*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4635
 • จำนวนผู้ชม : 1741367
 • จำนวนผู้โหวต : 473
 • ส่ง msg :
 • โหวต 473 คน
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 247 , 10:47:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

link@: สิบหมื่น - ตุ้ม จ่านกร้อง (คอนเสิร์ต //สำรวจมาตรการดูแล คลังอาวุธ ปรับแผน

 

How are you?

The sentence: How are you? the description of the image above, what is the true meaning between greeting and asking?

Between massage in Thai style, it makes you pain a little too. But after that, the ever syndrome will be better. Thai style

massage is famous or amazing of Thailand since a long time ago.

Many thanks to Google Translate and G Grammarly more and more.

 

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/NbKzACYrWZQ

Watch ABC News live https://youtu.be/sx4e405BJxs

...............................................

It’s Alarming: What Wakes You Up Each Morning?

4 hours ago

Alarm clock by a bed. Image by Štěpán Vraný from Pixabay
Alarm clock by a bed. Image by Štěpán Vraný from Pixabay
 
It’s Alarming: What Wakes You Up Each Morning?
 

How do you wake up in the morning?

If you set an alarm on your phone or clock that sounds like this:

beep beep beep

That hard, unpleasant sound may be making it harder to shake off the sleepy feeling in the morning known as grogginess.

So, is there a better way to wake up? A recent study says yes. The answer is music. Researchers say alarms that have a melody – like the beginning of this song – can help people feel fresher in the morning.

The study, carried out by researchers in Australia, involved 50 people. The study subjects answered questions about the alarm sound they like to wake up to, how they feel about that sound and how they feel when they wake up. The findings appeared this month in the publication PloS One.

The researchers found that people who wake up to musical alarms reported feeling more awake and alert.

Stuart McFarlane was a lead writer of the study. He told VOA, “We are very surprised by these findings as one might expect a harsh beeping sound to be more successful,” at waking up a person.

A couple lay in a double bed during a photo opportunity organised by the Mental Health Foundation to mark World Sleep Day, on Parliament Hill, in London, March 15, 2018.
A couple lay in a double bed during a photo opportunity organised by the Mental Health Foundation to mark World Sleep Day, on Parliament Hill, in London, March 15, 2018.

Sleep inertia is another term for grogginess. It means a person has a heavy feeling when waking up, and has trouble getting moving again after sleeping.

McFarlane said people need to better understand sleep inertia’s harmful effects on human performance later in the day. The grogginess we may feel in the morning usually lasts for up to 30 minutes. But he said it has been reported to last from two to four hours.

Not everyone will experience the full effect. But for those who do, “care should be taken” when performing duties that require a top performance within this period, he said. This includes “dangerous tasks like driving or riding our bikes” shortly after waking up.
The same is true for people who work in dangerous situations shortly after they wake. They include firefighters and pilots.

Sleep inertia has been linked to major accidents including airplane and shipping crashes.

Why is music better?

So, what makes musical alarms better for waking up?

The researchers think the music may be more successful in reducing sleep inertia because it has several tones, compared to the single tone of a “beeping” alarm. McFarlane said that the changes over time between the music tones may help increase a person’s attention when waking from sleep.

But, he added, “it is early days though and more work is needed” to fully know the answer.

And is there a kind of music that is best to wake up to? There may be, McFarlane said.

“We could suggest alarm sounds that are tune full and easy to hum or sing along with. The current sounds I have been using include ‘Close to me’ by the Cure and ‘Borderline’ by Madonna.”

Experts say, no matter how you wake up, you need at least seven hours of sleep a night.
Experts say, no matter how you wake up, you need at least seven hours of sleep a night.

No matter how you wake up, experts say, the amount of sleep you get also matters – a lot.

Dr. Stuart F. Quan is the clinical director of the Division of Sleep and Circadian Rhythm Disorders at Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts. He offered some suggestions for how people can get better sleep and feel fresh each morning.

 • Establish regular hours. Go to bed and wake up at the same time every day, even on weekends. Researchers recommend getting at least seven hours of sleep a night.
 • Create a sleep-friendly room. It should be completely dark while sleeping. Place your bed away from windows. Try to make sure it is quiet and cool.
 • Exercise. Most studies show that usual exercise -- three or four times a week -- helps improve sleep.
 • Try not to use electronics in bed. Turn off your cell phone before bed, or put it on the “do not disturb” setting.
 • Avoid large meals before bedtime.
 • Limit nicotine, caffeine, and alcohol before bed.
 • Be more active during the day. This can help you fall asleep more quickly and easily.

I’m Anne Ball.

And I'm Bryan Lynn.

Anne Ball wrote this story for VOA Learning English. Ashley Thompson was the editor.

How do you wake up in the morning? If you use an alarm, what does it sound like? What do you think of this story? Write to us in the comments section below.

...............................................................

 
Wearing Clothes Made From Goat Hair, and Other Ways to Show You Are Sorry
share

Wearing Clothes Made From Goat Hair, and Other Ways to Show You Are Sorry

February 15, 2020

A goat eats grass on a hillside in South Pasadena, California, Sept. 26, 2019.
A goat eats grass on a hillside in South Pasadena, California, Sept. 26, 2019.
 
Wearing Clothes Made From Goat Hair, and Other Ways to Show You Are Sorry
 

Now it’s time for Words and Their Stories -- our weekly program about common, everyday expressions in American English.

During the next few weeks, many people in South America will celebrate Carnival. It is a time of music and dancing. The party ends before the Christian observance of Ash Wednesday, which this year falls on February 26.

Ash Wednesday has a very different feeling than Carnival. It is meant to be a day of prayer, sorrow and asking for forgiveness.

In American English, guilt or sadness is often expressed by the symbol of ashes – the gray matter left over from a fire. For example, if you are feeling really bad about something you did, you might say you are wearing sackcloth and ashes.

The phrase is repeated in several places in the Bible, the Christian holy book. The word “sackcloth” refers to a kind of clothing that feels rough on the skin. It was sometimes made of goat hair. Wearing something made of sackcloth was a sign that a person was trying to punish himself.

As for the ashes part, the willingness to be touched by dirty material showed that a person was humble and that he understood he would someday die.

Yes, the image is pretty serious. You can use the expression in a somewhat serious way, too. Let’s say you forgot that you invited your boyfriend or girlfriend to a special birthday date. Your beloved waited for you, for hours, crying, in the rain. Much later, you sit up in bed and remember your missed appointment.

You immediately call your partner and say that you are so sorry. You promise to wear sackcloth and ashes for the rest of the month.

Of course, you do not really have to put on a shirt made of animal hair. But you could show you are sorry in a different way. Maybe you cook your partner dinner every night for a week, or buy a meaningful gift.

You can also use the phrase “sackcloth and ashes” in a sarcastic way. This means you say it, but do not really mean it. Let’s say you have done some very small bad thing, like borrowed your co-worker’s coffee cup without asking. And now, she won’t let you forget it. Every time you walk by, she holds her cup close to her and gives you an angry look. She also tells all your other co-workers not to trust you with any of their supplies, such as pens or plastic spoons. At the next team meeting, she asks your boss for a lock so she can keep her cup safe from you. “Okay, okay!” you might say. “I'm sorry! Do I have to wear sackcloth and ashes?”

Your angry co-worker just might say yes. She is clearly enjoying raking you over the ashes. In other words, she repeatedly brings up a past mistake. The phrase calls to mind a fire that has almost gone out, but that can be started again with a little effort.

Of course, being sarcastic is not always a good idea. It rarely makes other people want to forgive you. You would probably be better off apologizing honestly to your co-worker. But saying something nice when you are angry can be difficult. The sweet words might turn to ashes in your mouth. In fact, as an expression, anything can turn to ashes. A hopeful feeling, a relationship – maybe even your job if your co-worker keeps complaining about you – all can dry up and disappear.

Fortunately, most things can also rise from the ashes. In other words, what was thought to be dead or destroyed can return to life, often in a new and better way.

That is a good image to remember during periods of difficulty or loss. Usually, the situation does not last. In time, things get better, and you might soon find yourself playing music and dancing again.

And that’s Words and Their Stories.

I’m Kelly Jean Kelly.

Kelly Jean Kelly wrote this story for Learning English. Ashley Thompson was the editor.

____________________________________________________________

Words in This Story

 

humble - adj. not proud : not thinking of yourself as better than other people

spoon - n. an eating or cooking tool that has a small shallow bowl attached to a handle

.....................................................
 
 
 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

Why pay for bottled water?

EPISODE 171012 / 12 OCT 2017

Can you tell the difference between the taste of bottled water and tap water? Is water in a bottle really better for you. Neil and Rob quench your thirst for new vocabulary and discuss H2O.

This week's question 

How many litres of bottled water were sold in the UK in 2016? Was it… 

a) 2.9 billion litres, 

b) 29 million litres or

c) 2.9 million litres? 

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary  

refreshing
making you feel cool again after being hot

enriched
improving the quality of something by adding to it

manufacture
something you make it in large amounts in a factory

scare somebody off
make them go away by frightening them 

regulated
controlled 

comes up trumps
produces a good result, often unexpectedly 

Transcript 

Note: This is not a word-for-word transcript 

Rob
Welcome to 6 Minute English, where we introduce a refreshing topic and six related items of vocabulary. I'm Rob.

Neil 
And I’m Neil… And today we’re talking about water – there’s nothing more refreshing than an ice-cold bottle of water straight out of the vending machine… Ah!

Rob
OK. Refreshing in this context means making you feel cool again after being hot. So has that cooled you down, Neil? 

Neil 
Yes, I feel very refreshed now, thanks. 

Rob
Can I ask you though – why didn’t you just get a glass of water from the kitchen tap? That water is cool and refreshing too – and it’s free! 

Neil 
Well, I like this brand of bottled water better – it’s enriched with salts and minerals that are very beneficial to your health. Enriched means improving the quality of something by adding to it. 

Rob
Enriched!! Honestly, Neil! 

Neil
It tastes better, Rob.

Rob
Yeah…

Neil
And I’m not the only one who thinks so. For the first time in the UK, bottled water is more popular than cola. In fact, can you tell me how many litres of bottled water were sold in the UK in 2016? Was it…
a) 2.9 billion litres,
b) 29 million litres or
c) 2.9 million litres? 

Rob
Right. Well, I’m going to say 29 million litres.

Neil
OK. We’ll find out later if you got that right or wrong. But seriously, Rob, don’t you think it’s a good thing that people are choosing to buy bottled water at the supermarket rather than fizzy drinks?

Rob 
Yes, of course. But as I said to you earlier, why don’t people just drink tap water? Let’s listen to Natalie Fee, founder of City to Sea, which campaigns against plastic pollution – and of course, bottled water causes a huge amount of that. Here’s Natalie now, talking about how drinks manufacturers have persuaded people that bottled water is better for them.

INSERT
Natalie Fee, founder of City to Sea
They manufactured the demand for bottled water and they spent millions of pounds on adverts sort of scaring us off of tap water. The bottled water companies set out to make us believe that tap water wasn’t healthy. And yet, tap water is way more regulated than bottled water is, and in taste tests, tap water comes up trumps most times.

Neil
If you manufacture something you make it in large amounts in a factory. But here Natalie says the drinks companies ‘manufactured the demand for bottled water’…

Rob
Which means they made adverts to persuade people that tap water wasn’t healthy – and bottled water was.

Neil
Hmm – To scare people off – What does that mean, Rob?

Rob
Well, if you scare somebody off you make them go away by frightening them. So some advertisers may have suggested, for example, that tap water was unsafe to drink … 

Neil
Whereas bottled water was safer, and tasted better too!

Rob
You’re catching on! However, Natalie Fee claims that tap water is more regulated than bottled water is. 

Neil
Regulated
 means controlled. Natalie also says that in taste tests tap water comes up trumps. What does she mean by that?

Rob
Well, a taste test is where you ask people to try several very similar products without knowing which one is which, and then you grade them according to which you like the best. And if something comes up trumps – it means it produces a good result, often unexpectedly.

Neil
So tap water comes up trumps, eh?

Rob
Yup. Perhaps you should try a taste test now, Neil? It would be interesting to see if your enriched bottled water comes up trumps of not!

Neil
I tell you what, let’s leave that until later and hear the answer to today’s quiz question instead.

Rob
OK.

Neil
I asked you: How many litres of bottled water were sold in the UK in 2016? Was it… a) 2.9 billion litres, b) 29 million litres or c) 2.9 million litres?

Rob
Yeah. And I said 29 million litres.

Neil
And the answer is… 2.9 billion litres.

Rob
Wow!

Neil
You can buy many different brands of bottled water with a range of price tags. At the top end, there’s water from a 4,000 year-old Norwegian iceberg.

Rob
How much does that cost?

Neil
Around £80 a bottle.

Rob
As cheap as that? I’ll pop out and get some later. OK let’s review the words we learned today. The first one was ‘refreshing’, which means making you feel cool again after being hot.

Neil
“I enjoyed a refreshing cup of tea.”

Rob
We British like to say that, don’t we? Though I don’t understand how a hot drink can be refreshing. OK – number two – ‘enriched’, which means improving the quality of something by adding to it. For example, “Did you know that many types of breakfast cereal are enriched with vitamins and minerals, Neil?”

Neil
No, I didn’t, Rob. You learn something new every day. Number three is ‘manufacture’ – to make something in large amounts in a factory. “This company manufactures wellington boots.”

Rob
“I am a wellington boot manufacturer.” That has a nice ring to it. Anyway, when you scare someone off you make them go away by frightening them. “The dog barked fiercely and scared off the two burglars.”

Neil
Down, Rob, down! Number five – ‘regulated’ – or controlled – for example, “The sale of tobacco is tightly regulated by the government.”

Rob
And finally – if something ‘comes up trumps’ it produces a good result, often unexpectedly. 

Neil
“My lottery ticket came up trumps again! I can’t believe it!”

Rob
You’re a lucky man, Neil. OK – it’s time to do that taste test now. If you have an opinion on bottled water or anything else, please tell us about it on our Twitter, Instagram, Facebook, or YouTube pages.

Neil
OK. This one definitely tastes better.

Rob
And how about this one?

Neil
Yeah, definitely. 

Rob
That’s the tap water, Neil.

Neil
No, no, no. I refuse to believe it!

................................................................

 

After huge damage from bushfire, national park struggles to prepare for dry season

Feb 18. 2020
Caption: Phu Kradueng National Park staff take a nap after working for almost two straight days.
Caption: Phu Kradueng National Park staff take a nap after working for almost two straight days.
Facebook Twitter

By THE NATION

Staff at Phu Kradueng National Park in Loei province are working around the clock to build additional firebreaks to prevent the reoccurrence of bushfires, as the dry season approaches.

Park officials said that they have an additional truck at the Wildfire Extinguishment Unit, but transporting the vehicle to the site of the fire would require a helicopter, which they do not have. “In a worst-case scenario, we may have to disassemble the truck and carry the parts by foot, which could take at least two days.”

The Region 10 Environmental Office reported that the February 16 bushfire in Phu Kradueng had damaged at least 3,400 rai of the national park’s pine forest and grassfields, including the 100-year-old iconic pine tree. This bushfire is the third and worst bushfire in the past eight years.

 

Army, Treasury sign MoU on state property businesses

Feb 17. 2020
Prasong Poontaneat, left, and Teerawat Boonyawat, right
Prasong Poontaneat, left, and Teerawat Boonyawat, right

Facebook Twitter

By The Nation

Army Chief General Apirat Kongsompong and Treasury Department director-general Yuttana Yimgarund signed a memorandum of understanding this morning (February 17) to make sure the use of state property in businesses for Royal Thai Army (RTA) welfare complies with the regulations, RTA Chief of Staff General Teerawat Boonyawat said.

Part of the revenue from the businesses would be considered rent and Treasury Department fees, and the rest would be handed over to the RTA welfare fund.

“What the Army has done today is to bring back legitimacy,” Teerawat said “It will be transparent and can be inspected. After we pay the Treasury Department, the remaining money will belong to the Army’s welfare fund to support soldiers’ families.”

Finance permanent secretary Prasong Poontaneat said the army had about a million rai of land that the Treasury Department would manage and confirmed that the money would not directly return to the Army, but the cost which the Army had to pay would be lower.

The RTA previously asked the department to help solve the problem of 700,000 rai of state property being occupied, by making a three-year rental contract which will control unregulated occupancy and increase the country’s income.

............................................................

 

February 18, 2020

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน