained with rewards.

The latest study supports earlier research on the effectiveness of reward-based training. Many other studies have suggested that food is the best reward to get dogs to perform the behaviors we want.

In this Feb. 11, 2019, file photo, Bourbon gets a treat at the Westminster Kennel Club Dog Show in New York. (AP Photo/Peter Hamlin, File)
In this Feb. 11, 2019, file photo, Bourbon gets a treat at the Westminster Kennel Club Dog Show in New York. (AP Photo/Peter Hamlin, File)

One of those studies was led by Erica Feuerbacher, a professor at Virginia Tech, in Blacksburg, Virginia. Her study compared a food reward to a reward of petting or praising the animal.

Feuerbacher told The Associated Press the dogs were clear about what reward they liked better. “They’ll work harder and respond faster for food than for social interaction,” she said.

Feuerbacher noted, for example, that research has found that dogs were likely to stay near a person praising them for the same amount of time as if they were being ignored.

Zazie Todd is the writer of a forthcoming book called “Wag: The Science of Making Your Dog Happy.” She told the AP that people clearly should not expect a dog to obey just because they love them.

In this May 7, 2019 photo, student trainer Samantha Springstead works with Finn, a border collie at the State University of New York, Cobleskill, in Cobleskill, N.Y. (AP Photo/Mary Esch)
In this May 7, 2019 photo, student trainer Samantha Springstead works with Finn, a border collie at the State University of New York, Cobleskill, in Cobleskill, N.Y. (AP Photo/Mary Esch)

“If only it was like that,” she said. Todd added: “If your boss stopped paying you, you’d probably stop going to work pretty quickly. You need to motivate your dog too.”

Some dog trainers teach the use of “life rewards,” which could include play or taking the dog for a walk. Todd says these can be useful, especially to help keep behaviors the dog has already learned.

However, for most everyday behaviors most people want to teach, food rewards are just “quicker and easier,” she said.

I’m Bryan Lynn.

Bryan Lynn wrote this story for VOA Learning English, based on the research study and The Associated Press. Ashley Thompson was the editor.

What are your experiences with dog training? Write to us in the Comments section, and visit our Facebook page.

Quiz - Study: Negative Dog Training Methods Can Cause Long-Term Harm

Quiz - Study: Negative Dog Training Methods Can Cause Long-Term Harm

Start the Quiz to find out

 

Words in This Story

negative – adj. not positive or desirable

companion – n. someone you spend a lot of time with

collar – n. a line that attaches around the neck of an animal

stress – n. feelings of worry or nervousness caused by difficult situations or problems

hormone – n. one of several chemicals produced in the body that influence growth and development

pessimistic – adj. tending to believe that the worst will happen

respond – v. ​say or do something as an answer or reaction to something that has been said or done

boss – n. person who leads a group of employees

motivate – v. stimulate someone’s interest or enthusiasm for doing something

.......................................................

WORDS

News Words: Elite

November 14, 2019

News Words: Elite https://youtu.be/9ozcEyyqx34
 
 
.................................................
 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Beating a sedentary lifestyle

EPISODE 180906 / 06 SEP 2018

People around the world are spending more and more time being physically inactive - and this is having a negative impact on their health. In the UK, 20 million people don't do any exercise at all. Finland used to have one of the highest mortality rates from heart disease but it's managed to reverse this trend. Dan and Catherine talk about Finland's experience and teach you new vocabulary.

This week's question:

According to a recent survey, how long does the average person in the UK spend sitting down every day? Is it:

a)    between 6 and 7 hours

b)    between 7 and 8 hours

c)    between 8 and 9 hours

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary 

sedentary
adjective used to describe a lifestyle which involves a lot of sitting and not much exercise

life expectancy
the age to which you are expected to live

shirker
someone who avoids doing something they don't like, usually because they are lazy

tongue-in-cheek
something meant to be humorous and not taken seriously

stern
adjective that means serious and strict

clipboard
a board you attach papers to so that you can write on them as you walk around

Transcript

This is not a word for word transcript

Catherine
Hello and welcome to 6 Minute English. I'm Catherine. 

Dan
And I'm Dan. 

Catherine
Now Dan, would you say you had a sedentary lifestyle at all? 

Dan
If I only went to work, yes, I would have a pretty sedentary life. I sit on the tube, I sit at my desk or in the studio for most of the day. But because I know that's not good for my health, I do also like to go to the gym a couple of times a week and I'll do some exercise, like a bike ride or playing football at the weekend. So, my job is pretty sedentary, but not my life. 

Catherine
Nice answer, Dan. And our topic today is about how one country in particular has been very successful in dealing with the problem of a sedentary population. But before we find out more, here is today's question. According to a recent survey, how long does the average person in the UK spend sitting down every day? Is it:

a)    between 6 and 7 hours,
b)    between 7 and 8 hours or
c)    between 8 and 9 hours?

So, Dan, what do you think? 

Dan
Based on my day, it would be between 8 and 9 hours, but I don't know if I am an average person! So I'm interested to learn the answer for myself. 

Catherine
We'll find out the answer later in the programme. Now, 40 years ago Finland was perhaps the unhealthiest country in the Western world. But now, it's one of the healthiest.  

Dan
Death by heart disease in Finland has fallen by 80% and life expectancy, the age at which the average person lives until, has risen by 10 years. 

Catherine
How has this been achieved? This was investigated on BBC Radio 4's You and Yours programme and one of the ways Finland has improved the health of the nation is by a lot of state involvement. BBC reporter John Laurenson describes in a humorous way how this works. How does he describe someone with many health problems? 

John Laurenson
If you're an exercise shirker because you're fat or old or asthmatic or chained to your computer or just plain lazy or all of those things rolled into one super-health disaster zone, they will come to you in the form perhaps, of a stern lady with a clipboard and make some firm suggestions. They won't actually drag you off your PlayStation, out of your nursing home or out of the pub but they do get quite close. 

Catherine
How did he describe someone with a lot of health problems, Dan? 

Dan
Well, he wasn't very complimentary, and we should emphasise that this report is quite tongue-in-cheek, which means that it's meant to be funny and shouldn't be taken seriously but he called the people with many health problems 'super-health disaster zones'. 

Catherine
'Super-health disaster zones'. So what other vocabulary can we pick from what he said? 

Dan
He talked about being an exercise shirker. A shirker is someone who avoids doing something usually because they are being lazy. It's also a verb, to shirk

Catherine
Laurenson says that if you are an exercise shirker or indeed a super-health disaster zone, someone from the authorities will come and visit you. In another tongue-in-cheek description he says that this visitor might be a stern lady with a clipboard

Dan
Stern 
is an adjective which means very serious and strict, someone without a sense of humour who might be quite angry. And in his description the reporter says that this stern lady will have a clipboard. It's a hard board you can attach papers to so you can write on the paper while you are moving around. 

Catherine
So we have this image of an angry lady arriving at your house to tell you off for your health habits and make you live a healthier life. 

Dan
But he does point out that they won't actually drag you out of your house to do exercise. However, in the report he goes on to say that there is lot of encouragement, even from school age, to eat well and take regular exercise. 

Catherine
Well, before a stern lady with a clipboard comes and tells us off for not finishing on time, let's get the answer to today's quiz. According to a recent survey, how long does the average person in the UK spend sitting down every day? Is it:
a)    between 6 and 7 hours,
b)    between 7 and 8 hours or
c)    between 8 and 9 hours?

Dan
And I said I had no idea.

Catherine
Well, the answer was c), Dan - between 8 and 9 hours. In fact, it was 8 and a quarter hours. By comparison, in Finland, it's less than 6 hours. 

Dan
I guess we are a lot more sedentary in Britain. 

Catherine
And sedentary is our first word in our vocabulary review. It's an adjective used to describe a lifestyle which involves a lot of sitting and not much exercise. 

Dan
And if you are very sedentary, it can lead to a lower life expectancyLife expectancy - the age to which you are expected to live. 

Catherine
Next we had the word shirker for someone who avoids doing something they don't like, usually because they are lazy. For example, an exercise shirker avoids exercise. 

Dan
Something that is said tongue-in-cheek is meant to be humorous and not taken seriously. 

Catherine
If you are stern though, you want to be taken seriously. It's an adjective that means serious and strict. 

Dan
And finally there's clipboard. A board you attach papers to so you write on them as you walk around. 

Catherine
Well, Dan, it's time for us to go and get some exercise. Join us again next time and remember you can find us on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube and of course our website bbclearningenglish.com. See you soon, bye. 

Dan
Bye!

.......................................................

Thai economic growth remains fragile as GDP expands just 2.4 per cent

Nov 18. 2019
Thai economic growth remains fragile.
Thai economic growth remains fragile.
Facebook Twitter

By The Nation

892 Viewed

The National Economic and Social Development Council today (November 18) reported that gross domestic product expanded by 2.4 per cent, in the third quarter of 2019 compared to a rise of 2.3 per cent in the second quarter, driven mainly by increases in private and government final consumption expenditure and investment.

The state think-tank said that on the production side, the agricultural sector increased by 1.5 per cent in contrast to a fall of 1.3 per cent in 2019Q2 while the non-agricultural sector increased by 2.3 per cent, slowing down from a rise of 2.6 per cent in 2019Q2. The deceleration was the result of a 1.5 per cent fall in the manufacturing sector attributed to a drop of export-oriented industries and a slow-down in domestic demand. However, the services sector increased by 3.8 per cent, led by tourism, namely accommodation and food service activities; wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; and transportation and storage, which grew by 6.6 per cent 5.6 per cent and 2.5 per cent, respectively. On the expenditure side, government final consumption expenditure, and gross fixed capital formation increased by 1.8 per cent and 2.8 per cent, compared to a rise of 1.1 per cent and 1.9 per cent in 2019Q2, respectively. Private final consumption expenditure grew by 4.2 per cent, following a rise of 4.6 per cent in 2019Q2. For the external sector, exports and imports of goods decreased by 0.3 per cent and 7.7 per cent, respectively. After seasonal adjustment, the Thai economy in 2019Q3 expanded by 0.1 per cent (QoQ SA).

Private final consumption expenditure grew by 4.2 per cent,in comparison to a rise of 4.6 per cent in 2019Q2, contributed largely to an expansion of durable, semi-durable and non-durable items with a rise of 1.8 per cent, 1.9 per cent and 3.4 per cent, compared to a rise of 5.7 per cent, 3.0 per cent and 4.6 per cent in 2019Q2, respectively. Service items rose 6.4 per cent, accelerating from a rise of 4.7 per cent in 2019Q2.

General government final consumption expenditure increased by 1.8 per cent, accelerated from a 1.1 per cent rise in 2019Q2. That acceleration was attributed to an expansion of compensation of employees and purchases of goods and services with a rise of 1.2 per cent and 6.7 per cent, respectively, whereas social transfer in kind dropped by 3.6 per cent .

Gross fixed capital formation grew by 2.8 per cent, accelerated from a rise of 1.9 per cent in 2019Q2. Expansion came from private investment with a rise of 2.4 per cent, compared to a rise of 2.1 per cent in 2019Q2, due mainly to a 3.1 per cent expansion of machinery items. Public investment accelerated by 3.7 per cent, compared to a rise of 1.4 per cent in 2019Q2, driven by an increase in construction and an improvement in machinery items .

Goods and services balance at current market prices recorded a surplus of Bt435.1 billion , sourced by surpluses in goods and services with the value of Bt244.5 billion and Bt190.6 billion, respectively, added the NESDC.

Editor’s Picks
Minor acquires Bonchon Chicken in Thailand
Upper Thailand to get cooler by 1-3 °C, South to see less rains
Tertiary education must adapt if graduates are to find work
More than 30 dolphins sighted at Khao Lak Island, Phang Nga
Obsessive Compulsive Disorder (OCD)
Golden throated Barbet
Cool outings: Follow the birdsong to Mae Wong Park
..................................................................
 FINISHED
November 18, 2019
 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน