*/
  • praputtamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2015-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 177860
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 985 , 12:31:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ธรรมหมวด ๑ สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร / สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยสังขาร รับฟังได้ที่ยูทูป   https://youtu.be/dmTpmEyZDVs ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ธรรมหมวด ๑ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบมีอยู่ เราทั้งหลายพึงสังคายนา ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น  การที่พรหมจรรย์นี้จะยั่งยืน ตั้งมั่นอยู่ได้นาน  พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เกื้อกูล เพื่อคว....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 680 , 07:25:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เบญจศีล – นิจศีล จัดเป็นศีลของมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ยกเว้นบุคคลใดเลย ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิง ชาย หรือเชื้อชาติใดก็ตาม  ศีล ๕ นั้นเป็นของทุกคน เพราะฉะนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องรักษาศีล ๕ ของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์  แม้บุคคลนั้นจะได้สมาทานศีลหรือไม่ก็ตาม  การรักษาศีล ๕ นั้น จัดเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนในโลก เพราะว่า ศีล ๕ เป็นนิจศีลของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าบุคคลใดรักษาศีล ๕ ได้บริสุทธิ์บ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 1222 , 07:41:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มนุษย์มี 4 อย่าง ในอรรถกถา วิมานวัตถุ ปฐมปีฐวิมานวัณณนา จำแนกคนไว้ สี่ประเภท คือ ๑. มนุสสมนุสส      ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ ๒. มนุสสเปต         ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรต ๓. มนุสสติรัจฉาน   ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน ๔. มนุสสเนรยิก     ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรก   ๑. มนุสสมนุสส คือ มนุษย์จริงๆ เป็นอย่างไร? หมายความว่า กายเป็นมนุษย์ ใจก็เป็นมนุษย์ ในโลกนี้ ถ้าบุคคลใด มีมหากุศล มีหิริโอ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 939 , 07:04:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

บุคคลที่มีอยู่ในโลกนี้มี ๓ ประเภท ๑. ติเหตุกบุคคล บุคคลผู้ปฏิสนธิมาด้วยไตรเหตุ มีเหตุ ๓ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ ๒. ทวิเหตุกบุคคล บุคคลผู้ปฏิสนธิมาด้วยทวิเหตุ มีเหตุ ๒ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ ๓. อเหตุกบุคคล บุคคลผู้ปฏิสนธิมาด้วยอเหตุ ไม่มีเหตุ   ๑. ติเหตุกบุคคล บุคคลผู้ปฏิสนธิมาด้วยเหตุ ๓ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ (ปัญญา) ตั้งแต่เกิดในครรภ์มารดา           ถามว่า บุคคลที่มีไตรเหตุเป็นอ....

อ่านต่อ


/53