*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4552
  • จำนวนผู้ชม : 1703234
  • จำนวนผู้โหวต : 472
  • ส่ง msg :
  • โหวต 472 คน
วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 387 , 11:24:32 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

China's quarantine efforts spread to 13 cities when the virus spread. 41 million people were affected.


Clearly, Thailand cares more for the income it receives from tourism than the people's lives. You have seen that tourists

from Wuhan the source that the virus is spreading, whereas Thailand still opens wide for the flight to come from Wuhan

as ever instead to close. The medical immigration just deals with this event at the airports only.


Whereas several medical units and some others repair themself to operate in the emerging events.

Luckily, China lay down the measurements to forbid the Wuhan people both being inner and outer soon, not allow the

airlines to arrive or take off at Wuhan airport, even though the Wuhan own or outside owners. Caused there no airline

from Wuhan temporarily.

Thanks to Google Translate at once today.

 


 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/NbKzACYrWZQ

Watch ABC News live https://youtu.be/sx4e405BJxs

............................................................

Study: College Students Value Job Skills over Liberal Arts

January 25, 2020

FILE - Luis Mendez, left, a student at Miami Dade College, left, and Maurice Mike, a student at Florida International University, wait in line at a job fair held by the Miami Marlins, at Marlins Park in Miami in 2013.
FILE - Luis Mendez, left, a student at Miami Dade College, left, and Maurice Mike, a student at Florida International University, wait in line at a job fair held by the Miami Marlins, at Marlins Park in Miami in 2013.
 
Study: College Students Value Job Skills over Liberal Arts
 
For generations, many colleges and universities in the United States have offered classes in a lot of different subjects.

Higher education officials believed that by learning about different subjects, students would be able to improve their understanding of the world around them.

But a new study suggests the current generation of college students may not value liberal arts study programs as much as earlier generations. It found many current students want programs that directly connect to specific career paths.

In November 2019, the social research company Gallup and the Strada Education Network reported on an opinion study of 340,000 Americans. Researchers asked the individuals about their educational experiences after high school. They wanted to know if these men and women felt whatever classes or study programs they attended were worth the cost.

Out of those who completed a vocational program, meaning training for a specific job or technical skill, 57 percent strongly agreed it was worth the cost. However, only 40 percent of people who completed four-year study programs at a traditional college or university said the same.

Patricia Mazza, left, meets job seekers, including recent college grads Ashley Deyo, 22, second from left, and Chyna Dama, 23, second from right, during a 2012 National Career Fairs' job search event in New York.
Patricia Mazza, left, meets job seekers, including recent college grads Ashley Deyo, 22, second from left, and Chyna Dama, 23, second from right, during a 2012 National Career Fairs' job search event in New York.


Dave Clayton is a senior vice president with Strada. He told VOA the study confirms earlier findings from his organization. He said it shows that Americans want higher education to relate to jobs.

In the past, many Americans thought of higher education as a means, or method, of self-improvement, Clayton says.

A college or university was traditionally a place for improving one’s critical thinking and other skills by learning about different subjects. So while students would focus on one central subject, like economics, they might also take classes in literature or philosophy, for example.

But the cost of U.S. higher education has risen over the past 30 years, notes Clayton. And the labor market has changed a great deal. More than ever before, higher education has become a requirement for better paying jobs. Yet employees can no longer expect to work for the same company for many years, and may even need to change fields more than once.

So, Clayton argues, people want to gain demonstrable skills that have some kind of long-lasting value. This is especially important to many Americans with limited financial resources.

“We have expanded access to college over the generations, and so … the upward social mobility … that can provide … becomes even more important for those communities who are trying to break through or advance their lives,” Clayton said.

Martina Ryberg, right, of Plymouth State University talks with Tara Rossetti of On Call International during a 2012 job-finding event for college students in Manchester, New Hampshire.
Martina Ryberg, right, of Plymouth State University talks with Tara Rossetti of On Call International during a 2012 job-finding event for college students in Manchester, New Hampshire.


But this questioning of the value of a liberal arts education is nothing new, even if it feels like a modern concern, notes Timothy Burke. He is a co-director of the Aydelotte Foundation at Swarthmore College in Pennsylvania. The foundation researches and provides support to liberal arts programs.

Burke notes that while America’s first colleges were teaching students subjects like Latin and history, their students wanted to learn how to become doctors or engineers. However, even the biggest companies today are not just looking for students with one area of specialization.

In 2010, Steve Jobs, creator of Apple, stated that technology alone is not enough. “It’s technology married with liberal arts … that yields the results that make our hearts sing,” he said.

Similarly, another technology company, Google, led a study of its own leadership team in 2008. The aim was to identify the top 10 qualities possessed by its most successful and effective executives. It listed strong communication and leadership abilities well above technical skills.

Many people around the world still see the U.S. liberal arts approach to higher education as among the best in the world, Burke says. In fact, the number of colleges and universities following this model has grown in Asia and Europe in recent years.

Daniela Silvero, left, an admissions officer at ASA College, discusses job opportunities with Patrick Rosarie, who is seeking a job in IT, during JobEXPO's 2012 job fair in New York.
Daniela Silvero, left, an admissions officer at ASA College, discusses job opportunities with Patrick Rosarie, who is seeking a job in IT, during JobEXPO's 2012 job fair in New York.


Still, Burke argues, the problem remains that liberal arts programs do not do a good job of explaining to the public where their value lies.

“Even if … there’s actually a lot of evidence … it’s not anything that relieves anybody’s anxiety, especially in a time when a lot of Americans … fear, with some good reason, that overall the next generation … will not do better than their parents did financially, which is a new situation in American history,” he said.

Burke suggests the way forward is not necessarily to get liberal arts educators to change what they are teaching. Instead, they need to change how they teach by making connections between the material they present in classes and issues in the real world. That will help students better understand how they can put what they are learning to use.

Burke adds that educators must help students explain the value their “softer skills” represent for a future employer.

For example, saying you are a strong writer might make sense, but that does not really clarify what you can do with that skill. Instead, he says, educators should urge students to list major projects they were involved in or work they published during their study program. This demonstrates the results of a person’s combined skills and experience, says Burke.

I’m Dorothy Gundy.

And I’m Pete Musto.

 

Pete Musto reported this story for VOA Learning English. George Grow was the editor. Write to us in the Comments Section or on our Facebook page.

Quiz - Study: College Students Value Job Skills over Liberal Arts

Quiz - Study: College Students Value Job Skills over Liberal Arts

Start the Quiz to find out

Words in This Story

specific – adj. special or particular

focus – v. to direct your attention or effort at something

resource(s) – n. a supply of money or materials

access – n. the right or ability to approach, enter, or use

upward (social) mobility – n. the ability to move into a higher social or economic position

advance – v. to move forward​

yield(s) – v. to produce or provide something

approach – n. a way of doing or thinking about something

relieve(s) – v. cause pain, worry, or difficulty to become less severe or serious.

anxiety – n. fear or nervousness about what might happen

.......................................................

Quit or Join the 'Rat Race'?

January 25, 2020

FILE - A rat eats pieces of bread thrown by tourists near the Pont-Neuf bridge over the river Seine in Paris, France, 2017.
FILE - A rat eats pieces of bread thrown by tourists near the Pont-Neuf bridge over the river Seine in Paris, France, 2017.
 
Quit or Join the 'Rat Race' ?
 

Now Words and Their Stories from VOA Learning English.

Rats. They are not among nature’s most loved animals.

However, rats help humans in many ways. They have been tested and re-tested for so many diseases and other issues -- all for the purpose of human health and happiness.

Rats have other uses, as well. For example, they can be trained to find explosives buried underground.

American researcher Ellie Cutright with an African giant pounched rat. She trains them to find underground explosives.
American researcher Ellie Cutright with an African giant pounched rat. She trains them to find underground explosives.

Despite all this, lots of people fear or even hate rats.

So, some people like rats. Some don’t. However, when talking about English expressions, “rat” phrases almost all have a negative meaning.

Calling someone a “rat” is a big insult. When we “rat on” someone, we tell others something they did in order to get them in trouble. If an object is ratty, it is in poor condition. And we can simply say “Rats!” if something bad happens.

Today, we will talk about another bad rat expression: rat race.

This may sound like a running contest between rats. It is not. A rat race is a purely human situation.

If you are in a rat race, you are in a daily work routine that is extremely competitive, tiring and never-ending. Day after day, you compete for more power and more wealth against others wanting the same thing.

We can also use the term “rat race” to describe a person's struggle to gain the basics of life. This struggle is also out of their control. They are seemingly helpless against a way of life that is slowly killing them and their soul.

Some word historians say this expression comes from real rat races. These were sporting events held in the 1800s. People would bet money on the rats.

Others say it comes from the custom of testing rats in laboratory experiments. Scientists often study rats to see how they will react in different conditions.

During some of these experiments, scientists put rats in cages. They give them a winding path, or maze, to run. As the rats look for the reward -- in many cases a piece of cheese -- researchers place many obstacles in their way. The rat’s race is full of struggles and exhaustion. And in the end, the race leads to … nowhere.

The phrase “rat race” compares the competitive part of human work life and some of its struggles as being as pointless as the race of the rat. Leaving or quitting a rat race is the only way a person can win.

Now, let’s hear some examples using the phrase "rat race."

After being in the rat race for years and years, Steve can’t wait to retire!

This rat-race* lifestyle is going to kill me! I don’t have time to do anything I love anymore!

Chloe has no interest in joining the rat race. I think she is going to be a farmer.

*One note on writing this expression: When this expression is used as an adjective, we usually put a dash between “rat” and “race.”

And that is all the time we have for this Words and Their Stories.

In the Comments Section, let us know if you are stuck in a rat race, if you like being in the rat race or if you have avoided a rat-race kind of life.

Until next time … I’m Anna Matteo.

________________________________________________________________

Words in This Story

negative – adj. harmful or bad : not wanted

routine – n. a boring state or situation in which things are always done the same way

soul – n. the spiritual part of a person that is believed to give life to the body and in many religions is believed to live forever : a person's deeply felt moral and emotional nature

maze – n. a confusing arrangement of paths or passages

obstacle – n. something that makes it difficult to do something

exhaustion – n. the state of being extremely tired

...................................................

Accessibility links

 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Dating apps: How our brains react

EPISODE 180913 / 13 SEP 2018

When we're looking for a potential partner on a dating app, what makes us decide who we like? Rob and Dan discuss how our brain reacts when we're looking for love. Listen to the discussion and learn new items of vocabulary in just 6 minutes!

This week's question:

In the UK, approximately how many marriages start with the couple meeting online? Is it:

a)    One in three
b)    One in four
c)    One in five 

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary 

to swipe
(here) moving the images on a smartphone or tablet up, down, left or right, using our finger

instantaneous
immediate, at once.

rejection
not giving someone the love and attention they would like

get over
feel better after a bad experience

dusting yourself off
being positive and optimistic after a rejection or a bad experience

to cope with
to manage / deal with (a difficult situation)

Transcript

Note: This is not a word for word transcript

Dan
Hello and welcome to 6 Minute English. I'm Dan.

Rob
And hello, I'm Rob.

Dan
In today's programme we're going to be looking at what our brains are doing when we are using dating apps. Now, Rob, have you ever used a dating app?

Rob
No way, I would never use one.

Dan
Hmm, so Rob, can you explain, when talking about dating apps, what we mean by swipe left and swipe right?

Rob
Ah, yes. These are not new words but technology has given them new meaning. To swipe is the movement of your finger on a smartphone to change the screen you're looking at. So imagine turning the page in a book, well, on a phone, you swipe. In some dating apps, they show you pictures of people you might find attractive. If you do like them, you swipe right. If you don't like them, you swipe left.

Dan
We will dig deeper into this topic shortly, but first, a question. In the UK, approximately how many marriages start with the couple meeting online? Is it:

a)    One in three
b)    One in four
c)    One in five

What do you think?

Rob
Well, all of those seem quite high to me, so I'm going to guess in the middle, one in four.

Dan
Well, we'll find out if you're right later in the programme. Now, Alice Gray is a science communicator and blogger. Recently she was a guest on BBC Radio 4's Woman's Hour programme and she was asked about what goes on in our brains when we use dating apps compared to when we meet people in real life. What difference does she say there is?

Alice Gray
It's very easy to think that with these instantaneous swipe left, swipe right, that the process in our brain of how we pick out a suitable mate would be very different, when actually it's really similar to how we do it in person.

Rob
So she says that what goes on in our brains is actually very similar. Online we make decisions very quickly about who we like. These decisions are almost immediate - she used the adjective instantaneous for this. So we make these instantaneous decisions then choose to swipe left or swipe right. In real life, we do the same thing. We know almost immediately when we see someone if we find them attractive or not.

Dan
Although of course in digital dating, one you've swiped left you will never see that person again and you won't have the chance to meet. In the real world you could meet someone you don't find attractive instantaneously and then get to know them and find that you do quite like them.

Rob
Yes, that is true, but then possibly they won't like you. And then you have to deal with rejectionRejection is when someone doesn't find you attractive and they don't want to spend time with you or get to know you.

Dan
So what's the difference in our brains between online rejection and real life rejection? Here's Alice Gray again.

Alice Gray
We see that a lot of the patterns associated with rejection in real life and rejection on dating apps are similar, just the exposure to the rate of the amount of rejection you get on dating apps is a lot higher than the ones in real life.  So in real life you'll have time to, sort of, compute the rejection, get over it a little bit, and dust yourself off and get on with it. Whereas the rate of rejection on dating apps is so high it's often hard to cope with one coming in after another.

Rob
So, she says that our brain's response to real life and online rejection is quite similar, but in the digital world you can be rejected many more times.

Dan
In real life you have a bit more time to recover from the rejection, to get over it, as she says. You can dust yourself off which is a way of saying you think positively to make yourself feel better - imagine falling over on the ground, when you get up, you might be covered in dust and dirt, you need to dust yourself off to make yourself ready again, before you carry on.

Rob
In the online world though, you don't have that time. Online dating apps can lead to many rejections and psychologically that can be difficult to manage. Another way of saying 'difficult to manage' is difficult to cope with.

Dan
Well, we don't want you to reject us, so time now to give you the answer to that quiz question before a recap of today's vocabulary. I asked: in the UK, approximately how many marriages start with the couple meeting online? Is it:

a)    One in three
b)    One in four
c)    One in five

Rob
Hmmm, so I said b) one in four – 25%. Was I right?

Dan
Sorry, Rob, the answer is a), one in three. Does that surprise you?

Rob
Yes, it does, I didn't think it would be that high.

Dan
It's the sign of the times, Rob. Digital world – digital dating! Let's have a look at that vocabulary.

Rob
OK, well, we started with the verb to swipe. The movement of our finger on smartphone or tablet screen to indicate whether we like someone or not. Swipe right for like, swipe left if you don't like.

Dan
Our decisions on whether we find someone attractive or not are often instantaneous. This adjective means immediate, at once.

Rob
Rejection is when you let someone know that you are not interested in them, you don't want to be romantically involved with them.

Dan
If you are rejected you might need some time to feel better, and for this you can use the phrasal verb get over. It can take some time to get over a rejection.

Rob
Yeah, I know! Being positive and optimistic after a rejection can be described as dusting yourself off. But, having many rejections can be difficult to cope with, which means it can be difficult to manage, difficult to keep positive.

Dan
Well, we hope you don't swipe left on this programme and you will join us again next time Remember you can find us on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube and of course our website bbclearningenglish.com.

Rob
And don't forget our new BBC Learning English app.

Dan
Oh good idea. See you soon. Bye.

Rob
Bye bye!

.............................................................

 

 

..........................................................

Govt steps up measures to tackle coronavirus situation

Jan 25. 2020

Facebook Twitter

By THE NATION

The Ministry of Tourism and Sports will hold a meeting with tour and hotel operators on January 27 on guidelines to prevent the spread of the new coronavirus in Thailand, Deputy Government Spokesperson Traisulee Traisaranakul said.

She added that minister Pipat Ratchakitprakarn has prepared a number of measures to deal with the situation.

She said that Prime Minister Prayut Chan-o-cha has ordered all parties to step up measures to deal with the situation.

 ................................................

 

CNA

Location Navigation

Asia

China's quarantine efforts spread to 13 cities as virus toll climbs; 41 million people affected

Officer outside Wuhan market where virus started 2A police officer stands guard outside of Huanan Seafood Wholesale market in Wuhan on Jan 24, 2020. (Photo: AFP / Hector RETAMAL)
24 Jan 2020 10:07AM(Updated: 26 Jan 2020 09:34AM)

Bookmark

BEIJING: Chinese authorities rapidly expanded a mammoth quarantine effort aimed at containing a deadly contagion on Friday (Jan 24) to 13 cities and a staggering 41 million people, as nervous residents were checked for fevers and the death toll climbed to 26.

While the World Health Organization (WHO) held off on declaring a global emergency despite confirmed cases in half a dozen other countries, China expanded its lockdown to cover an area with a total population greater than Canada's.

 
Advertisement

READ: Wuhan virus outbreak - At a glance

READ: Wuhan virus: Number of cases in China tops 800, death toll hits 25

 

wuhan virus lockdown graphic afp

 

A range of Lunar New Year festivities have been cancelled, while temporary closures of Beijing's Forbidden City, Shanghai's Disneyland and a section of the Great Wall were announced to prevent the disease from spreading further.

 

Authorities said the measures were to prevent and control the spread of the new coronavirus, which has since infected more than 800 people and killed 25.

The virus, which started in Wuhan city, has since spread to other major cities including Beijing, Shanghai and Hong Kong.

Cases have been confirmed in Singapore, Japan, Thailand, South Korea, Taiwan, Vietnam and the United States.

It has caused alarm because of its similarity to SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), which killed nearly 650 people across mainland China and Hong Kong in 2002-2003.

The National Health Commission said authorities were examining 1,072 suspected cases of the virusThe National Health Commission said authorities were examining 1,072 suspected cases of the virus that first emerged in central city of Wuhan AFP/Hector RETAMAL

Trains and planes were halted from leaving Wuhan, a city of 11 million, on Thursday as the city was placed under effective lockdown. Passenger boats and buses were also forbidden from entering the city

"This year we have a very scary Chinese New Year. People are not going outside because of the virus," a taxi driver in the city, who asked not to be named, told AFP.

But he was not concerned about potential food shortages in a prolonged shutdown.

"No, because it's Chinese New Year and people have already bought a lot of things to cook at home for several days."

In Zhijiang city, all public venues have been shut down except hospitals, supermarkets, farmers' market, gas stations and drug stores.

Huanggang city, a city of 7.5 million people, has also been locked down and citizens told to not leave the city while Ezhou city has shut its train stations.

Other cities with travel restrictions include Xiantao, a city of 1.5 million, and Chibi, which has about 500,000 people, which will close toll station entrances and halt transport routes.

Indoor entertainment venues in Enshi city have also been shut down, it said.

Buses in cities of Xianning have suspended services.

MORE: Our coverage on the Wuhan virus and its developments


The World Health Organization (WHO) on Thursday called the outbreak "an emergency in China" but stopped short of declaring the epidemic of international concern.

Hubei province authorities said they were calling off cultural performances and public cultural venues.

Travel agencies in the province have suspended business activities, and are no longer organising tour groups, authorities said in an announcement on Friday.

From 12 noon local time, the province will also stop operating online taxis and impose passenger restrictions on taxis on the roads.

To discourage nationwide holiday travel, the government said beginning Friday anyone who bought a ticket for rail, air, long-distance coach, or water transport could receive a refund upon cancellation.

Beijing has also cancelled massive gatherings that usually attract throngs at temples during the New Year holiday, while the historic Forbidden City will close from Saturday.

There is no vaccine for the virus, which can spread through respiratory transmission. Symptoms include fever, difficulty breathing and coughing.

Follow us on Telegram for the latest updates: https://cna.asia/telegram

Source: Agencies/Nc

 

............................................................

 FINISHED

January 26, 2020

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน