*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4552
 • จำนวนผู้ชม : 1703209
 • จำนวนผู้โหวต : 472
 • ส่ง msg :
 • โหวต 472 คน
วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 220 , 09:58:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน opads , Chaoying โหวตเรื่องนี้

link@: เพลงสุนทราภรณ์ เย็นลมว่าว // ตำนานว่าวไทย

 

 

According to your English learning, there is necessary that you have to do through time is your improvement.

The description of the reason is in the article(in series): How Can I Improve My English Pronunciation? on this

webpage. That is a thing is needed for you.

Many thanks to Google Translate together with G Grammarly.

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/NbKzACYrWZQ

Watch ABC News live https://youtu.be/sx4e405BJxs

............................................................

How Can I Improve My English Pronunciation? (Part 2)

3 hours ago

Ask a Teacher - How can I improve my pronunciation? (Part 2)
Ask a Teacher - How can I improve my pronunciation? (Part 2)
 
How Can I Improve My English Pronunciation? (Part 2)
 
 

Many people write to us here at VOA Learning English with this question:

Question:

How can I improve my English pronunciation?

Answer:

Last week on our program, we talked about setting realistic goals. That means, you do not have to sound exactly like a native English speaker. You can keep your accent and still communicate clearly. We also talked about learning the rhythm of English.

Today we will talk about three things you can do to sound more like a native speaker.

Watch and listen to yourself

A good place to start is to watch and listen to videos and other programs recorded in English.

For example, choose a story from our website. Listen to the recording while looking at the words. Make a note of any words you think may be hard to say, and then say them aloud. Play the audio again and read along. Then record yourself reading it slowly and clearly. Listen to your recording. Are you speaking loudly enough? As an English speaker, speaking more slowly than you normally do and speaking loudly with confidence can make it easier for others to understand you.

Take 'Selfie Videos'

You can also learn how to improve your pronunciation by taking selfie videos. Record a few sentences. Watch the video and ask yourself: Is my voice loud enough? Did I say all of the words clearly? Next, ask an English-speaking friend to listen, or try reading the story for a friend.

Listen to your dictionary

Our final piece of advice is to listen to recordings from an online dictionary. Try using a dictionary app, like the Merriam-Webster Learners’ Dictionary, which gives you the correct pronunciation in an audio file.

Click on the small picture

(it looks like a speaker) to play the sound of the word.

You can also use a website like Google TranslateType in a word, then click on the small picture to hear the pronunciation.

If you click it a second time, it will play more slowly so you can hear each part of the word clearly.

What else do you do?

Now you have heard our suggestions for sounding more like a native English speaker. What do you tell your friends about improving your pronunciation? Write to us and tell us your own advice. Our email is learningenglish@voanews.com

And that’s Ask a Teacher!

I’m Jill Robbins.

Dr. Jill Robbins wrote this story for VOA Learning English. George Grow was the editor.

________________________________________________

Words in This Story

pronunciation – n. the way in which a word is said

accent – n. a way of saying words that is common among the people in an area or country

rhythm – n. a regular, repeated order of sounds or movements

confidence – n. a feeling or belief that you can do something well or succeed at something

file – n. a collection of computer data or other information stored in an electronic device

click – v. to press or strike a button on a control device

type – v. to write something on a computer or typewriter

Do you have a question for the teacher? We want to hear from you. Write to us in the Comments Section.

 ..............................................................

How Do I Improve My English?

January 03, 2020

Ask a Teacher - How do I improve my English?
Ask a Teacher - How do I improve my English?
 
How Do I Improve My English?
 

Question:

Many VOA Learning English fans write to us with this question: How do I improve my English?

Answer:

Dear VOA fan:

You are in the right place to improve your English! Over the next few weeks, Ask a Teacher will tell you how to use our website to get better at speaking English and improve your listening skills.

Study at the same time each day

The first step in getting better in English is to study at the same time each day.

Some of our readers tell us they listen to Learning English Broadcast on their way to school or work.

Do you wake up early and study when the house is quiet? Or do you like to stay up late and study before you go to sleep?

Choose a time to study English every day or every week. Make a study plan for each week. Here is an example using our website:

 

On Monday:

On Tuesday:

On Wednesday:

On Thursday:

On Friday:

Watch Let's Learn English

Practice the conversation with a friend.

Watch English in a Minute

Teach the new expression to family or friends.

Watch English at the Movies

Write a note to a friend about the expression.

Watch News Words

Write a sentence using the word.

Read or listen to Ask a Teacher or Everyday Grammar

Write three sentences.

Find a friend to study together

A good way to learn is to study with a friend or a family member. You can study together in person or on the phone. Some families speak English only at dinner time or watch English videos together.

Set a goal

One of the most important steps to learn English is to set a goal. Make it something you know you can do in a short time. Here are some examples:

 • I will learn four new idioms in the next month and use them with friends.
 • I will practice speaking with my friends three times a week.
 • I will write sentences with five new English words every week.

Start with these steps as we begin the new year: study at the same time, study with a friend and set a goal. Come back to read more about how to improve your English in the coming weeks.

And that’s Ask a Teacher!

I’m Jill Robbins.

Dr. Jill Robbins wrote this story for Learning English. Hai Do was the editor.

_____________________________________________________________

Words in This Story

idiom –n. an expression that cannot be understood from the meanings of its separate words but has a separate meaning of its own

practice –v. to repeatedly do something to become better at it

Do you have a question for the teacher? We want to hear from you. Write to us in the Comments Section or email us at learningenglish@voanews.com.

 ...................................................

 

 

 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

How resilient are you?

EPISODE 200213 / 13 FEB 2020

Introduction

How do you deal with difficult situations? Why do some people cope better in times of stress than others? Are we born with resilience or can we learn it? Rob and Georgina discuss resilience and teach you related vocabulary.

This week's question

‘Resilience’ is also a word used in science to describe the characteristic of a substance or object. But what does it mean?

a) It is very tough or hard

b) It can return to its original shape after being bent

c) It can turn from a solid into a liquid quickly

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary

resilient (adjective)
able to cope with difficult situations or to improve quickly after an illness or injury 

resilience (noun)
ability to cope with difficult situations or improve quickly after an illness or injury 

optimistic
have positive thoughts about the future and believe things will turn out well 

distress
feeling you get when you are worried or upset by something 

manifest
show clearly and is easy to notice

adversity
difficult situation in somebody’s life

Transcript 

Note: This is not a word-for-word transcript     

Rob
Hello, and welcome to 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Rob… 

Georgina
And I'm Georgina. 

Rob
Now, Georgina, how resilient are you? 

Georgina
Resilient? You mean able to cope with difficult situations. I have a pile of work to do today, but I’m remaining calm and not getting stressed. 

Rob
That's good, you are showing resilience. And today we’re discussing whether we’re born with resilience or we have to learn it. 

Georgina
OK, Rob. But first I expect you’re going to ask me a question – bring it on!   

Rob
OK. Resilience is also a word used in science to describe the characteristic of a substance or object. But what does it mean?
a) That it's is very tough or hard.
b) That it can return to its original shape after being bent.
c) It can turn from a solid into a liquid quickly. 

Georgina
I have a feeling it means b) an object that returns to its original shape after being bent.  

Rob
OK, I'll let you know if you were correct at the end of the programme. But let’s talk more about human resilience. There are many self-help books and motivational speakers all promising us we can learn to be resilient. 

Georgina
Well, it is a useful trait to have, and it’s something that can help you deal with many difficult situations from coping with the pressures of work to handling the death of a loved one. 

Rob
And it’s more than just telling someone to ‘toughen up’ or ‘get a grip’, as Dr David Westley knows. He is Head of Psychology at Middlesex University and talked about levels of resilience on the BBC World Service programme, The Why Factor. 

Dr David Westley, Head of Psychology at Middlesex University
First of all, there's our social supports, our communities, our families, the people who are important to us, the organisations we work for, so one way we can look at resilience is to measure that – the amount of social support available to us. Another way to think about resilience is to think about how we think about the situations we are in. So, for example, one way to look at that would be just to look at how optimistic people are as a guide to how resilient they might be when times get tough. And then a third level that we can look at for resilience is a biological level - how well we can soothe ourselves, calm ourselves down, how well we can actually regulate our own nervous systems at times of distress.

Georgina
Right, so Dr Westley describes social supports – the people around us who we can talk to and support us and generally make us feel better. I think he’s saying, with more support we feel more resilient. 

Rob
It’s interesting to note that a resilient person isn’t necessarily someone quiet, who doesn’t make a fuss and gets on with things. Some experts think it’s people who ask for help and use this social support network who are acting in a more resilient way. 

Georgina
It’s a good point. And another level of resilience is how optimistic someone is. Being optimistic means having positive thoughts about the future and believing things will turn out well. A positive mind means you can deal with situations that, at first, look tough. Another level Dr Westley mentioned was our biological level - how our bodies cope in times of distress. Distress is the feeling you get when you are worried or upset by something. 

Rob
So, when we’re distressed, a resilient person is able to soothe his or her body and regulate his or her nervous system, which helps them stay calm. 

Georgina
But, Rob, the big question is, are we born with resilience or can we learn it? Experts speaking on The Why Factor programme tended to think it could be learned. 

Rob
Yes, one of them is Ann Masten, a professor at the University of Minnesota. From her studies, she found it was something that we learn when we need to. 

Georgina
Ann Masten talks about how some of the children she studied manifest resilience from the start. When something manifests, it shows clearly and is easy to notice. They remain resilient despite adversity – a difficult time in their life they've had to face. 

Rob
Other children, what she calls the late bloomers, started off less resilient, struggled with adversity, but turned their lives around by becoming more resilient. Maybe we can learn resilience from a having a bad experience? 

Georgina
Well, one thing Ann went on to say was that families and friends can be a great support and help with resilience. Those that were ‘late bloomers’ only connected with adults and mentors later in life.   

Rob
Yes, she says that teachers or parents are role models in how to handle adversity. And children are watching; they're learning from the adults around them by seeing how they react when they get challenged by something. Time now to find out how resilient you are when you discover the correct answer to the question I asked earlier. I said that ‘resilience’ is also a word used in science to describe the characteristic of a substance or object. But what does it mean? Is it...
a) It is very tough or hard.
b) It can return to its original shape after being bent.
c) It can turn from a solid into a liquid quickly.
And what did you say, Georgina? 

Georgina
I said it was b) It can return to its original shape after being bent. 

Rob
And you are right - well done! Bamboo is a good example of a resilient material – you can bend it, it doesn’t break and returns to its original shape. 

Georgina
Thanks for the science lesson, Rob. Now we need to recap the vocabulary we’ve mentioned today… 

Rob
Yes, we’ve talked about being resilient, an adjective that describes someone’s ability to cope with difficult situations. When you do this you show resilience

Georgina
Someone who is optimistic has positive thoughts about the future and believes things will turn out well. 

Rob
Distress is the feeling you get when you are worried or upset by something. 

Georgina
When something manifests itself, it shows clearly and is easy to notice. And adversity is a difficult time in somebody’s life that they have had to face. 

Rob
And that brings us to the end of this discussion about resilience. Please join us again next time. Bye-bye. 

Georgina
Bye.

......................................................... 

Military set to yield all state land holdings

Feb 13. 2020

Facebook Twitter

By The Nation

Army chief General Apirat Kongsompong pledged reforms on Tuesday after a soldier disgruntled over a property deal with his commander shot dead 29 people in Nakhon Ratchasima. The Nation has begun tracking the progress of that promised reform, with Day 1 being the date of his press conference, at which he apologised for the soldier’s actions and pledged to get military officers out of dubious private businesses. 

The ‘welfare’ flaw that turned deadly

He said the ministry would collect the revenue these businesses generate and reallocate part of it to welfare for military personnel. 

Though the military does not train its personnel in business management, some officers hold business positions concurrently with their Army careers. They will henceforth have to remain in the barracks, Apirat said.

“I want to correct the mistakes made by the Army and I am ready to accept any consequences stemming from those who are not happy with my decisions,” he said. 

Yuttana Yimgarund, director general of the Treasury Department, acknowledged that the Army was ready to hand over state land it occupies, and said a memorandum of understanding to that effect will be signed on Monday. 

The land in question covers a million rai and in some cases is illegally occupied by non-military people, in other cases has potential for commercial development, he said. The illegally occupied land will be rented out for legal residential or agricultural purposes.

This portion of the land is scattered around 10 provinces, including Surat Thani, Nakhon Swan and Chiang Rai, Yuttana said. 

The Army has a vast amount of land with commercial potential, but it is prohibited by law from developing it as such, he said. The department must first determine the locations of these properties.

.........................................................

Thailand Post increases preventive measures against Covid-19

Feb 15. 2020

Facebook Twitter

By THE NATION

Thailand Post has employed occupational health and safety measures within its facilities to protect both customers and staff from the new coronavirus (Covid-19), Kalong Subsa-ard, chief operations officer and acting managing director of Thailand Post Co Ltd, said this week.

This measure will start at the Suvarnabhumi office as it is the first inbound centre that receives parcels from overseas before distributing to other centres in the country. “Three more offices will soon follow including Laksi Centre, Bangkok EMS Centre and Bangkok Mail Centre,” he added.

Thailand Post has also distributed 100,000 sanitary face masks to all its employees and advised them to wear them while interacting with customers, as well as keep the workplace clean at all times.

Kalong further added that due to the outbreak of Covid-19, international mail services to many destinations were affected as follows:

➤ Sending parcel to China will be available only through Courier Post and International LogisPost to all destinations except Wuhan and Hubei province, which are now temporarily closed. China Post has also warned of late delivery since they will avoid face-to-face delivery and will call receivers to pick up parcels at the post office’s lockers.

➤ Hong Kong has also warned of late delivery as they employ extra preventive measures against the Covid-19 outbreak.

➤ As far as sending parcels to countries whose mail services go through China is concerned, dispatches to Mongolia are available only through EMS World while all international mail to North Korea is suspended.

Senders who wish to cancel mail that has not been dispatched yet can contact the post office where they sent the package to take the package back and get a full refund. For more information, contact Call Centre 1545 or thailandpost.co.th

..............................................................

FINISHED

February 15, 2020

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน