• poyluang
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-03
  • จำนวนเรื่อง : 9
  • จำนวนผู้ชม : 52819
  • ส่ง msg :
  • โหวต 98 คน
C'EST LA VIE
ชีวิตมีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจ น่าค้นคว้า และเผยแพร่ บล๊อคนี้เปิดตัวขึ้นมาเพื่อหวังให้คนได้เข้าใจหลักของชีวิตได้ถ่องแท้และเข้าใจง่ายขึ้น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2551
Posted by poyluang , ผู้อ่าน : 6855 , 16:20:36 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน
                 นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ภายหลังที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นานพอสมควร รัฐบาลของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ร่วมปรึกษาหารือเรื่องของกษัตริย์พระองค์ต่อไปที่จะขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า เจ้านายในพระราชวงศ์จักรีพระองค์ใดจะได้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป

               อันดับแรกได้กำหนดลำดับชั้นผู้ควรสืบสันตติวงศ์ไว้ ดังนี้

                  (๑) กรณีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโอรสหรือพระราชนัดดา

                  (๒) กรณีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร้พระราชโอรสและพระราชนัดดา แต่ทรงมีสมเด็จพระอนุชาที่ร่วมพระราชชนนีหรือพระโอรสของสมเด็จพระอนุชา 

                   (๓) กรณีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร้พระราชโอรสและพระราชนัดดากับทั้งไร้สมเด็จพระอนุชาร่วมพระราชชนนี แต่ทรงมีสมเด็จพระเชษฐาหรือสมเด็จพระอนุชาต่างพระราชชนนี หรือพระโอรสของสมเด็จพระเชษฐาหรืออนุชานี้

                   (๔) กรณีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร้พระราชโอรสและพระราชนัดดากับทั้งไร้สมเด็จพระอนุชาร่วมพระราชชนนีและไร้สมเด็จพระเชษฐาหรือพระอนุชาต่างพระราชชนนี แต่ทรงมีพระเจ้าพี่ยาเธอ หรือพระเจ้าน้องยาเธอ หรือพระโอรสของพระเจ้าพี่ยาเธอหรือพระเจ้าน้องยาเธอ

                  (๕) กรณีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร้พระราชโอรสและพระราชนัดดา พระอนุชาร่วมพระราชชนนี และพระอนุชาต่างพระราชชนนี พระเจ้าพี่ยาเธอ น้องยาเธอ แต่ทรงมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ หรือพระราชโอรส

               
   
            ที่สุดแล้วคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาประเด็นแรก ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงมีพระเชษฐาร่วมพระราชชนนีที่มีพระราชโอรสทรงพระชนม์ชีพอยู่ คือ

          (๑) พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ที่ทรงเป็นรัชทายาทในรัชกาลที่ ๖ แต่โดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล ๒๔๖๗ นั้นพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์จะต้องยกเว้นตามมาตรา ๑๑(๔) เพราะพระมารดาเดิมเป็นชาวต่างชาติ ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้สืบสันตติวงศ์มีพระมารดาเป็นนางต่างด้าว

          (๒) พระองค์เจ้าวรานนท์ เป็นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ที่เป็นพระเชษฐาร่วมพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ แต่เนื่องจากพระมารดาของพระองค์เจ้าวรานนท์ฯ เป็นคนธรรมดาสามัญซึ่งเป็นหม่อมชั้นสองของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่ทรงมีพระชายาเป็นหม่อมเจ้าได้รับพระราชทานเสกสมรสแต่ไม่มีพระโอรส พระเจ้าวรานนท์จึงไม่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

          (๓) สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระองค์เสด็จไปประทับในต่างประเทศตามคำขอร้องของคณะราษฎร์ คณะรัฐมนตรีจึงไม่พิจารณาถึงพระองค์ท่านและโอรสของพระองค์ที่มีอยู่หลายพระองค์

          (๔) พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฯ เจ้าฟ้าสองพระองค์นี้ พระมารดาของของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ทรงดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชเทวี ซึ่งทรงศักดิ์สูงกว่าพระมารดาของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฯ ซึ่งพระมารดาเป็นพระองค์เจ้าหญิง ส่วนพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มีพระมารดา คือ หม่อมศรีสังวาล(เรียกพระนามขณะนั้น) แต่ก็ได้รับพระราชทานเสกสมรสเป็นสะใภ้หลวงโดยชอบแล้ว และสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ก็ได้ทรงยกย่องให้เป็นพระชายาองค์เดียวของพระองค์ และคำนึงถึงว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ราษฎร และเป็นเจ้านายที่บำเพ็ญพระองค์เป็นนักประชาธิปไตย ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบที่จะอัญเชิญพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ขึ้นครองบัลลังก์เป็นรัชกาลที่

         
  

                 
             เช่นเดียวกันเวลานั้นหากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระโอรส พระองค์จะเป็นผู้ที่สืบสันตติวงศ์ต่อจากรัชกาลที่ ๗ เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่เกิดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ แต่หากบังเอิญที่พระองค์ทรงเป็นหญิง ผู้ที่ขึ้นครองบัลลังก์เพื่อปกครองไพร่ฟ้าเป็นรัชกาลที่ ๘ จึงเป็นของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล

           พระมหาชนกสิ้นพระชนม์ขณะที่รัชกาลที่ ๘ มีพระชนม์มายุ ๔ ชันษาเท่านั้น พระพี่นางต้องทำหน้าที่ดูแลทั้งพระชนนีและพระนัดดาทั้งสองพระองค์ในฐานะของพระพี่นางที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและพี่สาวคอยดูแลทุกอย่
าง

            
 
                  ก่อนหน้าที่จะได้ขึ้นครองราชย์ รัชกาลที่๘ พระพี่นางเธอ และพระชนนีได้ประทับอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และทรงศึกษาอยู่ที่นั่น ยังไม่ได้เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงมีอายุ ๙ พระชันษาเท่านั้น ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระเยาว์ที่ต้องอยู่ในความดูแลของพระพี่นางและสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีพระองค์กลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อมีพระอายุครบ ๒๐ ชันษา ตามคำกราบทูลเชิญของนายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการในขณะนั้น

        กระทั่งรัชกาลที่ ๘ ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่อายุยังเยาว์วัย และสิ้นพระชนม์ในปี ๒๔๘๙ ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จนิวัติกลับพระนครได้ไม่นาน สมเด็จพระชนนีทรงโทมนัสมาก ขณะนั้นพระพี่นางเธอต้องอยู่เป็นกำลังใจและดูแลพระชนนีและพระนัดดาเคียงคู่ตลอดมา กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลเดช ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเชษฐาธิร
าช

                   

                โดยที่พระองค์ได้ทรงบันทึกความในพระทัยเกี่ยวกับพระเชษฐาธิราช (ร.๘) มีความตอนหนึ่งว่า

                     “อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว ฉันเคยคิดว่า ฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิต แต่มันเป็ นเคราะห์กรรม ไม่คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์ คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น”

              จากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเป็นรัชกาลที่ ๙ โดยมีพระชนนีและพระพี่นางคอยดูแลไม่เคยห่าง กระทั่งวันหนึ่งที่สมเด็จพระชนนีได้ออกปฏิบัติภารกิจเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามถิ่นทุรกันดาร ที่ยากแค้นตามแหล่งชนบท ภาพที่ประชาชนชาวไทยจะติดตราตรึงใจคือ ภาพที่สมเด็จย่าของชาวไทยไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านด้วยการพาหน่วยแพทย์ในพระองค์ท่านไปช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ว่าหนทางจะลำบากลำบนสักเพียงไหน เราจะเห็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางอยู่ ณ ที่แห่งนั้น

                
   

                   ราษฎรในถิ่นทุรกันดารจะได้รับธารน้ำใจของพระองค์ท่านเสมอ และหากครั้งใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จไป เราจะเห็นภาพของสมเด็จพระพี่นางอยู่เคียงข้างกับสมเด็จย่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนตามถิ่นทุรกันดารไม่เคยขาด

            

            กระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยสวรรคต ผู้สานต่อโครงการของสมเด็จย่ายังคงเป็นของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ไม่เคยขาดการเดินทางไปพร้อมกับหน่วยแพทย์ของสมเด็จย่า ในการไปตามถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือประชาชน ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเดินทางไปพระองค์จะให้ชาวบ้านร้องเพลงให้ฟัง เมื่อได้ยินเสียงเพลงเหล่านั้นทำให้พระองค์หายเหนื่อย พระองค์ทำหน้าที่พระราชธิดาของสมเด็จย่าและพระพี่นางของพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์แบบ              จากนี้ไปข่าวพระราชกรณียกิจข่าวพระราชสำนักที่เคยเห็นตั้งแต่เด็ก ภาพที่เราเคยเห็นประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาคอยรับเสด็จพระองค์ท่าน เป็นเพียงความทรงจำของทุกคน พระพี่นางเธอได้ไปสู่สวรรคาลัยเพื่อไปดูแลสมเด็จย่าแล้ว ขอให้เรื่องราวความทรงจำเหล่านี้ติดตราตรึงใจปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน วันนั้นจากเมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยังคงเหลือเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเพียงพระองค์เดียวที่อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ ให้ประชาชนได้อยู่อย่างร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน             แม้ว่าดิฉันยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิด แต่ดิฉันก็มีโอกาสได้นั่งเฝ้าจอโทรทัศน์ทุกครั้งที่พระองค์อยู่ในข่าวพระราชวังให้ได้ชมพระบารมี และน้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์พลานามัยแข็งแรง ภาพวันที่พระองค์เดินออกมาจากโรงพยาบาลศิริราชวันที่พระองค์ทรงหายจากการประชวรแล้วโบกมือให้กับประชาชนที่รอรับเสด็จ ความรู้สึกของประชาชนทุกคนมีความรู้สึกเดียวกัน “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” นี่แหละคือแรงใจที่ประชาชนส่งถึงพระองค์ท่านอย่างไม่ขาดสาย

                  

          พระองค์ทรงพระประชวรเพียงไหน เมื่อรู้ว่าสมเด็จพระพี่นางทรงประชวรหนัก ภารกิจบ้านเมืองหนักหนาเพียงใด พระองค์เสด็จไปเฝ้าฯพระอาการของพระพี่นางไม่เคยขาด แม้พระองค์จะรู้สึกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของพระพี่นางสักเพียงไหน ไม่มีประชาชนคนใดเห็นน้ำตาของพระองค์ พระมหากษัตริย์ของคนไทยพระองค์นี้ “The king Of Land” พระมหากษัติย์ของแผ่นดิน ขอแรงใจของประชาชนชาวไทยให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์ อย่าเจ็บ อย่าไข้ ให้เหมือนกับคำที่มีชาวบ้านตะโกนบอกพระองค์ท่านวันที่พระองค์จะเสด็จไปต่างประเทศว่า “พระเจ้าอยู่หัวอย่าทิ้งประชาชน” 


     

           
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ชายแดน วันที่ : 12/01/2008 เวลา : 06.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lungping
พ.ศ. 2555 ครบรอบ 750 ปี เจียงฮายบ้านเฮา

ดอยตุง....เส้นทางแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จย่า..สถิตย์ในดวงใจ
... แม่ฟ้าหลวง...ปลูกป่า สร้างคน
........

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ชาลี วันที่ : 08/01/2008 เวลา : 20.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaleejang
แผ่นดินนี้สอนให้ฉันรู้จักคุณค่าของชีวิต

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทิ้งประชาชนเลยจริง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
auguzzy วันที่ : 08/01/2008 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

ขอร่วมส่งพระพี่นางทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

และขอให้ในทรวงทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
madman วันที่ : 08/01/2008 เวลา : 13.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/madman

ทรงอยู่เหนือถ้อยอธิบายหรือคำบรรยายใดใดครับ.

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
sheriekim วันที่ : 08/01/2008 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sheriekim

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แม้จะอยู่ฐานันดรใด ๆ ฤาแม้ท่านจะสถิตอยู่ ณ ที่ใด ท่านยังคงอยู่ในหัวใจเราทุกคน ตลอดไป ตราบนานเท่านาน

เชอรี่คิม

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
poyluang วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone

ขอบคุณที่เข้าใจตรงกันค่ะ ว่าตอนนี้ดุงดัง ธ เดียวดาย เพียงแต่ข้างกายพระองค์ท่านมีประชาชนอยู่รายล้อม มอเช่นนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเป็นปุถุชนธรรมดา เป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะ ใส่เสื้อสีเหลือง หรือไม่ใส่เสื้อสีเหลือง รักพระองค์ท่านตลอดเวลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

ดุจทิ้งให้ ธ เดียวดาย

จะหาแก้วดวงใด มาให้เหมือน ทรงเป็นพี่ทรงเป็นเพื่อน ธ ทรงศักดิ์
พระราชสมภพสองพระองค์เหนือไทยรัก ทรงเป็นปราชญ์ปกปักรักษ์ฟ้าไทย
สิ้นพระชนกพระชนนีเท่าที่เห็น แผ่นดินร้อน ธ ทรงเย็น ทั้งเหนือใต้
พระพี่นางต่างฝนดลราชหทัย หลั่งน้ำทิพย์หล่อถวาย ‘ภูมิพล’
ดุจโคมฉายดับแสงหมดแรงคล้อย พระเชษฐาพระองค์น้อยทรงหมองหม่น
นับจากนี้ ธ จะเศร้าเหลือจะทน สืบ ‘มหิดล’ พระชนกนาถ ราษฎร์อาดูร

คำประพันธ์โดยคุณจิราภรณ์ เจริญเดช ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 3 มกราคม 2551

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
Patong วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Patong

ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ปี๊นปี๊น วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 16.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/peanpean
"ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร แค่มีคุณธรรมก็พอแล้ว" 

เรารักพระเจ้าอยู่หัวครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
indyArt วันที่ : 07/01/2008 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pui
Pu_iCreative-indyart

ครอบครัวของท่านเสียสละเพื่อประชาชนคนไทย เราควรจะทำอะไรเพื่อท่านบ้างหรือยัง ไม่มีที่ใดในโลกนี้จะโชคดีเท่าประเทศไทยและคนไทยเท่านี้อีกแล้ว เรารู้สึกโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย ยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ แผ่นดินซึ่งอบอวลไปด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านทุกพระองค์

ขอลงนามส่งเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
บล็กเกอร์ "indyart"

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
poyluang วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 23.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone

เห็นความรัก ความผูกพันของครอบครัว เห็นการแสดงความรักของสมเด็จย่ากับในหลวง ในหลวงกับพระพี่นาง พอจะบอกอะไรได้หลายอย่าง ขอพระองค์ทรงเข้มแข็ง ประดุจดังกำลังของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
พาโตราชู วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Dog-Club

ประเทศไทย อยู๋รอดมาได้ทุกวันนี้ เพราะมีพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายพระหทัย เพื่อความสุขของประชาชนโดยแท้

ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร


ความคิดเห็นที่ 32 (0)
แต๋งแต๋ง วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 14.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/usah
การพัฒนาประเทศเริ่มจากตนเองสู่วงกว้างคือสังคม จากบ้านเรือนสู่ชุมชน  จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ   จากวันนี้สู่วันหน้า เริ่มในบัดดล

เกล้ากระหม่อมชื่นชมพระบารมีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศไทยเป็นล้นพ้น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าบล็อกเกอร์แต๋งแต๋ง

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 13.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

แผ่นดินนี้น่าอยู่ เพราะพระองค์ท่าน

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ลุงฟาง วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/semtele

.........ผมรักในหลวง.....

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ส.สนสอาดจิต วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 06.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamup
ส.สนสอาดจิต

ขอลงนามส่งเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ส.สนสอาดจิต วันที่ : 06/01/2008 เวลา : 06.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamup
ส.สนสอาดจิต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Beauty_Forever วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 23.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyforever

โชคดีของพวกเราเหลือเกิดที่มีในหลวงที่ดีเช่นนี้ ขอจงทรงพระเจริญ "พ่อของแผ่นดิน"

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ครูหลังเขา วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 23.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/parding

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติ และพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติตลอดมาจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาล.......

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
numouse_2007 วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numouse
ถ้าเราลดความ "เห็นแก่ตัว" ให้น้อยลงบ้าง อะไรๆ มันคงจะดีกว่านี้ และถ้ายิ่งจัก "ยอม" บ้างคงจะดี

ขอส่งเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
amalit1990 วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/amalit1990
ศานติ เพื่อ แสวงหา

ขอร่วมไว้อาลัย

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
red_ant วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/captant
 Iไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา...ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปI

ขอน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ขอให้คนไทยรักกันมากๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
TFYMK วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tfymk
MokeLuang

ขอร่วมส่งเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยอย่างที่สุด

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง
ขอพระองค์ทรงรับรู้ได้ถึงความห่วงใยของเหล่าพสกนิกร และทรงหายจากความโศกเศร้าโดยเร็ว

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
mindsoul วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindsoul

เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
nu_nut วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 17.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/modonut

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ชายแดน วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lungping
พ.ศ. 2555 ครบรอบ 750 ปี เจียงฮายบ้านเฮา

สวัสดีครับ...แวะมาเยี่ยมครับ
พร้อมทั้งขอลงนามส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
เจ้าชายเย็นชา วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 15.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aiem

ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
BITCH วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 15.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bitch

ท่านคือเหนือหัว ของพวกเราปวงชนชาวไทยค่ะ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ตาเรน วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

ทรงพระเจริญ...

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมตาเรนนะครับ..

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
มนุสฺเสสุ วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 10.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/support

ขอบคุณครับ บ้านผมเงียบเหงาเพราะ ไฟหมดเเละหมดไฟครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
คุณนายหวี วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hello

ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะให้นะทูนหัว..
คุณนายจะเข้า ร.พ.ก่อนกำลังเดี้ยง
ไปนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Revice วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 08.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Revice
.: เมื่อการเดินทางเริ่มขึ้น :.

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ล้านเล็กๆ วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 23.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lan-car-fair

น้อมเกล้าฯส่งเสด็จ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
KOP_JUNIOR วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 23.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mie
The kop

¯`v´¯)
`*.¸.*´
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
_____xxxxxxxx________xxxxxxxx
____xxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxx
___________xxxxxxxxxxxxx
_____________xxxxxxxxx
______________xxxxxx
_______________xxxx
_______________xxx


_./'._¸¸.•¤**¤•.¸.•¤**¤•..•¤ **¤ •.¸.•¤**¤•..
*•. .•* *----ทรงสถิตอยู่ในดวงใจไทยทั้งชาติ---
/.•*•. ¸..•¤**¤•.,.•¤**¤•.*.•¤**¤•.¸ .•¤ **¤

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 22.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

แวะมาอ่านเรื่องราวอันหลากหลายครับ

ม.ค. ๒๕๕๑ ต้องบันทึกไว้เมืองไทย สูญเสีย สองสมเด็จ

เชิญร่วมอ่านประวัติและไว้อาลัย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
poyluang วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 21.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone

ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จมาอยู่ที่เมืองไทย มาบัดนี้ที่เมืองไทยเหลือเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชเพียงพระองค์เดียวที่อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย พระองค์เหมือนจะโดดเดี่ยว แต่ไม่โดดเดี่ยว พระเจ้าอยู่หัวมีประชาชนอีกหกสิบกว่าล้านคนอยู่เคียงข้างพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ สมกับคำท พระองค์ตอบชาวบ้านคนนั้นในวันที่พระองค์จะเสด็จไปต่างประเทศว่า
"ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรเล่า"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Nozz วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

สวัสดีคับคุณปอย ขอบคุณนะคับที่มาเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Nozz วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

ขอให้ในหลวงทรงมีพระทัยที่เข้มแข็ง ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
กิต วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

ร่วมถวายการไว้อาลัยต่อพระองค์ท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
thesaint วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thesaint
---- การมีสายยางอยู่ในจมูกดูเลวร้าย แต่การดึงออกมามันทำให้ผมแทบบ้า ----

ท่านคือราชันย์ครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
poyluang วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 18.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poyzone

ร่วมลงนามให้พ่อหลวงให้ทรงพระเจริญกันเถอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 17.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ทรงพระเจริญ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Shiromax วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/himmy
เราเป็นคนปกตินะ ที่อยู่ในสังคมไม่ปกติ

ขอลงนามส่งเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ
ข้าพระพุทธเจ้า
บล็อกเกอร์ "Shiromax"

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายชิกุวะ วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chikuwa
"นายชิกุวะ" มีเรื่องราวดีๆ... มาเล่าให้ฟังเรื่อยครับ ลองแวะมาอ่านได้ขอรับกระผม

ขอลงนามส่งเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ
ข้าพระพุทธเจ้า
บล็อกเกอร์ "นายชิกุวะ"

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน