*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-16
  • จำนวนเรื่อง : 5188
  • จำนวนผู้ชม : 3255018
  • จำนวนผู้โหวต : 1709
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1709 คน
<< เมษายน 2018 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 740 , 19:53:07 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สิงห์นอกระบบ , vinitvadee โหวตเรื่องนี้

สวัสดีครับ

         การทำความดีต่อบุคคลอื่นของบางคน หากไม่ดูดาย แต่กล้าทำในสิ่งที่ชอบที่ควรแล้วไซร้ ก็จะได้รับการสรรเสริญจาก

สังคมอย่างล้นเหลือ โดยเฉพาะการช่วยชีวิตคนป่วย ด้วยการช่วยอำนวยความสะดวกให้รถพยาบาลไม่ต้องติดแง่กอยู่บนถนน

ในยามที่คนไข้บนรถจะต้องรีบไปถึงมือหมอในร.พ.โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังที่เป็นข่าววันนี้

         สำหรับภาพข่าวทหาร ตำรวจ พากันตบเท้าเข้าอวยพรระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมระหว่างพวกเขากันเอง

แต่ประชาชนน่าจะพลอยชื่นชมด้วย ก็ต่อเมื่อเป็นการชุมนุมที่จะทำเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่า

 

 

"เอฟเอโอ"ยกย่องสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดอาหาร

เอฟเอโอ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กฤษฏา บุญราช,ปัญหาความยากจน,ยากไร้,อดอยาก

"เอฟเอโอ"ยกย่องสมเด็จพระเทพฯในฐานะทูตพิเศษแก้อดอยากหิวโหยขาดแคลนอาหารทั้งไทยและภูมิภาค"รัฐมนตรีเกษตรฯ"ย้ำจุดยืนไทยร่วมขจัดความอดอยากสำเร็จภาย ใน 12 ปี

          12 เมษายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย.61 โดยมีประธานาธิบดีฟิจิ และผู้อำนวยการใหญ่เอฟ เอ โอ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

         ภายในงานได้มีการฉายวิดีทัศน์สมเด็จพระเทพฯ ที่ได้ทรงกล่างถึงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาหารและการปรับปรุงโภชนาการ โดยนายโฮเซ กราเชียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ของเอฟ เอ โอ ได้กล่าวยกย่องถึงบทบาทของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟ เอ โอ ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและโภชนาการ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพัฒนาโภชนาการของเด็ก นอกจากนี้ ทางเอฟ เอ โอ ยังมีการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วย

"เอฟเอโอ"ยกย่องสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดอาหาร

           นายกฤษฏา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะ ขจัดความอดอยากหิวโหยให้หมดไป รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในขณะนั้น ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกร แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงอาหาร พัฒนา โภชนาการและความปลอดภัยอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

   "เอฟเอโอ"ยกย่องสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดอาหาร      

            ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านการขจัดความหิวโหยสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พระองค์ทรงดำเนินโครงการเพื่อช่วยลดความหิวโหยมาตั้งแต่ปี 2523 เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  พระองค์มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ภูฏาน และบังกลาเทศ เป็นต้น  

           โดยเมื่อปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งภาคีพัฒนาโคนมแห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา งานด้านโคนม เพื่อให้น้ำนมมีคุณภาพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โคนมในระดับภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมดังกล่าวด้วย

           นายกฤษฏา กล่าวว่า สำหรับนโยบาลของรัฐบาลไทยขณะนี้ได้ริเริ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน  จัดสรรเงินงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแผนงานและงบประมาณด้านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรกว่า 24,000 ล้านบาท  มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

"เอฟเอโอ"ยกย่องสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดอาหาร

          ใช้แนวคิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือ “ประชารัฐ” มีการจัดทำประชาคม และรับฟังปัญหาระดับชุมชน   ใช้การสำรวจความต้องการและปัญหาในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

           ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  อาทิ การส่งเสริมสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  นำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาใช้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

           ใช้แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรมืออาชีพก่อให้เกิดการพัฒนา ชนบทอย่างยั่งยืน การลดการใช้สารเคมีในการผลิต สร้างความรู้ความเข้าใจรณรงค์ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเกษตร โดยดำเนินการภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมกับ เอฟ เอ โอ กระทรวงสาธารณสุข เกษตรกร  ผู้ผลิต และผู้บริโภค” นาย  กฤษฏา กล่าว

           ประเทศไทยขอขอบคุณที่องค์การสหประชาชาติที่ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก”และขอเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก  ยยึดหลักการปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ เพื่อการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของ เอฟ เอ โอ อย่างต่อเนื่องทุกปี

"เอฟเอโอ"ยกย่องสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดอาหาร

           นอกจากนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลกของเอฟ เอ โอ เราจะมุ่งมั่นการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของโลกอย่างจริงจัง ซึ่งใสนเวทีนี้ไทยได้กล่าวยืนยันที่จะดำเนินงานเพื่อขจัดความหิวโหยทั้งในระดับประเทศและร่วมกับ ประชาคมโลก  ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำมั่นไว้ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ปี 2558 ณ นครนิวยอร์ก และรัฐบาลไทยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำวิสัยทัศน์ของการขจัดความอดอยากหิวโหยของภูมิภาคไปสู่ความเป็นจริงก่อนปี 2573

 

1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล

ข่าวทั่วไป  :  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เขาเป็นใคร,หนุ่มน้ำใจงาม,เชียงใหม่,เปิดทาง,รถพยาบาล,ลูกผู้ป่วย,ขอบคุณ,แห่ชื่นชม,น้ำใจงาม,สงกรานต์

22 ชม.คนดู 4 ล้าน!! คนแห่ดูคลิป-ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงามและชาวเชียงใหม่ ช่วยเปิดทางรถพยาบาล ขณะบนถนนเต็มไปด้วยรถและผู้คนที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ ลูกชายคนไข้กราบขอบคุณ

                 16 เม.ย.61 - เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เฟซบุ๊ก วรเชษฐ์ คำทิพย์ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างรถพยาบาลกำลังนำผู้ป่วยวิกฤติส่งโรงพยาบาล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 14 เมษายน เป็นช่วงที่ถนนเต็มไปด้วยรถที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งเป็นคลิปที่สร้างความสุดประทับใจให้ผู้คนที่ได้เห็น

 
1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล
 

                 “ขอบคุณน้ำใจพี่น้องทุกท่าน ที่เปิดทางให้รถพยาบาลได้นำผู้ป่วยขั้นวิกฤต ถึงโรงพยาบาลฯได้ทันเวลา”

                 จุดเริ่มต้นของความประทับใจในคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะกระโดดลงมาจากรถที่จอดติดอยู่ เพื่อช่วยขยับแผงเหล็กเปิดทางให้รถพยาบาลแล่นผ่านไป และตลอดทางก็มีผู้คนคอยช่วยกันเปิดทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินคันดังกล่าว

                 ผ่านไป 1 วัน มีผู้เข้ามาชมคลิปนี้มากกว่า 1 ล้านครั้ง มีผู้แชร์ไปมากกว่า 2 หมื่นครั้ง และมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมการกระทำของหนุ่มคนดังกล่าวและคนที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้รถพยาบาลจำนวนมาก 

                 นอกจากนี้เพจ NewsClear  ก็ได้นำคลิปดังกล่าวไปตัดต่อใส่ถ้อยคำ เผยแพร่ต่อ ปรากฏว่าเพียง 22 ชั่วโมง มีผู้เข้ามาชมคลิปนี้มากกว่า 4 ล้านครั้ง แชร์ต่อไปมากกว่า 1 แสนครั้ง

 

1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล

 
มีผู้คนเข้ามาชื่นชมหนุ่มคนแรกที่ลงไปช่วยเปิดทางให้รถพยาบาลไม่ขาดสาย
 
 
1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล
 
1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล
 
1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล
 
 

                 ขณะเดียวกัน ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Subin Phumirak ได้เข้ามาโพสต์ว่าดูจากเวลาและสถานที่แล้ว ผู้ป่วยในรถน่าจะเป็นกรณีแม่ของตัวเอง และขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเปิดทางให้รถพยาบาลจนทำให้แม่ปลอดภัย

 

1วัน ดู 4 ล้าน!! แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงาม เปิดทางรถพยาบาล

 

                 "ผมไม่แน่ใจว่า เป็น รถอปพร.ของ ต.หนองหอย หรือไม่ ที่ถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้ เพราะวัน เวลาใกล้เคียง กับ เหตุครอบครัวผม

                 ถ้าใช่ คนในรถฉุกเฉินคันนั้น คือคุณแม่ของผม อายุ83ปี ที่ไข้ขึ้นสูง 39องศา ตัวสั่น ปากเขียว เพราะมีอาการปอดติดเชื้อ ถ้าถึง รพ.ช้าไป เกรงจะช็อค อาการโคม่า หนักกว่านี้

                 ผมต้องกราบขอบคุณ ขอบน้ำใจ อันยิ่งใหญ่ ของคุณ ที่ช่วยยกราวเหล็กกั้น และรถทุกคันที่หลบหลีกให้รถฉุกเฉินไป โรงพยาบาลได้ทัน ด้วยน้ำใจอันใสใจจริง ของชาวเชียงใหม่ ขอบคุณ อพปร. ที่ช่วยทุกวิถีทาง

                 ยินดีขนาดครับ ขอบคุณแต้ๆครับ ขอบคุณมากๆ สุดจะหามิได้ ขอบุญกุศลนี้ คุ้มครอง หนุนนำ ให้มี สุขความเจริญยิ่งขึ้นไป สุขภาพกายใจ แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บอย่ากล้ำกราย"        

"บิ๊กป้อม"เปิดบ้านหลังสงกรานต์-บิ๊กครม.-ทหารร่วมงานคึกคัก

การเมือง  :  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พลอประวิตร วงษ์สุวรรณ,เปิดบ้านสงกรานต์61,ประยุทธ์ จันทร์โอชา,เอกชัย หงส์กังวาน

"บิ๊กป้อม" เปิดบ้าน แกนนำรบ.-เหล่าทัพ ร่วมคึกคัก - "บิ๊กป๊อก" ยันสุขภาพพี่ใหญ่ แข็งแรงดี ส่วน "เอกชัย" ถูกรวบไปสน.หัวหมาก ก่อนได้ทำกิจกรรมหน้าบ้าน

         เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดบ้านพักใน ซอยลาดพร้าว 71 ทำบุญ และให้ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักธุรกิจ เข้ารดน้ำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทยอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 17/04/2018 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ตอบ ความคิดเห็นที่ 1นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ ถูกใจความคิดเห็นนี้ (1)
like เรียบร้อยแล้ว

vinitvadee
......................................
ปกติ เราก็เป็นคนด้วยกันทั้งนั้นครับ ต้องอย่าอายที่จะทำสิ่งดีๆต่อสังคม ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 นายยั้งคิด ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 17/04/2018 เวลา : 08.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

คน ต่างกับมนุษย์
ตรงความดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือนี่เองค่ะคุณลุง _/\_

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน