*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 4635
 • จำนวนผู้ชม : 1741378
 • จำนวนผู้โหวต : 473
 • ส่ง msg :
 • โหวต 473 คน
วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 323 , 10:33:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

link@: learning english with voa news : Friday, February 21, 2020

 

How are you?

According to the headline that says: Next up, "new future groups" will mean the transition from political parties into groups instead. Some have suggested that the change of this group is intended to act as a "revolutionary" in the change of government in 1932. Before becoming a current democracy. Certainly, they refuse the dynasty clearly.

Many thanks to Google translate and G Grammarly again.

FRANCE 24 English – LIVE – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/NbKzACYrWZQ

Watch ABC News live https://youtu.be/sx4e405BJxs

....................................................

How to Learn About American Culture

4 hours ago

How Can I learn About American Culture?
How Can I learn About American Culture?
 
How to Learn About American Culture
 

Today we answer a question from Kotaro in Japan.

Question:

“I want to learn about American Culture. Can you tell me about that? – Kotaro, Japan

Answer:

Dear Kotaro,

First, thank you for writing!

Learn the language

One of the best ways to learn about the United States and its culture is to study American English. This opens the door to understanding Americans when you can read, listen and watch them speaking about their lives.

Follow the stories on VOA’s Learning English website and you will learn and improve your English.

Watch television and movies

Watching American-made television shows and movies is another way to learn about American culture. Watch carefully in these programs to see what daily life is like for Americans.

Read articles and books

Next you can read books and articles written by and about Americans. Many U.S. newspapers, magazines and websites publish stories about cultural information online.

Look for websites and writers from different parts of the country. People in the Southern U.S. are different from those living in the Northeast, Midwest or West.

Social media

If you are interested in an American singer, artist or writer, follow them on social media. There, you can see what Americans are talking and posting about. Think about how it is different, or the same, from your culture.

Visit Museums

Museums are wonderful places to find out about American culture. If you travel to Washington, D.C., make sure to visit the Smithsonian Institution — the world’s largest museum, education and research center. If you cannot come here, there is still a lot to see and learn about American history and culture online.

American culture combines the rich traditions of all the people who have come here in hopes of finding their American dream.

We hope you enjoy finding out about American culture.

And that's Ask a Teacher!

I’m Anne Ball.

Let us know what you would like to learn. Write to us in the comments section below. We want to hear from you!

Anne Ball wrote this story for Learning English. The editor was George Grow.

Words in This Story

article – n. a piece of writing about a particular subject that is included in a magazine or newspaper, or online

museum – n. a building in which interesting and valuable things (such as paintings and sculptures or scientific or historical objects) are collected and shown to the public

......................................................

How Women Leaders Govern Differently

4 hours ago

Sen. Amy Klobuchar, D-Minn., from left, South Bend Mayor Pete Buttigieg, Sen. Bernie Sanders, I-Vt., and Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., greet each other before the first of two Democratic presidential primary debates hosted by CNN Tuesday, July 30, 2019.
Sen. Amy Klobuchar, D-Minn., from left, South Bend Mayor Pete Buttigieg, Sen. Bernie Sanders, I-Vt., and Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., greet each other before the first of two Democratic presidential primary debates hosted by CNN Tuesday, July 30, 2019.
 
How Women Leaders Govern Differently

A record number of women currently serve in the United States Congress. They hold 23.5 percent of the 435 seats in the House of Representatives. And 26 out of the 100 members of the Senate are women.

However, the U.S. government still has a smaller percentage of female lawmakers than many other countries, including Mexico, Tunisia, Vietnam and Zimbabwe.

The Inter-Parliamentary Union tried to rate 193 countries by the number of women they have serving in national government positions. The United States finished in 76th place in the study.

The numbers are a little higher on the state government level; in 2019, about 29 percent of state legislators were women.

Two female members of the U.S. Senate -- Amy Klobuchar of Minnesota and Elizabeth Warren of Massachusetts – are among the candidates seeking to win the presidential nomination of the Democratic Party. Some observers say the two are likely to be judged more critically than men during their efforts to become commander in chief.

“Women are expected to be twice as good,” says Amanda Hunter. She is director of research and communications for the Barbara Lee Family Foundation. The organization aims to make sure women are equally represented in U.S. politics.

Women who are in office often change the nature of the political debate.

Former U.S. Senator Heidi Heitkamp says women in elected office often work on issues that are most important to families -- like paid family leave and security for retirees. They also take up issues like domestic violence and sexual abuse.

Heitkamp added, “I think there are a whole lot of things that are in the public...dialogue right now that would not be in that public dialogue if women weren’t on the podium and on that stage.”

Heitkamp, a Democrat from North Dakota, served in the Senate from 2013 to 2019. During that time, she attended many dinners with female lawmakers from both major political parties. They worked together, for example, to avoid a federal government shutdown in 2013.

“A lot of women got into politics not -- I don’t mean to generalize on men -- but not because they thought it was their destiny or they thought that the world couldn’t survive without them,” Heitkamp said. “Voters tend to believe that women are motivated not by power and ego, but women are motivated because they want to see a change in the world.”

A 2015 study found that female senators worked with each other more often, were more likely to work with members of other parties and were more active legislatively than male senators.

Right now, the country needs more female leaders, says Michael Steele of Maryland. He was the first African American to chair the Republican National Committee.

“Women tackle problems differently than men do,” Steele noted. “Our politics have gotten hot. Oftentimes, the cooler head is going to be the woman who comes to the table...and says, ‘You all need to grow up and start to bring things back to a rational point.’”

I’m Ashley Thompson.

Dora Mekouar wrote this story for VOA News. Ashley Thompson adapted it for Learning English. George Grow was the editor.

________________________________________________

Words in This Story

domestic - adj. relating to or involving someone's home or family

dialogue -n. conversation between two or more people

podium - n. stand with a slanted surface that holds a book, notes, etc., for someone who is reading, speaking, or teaching

shutdown - n. the act of stopping the operation or activity of a business, machine, etc., for a period of time or forever

destiny - n. what happens in the future : the things that someone or something will experience in the future

tend - v. used to describe what often happens or what someone often does or is likely to do — followed by to + verb

motivate - v. to give (someone) a reason for doing something

ego - n. the opinion that you have about yourself

tackle - v. to deal with (something difficult)

rational - adj. based on facts or reason and not on emotions or feelings

......................................................

 

6 Minute English

INTERMEDIATE LEVEL

How do you like your coffee?

EPISODE 171116 / 16 NOV 2017

How different are cafes of the 21st century from the very first coffee houses? Cafes have become free wifi hotspots. Has the internet replaced the lively debate and intellectual discussions that used to be their main feature in the past? Rob and Catherine discuss this over a coffee and teach you new vocabulary.

This week's question 

How many cups of coffee do we consume in coffee shops or stores in the UK every year? Is it...

a) 2.3 million

b) 23 million or

c) 23 billion?

Listen to the programme to find out the answer.

Vocabulary 

debate
a discussion that a lot of people take part in

stimulating
encouraging new ideas and enthusiasm

consume
eat or drink, (also) use

vibe 
the mood or atmosphere in a place

squatter
someone who lives in an empty building without paying rent

hog
use all or most of something in a selfish way

Transcript 

Note: This is not a word-for-word transcript 

Catherine
Hello, I'm Catherine. Welcome to Six Minute English where we engage in some lively debate and discuss six stimulating items of vocabulary! And let's start. Here's your cup of coffee, Rob.

Rob
Thanks! But what took you so long, Catherine?

Catherine
Sorry Rob. I bumped into somebody I knew in the café and stopped for a chat.

Rob
OK, well, that fits well with today's show where we're talking about cafés or coffee houses. Did you know, Catherine, that coffee houses were originally a meeting place for lively debate and intellectual discussion?

Catherine
Really. I didn't know that, Rob. A debate, by the way, means a discussion that a lot of people take part in. So how long ago was this debating society?

Rob
The first coffee house was set up in Oxford in 1650. But they quickly became popular and soon they were all over London too. You paid a penny to get in, and this included access to newspapers – and stimulating conversation!

Catherine
If something is stimulating it encourages ideas and enthusiasm. I expect the coffee helped with that a bit did it?

Rob
It certainly helps me first thing in the morning.

Catherine
Which brings me on to today's question, Rob! How many cups of coffee do we consume in coffee shops or stores in the UK every year? Consume, by the way, is another word for eat or drink. Is it…
a) 2.3 million
b) 23 million or
c) 23 billion?

Rob
Oh I don't know but it's got to be a lot so I'm going to go for c) 23 billion? That sounds like a lot of coffee, but I buy several cups a week – and I expect you do too, Catherine?

Catherine
I do indeed. But I have to say, while I was getting our coffees earlier, there was nobody else in the café talking except me and my friend. Everybody was sitting on their own, tapping away on their laptops. Let's listen now to Douglas Fraser, BBC Scotland's Business and Economy Editor, describing the vibe – or atmosphere – in a typical 21st century café…

Douglas Fraser, BBC Scotland's Business and Economy Editor
Ten or so in the morning, the café has five people at tables with their backs to the wall, each staring into a screen, plugged in, ears plugged. The flow of bytes through this coffee shop's free wifi is transporting these customers to diverse destinations far from the person beside them. Collaborative working, a research grant application, a potential blockbuster novel, and inevitably, someone distracted by kitten pictures on social media.

Rob
So the spirit of those 17th century coffee houses has disappeared then? No more lively debate and intellectual discussion?

Catherine
It seems so Rob. As Douglas Fraser says, many people sit alone plugged into their laptops – and they're all doing different things – working, writing, messing about on social media.

Rob
I think the café owners should turn off the free wifi and force these café squatters to move on! I don't think people should be allowed to sit all day using the internet – hogging tables – and not talking to anybody! Especially when some of them don't even buy a coffee!

Catherine
That's a bit extreme, Rob. Café owners need customers – and they encourage people to stay by having comfy sofas and newspapers to read and the free wifi! A squatter, by the way, is someone who lives in an empty building without paying rent. And if you hog something you use most or all of it in a selfish way.

Rob
I suppose you're right. Now, how about telling us the answer to today's question then?

Catherine
I asked: How many cups of coffee do we consume in cafés or stores in the UK every year? Is it… a) 2.3 million b) 23 million or c) 23 billion?

Rob
I could sit in a cafe and use their free wifi to research the answer but I had a guess and said 23 billion.

Catherine
Well you didn't need that free wifi Rob because you were absolutely right! 23 billion coffees per year works out on average as 45 cups per adult in the UK.

Rob
OK, I think it's time we looked back at the words we learned today. Our first word is 'debate' – a discussion that a lot of people take part in.

Catherine
For example, 'I took part in a number of stimulating debates at school.' Number two – if something is 'stimulating', it encourages new ideas and enthusiasm. For example, 'It's hard to have a stimulating conversation with someone who's looking at their phone all the time.'

Rob
That's very true – let me just slide my phone into my pocket… there! Our next word is 'consume' – another word for eating or drinking – but it can also mean 'to use'. For example, 'My car consumes a lot of petrol.'

Catherine
Or, 'How do I calculate my car's fuel consumption?' So 'consumption' there is the noun.Number four is – 'vibe' – which means the mood or atmosphere in a place. For example, 'Oxford is a city but it has a small-town vibe.'

Rob
I'm getting bad vibes from our next word – which is 'squatter' – that's someone who lives in an empty building without paying rent. The building is called a 'squat' so for example, 'I lived in a squat for two years.'

Catherine
Really? You squatted in a squat, Rob?

Rob
No, it was just an example. I'm not a squatter.

Catherine
You've never squatted?

Rob
No I haven't. Look we're wasting time here! We need to move on to our final word – hog. If you 'hog' something, you use all or most of it in a selfish way.

Catherine
For example, 'Rob! You've hogged the only comfy chair! That is so selfish!'

Rob
I admit it, Catherine. I'm a chair hog. That's the noun. OK, before we head off for another cup of coffee please remember to check out our Facebook, Twitter, and YouTube pages.

Catherine/Rob
Bye!

............................................................

Feb 21. 2020
Facebook Twitter

By  Syndication Washington Post, Bloomberg · Tom Redmond, Abhishek Vishnoi · NATIONAL, BUSINESS, WORLD, US-GLOBAL-MARKETS 

Investors are growing increasingly concerned about the rise in coronavirus cases outside China, threatening gains in riskier assets that propelled the S&P 500 index to an all-time high this week.

"The transmission rate outside of China is increasing and to us that is concerning," said Ross Cameron, the head of the Japan office at Northcape Capital Ltd. "The transmission rate in Japan and South Korea has picked up. The transmission rate in Singapore also suggests that the virus spread may continue even when it's summer."

While China reported a sharp decline in new infections, the country's shifting reporting guidelines have raised doubts about the reliability of data from the center of the outbreak. South Korea reported its first death from the virus Thursday while cases surged to 104, and infections in Japan shot up in the past week. In Singapore, more than 80 people have contracted the virus.

Cameron questioned why the market reaction to the virus spreading has been so muted.

"Our sense is the way the market is trading, it's probably too bullish," he said in a phone interview from Tokyo. "We are definitely not out of the woods. We think people were too optimistic early on."

Hugh Young, the veteran money manager at Aberdeen Standard Investments, said he's watching the virus situation in Singapore for a reliable read on its spread.

"If anyone can handle it and can contain it and is honest about it, I would say that is probably Singapore," Young said in an interview. "So if we see how Singapore develops, that might - maybe not - that might be a lead indicator."

But even though new cases in Singapore have been slowing, he's reluctant to interpret the data too quickly.

"Maybe it goes on more, becomes more widespread outside the immediate region," he said. "As far as an indication that it's coming to an end, I think just wait and see, I'm afraid. We're just watching and seeing along with everyone else."

For Young, one reason markets have been resilient is support from China. But he also points to another factor. The experience of SARS in 2003, and how its impact didn't last long in markets, is probably making people believe the same thing will happen this time, he said.

"The trouble is we're all looking at SARS and saying, well, it was short-lived," he said. "And then maybe the issue is we're all rather expecting it to be a repeat experience."

Not everyone is so cautious about the situation. Nader Naeimi, the head of dynamic markets at AMP Capital Investors Ltd. in Sydney, says the worst of the outbreak in China is past, and he's putting his fund's money behind that assumption.

Naeimi has been tracking the rate of change of new cases in the country every day and also the rate of deaths. What he's seeing, along with China's determination to prop up the economy in response to the crisis, gave him the confidence to pile back into risk assets just weeks after he sold them off.

"We have started to see a peak in progression," Naeimi said in a phone interview from Sydney earlier this week. "We started to short fear, which means we are short gold, long copper," he said. We've "gone full-on back to risk-on in commodities, in global industrials, basically all areas of markets where there is exposure to economic growth."

But for Northcape's Cameron, the most important data points for investors are now outside the mainland.

"The key one we are looking at is the transmission rate outside of China," he said. "The key question is whether this is a regional epidemic or will it become a global pandemic."

................................................

 Next up, ‘the Group of Future Forward’

Feb 21. 2020
Facebook Twitter

By The Nation

Leaders of the Future Forward Party have no intention of giving up their political activism despite their party being disbanded on Friday (February 21) by the Constitutional Court.

Party leader Thanathorn Juangroongruangkit vowed to continue fighting and announced the formation of “the Group of Future Forward”, which he said would keep up the campaign to get Thailand back on the road to democracy.

Party secretary-general Piyabutr Saengkanokkul objected to the court’s ruling, which also bans party executives from contesting elections for 10 years.

Piyabutr called the judges’ interpretation of the law inappropriate and accused them of applying double standard.

 

Tags: Facebook Twitter
More in News
 • S. Korea steps up containment efforts as virus cases jump to 208
  Feb 22. 2020

 ............................................................

FINISHED 

February 22, 2020

 

 

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน