• ต้นหญ้าในป่าใหญ่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-04-21
  • จำนวนเรื่อง : 167
  • จำนวนผู้ชม : 342018
  • ส่ง msg :
  • โหวต 84 คน
ครุ่นคิดเเละขีดเขียน
มีหลายเรื่องที่หากไม่เอามาคิดสักนิดก็จะผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2554
Posted by ต้นหญ้าในป่าใหญ่ , ผู้อ่าน : 5229 , 22:45:11 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ชบาตานี โหวตเรื่องนี้

เอามาเเชร์ครับ...
จาก ประชาชาติธุรกิจ

เเต่ผมก็ว่ามันยัง งงๆหรือดูสับสนๆอยู่นะ
สงสัยก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มที่ศปภ.ก็เเล้วกัน


.....................................

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1322297872&grpid=09&catid=no

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชาวบ้านลุ้นเงินช่วยน้ำท่วม

ขั้นต่ำรับ15,000บาท - พังทั้งหลัง 275,000 บาทนานกว่า 3 สัปดาห์แล้ว ที่รัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ประกาศทั้งลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

แต่จนกระทั่งบัดนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดรับทราบ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามคำสั่งของรัฐบาล

เริ่ม ตั้งแต่ มติการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านเศรษฐกิจ) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ประกาศว่าจะจ่ายตามรายการดังต่อไปนี้

1.จ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 2.28 ล้านครัวเรือน วงเงิน 11,461 ล้านบาท กรณีเป็นคนกรุงเทพฯจะได้รับชดเชยจากรัฐบาลท้องถิ่นของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อีกรายละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,106 ล้านบาท

2.กรณีบ้าน เสียหาย จะได้รับชดเชย 3 ระดับ คือ (1) กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจะชดเชยให้ไม่เกิน 30,000 บาท (2) เสียหายบางส่วน เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (3) ช่วยเหลือสินเชื่อเพื่อการเคหะวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ในวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์เดิม (4) กรณีทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย เช่น รถยนต์ ชดเชยไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่เกือบทุกครัว เรือน "ต้องได้ชดเชย" คือกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อชดเชยค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน อีกไม่เกินหลังละ 240,000 บาท

นอกจากนี้ กรณีที่ในบ้านมีบุคคล เสียชีวิต จะได้รับการช่วยเหลือค่าจัดการศพ 25,000 บาทต่อราย หากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว จะได้เพิ่มเป็น 50,000 บาทต่อราย

กรณี ที่ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ จะได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอีก 5,000 บาท

กลุ่ม นักเรียน-นักศึกษา ที่บิดามารดาหรือผู้มีอุปการคุณเสียชีวิต จะได้รับเงินสดเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท และค่ารถไปเรียนหนังสืออีกรายละ 500 บาท

ทั้งนี้ยังมีแนวทางในการ ช่วยเหลือ ลดค่าครองชีพของประชาชน โดยจะจัดให้มีมาตรการยืดหยุ่นการชำระค่าสาธารณูปโภค ทั้งการผ่อนผันชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน ผ่อนผันค่าน้ำประปา ยกเว้นค่าโทรศัพท์บ้าน และอินเทอร์เน็ต

ทั้ง ๆ ที่คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนว่า หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานเขต กทม.

แต่ทุกหน่วยงานไม่ตอบรับคำสั่ง ดังกล่าว และยังตอบปฏิเสธคำร้องขอจากประชาชนผู้เดือดร้อนว่า "ยังไม่มี คำสั่งอย่างเป็นทางการ" และ "ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติ"

ขณะที่ รัฐมนตรีที่กำกับหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ต้องอธิบายรายละเอียด วิธีการเพื่อให้ได้ "เงินค่าชดเชย" ทุกรูปแบบ ก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ว่าจะทำอย่างไร มีเพียงคำแนะนำสั้น ๆ ผ่านการแถลงข่าวว่า "ต้องไปติดต่อส่วนราชการ" เท่านั้น

แม้มติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 จะออกมาสำทับ คำสั่งเก่า พร้อมทำเอกสารแผ่นพับ 8 หน้า แจกประชาชนทั่วไป 1 ล้านฉบับ และลงประกาศในเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล แต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 37 แห่ง ก็ยังยืนกราน "ไม่ทราบคำสั่ง"

ในกรณีพื้นที่กรุงเทพฯ มีการประกาศอย่างเป็นทางการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ประกาศชัดเจนว่า "ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยและไม่เคยเกิดอุทกภัยได้รับผลกระทบ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนถึง 30 เขต รวม 621,355 ครัวเรือน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ผู้ประสบภัยและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในเบื้องต้น จึงควรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท"

คำประกาศยังระบุด้วยว่า "ต้องจ่าย" ภายใน 45 วัน หากมีความเสียหาย กรณี (1) น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย (2) บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย พร้อมหลักฐานที่ระบุว่าเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่สำนักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครออกให้ เท่านั้น

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรับทราบเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีประกาศว่า การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่สำนักงบประมาณเสนอเป็น "เกณฑ์กลาง" ไว้ ดังนี้

เพื่อให้การ ใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการใช้จ่ายวงเงินที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก เป็นไปเท่าที่จำเป็นตามลำดับความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

กรณีระดับความเสียหายถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1) เสียหายทั้งหมด 80-100% (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)

2) เสียหายบางส่วน 40-80% (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)

3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40% (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างและการใช้งาน)

นอก จากนี้ทุกครอบครัวที่น้ำท่วม และเป็นหนี้กับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะได้รับการช่วยเหลือ 5 ระดับ คือ 1.ให้มีการพักชำระหนี้เงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราว 2.งดคิดดอกเบี้ยชั่วคราว 4.ปรับลดเงินงวดหรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ 5.กู้เงินเพิ่มในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ในส่วนมาตรการสินเชื่อนั้น ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินไปแล้ว 3.25 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม ผู้ประกอบการรายใหญ่ วงเงิน 6.5 หมื่นล้านบาท 2.ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 1.7 แสนบาท 3.ผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น พ่อค้าแม่ค้า วงเงิน 9 หมื่นล้านบาท

ทั้ง นี้ในช่วงที่เกิดอุทกภัย คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในการฟื้นฟู เยียวยาประชาชน สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 73,994.94 ล้านบาท โดย รายละเอียดดังต่อไปนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอกรอบมาตรการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 7,427.99 ล้านบาท และจัดตั้งศูนย์พักพิง บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน และสารปนเปื้อน และการระบายน้ำ วงเงิน 112.84 ล้านบาท

ขณะที่การฟื้นฟูด้านคุณภาพชีวิต ได้อนุมัติวงเงินครั้งแรกไปแล้ว 4,411 ล้านบาท โดยเป็นข้อเสนอจาก 7 กระทรวง 2 ส่วนราชการ

ด้าน โครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 17,448 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูถนนสายหลัก 708 โครงการ วงเงิน 11,898 ล้านบาท ฟื้นฟูทางหลวงชนบท 549 สายทาง วงเงิน 4,594 ล้านบาท ฟื้นฟูสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 956 ล้านบาท

ครม.ยังได้ อนุมติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเติมอีก 2,650 ล้านบาท ให้แก่จังหวัดที่ไม่ถูก น้ำท่วมจำนวน 25 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือในลักษณะ 1 เขตต่อ 1 จังหวัด โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ 22 เขตในพื้นที่ กทม. ส่วนที่เหลือจัดสรรให้กระทรวงและส่วนราชการอีก 1,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติโครงการอื่นเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ เปิดใช้ทางพิเศษให้ประชาชนฟรีในช่วงน้ำท่วม ซึ่งรัฐต้องรับภาระชำระแทนทั้งสิ้น 14.5 ล้านบาท ในเส้นทางช่วงดินแดง-ดอนเมือง และดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน

โครงการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จำนวน 6,000 ล้านบาท มาตรการฟื้นฟูสถานประกอบการที่เป็น SMEs และ OTOP วงเงิน 500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 11 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี วงเงิน 160 ล้านบาท

โครงการพักหนี้ครัวเรือน เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี คิดเป็นวงเงินในจำนวน 3,620.11 ล้านบาท และตลอด 3 ปี จำนวน 10,860.31 ล้านบาท พร้อมทั้งจัดอบรมลูกหนี้ตลอด 3 ปี รวมเป็นเงิน 1,279.73 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 266 ล้านบาท รวม 12,406.04 ล้านบาท


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
chainoy70 วันที่ : 30/11/2011 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

สงสัยงานนี้มีงาบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 29/11/2011 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

ผมดูรายการคุณจอมขวัญเมื่อค่ำวาน-คุณยงยุทธยังตอบไม่ชัดเลยว่า ใครเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ตามเรื่องการจ่ายเหล่านี้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 29/11/2011 เวลา : 09.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ได้เวลา"หากิน"...ของ"หลายคน"
ใครอยากได้"เงินแสน"ก็ต้องยอมแบ่งให้คนเสนอเรื่อง...
รวยกันถ้วนหน้า

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 29/11/2011 เวลา : 05.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

อยากให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนไวๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]