*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4492
  • จำนวนผู้ชม : 1676912
  • จำนวนผู้โหวต : 471
  • ส่ง msg :
  • โหวต 471 คน
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 237 , 20:20:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

 

The early morning today. I woke up very delay from the bed. Because the weather was very cold. How about all of

you? Don't you feel cold like me?

The weather news reports the weather in Thailand has a new record for most cold. start today to a few days more.

Coldest weather in decades hits ThailandJan 23. 2014
Facebook Twitter By Deutsche Presse-Agenture58,961 Viewed
The temperature in the Thai capital Bangkok fell to its lowest in decades Thursday, during an unusually cold winter that has already claimed 63 lives in northern parts of the country, the government said.

"Bangkok hit its coldest record in 30 years Thursday morning when the temperature fell to 15.6 Celsius," said Songkram Aksorn, Deputy Director-General of the Thai Meteorological Department.
This year's cool season has been the longest for a decade, lasting for almost three months, Songkram said.

Temperatures in the north and north-eastern Thailand have dipped to single digits, claiming up to 63 lives in 24 provinces, the Ministry of Health said Thursday.
Most of the dead were suffering from diseases that were exacerbated by the cold weather, ministry officials said.
The youngest victim was one month old and the oldest was 83 years old.
During last year's cool season there were only 25 weather-related deaths reported, according to Health Ministry data.
The unusually long cool season, blamed on a cold front coming from the north, has also had an impact on Thailand's rice crop.
"The new rice harvest coming in is not of good quality, because it has flowered too early with this cool season's unusually low temperatures," said Vichai Sripraset, an honorary president of the Thai Rice Exporters Association.
"When temperatures are low, the fertilization is bad, and then you get a lot of empty rice husks," he explained.
The unusually long cool spell has coincided with three months of almost daily protests in Bangkok.
Leaders of anti-government protests said the low temperatures had not deterred people from joining the demonstrations, some of whom sleep out on the streets.
"It's been cold but not freezing, and Thai people generally enjoy cool weather the same way Westerners enjoy sunny skies," said Akanat Promphan, spokesman for the anti-government which has been leading protests in the capital since early November.

Many thanks to two of my assistants Google Translate and G Grammarly as ever.

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/0fKyrdQ15gs

.............................................................

Do These Things to Improve Your Collocations

December 05, 2019

Do These Things to Improve Your Collocations
Do These Things to Improve Your Collocations
 
Do These Things to Improve Your Collocations
 
 

If you have been studying English even for a short time, chances are you have already heard or read hundreds of collocations.

A collocation is a group of two or more words that is almost always used together. Here are a few examples:

heavy rain
big decision
break a habit
make a mistake

It would sound strange if someone said, “huge rain” “large decision” “finish a habit” or “do a mistake.” Most people would understand the meaning, but native English speakers would never combine words in that way. We would not say, for instance, “I’m hoping to hear about the large decision later today.”

The point is that some words go together in English and some do not. There is no grammatical reason why. And that sometimes makes collocations difficult for English learners. If you don’t know, for example, that “big decision” is a collocation, it is not so easy to guess.

"Heavy rain" is a common collocation that describes a type of rainfall. A native English speaker would not say, for example, "huge rain" or "big rain."

Another thing that can make these things tricky is that many English words have several collocations. For instance, the word “decision” can be used in “difficult decision,” “final decision” and many others.

Today on Everyday Grammar, we will give you three practice exercises on collocations. Improving your use of collocations will help your English sound more natural, which will make you more easily understood.

Learn by recognizing

One of the best ways to look for collocations is to read and listen to many things in English. This will help you start to recognize them when you see and hear them.

In this first exercise, you will hear a short story with several collocations. Most in the story begin with common verbs such as have, get, make and take. But note that collocations can be made of any part of speech, not just verbs, but also nouns, adverbs and adjectives.

Now, listen to the story and write down as many collocations as you hear:

We had plans to meet some good friends by 11. So this morning, I took a shower by 9. As I was making the bed, I could hear heavy rain outside. I checked the weather and saw it was going to be a cold, wet day. So I got dressed in warm clothes.

My husband made breakfast. The pancakes were tasty but whenever he cooks, he makes a mess! But he did wash the dishes so I can’t complain. So anyway, we took the train and met our friends at a holiday market. We had a great time but probably spent too much money!

So, what did you find?

Here are the verb-noun collocations:

have plans, make the bed, take a shower, check the weather, make breakfast, make a mess, wash the dishes, take the train, have a good time and spend money

You also heard the adjective-noun collocations “good friends,” “heavy rain” and “warm clothes” and the verb-verb collocations “get dressed” and “can’t complain.”

This gives you some idea of just how much we use them. They are everywhere!

Holiday markets can be fun. But try not to spend too much money!
Holiday markets can be fun. But try not to spend too much money! "Spend money" is an example of a collocation.

Learn with a dictionary

OK, onto the second exercise: using a collocation dictionary.

Earlier, I told you that some English words have many collocations. So let’s take a few words from the story and see what I mean. You can find a few good collocation dictionaries online, such as freecollocation.com.*

Now, try looking up the word “make” and find two collocations that were not in the story. Then, look up the word “time” and find two collocations that were not in the story.

For “make,” you might for example find “make an effort” and “make money.” For “time,” you might for example find “free time” and “take your time.”

Again, there are many possibilities for each word. These are just a few.

Using a collocation dictionary can be helpful, but do not attempt to make long lists and memorize them. Instead, note just a few collocations every time and write a sentence or two for each that relates to your own life. For example, for “free time,” you might write “I wish I had more free time during the week” or “I will finally have free time when I go home for the holiday.”

Then, try using some of these in your real life conversations.

Learn by observation

All right. That brings us to the third practice activity.

TV, or television programs can teach you a lot about collocations.

One way to use them is to observe and note the collocations you find in a few minutes of dialogue on a TV show or movie. Then, just as in the last exercise, write a sentence for each that you might use in real life, and practice using it sometime in conversation.

Another fun thing you might try is a little less usual.

 

Some of you may remember the 1990s British TV show Mr. Bean. On the show, Mr. Bean would find humorous solutions to the problems of everyday life, like shopping, going to restaurants, traveling or celebrating holidays. But here is what’s unusual about the show: there is almost no dialogue.

So, in this activity, you are testing which collocations you can name without hearing anyone speaking. On our website, you will find a short video of Mr. Bean. Watch the video and try to name a few collocations to describe the place, people, things and actions you see.

If you’re unsure whether something is a collocation, you can check it in a collocation dictionary.

And don’t forget to tell us what you find!

I’m Alice Bryant.

Alice Bryant wrote this story for Learning English. George Grow was the editor.

*Oxford is a British dictionary but includes American collocations. British and American English share most of the same collocations but be aware of small differences.

________________________________________

Practice 1

Write two or three sentences about your own life using collocations you heard today. You can choose from: have plans, make the bed, take a shower, check the weather, make breakfast, make a mess, wash (the) dishes or any of the others.

Then, try using your sentences in real conversations.

Practice 2

Note that the Mr. Bean practice exercise is fairly advanced so don't worry if you can't find many collocations. You can still try it for fun! Watch the video carefully a few times and see what collocations you can name from observation.

______________________________________________________________

Words in This Story

habit – n. something that a person does often in a regular and repeated way

grammatical – adj. of or relating to grammar

guess – v. to form an opinion or give an answer about something when you do not know much or anything about it

shower – n. the act of washing your body with a shower

check – v. to get information by looking at something or asking about something

pancake – n. a thin, flat, round cake that is made by cooking batter on both sides

mess – n. a very dirty or untidy state or condition

dictionary – n. a book that lists words in alphabetical order and gives the words' meanings, forms and pronunciations

conversation – n. an informal talk involving two people or a small group of people

dialogue – n. a conversation between two or more people

.........................................................

 

 *

.............................................................

 

 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Why take a gap year?

EPISODE 191205 / 05 DEC 2019

Introduction

Some students delay university to take a year off travelling. The emphasis now is on doing a productive, purposeful gap year that will look good on your CV and help you get a job. Is it a good idea? Neil and Georgina hear two students with different views and teach you related vocabulary.

This week's question

According to the Institute of Fiscal Studies, which subject studied at university will lead to the highest average earnings five years after graduating? Is it…

a)    Law

b)    Veterinary science 

c)    Medicine and dentistry

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

gap year
year between leaving school and starting university that is usually spent travelling or working 

at the back of my mind
an idea we don’t think about frequently but keep stored deep in our memory 

productive
something that leads to a good or useful outcome 

predicted
what is likely to happen in the future based on current information 

an alien concept 
an idea that is strange and not familiar  

practical
relating to the learning of real skills which can be usefully applied

Transcript 

Note: This is not a word-for-word transcript     

Neil
Hello. This is 6 Minute English and I'm Neil. And joining me to do this is Georgina. 

Georgina
Hello.

Neil
Now, Georgina, I know you went to university to study for a degree but before you moved from college to university, did you take a year off?

Georgina
I did.

Neil
Well, you’re not alone. Many students choose to take a break from their studies to travel or gain work experience before moving on to university.

Georgina
Yes, and this is what we call a ‘gap year’.

Neil
And … in this programme we’re talking about taking a gap year and why doing this has become more important than ever. But first, as always, I need to challenge you and our listeners, Georgina, to answer a question. Are you ready?

Georgina
Ready and waiting, Neil!

Neil
According to the Institute of Fiscal Studies, which subject studied at university will lead to the highest average earnings five years after graduating? Is it…
a) Law
b) Veterinary science, or
c) Medicine and dentistry
What do you think, Georgina?

Georgina
Well, all are subjects that involve lots of studying – but as a guess, I think those studying veterinary science end up working as vets and earning the most money – so it’s b), I think.

Neil
OK. Well, we’ll find out if you’re right at the end of the programme. Let's get back to talking about gap years – as the name suggests, it’s a break or gap in between your studies – we might also call it a year out. It’s not a new concept – meaning idea – and there are a number of reasons why someone may choose to take one.

Georgina
That’s right. The BBC’s Smart Consumer podcast looked at this and heard from two students – one, Meg, took a gap year and the other, Tom, didn’t. Let’s hear from them now…

Students – Meg and Tom
Meg: I knew I wanted to go to university, but... I decided I'll do it after a year out. That way I can wait till I get my official results and apply to university with those rather than getting predicted grades and then, you know, potentially being surprised and not being able to follow the path I wanted. I just always had in the back my mind that I'd spend a year doing something productive and something that would just be good fun.
Tom: It's not something that I really knew about to be honest, I think, until I started university. It was a bit of an alien concept to me. It's something I've never thought about - it would have been far too expensive and it's not something that would have been able to rely on my parents or family members for.

Neil
Two different experiences there. So Meg said she had ‘in the back of my mind’ doing a gap year. That means she had the idea but didn’t think about it frequently – it was stored deep in her memory.

Georgina
And she had the idea of doing something productive – that means leading to a good or useful outcome – and, of course, having fun at the same time!

Neil
She also wanted to do something while she waited for her exam results to come in, rather than applying for a university place based on predicted results which may turn out to be wrong. If something is predicted, it’s an estimation of what is likely to happen in the future based on current information.

Georgina
Now, Tom had a different experience. He wasn’t really aware of the gap year and described it as an alien concept – so an idea that is strange and not familiar.

Neil
Tom also mentioned a gap year would have been too expensive – but according to Chris Rea from the organisation Prospects, it needn’t cost a lot of money. Speaking on BBC Radio 4’s You and Yours programme, he says it’s about gaining skills and being more employable…

Chris Rea, Higher Education Services Manager, Prospects
I think the experience of the gap year has become actually much more practical, partly as I say to do with university participation increasing, but also because of the demands on developing skills, specifically employability skills. Actually from an employer’s point of view, certainly, any form of experience and skills acquisition that you've undertaken is valuable.

Neil
According to Chris Rea, the focus these days is for a gap year to be more practical – this adjective describes the learning of real skills which can be usefully applied.

Georgina
Yes, and these are skills that help you compete for a place at university and ultimately make you more employable - they help you get a job.

Neil
Right, but which job might earn you the most money Georgina? Earlier I asked you, according to the Institute of Fiscal Studies, which subject studied at university will lead to the highest average earnings, five years after graduating? Is it…
a) Law
b) Veterinary science, or
c) Medicine and dentistry
What do you say, Georgina?

Georgina
I said veterinary science. Was I correct?

Neil
Sadly you weren’t. The correct answer is c) Medicine and dentistry. According to research in the UK, graduates of medicine and dentistry earn an average of £46,700.

Georgina
That’s more than an English teacher I suspect, but that’s not going to stop us recapping today’s vocabulary.

Neil
OK. So, we’ve been talking about a gap year – that's a year between leaving school and starting university that is usually spent travelling or working.

Georgina
When we say something is at the back of my mind, we mean an idea we don’t think about frequently but keep stored deep in our memory.

Neil
And when something is productive – it describes something that leads to a good or useful outcome.

Georgina
Next, we mentioned the word predicted. If something is predicted, it’s an estimation of what is likely to happen in the future based on current information.

Neil
An alien concept
 is an idea that is strange and not familiar.

Georgina
And when you’re doing something practical, you’re doing something that is real and useful because you learn skills that can be used in the future.

Neil
Thank you, Georgina, for that practical run through of our vocabulary. So that’s all from 6 Minute English for now. Goodbye!

Georgina
Bye! 

...................................................

 

Trump could spark a global recession if he imposes more China tariffs, economists predict

Dec 05. 2019
File Photo : President Donald Trump/ GettyImages
File Photo : President Donald Trump/ GettyImages

Facebook Twitter

By The Washington Post · Tory Newmyer

3,102 Viewed

President Donald Trump risks tipping the United States - and the world - into recession if he presses ahead with tariffs on Chinese imports set to bite in just 11 days.

"The economy is on the precipice and this would just push us over into the abyss. I don't think we're very far from recession as it is," Moody's Analytics chief economist Mark Zandi told The Washington Post. 

Zandi sees a cascade effect ricocheting through the economy if the administration follows through on its threat to impose 15% import levies on $160 billion of Chinese goods, a list that includes laptops, cellphones, toys and other consumer goods. "It would just be too much," he said of the tariffs planned for December 15. "It would undermine investor confidence, weaken business sentiment and the negative reinforcing dynamics of a recession would take hold."

Investors are processing the renewed threat, with the Dow Jones industrial average dropping 1 percent, its third straight day of losses and the steepest one-day sell-off since early October, as the Wall Street Journal reports.

Gregory Daco, chief U.S. economist at Oxford Economics, said his firm projects the next round of tariffs would trim 0.2 percent from economic growth. "It's not huge, but it's one additional layer of drag on top of the tariffs we've already seen," he said. "I would note the possibility that the loss of confidence from the private sector would exacerbate that."

Daco says tariffs alone would be unlikely to precipitate a recession. But like Zandi he said they could ripple out dangerously if they depress business confidence, weighing on financial markets, reducing hiring and, ultimately, crimping consumer spending. "If we have an end of the year like last year," with tariffs rising, a government shutdown looming, and the Federal Reserve signaling it won't help, Daco noted, "We're starting off from a much lower point in activity now, and the risks of a recession going into 2020 are that much greater."

How seriously to take the possibility the Trump team fails to reach an agreement with its Beijing counterparts that forestalls the tariffs remains uncertain. While in London for NATO's 70th anniversary summit, Trump said "in some ways I like idea of waiting until after the election for the China deal." Still, he noted that the Chinese "want to make a deal now and we will see whether or not the deal is going to be right." 

But Bloomberg News reports that despite the heated rhetoric, Washington and Beijing are moving closer to agreeing on how many tariffs already in force should be rolled back as part of a phase-one deal. And the Wall Street Journal reports the recent involvement of White House adviser Jared Kushner could indicate a deal is close-at-hand. 

Stephen Myrow, managing partner at Beacon Policy Advisors, said his firm has been telling clients they believed the Dec. 15 deadline didn't necessarily mean much: As long as the two sides were continuing to negotiate in good faith, the Trump team was likely to find a way to put them off. Now, he says, "it's fluid in the sense that Dec. 15 is starting to look like a harder deadline than it was, say, 48 hours ago. But that in and of itself can change."

Commerce Secretary Wilbur Ross appeared to underscore the two sides still have difficult issues to resolve, and the U.S. feels no urgency to strike a deal. Ross told Reuters in an interview that the point Trump, in his comments at the NATO summit in London, "was trying to make is we need a proper deal, and whether it comes this December, or it's next December, or some other date is much less important than getting a proper deal."

"The important thing is to get a deal that works," he said. "Because let's face it, if we don't make a deal with China now, it's going to be a long, long time before there is a deal."

Investors perceive a pattern they hope will play out again in the coming days: Trump tends to ramp up trade confrontations when the stock market is gaining steam and back off when it tumbles. The president was dismissive of the trade-induced selloff, calling it "peanuts." And, he said, "I don't watch the stock market." The claim is belied by his own Twitter feed: 

"There's this binary moment in the market where people are freaking out, and there's also a group that says, 'He's focused on reelection, and he knows how bad this would be for it, so he'll pull back,'" Myrow says. "There's a lot of post-hoc rationalization. But a lot of this comes down to what was on Fox News that morning, what did he have for breakfast, and what's going on with impeachment."

 ..........................................................

Cold weather in most of Thailand, South sees less rain

Dec 06. 2019

Facebook Twitter

By THE NATION

2,077 Viewed

The Thailand Meteorological Department announced on Friday (Decembrt 6) that the strong high-pressure system from China covering Thailand remained in place, bringing cool to cold weather and strong winds in upper Thailand and a drop of 1-3 °C in temperature.

The strong northeast monsoon prevails across the Gulf with strong winds whipping up the waves to 2-3 metres in height in the upper Gulf from Chumphon northward and 2-4 metres in the lower Gulf from Surat Thani southwards. People along the eastern coastline could see tidal surges. All ships should proceed with caution, and small boats around the Gulf should stay ashore.

 The weather forecast for the next 24 hours is as follows:

Northern region: Cold weather and strong wind, lows of 9-15 degrees and highs of 26-29 degrees Celsius. Temperature likely to drop to 3-7 degrees on hilltops with frost in some areas.

Northeastern region: Cold to very cold weather with strong wind, lows 6-14 degrees and highs 26-27 degrees Celsius. Temperature likely to drop to 5-8 degrees on hilltops.

Central region: Cool to cold weather and strong wind lows 12-16 degrees, highs 26-28 degrees Celsius.

.............................................................

FINISHED

December 6, 2019

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน