*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4506
  • จำนวนผู้ชม : 1682397
  • จำนวนผู้โหวต : 472
  • ส่ง msg :
  • โหวต 472 คน
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 298 , 18:59:35 น.  
หมวด : ดารา/นักร้อง/คนดัง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน แม่หมี , สำรวจฟ้า และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

link@: learning english with voa news : Friday, December 13, 2019

สวัสดีครับ

         ความงดงามแปลกตาของขบวนเรือเสด็จเลียบพระนครทางชลมาร์คที่เพิ่งผ่านไป จะยังคงประทับใจทั้งคนไทยคนเทศไปชั่วชีวิต

และคงจะหาชมที่ไหนในโลกไม่ได้อีกแล้ว  อีกทั้งยังเป็นส่วนปลายของพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) จึงไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรอีกด้วย

         ?ี่โขนเรือแต่ละลำส่วนใหญ่เป็นรูปครุฑกับนาค แต่ก็มีบ้างที่เป็นรูปวานร รูปเสือ เป็นต้น ดังนั้น เราก็มาติดตามที่มาของรูปครุฑกับ

นาคกันนะครับ

         สำหรับเพลงในรายการ "ในหัวใจมีเสียงเพลง" จะมีเพลงอะไรนั้น ผมขอเวลาค้นหาจาก YouTube ดังเคยครับ

 

 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
 

ที่มาของคติสัญลักษณ์ “ครุฑ” และ “นาค” ในโขนเรือพระราชพิธี

Facebook
Twitter
Google+
LINE
เผยแพร่ วันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562

“เรือพระราชพิธี” เป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์ไทยที่ใช้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับพิธีในราชสำนัก เช่น เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน แต่ในอดีตเรือพระราชพิธียังเป็นพาหนะสำคัญในกองทัพยามศึกสงคราม และมีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอาศยุช อันเป็นการแข่งเรือเพื่อเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง

ในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงเรือพระราชพิธี คือกฎหมายตราสามดวง ที่ตราขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้กล่าวถึงเรือพระราชพิธีไว้อย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1. เรื่อพระราชพิธีที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 2. เรือพระราชพิธีในกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยพระราชพิธี 12 เดือน โดยเฉพาะในเดือนอาศยุชหรือพระราชพิธีเดือน 11 และ 3. เรือพระราชพิธีในพระไอยการตำแหน่งนายทหารหัวเมือง

สำหรับโขนเรือพระราชพิธีมีความสอดคล้องกับคติเรื่องโลกและจักรวาล ที่รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยที่ “ครุฑ” และ “นาค” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าในคติความเชื่อดังกล่าวได้ถูกนำมาสร้างเป็นโขนเรือพระราชพิธีเพื่อใช้เป็นเรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์

“ครุฑ” ในภาษาสันสกฤตออกเสียงว่า คะ-รุ-ฑะ ปรากฏหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงครุฑในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่คัมภีร์ฤคเวท กล่าวถึงนกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ครุตมัน” ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อ “ครุฑ” ในภายหลัง ตามคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู “ครุฑ” ถือว่าเป็นเทพพาหนะของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ และไทยก็รับเอาคติความเชื่อนี้มาใช้เช่นกัน

ในสมัยอยุธยา “ครุฑ” ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพราะในสมัยนี้จะเปรียบพระมหากษัตริย์เป็นดั่ง “พระนารายณ์” อวตารมาเป็น “พระราม” กษัตริย์แห่งสูรยวงศ์ผู้ครองเมืองอโยธยาในคัมภีร์มหากาพย์รามายณะ ด้วยเหตุนี้ “ครุฑ” ในฐานะสัญลักษณ์แห่ง “พระนารานยณ์” จึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ซึ่งปรากฏในรูปเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ในตราพระราชลัญจกร ธง และโขนเรือพระที่นั่งรูปครุฑ

 

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

เรือครุฑที่เป็นเรือพระที่นั่งในสมัยอยุธยานั้นปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงหลายครั้งในพระราชพงศาวดาร เช่น เรือพระที่นั่งครุฑพาหนะที่ใช้ในการพระราชพิธีอาศวยุชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถและในสมัยพระนารายณ์ และในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการกล่าวถึงเรือครุฑในกาพย์เห่เรือ “เห่ชมเรือกระบวร” พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ดังความตอนหนึ่งกล่าวว่า

เรือครุฑยุดนาคหิ้ว  ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง  ร้องโห่เห่โอ้เห่มา…

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณ” ครั้งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างรูปพระนารายณ์ประดิษฐานไว้เหนือโขนเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณแล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ” ต่อมาได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 9 โดยกองทัพเรือเมื่อ พ.ศ. 2539 และได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 9 ว่า “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9”

กล่าวได้ว่าโขนเรือพระราชพิธีที่เป็น “ครุฑ” เป็นการรับเอาคติมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ประทับนั่นคือพระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระนารายณ์ประทับครุฑ

สำหรับ “พญานาค” ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะต่างๆ หลายคัมภีร์ เช่น คัมภีร์ภาควัตปุราณะ และคัมภีร์วิษณุปุราณะ ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพญานาคไว้ โดยเฉพาะ “พญาเศษนาค” หรือ “พญาอนันตนาคราช” ซึ่งถือกันว่าเป็นเจ้าแห่งนาคทั้งหลายและเป็นใหญ่เหนือบาดาล ทั้งเป็นบัลลังก์ที่บรรทมพักของพระนารายณ์ในระหว่างการสร้างโลก อีกทั้งเป็นบัลลังก์ที่ประทับของพระนารายณ์กลางทะเลน้ำนมหรือเกษียรสมุทร นอกจากนี้พญานาคยังเกี่ยวข้องกับการอวตารของพระนารายณ์ในปางต่างๆ

 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

“นาค” ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในฐานะบัลลังก์ของพระนารายณ์ ด้วยเหตุนี้ “พญานาค” จึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อยุธยา

ดังนั้น ตั้งแต่สมัยอยุธยาจึงมีการนำ “พญานาค” มาสร้างเป็นโขนเรือพระที่นั่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพระนารายณ์ เพราะพระนารายณ์ประทับอยู่บนพญานาคที่ชื่อ “พญาอนันตนาคราช” ดังนั้น พระมหากษัตริย์อยุธยาที่ประทับบนเรือพระที่นั่งนาคจึงมีฐานะเป็น “พระนารายณ์” ดังปรากฏหลักฐาน “เรือนาค” ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีในบทเห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ มีความตอนหนึ่งว่า

นาคาหน้าดังเป็น  ดูขะเม่นเห็นขบขัน
มังกรถอนพายผัน  ทันแข่งหน้าวาสุกรี

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช” ต่อมาพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์” โดยโขนเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อันเป็นลักษณะของ “พญาอนันตนาคราช” ผู้เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ ดังนั้น การใช้ “นาค” มาสร้างโขนเรือจึงสอดคล้องกับคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

กล่าวได้ว่า “ครุฑ” และ “นาค” เป็นเทพในคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่เกี่ยวข้องกับ “พระนารายณ์” โดย “ครุฑ” เป็นพาหนะ และ “นาค” เป็นบัลลังก์ประทับ ทั้งนี้กษัตริย์เปรียบเสมือนร่างอวตารของ “พระนารยณ์” เมื่อคติความเชื่อนี้ส่งอิทธิพลเข้าสู่ไทย ทำให้โขนเรือพระราชพิธีอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จึงมักทำโขนเรือเป็นรูป “ครุฑ” และ “นาค”

.................................................................................

 

รายการ "ในหัวใจมีเสียงเพลง"

The Golden Song เวทีเพลงเพราะ | EP.15 (FULL HD) | 8 ธ.ค. 62 | one31

https://youtu.be/UkZdgxUv0K0

 

รวมเพลงฮิตในอดีต - หวานเวอร์ [Official Playlist] https://youtu.be/-8ktCw4cmxY

มิกซ์ - รวมเพลงฮิตในอดีต - หวานเวอร์ [Official Playlist]

YouTube
 
 
 
43:44กำลังเล่น

รวมเพลงฮิตในอดีต - หวานเวอร์ [Official Playlist]

RetrocityOfficial
 
3:05กำลังเล่น

บาดหัวใจ สุเทพ วงศ์กำแหง

Aphirakchuchai78
 
4:21กำลังเล่น

หัวใจที่ถอดวาง แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

Nititad AOA Official
 
4:33กำลังเล่น

วิมานดิน - นันทิดา แก้วบัวสาย【OFFICIAL MV】

GMM GRAMMY OFFICIAL
 
3:03กำลังเล่น

Son Tong Lom

Various Artists - Topic
 
2:59กำลังเล่น

มนต์นางรำ - สุนทราภรณ์

Suntaraporn Club
 
3:34กำลังเล่น

รักข้ามขอบฟ้า - นันทิดา แก้วบัวสาย

Muk Rinda
 
6:35กำลังเล่น

นกขมิ้น - อรวรรณ เย็นพูนสุข

Nimit R.
 
4:23กำลังเล่น

ขวัญใจเจ้าทุย | อรวี สัจจานนท์ | คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๕

คุณพระช่วย
3:38กำลังเล่น

ฉากสุดท้าย - พัณนิดา [ OFFICIAL MV ]

MUSIC TRAIN OFFICIAL
3:55กำลังเล่น

อสงไขย

Ying Thitikarn - Topic
 
3:38กำลังเล่น

รอฝน กุ้ง ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา

Aphirakchuchai78
3:28กำลังเล่น

ไหนคุณเคยบอกว่ารัก - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Nimit R.
3:31กำลังเล่น

ถ้าหัวใจฉันมีปีก - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Nimit R.
3:01กำลังเล่น

กว่าจะรักกันได้ - นันทิดา แก้วบัวสาย

Nimit R.
 
3:57กำลังเล่น

ที่สุดของหัวใจ แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

Aphirakchuchai78
3:27กำลังเล่น

นานเกินรอ - อรวี สัจจานนท์

Nimit R.
3:35กำลังเล่น

อธิษฐานรัก - นราธิป กาญจนวัฒน์-ชาตรี [Official Music Video]

Nititad AOA Official
 
3:04กำลังเล่น

ฟลอร์เฟื่องฟ้า เพลงเพราะๆ

นวพล พลอยจีน
 
3:12กำลังเล่น

พรหมลิขิต นันทิดา

Mon Nattinee
 
8:39กำลังเล่น

หมดห่วง + กอดฉัน + เจ็บนิดเดียว + กุหลาบแดง / เบน ชลาทิศ - (ChiangMaiSongkranFestival2018) #3

The Live Eye
 
3:44กำลังเล่น

ความรักเจ้าขา - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Nimit R.
3:56กำลังเล่น

กอดฉันหน่อย - อรวี สัจจานนท์

Nimit R.
 
3:36กำลังเล่น

กุ้ง ตวงสิทธิ์ สิ้นเยื่อขาดใย

Vee Nicasio
 
4:54กำลังเล่น

หวงรัก ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

Cherry jasmin

 

 
13 ธันวาคม 2562


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่หมี from mobile วันที่ : 16/12/2019 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

วันนั้นนังหน้าจอดูพระราชพิธีตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 15/12/2019 เวลา : 14.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เรือพระที่นั่งสวยงามทุกแบบ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน