• กลุ่มประกายไฟ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : prakaifire@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-18
  • จำนวนเรื่อง : 19
  • จำนวนผู้ชม : 27716
  • ส่ง msg :
  • โหวต 6 คน
กลุ่มประกายไฟ
พื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/prakaifire
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2551
Posted by กลุ่มประกายไฟ , ผู้อ่าน : 728 , 05:47:10 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แถลงการณ์

ภาคประชาชนไม่เท่ากับพันธมิตรฯ

รัฐบาลประชาภิวัฒน์และรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ทางออกของวิกฤต

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ณ ปัจจุบัน โดยการชุมนุมยืดเยื้อยึดทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งอ้างตนว่าเป็น “การเมืองภาคประชาชน”      ได้ปฏิเสธการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคไม่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม      พร้อมกับได้เสนอการเมืองใหม่โดยการให้ตั้งรัฐบาลประชาภิวัฒน์ขึ้น    ตลอดทั้งมีบางฝ่ายเสนอให้จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน องค์กรภาคประชาชน นิสิตนักศึกษา และกลุ่มอิสระต่างๆ ที่ได้ลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้ มีความคิดเห็นและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. เราขอยืนยันว่าภาคประชาชนไม่เท่ากับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แม้ทางกลุ่มพันธมิตรจะอ้างว่าเป็นภาคประชาชน แต่กลุ่มพันธมิตรเป็นเพียงภาคส่วนเดียวเท่านั้น มิใช่ภาคประชาชนทั้งหมด และกลุ่มพันธมิตรไม่ใช่พื้นที่ทางเลือกของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

เนื่องจากว่า หลักการสำคัญของการเมืองภาคประชาชนที่แท้จริงนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ต้องสร้างสรรค์พัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไม่ปฏิเสธการเมืองระบอบรัฐสภา เคารพในความเสมอภาคของประชาชนทุกคนตามหลักหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง มิใช่เคลื่อนไหวสู่การรัฐประหาร ระบอบอำมาตยาธิปไตย หรือระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบใหม่ ดังข้อเสนอการเมืองใหม่ 70:30 ของพันธมิตร       

การเมืองภาคประชาชนนั้นต้องเป็นอิสระจากพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ทุกพรรคและเป็นอิสระจากระบบราชการ ไม่ปลุกระดมให้ประชาชนมีความเกลียดชังผู้เห็นต่าง เคลื่อนไหวอย่างมีเหตุผลและความชอบธรรม ไม่สร้างเงื่อนไขแห่งความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม การเมืองภาคประชาชนต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า สร้างสังคมยุติธรรม ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากล่างสู่บน  หรือจากประชาชน มิใช่บุคคลเพียงกลุ่มเดียว

2. เราเชื่อว่าทางออกของความขัดแย้งและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองในปัจจุบัน มิใช่การเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างรัฐบาลหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หากแต่เป็นการที่สังคมต้องหันมาใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์ ไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งหรือนำเสนอข่าวในประเด็นที่หมิ่นเหม่ต่อการปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกในสังคม

3. เราไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาภิวัฒน์และรัฐบาลแห่งชาติ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซง หรือต้องใช้วิธีการรัฐประหาร  และเป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มอภิสทธิ์ชนเข้ามามีอำนาจโดยปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  รัฐบาลประชาภิวัฒน์และรัฐบาลแห่งชาติจึงไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักสากลในนานาอารยะประเทศ

4. เราเชื่อมั่นว่า การแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองปัจจุบัน  กลไกระบอบรัฐสภาต้องดำเนินกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลบริหารประเทศโดยฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มองค์กรต่างๆอย่างรอบด้าน และรัฐบาลใหม่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาของคนจนที่เดือดร้อนโดยเร่งด่วน  เช่น   ปัญหากรณีการล้มสหภาพแรงงานโฮย่า   ปัญหาของสมัชชาคนจน ปัญหาการให้เอกชนเช่าพื้นที่อนุรักษ์   ฯลฯ   และดำเนินการยกเลิกและแก้ไขกฏหมายหลายฉบับที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะในยุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารโดยเร่งด่วน

5. เราขอเรียกร้องให้องค์กรประชาชน ผู้รักความเป็นธรรม ผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมรัฐสวัสดิการที่รัฐมีหน้าที่ต้องสร้างหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนโดยมาตราการเก็บภาษีที่ก้าวหน้าซึ่งจะสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมในสังคมไทย มิใช่เพียงแค่นโยบายประชานิยมอย่างที่เป็นอยู่เท่านั้น

วันที่ 16   กันยายน พ.ศ. 2551

 

รายนามองค์กรและผู้ร่วมแถลงการณ์

สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส

สหภาพผู้บังคับบัญชา ITF

ศูนย์ศึกษาสหภาพแรงงาน                                    

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ

แนวร่วมกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน.)

กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือ

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ(ปรส.)

สำนักเรียนรู้การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่น

ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตอนล่าง

กลุ่มประกายไฟ

เครือข่ายสังคมประชาธิปไตย (กลุ่มอิสระ ไม่สังกัดสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กลุ่มสังคมวิจารณ์ (กลุ่มอิสระ ไม่สังกัดสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ภาคอีสาน

กลุ่มเยาวธาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสาน (สนนอ.)

มหาวิทยาลัยถนนคนเดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน(กสส.)

เบอร์ติดต่อ: 0896350065
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
โฟล์คเหน่อ วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/folkner
..เขียนเพลง เขียนกวี ชีวิตนักดนตรีบ้านนอก..

:::รับทราบแนวคิดครับ:::

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ค.โคกทราย วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 08.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SeksantS

ต้องพาดบันไดลงให้ระบบเก่าลงมาก่อน แน่นอนว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง คงไม่มีใครฝืนความต้องการของประชาชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีศักยภาพในการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล และกลุ่มอาชีพที่มีผลทำให้คนเดือดร้อนไปทั่วเช่น รถไฟ และท่าเรือ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
บ้านปันรัก วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 07.28 น.

ถ้าคุณแน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดดี ก็ควรนำเสนอว่าคืออะไร จัดตั้งคณะทำงานแล้วร่วมกันคิด ประสานกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เกิดพลัง ความคิดของคุณคือไอเดีย ต้องต่อยอดด้วยวิธีการ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
รักน้องพิณ วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gio

What will you do?

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
mickymouse วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 07.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mierku

ชอบใจในแนวคิด วิธีการบางส่วนก็บอกบ้างแล้ว ส่งข้อมูลมาเรื่อยๆ รอฟังอยู่

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
indexthai วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 06.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

แล้ววิธีการ ทำอย่างไร 1, 2, 3

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
รักน้องพิณ วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 06.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gio

"กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลบริหารประเทศโดยฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มองค์กรต่างๆอย่างรอบด้าน"
Is it possible?

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]