*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4492
  • จำนวนผู้ชม : 1676912
  • จำนวนผู้โหวต : 471
  • ส่ง msg :
  • โหวต 471 คน
วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 264 , 15:11:45 น.  
หมวด : ดารา/นักร้อง/คนดัง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้

link@: learning english with voa news: Tuesday, December 10, 2019

         ผมอ่านข่าวชาวนาปลูกถั่วเหลืองหลังเก็บข้าวในนา แต่ก็มีอุปสรรคทำให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จนทำให้ชาวนาท้อใจไม่อยาก

ปลูกถั่วเหลืองอีกต่อไปแล้ว ผมก็เลยนึกถึงกรมวิชการเกตรว่าจะแนะนำชาวนาอย่างไรเพื่อให้ได้ผลดีกว่าที่แล้วมา เพราะอันที่จริงนั้น

ประเทศไทยต้องการถั่วเหลืองสำหรับเลี้ยงสัตว์ในแต่ละปีมิใช่น้อยเลย จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศปีละมากต่อมากปัจจุบันนี้

         อ่านเรื่องที่น่าเป็นห่วงบ้านเมืองแล้ว ค่อยหาคลิปเพลงมาฟังกันต่อนะครับ วันนี้ความหนาวเหน็บเกือบทำให้ผมโพสต์อัพเดท

รายการ "ในหัวใจมีเสียงเพลง" ไม่ไหวอีกวันแล้วซีครับ ขณะนี้ั้งหนาวจนนตัวสั่นเลยครับ

         ครั้นอล้ว เรก็ได้คลิป "เพลง รัตนโกสินทร์เรืองรอง | รวมศิลปิน l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙" เอามาเปิดฟังกันนะครับ

 

 
 
 การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
15 1962dd5e48470a922f069ab745551261

การนำเข้ากากถั่วเหลือง

16 483a1a5fd34487f9db05de29a6a0095d

การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

35 59f8a3c1a2b374155d1e41fcfe3b0af3

การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามข้อผูกพันของ WTO

17 E391856619922a4950f766b976de9f02

การนำเข้าปลาป่นชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 % ขึ้นไป

18 68dec0e3306b9d24976dff22311dffa5

การนำเข้าปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่าร้อยละ 60 %

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Office of Agricultural Economics

ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร(แนะนำให้คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

เร่งเครื่องพัฒนาผลิตถั่วเหลือง หวังลดการนำเข้า ดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สร้างรายได้อย่างมั่นคง

 12 กรกฎาคม 2561
ข่าวที่ 75/2561  วันที่ 12 กรกฎาคม  2561
 
เร่งเครื่องพัฒนาผลิตถั่วเหลือง หวังลดการนำเข้า ดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สร้างรายได้อย่างมั่นคง
 
            สศก. บูรณาการร่วมทุกหน่วยปูโครงการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองในปะเทศ ตอบสนองความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  เผย ปัจจุบันไทยสามารถผลิตได้เพียง 37,911 ตัน ในขณะที่มีความต้องการใช้ถึง 2.93 ล้านตัน  ซึ่งยังต้องพึ่งพาการนำเข้าถึงร้อยละ 98.70  

           นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทยมีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีการผลิตถั่วเหลืองในประเทศเพียงร้อยละ 1.30 ของความต้องการใช้ จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 98.70 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยเป็นวงกว้าง  ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศ จึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (food security) ของไทยในอนาคต โดยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สศก. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) เป็นที่ปรึกษาการประชุม และมีรองเลขาธิการ สศก. (นางอัญชนา ตราโช) เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาสถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองและหาแนวทางการเร่งขยายผลผลิตถั่วเหลืองของไทย       
           
           สำหรับผลการหารือทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ เนื่องจากมีความต้องการสูง อีกทั้งถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติที่ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม (Non GMOs) จึงเป็นที่ต้องการของตลาดในการผลิตเป็นอาหารปลอดภัย (food safety)  ดังนั้น ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันหาปัจจัยที่จะสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองกันมากขึ้น โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ในลักษณะ Consumer Centric มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต เกษตรกรมีองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพ  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในลักษณะเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ซึ่งขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยายที่สามารถรองรับพื้นที่การปลูกถั่วเหลืองได้ประมาณ 200,000 ไร่

           ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของไทย ปี 2561/62 พบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.132 ล้านไร่ ผลผลิต 37,911 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560/61 ลดลงจากเนื้อที่ 0.135 ล้านไร่ และผลผลิต 38,079 ตัน (ลดลงร้อยละ 2.22 และร้อยละ 0.44 ตามลำดับ) ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 287 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 ที่ให้ผลผลิต 281 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14) ซึ่งเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง และต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ประกอบกับผลตอบแทนจากการปลูกถั่วเหลืองต่ำกว่าพืชแข่งขันชนิดอื่น ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภูมิอากาศเอื้ออำนวย โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรดคละที่เกษตรกรขายได้ปี 2561 (มกราคม – พฤษภาคม) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.68 บาท

          หากมองถึงความต้องการใช้ คาดว่า ปี 2561 จะมีความต้องการใช้ 2.93 ล้านตัน แต่จะเห็นได้ว่าผลผลิตในประเทศมีเพียง 37,911 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 เท่านั้น ที่เหลือจึงต้องนำเข้าร้อยละ 98.70 จากประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และแคนาดา โดยนำมาใช้สำหรับกลุ่มสกัดน้ำมัน กลุ่มอาหารสัตว์ (ถั่วนึ่ง) และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบมีความมั่นใจในเรื่องปริมาณและคุณภาพ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองมีรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง สศก. จะได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองร่วมกันต่อไป
 
***********************************
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

.........................................................................

เพลง รัตนโกสินทร์เรืองรอง | รวมศิลปิน l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

https://youtu.be/F7g42s9Ae4w

มิกซ์ - เพลง รัตนโกสินทร์เรืองรอง | รวมศิลปิน l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

YouTube
 
 
 
6:46กำลังเล่น

เพลง รัตนโกสินทร์เรืองรอง | รวมศิลปิน l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

คุณพระช่วย
 
4:35กำลังเล่น

พระจันทร์วันเพ็ญ - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
2:59กำลังเล่น

มนต์นางรำ - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
4:10กำลังเล่น

เพลง โทน | จักร์รินท์ ศิลา l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

คุณพระช่วย
 
3:50กำลังเล่น

จนนาง - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
4:57กำลังเล่น

เพลง มนต์เสียงเพลง | กรกันต์ สุทธิโกเศศ l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

คุณพระช่วย
 
3:08กำลังเล่น

เพลง นกเขาไพร | กรกันต์ สุทธิโกเศศ,สาธิดา พรมพิริยะ l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

คุณพระช่วย
 
3:31กำลังเล่น

อ้อยใจ - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
3:55กำลังเล่น

พรพรหม - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
4:33กำลังเล่น

วิมานดิน - นันทิดา แก้วบัวสาย【OFFICIAL MV】

GMM GRAMMY OFFICIAL
 
3:24กำลังเล่น

คู่เสน่หา - สุทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
3:09กำลังเล่น

.ซ่อนรัก สุเทพ วงศ์กำแหง

The One เพชรศรีจันทร์
 
4:26กำลังเล่น

ทรายกับทะเล นันทิดา แก้วบัวสาย

mon nattinee
 
3:34กำลังเล่น

รักข้ามขอบฟ้า - นันทิดา แก้วบัวสาย

Muk Rinda
 
4:41กำลังเล่น

หนุ่มกรุงเก่า สาวเมืองกรุง | อาร์ม กรกันต์, แนน สาธิดา | คอนเสิร์ต คุณพระช่วยสำแดงสด ๘ ฟื้นอโยธยา

คุณพระช่วย
 
3:41กำลังเล่น

ใต้ร่มมลุลี - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
3:12กำลังเล่น

พรหมลิขิต นันทิดา

Mon Nattinee
 
4:03กำลังเล่น

เพลง แซ่ซี้อ้ายลื้อเจ็กนั้ง | จักร์รินท์ ศิลา l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๙

คุณพระช่วย
 
4:54กำลังเล่น

หวงรัก ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Cherry jasmin
 
3:05กำลังเล่น

บาดหัวใจ สุเทพ วงศ์กำแหง

Aphirakchuchai78
 
4:24กำลังเล่น

จันทร์ - อิสริยา คูประเสริฐ

Ammy Ammy
 
3:38กำลังเล่น

เสียแรงรักใคร่ - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
3:12กำลังเล่น

มั่นใจไม่รัก : ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

วิทวัส สระทองคำ
 
3:44กำลังเล่น

ความรักเจ้าขา - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Nimit R.
 
3:39กำลังเล่น

โอ้ละหนอ...มายเลิฟ | อาร์ม กรกันต์ | คอนเสิร์ต คุณพระช่วยสำแดงสด ๘ ฟื้นอโยธยา

คุณพระช่วย
 
10 ธันวาคม 2562


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 10/12/2019 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ตอบ ความคิดเห็นที่ 1นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ ถูกใจความคิดเห็นนี้ (1)

Chaoying
......................................
กำลังตอบคอมเมนท์คุณ Chaoying ไม่ทันจบ คอมฯก็ดับไปเสียเฉยๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศหนาวจัดจึงทำให้ระบบ อุปกรณ์รวนเรไปด้วยหรือเปล่า

ครูที่ขับเสภาคงมีอยู่ที่นาฏศิลป์ กรมศิลปากร แห่งเดียวแล้วกระมังครับ เห็นคุณค่าทีเดียวว่า นาฏศิลป์กรมศิลป์ เป็นแหล่งอนุรักษ์ที่ดีเยี่ยมในปัจจุบันครับ

ความคิดเห็นที่ 1 นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 10/12/2019 เวลา : 18.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ชอบเพลง รัตนโกสินทร์ เรืองรอง มากค่ะ เพราะมีขับเสภาด้วย ดีจัง เจ้าหญิงชอบเสภาค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน