*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 3827
  • จำนวนผู้ชม : 2422795
  • จำนวนผู้โหวต : 523
  • ส่ง msg :
  • โหวต 523 คน
<< ตุลาคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 653 , 08:56:15 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน สิงห์นอกระบบ , แม่หมี และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

สวัสดีครับ

         วันนี้ ตรงกับวันมหาวิปโยคของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุุลยเดช ร.9

เสด็จสู้สวรรคาลัยครบรอบ 3 ปี พสกนิกรหลายหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระ

องค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

เกาะติดสถานการณ์ 'ฮากีบิส' ถล่มญี่ปุ่นจากกล้องCCTV ถ่าย 'เรียลไทม์' ตลอด 24 ชม.

เกาะติดสถานการณ์ 'ฮากีบิส' ถล่มญี่ปุ่นจากกล้องCCTV ถ่าย 'เรียลไทม์' ตลอด 24 ชม.

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 16.44 น.
 

เกาะติดสถานการณ์ 'ฮากีบิส' ถล่มญี่ปุ่นจากกล้องCCTV ถ่าย 'เรียลไทม์' ตลอด 24 ชม. คลิกชม CCTV ที่นี่

https://www3.nhk.or.jp/news/realtime/rt0001258.html?utm_int=all_contents_realtime_001

 
 
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสใน 'ในหลวงรัชกาลที่ 9' เกี่ยวกับการบริหารประเทศ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสใน 'ในหลวงรัชกาลที่ 9' เกี่ยวกับการบริหารประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 10.26 น. 

"...ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ พอพึ่งทางราชการไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการของ ราชการได้เข้าถึงประชาชน โดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2513

"...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คน ทุกคนเป็นดีได้ทั้งหมด การทำให้ บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ ทุกคนเป็นคนดี หาก แต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมชุมลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ วันที่ 11 ธันวาคม 2512

"...รัฐบาลนั้น เป็นสถาบันหนึ่งในสถาบันสำคัญของประเทศ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่โดยถือว่าชาติ บ้านเมืองเป็นหมายสำคัญ และความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นสิ่งที่ปรารถนา ด้วย การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ตั้งใจจริง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 14 สิงหาคม 2529

"...ชาติบ้านเมือง จะเจริญก้าวหน้าอาณาประชาราษฎร์ จะได้รับความผาสุกเพียงไรหรือไม่ย่อมอาศัย การที่ท่านทั้งหลายจะสมัครสมาน สามัคคีกัน ปฏิบัติหน้าที่โดนสุจริต หวังประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ตั้ง และส่งเสริมประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง..."  ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 14 มีนาคม 2500

"...สมาชิกทั้งหลาย ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ปวงชนชาวไทย มีส่วนสำคัญในการปกครอง ประเทศชาติ จึงขอให้พิจารณาดำเนินงาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ และขอให้ปฏิบัติตรงตาม ปรารถนา ของ ประชาชน เป็นส่วนรวมอย่างแท้จริง..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 24 มิถุนายน 2501

"...ขอให้ทุกฝ่ายจงสมัครสมาน กลมเกลียวกันบำเพ็ญ กรณียกิจเพื่อความเจริญ รุ่งเรืองวัฒนาถาวรของ ประเทศชาติและเพื่อ ความสมบูรณ์พูนสุข ได้บังเกิดแก่อาณาประชา ราษฎร์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2502

 

"...รัฐบาล เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานสำคัญ สำหรับความ อยู่เย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมือง จึงต้องบริหารให้ดีให้สอดคล้องกัน ถ้าผู้ที่ บริหารประเทศปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ด้วย ความอดทนก็นำส่วนรวม ไปสู่ทางที่ดีได้..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523

"...ท่านผู้ใหญ่ไปตรวจราชการที่ไหนถ้าไปถึงไม่ มีใครเลี้ยงก็โกรธ แต่ถ้าไปถึงแล้วเลี้ยงก็พอใจแต่ ว่าเงินที่เลี้ยงน่ะเอามาจากไหน เมื่อไม่ มีเงินรับรอง ของส่วนภูมิภาคก็ต้องไปเรี่ยไร กัน ไปเรี่ยไรจากข้าราชการชั้น ผู้น้อย หรือ ไม่อย่างนั้นก็ไปขูดรีดจาก พ่อค้า แล้วพ่อค้าก็ต้องถือว่า เป็นการลงทุน มันก็กลายเป็นคอรัปชั่นไป..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 24 กันยายน 2512

"...ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จ ลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจ พร้อมใจ และความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติของแต่ละคน แต่ละฝ่าย จักได้ ประกอบ และส่งเสริมกัน เป็นความมั่นคงวัฒนา ของประเทศชาติ..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2538

"...การแก้ปัญหานั้น ถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูก ทาง ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลาย เป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้น แต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจ พยายามทำ ความคิดความเห็นให้กระจ่างและ เที่ยงตรงเพื่อ จักได้สามารถเข้าใจปัญหา และเข้าใจกัน และกันอย่าง ถูกต้อง..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2533

"...ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียว ไม่ได้ก็ช่วยกันคิดกัน แก้หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้น นั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบ่อนทำลาย ความเจริญและความสำเร็จ..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2533

"...การที่จะให้งานประสานกัน เพื่อช่วยให้ งานของทุกฝ่าย ดำเนินก้าวหน้า ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วนั้น ทุกฝ่ายจะต้อง ไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่ง ความชอบ กัน แต่ละฝ่ายแต่ละ คนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวัง ผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่า สิ่งอื่น..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522

"...ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ ด้วยการลงมือทำ หมายความว่าจะต้อง นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้น มาใช้งาน ลงมือใช้เมื่อไหร่ เพียงใดประโยชน์ ก็เกิด เมื่อนั้น เพียงนั้น เมื่อ ยังไม่ลงมือ ทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู้ ความสามารถมากมายเพียงใด ถ้าไม่นำใช้ก็ ปราศจากประโยชน์..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 25 กรกฎาคม 2524

"...การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับว่าสิ่งที่ ตนทำมีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะ เหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้ รู้จักพิจารณาการกระทำของตน พร้อมทั้งข้อ บกพร่องขอตนอย่างจริงจัง เป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไข การกระทำและ ความผิดพลาด ต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2528

"...ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำ ของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคน แบ่ง หน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัด และสามารถ ไม่มีผู้ ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติ ได้โดยลำพังตนเอง..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2513

"...ทุกคนต้องร่วมมือกัน ทุกคนต้องทำหน้าที่ ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะ ให้บ้านเมือง อยู่ได้ การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ ของตน และระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่ง ของส่วนรวม จะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2513

"...ผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาตินั้น จำเป็น จะต้องมีใจตั้งมั่นใน การงาน มีความอดทนเสียสละ ซื้อสัตย์ สุจริต และสำคัญกว่าอื่นจะต้องมี ความคิดความเข้าใจที่กระจ่าง แน่นอน และเที่ยงตรงตามเหตุผลและความเป็นจริง..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2522

"...มีคนบอกว่า โครงการพระราชดำริแตะต้องไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิดหรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักเพราะหากโครงการพระราชดำริแตะต้องไม่ได้ เมืองไทยไม่เจริญ..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2536

"...ผู้ที่มีจิตสำนึกในคุณธรรม สามารถหักห้ามความคิด ที่ไม่ถูก ต้อง สามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่ถูกต้องสมควร แลหะสามารถควบคุมตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติ แต่ในทางที่ดีได้จึงได้รับ การยกย่องนับถือว่าเป็น บัณฑิตอย่างแท้จริง..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2537

"...ความเมตตาปรองดอง และความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน นั้น ยังมีอยู่ในจิตใจคนไทย ถ้าเราทั้งหลาย พยายามนึกถึงประโยชน์ และ ความสุข ความเจริญของส่วนรวมให้ มาก พยายามหัน หน้าเข้าหากัน และมองกัน ในทางที่ดีอยู่เสมอก็จะเข้าใจกัน และ ร่วมมือ งานกันได้เป็นอย่างดี..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2531

เดือดพลั่ก!‘อนุทิน’ฉะแก๊งหนุนสารพิษหวังผลการเมือง ฮึ่มรมต.ภท.คุมลูกหาบไม่อยู่'ลาออกไป'

เดือดพลั่ก!‘อนุทิน’ฉะแก๊งหนุนสารพิษหวังผลการเมือง ฮึ่มรมต.ภท.คุมลูกหาบไม่อยู่'ลาออกไป'

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 09.44 น.
 
หัวใจทำด้วยอะไร ! “อนุทิน” สวนขบวนการหนุนสารพิษหวังผลการเมือง แลกกับชีวิตคนไทย ปลุกสังคมช่วงนี้ดีสุดขจัดภัยร้ายออกจากประเทศ  ย้ำรมต.ภท.ลาออก หากผู้ใต้บัญชาในสังกัด นั่งควบกก.วัตถุอันตรายหักหลังนโยบายแบนสารพิษพรรค เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จากกรณีที่ในโลกโซเชียลที่สนับสนุนคณะกรรมการวัตถุอันตรายสนับสนุนใช้สารพิษต่อ เพื่อให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลาออก อันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
 

“วิญญูชนไม่สมควรสนับสนุนการใช้สารพิษ เพียงเพราะหวังเอาชนะทางการเมือง อยากฝากตรงนี้ไว้ให้คิด หากต้องการทำงานรับใช้ประชาชน ให้เอานโยบายมาแข่งกัน ระหว่างนี้ ก็หาทางทำประโยชน์แก่บ้านเมือง ให้ประชาชนเลือก” นายอนุทิน ระบุ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หากการสนับสนุนสารพิษคือ นโยบายก็ประกาศมาตรงๆเลยว่า ตัวท่าน พรรคท่านสนับสนุนสารพิษ แล้วเอาข้อมูลมาคานกัน หรือยื่นให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเป็นข้อมูลก่อนลงมติ

“แต่อย่าเชียร์เพราะความสะใจ เนื่องจากสารพิษภาคเกษตรได้ทำลายชีวิตพี่น้องคนไทยมามากแล้ว นี่คือโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากประเทศ ขอให้ท่านคิดอย่างรอบคอบ” รองนายกฯ กล่าว

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยประกาศพร้อมลาออกทั้งคณะ หากผู้ใต้บังคังคับบัญชา ซึ่งเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย โหวตสวนนโยบายพรรค หันไปสนับสนุนให้ใช้สารพิษทางการเกษตรว่า  เป็นการสื่อสารกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ขณะลงพื้นที่พัทลุง แต่น่าจะมีการตีความกันคลาดเคลื่อนไปมาก เพราะที่ต้องการนำเสนอคือ หากรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ของกระทรวงไหน คุมผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อยู่  ก็สมควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก

แต่หากใครจัดการเรื่องของตัวเองได้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่โหวตสวน ถือว่า ท่านทำงานได้มีประสิทธิภาพ จบแล้ว ท่านก็อยู่ในตำแหน่ง ทำงานรับใช้บ้านเมืองต่อไป อย่างไรก็ดีจากนี้ เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีของพรรคแต่ละคนที่ต้องไปกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ซึ่งสำหรับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการในสัดส่วนของกระทรวงมีเลขาธิการ อย. และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทั้ง 2 ท่านประกาศชัดเจนแล้ว จึงไม่เป็นห่วง

“ท่านอื่น เชื่อมั่นว่า จะไม่มีปัญหา เพราะตอนนี้ สังคมก็บีบ หลายหน่วยงานก็บีบ ทุกคนเป็นห่วงสุขภาพคนไทย ใครจะหนุนต้องตอบสังคมให้ได้ จึงเชื่อว่า จะไม่มีใครกล้าฝืนความต้องการของประชาชน เพราะนี่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นเดิมพัน” นายอนุทิน กล่าว

 (คลิกที่รูปเพื่ออ่านข่าว)

การเมือง

 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ถัดไป
 
.......................................................
 
 
13 ตุลาคม 2562 
 
 
 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 14/10/2019 เวลา : 18.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ตอบ ความคิดเห็นที่ 3นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ ถูกใจความคิดเห็นนี้ (1)
like เรียบร้อยแล้ว

แม่หมี
....................................
เพราะคนญี่ปุ่นล้มหายตายจากกันได้ง่ายๆ จึงทำให้เข้าใจไปได้ว่า ความสัมพันธ์ในเครือญาติไม่ดีนัก เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่ามากแล้ว ก็เอาไปฝากให้สถานสงเคราะห์คนชราดูแลต่อไป
ผมจะค้นเรื่องนี้มาให้อ่านกันในเว็บเพจของผมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 14/10/2019 เวลา : 08.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ตามติดสถานการณ์เช่นกัน เอาใจช่วยชาวญี่ปุ่น แต่ด้วยความมีวินัยเขาจะฟื้นฟูประเทศได้รวดเร็ว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 13/10/2019 เวลา : 18.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ตอบ ความคิดเห็นที่ 1นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ ถูกใจความคิดเห็นนี้ (1)
like เรียบร้อยแล้ว

wullopp
.....................................
เพราะญี่ปุ่นเจอภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อย คนญี่ปุ่นจึงแข็งแกร่งครับ

ความคิดเห็นที่ 1 นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 13/10/2019 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้ ญี่ปุ่น อยู่รอด ปลอดภัย
จาก พายุ และภัยพิบัติ ทุกชนิด

ขอขอบคุณ ญี่ปุ่น
ที่เข้ามา ลงทุน ท่องเที่ยว ในไทย ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน