*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4508
 • จำนวนผู้ชม : 1683284
 • จำนวนผู้โหวต : 472
 • ส่ง msg :
 • โหวต 472 คน
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 442 , 15:02:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

According to Thai culture, children have more than one father. I think of this matter because tomorrow will be The Nation Father Day, December 5th. This date has come from the royal birthday of the passed King Bhumipol the Rama 9th and established to be National Father's Day.
Lets us back to why I said "children have more than one father. Certainly, children have an aborning father. That man accompanies with his wife or the mother to take care of their child since born until grow up to be adult, educated and earn income and able to live by themself.
The teachers that Thai respect very well, will be the traditional second father. And third is the king, altogether 3 fathers.
Moreover, Thai always call someone or some monks as their father, too.
Good luck to all fathers commonly.

Many thanks to Google Translate and G Grammarly together.

 

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs


.........................................................

 

 

 

 

 

Chinese Students Top Latest PISA Education Survey

December 03, 2019

A high school student holds his hand as he and others leave a school after finishing their college entrance exam in Beijing, Wednesday, June 7, 2017.
A high school student holds his hand as he and others leave a school after finishing their college entrance exam in Beijing, Wednesday, June 7, 2017.
 
Chinese Students Top Latest PISA Education Survey
 

Students from China and Singapore came out on top in an international survey of educational achievement.

Results of the 2018 Program for International Student Assessment, or PISA, were released Tuesday. The test is given every three years to 15-year-olds around the world. It measures their knowledge in reading, science and mathematics.

The best-performing students in all three subjects were in China. They attend schools in and around Beijing and Shanghai, and two provinces: Jiangsu and Zhejiang.

Singapore finished in fifth place in the study.

Overall, the test results show American students scoring above average in reading and science, but below average in math.

The test is administered by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Officials reported that about 600,000 students in 79 nations and educational systems took part in the two-hour computer-based exam last year. They said schools in each country are chosen randomly to make sure that students come from a wide mix of backgrounds and abilities.

PISA is the largest measure of international education performance.
The test scores are watched closely by education policy makers.

FILE: A student works on a math problem on the board, in preparation for the PISA test in 2004.
FILE: A student works on a math problem on the board, in preparation for the PISA test in 2004.

Some of the findings:

Here are some of the PISA findings:

 • The average U.S. scores have not changed in a major way in any of the three subjects since 2015. The U.S. scores are mostly unchanged since when the test was first given in 2000 for reading and, in 2003, for math. American science scores have risen since 2006.
 • Out of the 79 areas, only seven have seen an improvement in their PISA scores since they started offering the test. The seven are Albania, Colombia, Macau, Moldova, Peru, Portugal and Qatar.
 • The OECD is a group of 36 mostly industrial countries, including the United States. Financing -- the amount of money spent on education -- is important, but not always necessary for high test scores. Take Estonia, for example. It was one of the top scoring countries, yet education spending there is 30 percent below the OECD average.
 • With reading being the main focus of the test this year, one of every four students in OECD countries could not complete basic reading tasks.
 • On average across the OECD countries, one in 10 disadvantaged students was able to score in the top quarter of the reading performance of their country.

U.S. and China Results

The U.S. results showed that the highest performing students were doing better in reading and math, while the lower-performing students did not improve.

This is similar to results from another nationwide test, the National Assessment of Educational Progress.

“It’s another red flag that this is something to think about,” said Peggy Carr, the associate commissioner for the National Center for Education Statistics. She noted that the United States is “clearly struggling in math.”

What is not clear about the group of Chinese students tested is whether they represent all Chinese students. Carr noted that the four test areas are home to more wealthy people than China as a whole.

The Chinese areas displaced the top school system in the 2015 PISA, the Asian city-state of Singapore.

Tom Loveless, an educational researcher from California, said the Chinese provinces that were tested saw a substantial increase in their scores. He said China is the only country where the national government chooses the provinces that are tested.

“It still makes it very difficult to interpret the Chinese scores,” he said.

Loveless describes the overall performance of American students as mediocre.

“The U.S. is basically doing what it’s done since PISA started, which is hanging around the middle” of the group,” he said.

Andreas Schleicher is Director for the OECD’s Directorate of Education and Skills. He said there is hope for countries where there is not much difference in the performance of students from wealthy and poor backgrounds. Education, he says, remains a way for poor children in some countries to be successful.

I'm Caty Weaver,

And I’m Anne Ball.

Anne Ball wrote this story, with information from Reuters and the Associated Press. George Grow was the editor.

What do you think of this story? Write to us in the comments section below.

Quiz - Chinese Students Top Latest PISA Education Survey

Quiz - Chinese Students Top Latest PISA Education Survey

Start the Quiz to find out

 

Words in This Story

achievement – n. something that has been done or achieved through effort : a result of hard work

score – n. the number of points, goals, runs, etc., that each player or team has in a game or contest

average - adj. a level that is typical of a group, class, or series : a middle point between extremes​

randomly – adv. chosen or done without a particular plan or pattern

background – n. the experiences, knowledge and education in a person's past

fine-tune – v. to make small changes to something to improve the way it works to make it just right

focus – n. a subject that is being discussed or studied : the subject on which people's attention is focused — usually singular

disadvantaged – adj. lacking the things—like money and education-- that are considered necessary for an equal position in society

quarter – n. one of four equal parts of something

red flag – n. a warning sign

mediocre – adj. not very good

 

 ..........................................................


6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Pedestrianisation - is it good for cities and towns?

EPISODE 171102 / 02 NOV 2017

Norwich was the first city in the UK to ban cars from parts of the city centre. Planners wanted to protect pedestrians from cars and to reduce pollution in its old and narrow streets. That was 50 years ago. There’s a fresh interest in keeping cars out of cities now for the same reasons. Rob and Neil talk about pedestrianising streets and teach you new vocabulary.

This week's question 

What’s the average speed of a bus travelling along Oxford Street? Is it:

a) 4.6 miles per hour,

b) 14.6 miles per hour or

c) 46 miles per hour?

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary 

pedestrian
a person who is walking, usually in an area where there’s traffic

tackle (something)
make an effort to deal with a difficult problem

ban
officially say that something can’t be done

reroute
change the direction you’re travelling in

congestion
too much traffic, making it difficult to move

pollution
damage to the environment caused by releasing waste substances such as carbon dioxide into the air, or plastic into the sea

Transcript 

Note: This is not a word-for-word transcript 

Rob
Hello, I'm Rob, and welcome to 6 Minute English, where today we’re chatting about a pedestrian topic and six items of related vocabulary.

Neil
Hello, I’m Neil. A pedestrian is someone who walks around rather than travelling by car or bus. But in Rob’s sentence he used the adjective, and in this context it means dull or uninteresting!

Rob
And of course I was making a pun, Neil. Because of course the show is going to be extremely interesting! It’sabout safety on the streets – and whether pedestrianisation is a good thing or not. 

Neil
Pedestrianisation means changing a street into an area that can only be used by pedestrians. 

Rob
Well, it sounds like a good idea – no traffic, less noise and air pollution. And no chance of getting knocked down by a car or a bus! 

Neil
There are plans to pedestrianise Oxford Street, which is one of the busiest shopping streets in London. 

Rob
That’s right. The Mayor of London wants to tackle – or make an effort to deal with – air pollution in this very busy spot – where the amount of traffic is definitely a problem! In fact, can you tell me, Neil, what’s the average speed of a bus travelling along Oxford Street? Is it:
a) 4.6 miles per hour,
b) 14.6 miles per hour or
c) 46 miles per hour?

Neil
And I think it’s 14.6 miles per hour – a) sounds too slow and c) sounds too fast! 

Rob
OK, we'll find out the answer later on. The problem is – the traffic doesn’t just disappear. You ban it from one area – and it gets rerouted somewhere else.

Neil
Ban
 means to say officially that something can’t be done. And reroute means to change the direction you’re travelling in, in order to reach a particular destination. That’s true, Rob. It must be a big headache for city planners. 

Rob
Well, let’s listen now to Joe Urvin, Chief Executive of Living Streets. He’s going to talk some more about why traffic is causing problems in our towns and cities.

INSERT
Joe Urvin, Chief Executive of Living Streets
In 1970 we had 20 million cars in this country. Now we have over 30 million cars in such a short period. So that creates three big problems. One is space – because we’ve still got the same street structures in our towns and cities, causing congestion. It causes pollution, which people are concerned about more and more. And actually, it’s kind of engineering walking out of our lives. So we’re actually not getting enough exercise, which is a cause of a health crisis. Smart cities are looking at pedestrianisation – in Glasgow, in Birmingham, in London for example, Manchester – as a way of not only making their places, cities better and more attractive, actually, building their local economy.

Neil
So Neil Urvin identifies three problems – the first is that our city streets have stayed the same while the number of cars on the roads has increased dramatically. 

Rob
That’s right – and this has led to congestion on our roads. Congestion means too much traffic, making it hard to move.

Neil
The second problem is pollution – which we mentioned earlier.

Rob
Pollution
 is damage to the environment caused by releasing waste substances such as carbon dioxide into the air.

Neil
And the third problem is that by travelling around on buses or in our cars we aren’t getting enough exercise. And we all know that’s a bad thing! Would pedestrianisation engineer walking back into our lives do you think?

Rob
I’m not sure, Neil. It would be great if we could go shopping or walk to work without breathing in fumes or worrying about getting knocked down by a car. But banning all motorised traffic from town centres might make life difficult for people to get around.

Neil
Well, I’m not a town planner – and I don’t have the answers. But I would like to know if I got the answer right to the question you asked me earlier!

Rob
OK, well I asked you: What’s the average speed of a bus travelling along Oxford Street? Is it… a) 4.6mph, b) 14.6mph or c) 46mph?

Neil
And I said 14.6mph.

Rob
And that’s not slow enough, Neil, I’m afraid. The answer is actually 4.6mph. And we pedestrians walk at an average speed of 3.1mph apparently!

Neil
Good to know. OK – shall we go over the words we learned today, Rob?

Rob
Sure – the first one is ‘pedestrian’ – a person who is walking, usually in an area where there’s traffic. ‘Sorry – you can’t ride your bike here. This path is for pedestrians only.’

Neil
The adjective – ‘This book is full of very pedestrian ideas. I wouldn’t read it if I were you.’ 

Rob
I’ve crossed it off my list, Neil. Thank you. OK – number two is 'to tackle' something, which means to make an effort to deal with a difficult problem. For example, ‘The government isn’t really tackling the problem of air pollution. It needs to do much more.’

Neil
Very true. OK, ‘ban’ means to officially say that something can’t be done. ‘The UK government will ban the sale of diesel and petrol cars from 2040.’

Rob
And number four is ‘reroute’ which means to change the direction you’re travelling in.

Neil
‘The council has rerouted all buses to avoid the town centre.’ 

Rob
‘Congestion’ is number five – too much traffic, making it difficult to move.

Neil
‘Road congestion always gets better in the summer when a lot of car drivers are on holiday.’

Rob
That’s true, isn’t it? London always seems emptier in July and August.

Neil
Except for all the tourists walking around – congesting the streets!

Rob
Very funny! And finally, number six is ‘pollution’ – which is damage to the environment caused by releasing waste substances such as carbon dioxide into the air, or plastic into the sea.

Neil
‘You can help reduce air pollution by walking to work every day instead of driving.’

Rob
Are you talking to me, Neil? I always walk to work!

Neil
I know you do, Rob – you’re an example to us all! 

Rob
OK, that’s all we have time for today. 

Neil
But please don’t forget to visit us via our Twitter, Facebook and YouTube pages! Goodbye!

Rob
Bye bye!

 

....................................................................

 

Wednesday, December 04, 2019
Dec 04. 2019
Facebook Twitter

By The Nation

233 Viewed

The Caring Hearts for Aid Foundation collaborated with Swissotel le Concorde hotel as well as various public and private agencies to stage a charity fashion show last week. The show, which had as its theme “Thinking of the Father... Sufficiently” remembered the grace of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej the Great King, on the occasion of Father's Day. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati presided over the event.

The foundation’s president Sailom Wongsasuluk said proceeds after expenses would go to the Chalemprakiat 48 Pansa Princess Sirindhorn school under the royal patronage Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, which provides education for orphaned girls. 

Ten brands took part in the show, namely Lorrya by Monsiour, Suwannee by Sam, Somkid Wedding & Studio, Sisi Bkk. Porini, Daitong, Black Sugar, Puvasa, Niramon Couture and Myriad Grand Monde, to a soundtracks of songs compose by the late King and performed by well-known artists and musicians to perform.

 

....................................................................

FINISHED

December 4, 2019แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน