*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 4083
  • จำนวนผู้ชม : 2566991
  • จำนวนผู้โหวต : 529
  • ส่ง msg :
  • โหวต 529 คน
<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 391 , 12:54:15 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

สวัสดีครับ

         ขอยอมรับนับถือนักการเมืองไทยที่ทรหดอดทนเหมือนหัวใจเสริมใยเหล็กครับ เพราะสบักสบอมจากการประชุมรัฐสภา

ไม่ทันไร ก็เต้นแร้งเต้นกากันได้ใหม่อีกแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนืออื่นใด เราต้องการคุณสมบัติเฉลียวฉลาด รับผิดชอบ

และโปร่งใสครับ

 

 

 

อุตุฯ เตือนทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง

    
 

ดุสิตโพล ระบุประชาชนต้องการเห็นนโยบายหลักรัฐบาลเรื่องปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุด

    
 

28 ก.ค.2562 โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. “นโยบายหลัก” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ เร่งดำเนินการมากที่สุด  
อันดับ 1    การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     74.45% 
เพราะ    สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ

อันดับ 2    การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย    67.97%
เพราะ    จะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ฯลฯ

อันดับ 3    การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค    65.61%
เพราะ    เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง สร้างโอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เฉพาะหัวเมืองใหญ่  ฯลฯ

อันดับ 4    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม    61.69%
เพราะ     การทุจริตเป็นภัยที่ร้ายแรงและสร้างความความเสียหายต่อประเทศ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย ยังไม่เคยเห็นปราบปรามได้หมดสิ้น ฯลฯ

อันดับ 5    การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ    61.61%
เพราะ     สภาพสังคมปัจจุบันมีภัยอันตรายรอบตัว มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายต้องเข้มงวด แก้ไขอย่างจริงจัง ฯลฯ

อันดับ 6    การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก    61.43%
เพราะ    ความเข้มแข็งของประเทศต้องเริ่มจากชุมชน ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ฯลฯ

อันดับ 7    การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก    61.30%
เพราะ    แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จัก เพิ่มอำนาจในการต่อรอง  กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 8    การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    58.84%
เพราะ    ศิลปะและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสานต่อ ไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติครอบงำ ฯลฯ

อันดับ 9    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย    57.38%
เพราะ    การศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคน ควรเร่งการปฏิรูปการศึกษาให้ทัดเทียมต่างประเทศ  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ฯลฯ 

อันดับ 10    การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม    55.63%
เพราะ    เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง ฯลฯ 

อันดับ 11    การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ    53.87%
เพราะ    อยากให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วขึ้น ฯลฯ

อันดับ 12    การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน    48.21%
เพราะ     สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี ควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ฯลฯ

2. “นโยบายเร่งด่วน” ในความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เร่งดำเนินการมากที่สุด  

อันดับ 1    การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน    81.30%
เพราะ    ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

อันดับ 2    การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    66.92%
เพราะ    ประชาชนควรได้รับสิทธิครอบคลุมตลอดชีวิต ในด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ  ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน ฯลฯ

อันดับ 3    มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก    61.19%
เพราะ    ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มีเสถียรภาพ ภาคธุรกิจ การค้า การส่งออกได้รับผลกระทบ  เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ฯลฯ  

อันดับ 4    การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา    60.41%
เพราะ    เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนา อยากให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน ฯลฯ

อันดับ 5    การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม    57.28%
เพราะ    เกษตรกรไทยควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สินค้าการเกษตรควรมีราคาสูงขึ้น พัฒนาสู่สากล ฯลฯ 

อันดับ 6    การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต    55.19%
เพราะ    ช่วยให้ประเทศพัฒนา เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ  

อันดับ 7    การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย    53.67%
เพราะ    สถานการณ์น่าเป็นห่วง รุนแรงมากขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายอย่างมาก  สงสารเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 8    การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ    53.62%
เพราะ     ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายต้องเป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ  

อันดับ 9    การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้    53.04%
เพราะ    อยากเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อยากให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย ฯลฯ 

อันดับ 10    การยกระดับศักยภาพของแรงงาน    52.70%
เพราะ    ปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน พัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ

อันดับ 11    การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน    47.53%
เพราะ     การบริการภาครัฐต้องเป็นระบบ รวดเร็ว เทียบเท่าเอกชน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ฯลฯ

อันดับ 12    การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21    45.87%
เพราะ    โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น คนไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวสู่อนาคต ฯลฯ 

มวยคนละชั้น! ยก 'ชวน' เป็นปรมาจารย์ 'เสรีพิศุทธ์' เหมือนเด็กเกเร

    
 

 

ให้เกียรติสภา'หมอวรงค์'ยก'บิ๊กตู่'เปรียบอดีตนายกฯหญิงฝ่ายปชต.ต่างกันราวฟ้ากับเหว

    
 

27 ก.ค.62 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก  Warong Dechgitvigrom โดยมีเนื้อหาดังนี้

ให้กำลังใจ

ผมเฝ้าติดตามถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล ผมคิดว่านายกลงตู่โอเลยครับ ทั้งจังหวะ ลีลา ลูกเล่นและความจริงใจ ยิ่งถ้ามีประสบการณ์มากขึ้น ผมคิดว่าฝ่ายค้านเล่นท่านยาก

ที่สำคัญท่านให้เกียรติสภามาก มากกว่าอดีตนายกหญิงที่อ้างประชาธิปไตยหลายเท่า เพราะอดีตนายกหญิงมาสภาน้อยมาก แต่ท่านนอกจากมาแล้ว ยังกล้าต่อกรเอง ดังนั้นถ้ามาสภาได้ขอให้ท่านมา เพราะถือว่าท่านให้เกียรติผู้แทนประชาชน

จากนี้ไปรัฐบาลก็คงเริ่มทำงานได้ ที่สำคัญท่านอย่าให้มีการทุจริตนะครับ ถ้ามีถูกจับได้ รับรองพังแน่ ไม่ใช่แค่รัฐบาลพัง แต่ประเทศชาติจะพังด้วย...........ให้กำลังใจครับ

#เราเป็นไทย

'โบว์'โพสต์ตามรอย'เสรีพิศุทธ์'อีกระลอกข้องใจ ครม.ลุงตู่ถวายสัตย์ฯ

    
 

หรือคุณประยุทธ์กำลังเตรียมการอะไรไว้ในใจอีกครั้ง? 

เรื่องนี้คงต้องจบที่การให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเช่นนี้จะมีผลให้ครม.สิ้นสภาพหรือไม่ ถ้าคำตอบคือ “ไม่” จะแปลว่าคำถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยหรือเปล่า? จะมีหรือไม่ก็ได้อย่างนั้นหรือ? 

ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเช่นไร แต่อยากให้ท่านได้มีโอกาสวินิจฉัยให้สังคมได้ฟังดู

ทั้งนี้ น.ส.ณัฏฐายังได้มีการแป๊ะลิงค์ที่เพจพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวสได้โพสต์เรื่องนี้ในวันเสาร์ที่ 27 ก.ค.เมื่อเวลา  16.48 น.ในหัวข้อ “คณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจบริหารประเทศ” ซึ่งเป็นประเด็นที่ น.ส.ณัฏฐาโพสต์ด้วย โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว น.ส.ณัฏฐาเองก็ได้แปะลิงค์การถ่ายทอดสดของพรรคเสรีรวมไทยในกิจกรรมของ 7 พรรคฝ่ายค้านมาแล้วครั้งหนึ่ง

เด็กบิ๊กป้อมอธิบายเรื่องเครื่องราชฯ

    
 

28 ก.ค.2562 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กต่อเนื่องอธิบายถึงเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเมื่อเวลา 06.58 น. ได้โพสต์ในหัวข้อ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีหลายตระกูล!” มีเนื้อหาว่า เฉพาะที่พระราชทาน แก่ผู้ที่มีความชอบในราชการศึกสงครามนั้น คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลรามาธิบดี  ซึ่งมีทั้งชั้นสายสะพาย เข็มและเหรียญ มีชื่อต่างๆกัน ตามลำดับชั้น  เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่จะทรงพระราชทาน ตามพระราชอัธยาศัย  เฉพาะแก่ผู้ที่มีความชอบในราชการศึกสงครามเท่านั้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดให้ฟื้นฟูการพระราชพิธีโองการแช่งน้ำ และการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ และสงครามอินโดจีน 

และทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ไม่กี่ครั้ง 

ผู้ที่เคยได้รับพระราชทานชั้นสูงสุดคือป๋าเปรม ได้รับพระราชทานชั้นเสนางคบดี และรองลงมาคือลุงจิ๋ว ได้รับพระราชทานชั้น มหาโยธิน ซึ่งต้องเข้าเฝ้ารับพระราชทาน และต้องถวายสัตย์ปฏิญาณถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่ผ่านการปลุกเสกตามพระราชพิธีโองการแช่งน้ำในโบสถ์วัดพระแก้วเฉพาะพระพักตร์ด้วย ต่างกับ ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย ที่รัฐบาล เป็นผู้ขอรับพระราชทาน ตามตำแหน่ง ของข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด  ดังนั้นจึงไม่เป็นการสมควรเลย ที่จะอวดอ้างหรือวิพากษ์วิจารณ์ ว่าใครเหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานหรือไม่ เพราะนั่นเป็นการก้าวล่วงถึงพระราชอำนาจแล้ว!

ต่อมาเวลา 07.08 น. ได้โพสต์ในหัวข้อ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลรามาธิบดี มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติยศสูงยิ่ง” มีเนื้อหาว่า สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูง และได้เข้าพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเฉพาะพระพักตร์แล้วมีน้อยคนมาก สมัยหนึ่งมีนักการเมืองกล่าวร้ายป้ายสีลุงจิ๋วว่าทรยศชาติ เพราะเป็นลูกญวนเป็นลูกแกว ลุงจิ๋ว แกไม่ตอบโต้ใดๆ ได้แต่เงียบอย่างเดียว เพราะท่านถือตัวว่ามีของศักดิ์สิทธิ์มีคุ้มครองตัว 

ในที่สุดพระครูธรรมธรสาทรธรรมธโร เจ้าอาวาสวัดพระยายัง และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า แท้จริงแล้ว ลุงจิ๋วไม่ใช่ลูกแกวลูกญวนที่ไหน แต่เกิดในวังบูรพา เติมโตในวังบูรพา และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้นมหาโยธินด้วย  เรื่องกล่าวร้ายป้ายสีจึงเงียบไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นั้น

สาวกรู้สึกอย่างไรบ้าง นายใหญ่ยิ้มร่าซดไวน์สบายใจเฉิบที่ดูไบ

    
 

28 ก.ค.2562 - เพจณัฐพันธุ์ กรุงเทพ กรุงเทพ ทันใจ ซึ่งจะรายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคดีอยู่ในต่างประเทศเสมอๆ ได้โพสต์ภาพนายทักษิณ กอดอกและยิ้มร่า พร้อมขวดไวน์ที่มีรูปวาดของตนเอง พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า อารมณ์ดีเพราะมี ความสุข ไม่มีทุกข์ จะให้ไม่สุขได้อย่างไร (ที่ร้าน COYA Dubai)

พสกนิกรหลั่งไหลลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    
 

วันนี้ 28 ก.ค. 2562  เวลา 9.00 น. สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ นักธุรกิจ และคณะบุคลากรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในศาลาสหทัยสมาคม ขณะเดียวกันสำนักพระราชวังได้จัดเต็นท์และโต๊ะ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังสำหรับบริการให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองทยอยลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
นางสาวแพรดาว จุติจริยวัตร ชาวกรุงเทพฯอายุ38 ปีพร้อมด้วยเพื่อนเดินทางมาจากบ้านพักย่านบางกะปิกล่าวว่าตนเป็นจิตอาสาและมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่10 เป็นประจำวันนี้มาลงนามถวายพระพรแต่เช้าตรู่เหมือนเช่นทุกปีด้วยรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์รู้สึกอบอุ่นมีประชาชนมาร่วมลงนามคับคั่งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะขอทำหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานจิตอาสาสืบสานแนวพระราชดำริอย่างเต็มที่ช่วงเย็นจะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ท้องสนมหลวงหลังจากนั้นรอชมการบินโดรนเฉลิมพระเกียรติด้วย

นางสาวธนิสา โชติวรชัยกุล อายุ54 ปีกล่าวว่าเดินทางมาจากจ.นนทบุรีกล่าวว่าทุกปีจะมาลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทรงสร้างบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขพระราชทานโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเมืองขุดลอกคลอง  ทำความสะอาดวันนี้เข้าวัดทำบุญที่วัดมหาธาตุแล้วมาลงนามถวายพระพรในฐานะพสกนิกรไทยขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญตนจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและยึดพระองค์เป็นแบบอย่างด้านซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยสอนให้ลูกหลานปฏิบัติด้วย

นางสาวสิริรัตน์ เตวิทย์ อายุ38 ปีพร้อมด้วยบิดานายมนตรีเตวิทย์อายุ77 ปีเดินทางมาจากเขตบางซื่อกรุงเทพฯเล่าว่าก่อนหน้านี้ในสมัยเด็กๆคุณพ่อและคุณแม่พาตัวเองมาลงนามถวายพระพรทุกปีจำได้ว่าทุกครั้งจะได้รับสมุดเล่มเล็กๆเป็นที่ระลึกแล้วตัวเองก็นำไปแบ่งเพื่อนๆ  เมื่อถึงวันนี้จึงทำหน้าที่พาท่านมาทำหน้าที่ในฐานะพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์วันนี้มาตั้งใจถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนคนไทยไปตราบนานเท่านานซึ่งทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาในโอกาสเข่นนี้จะรู้สึกปลื้มปีติอย่างบอกไม่ถูกสำหรับวันนี้หลังจากลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้วจะพาคุณพ่อไปไหว้พระที่วัดในบริเวณใกล้เคียงพระบรมมหาราชวังรวมถึงไปถ่ายรูปที่ถนนพระราชดำเนินซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตกแต่งซุ้มดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม

..................................................................

28 กรกฎาคม 2562

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน