• PrDLT
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pr.dlt1587@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-03-03
  • จำนวนเรื่อง : 1172
  • จำนวนผู้ชม : 265792
  • ส่ง msg :
  • โหวต 8 คน
PR.DLT NEWs
กรมการขนส่งทางบก "มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/prdlt
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
Posted by PrDLT , ผู้อ่าน : 283 , 13:36:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน นายยั้งคิด , wullopp โหวตเรื่องนี้

กรมการขนส่งทางบก แจงประเด็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เผยแนวทางลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในทุกมิติ ด้วยการบริหารจัดการรถ พนักงานขับรถ และระบบการควบคุมกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

.

.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนเพื่อเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 ภายใต้มาตรการด้านการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารประจำทางในส่วนกลางต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร และขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค, โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ที่กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกทุกคัน ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking ให้ครบถ้วนภายในปี 2562 การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิดและแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เหมาะสม, มีระบบการรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนแบบ online และการตรวจทดสอบระบบก๊าซเชื้อเพลิงของรถยนต์แบบออนไลน์ เพื่อควบคุม กำกับดูแล สถานตรวจสภาพรถเอกชน จัดหาเครื่องตรวจสภาพรถประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ , ดำเนินมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Check คน Check รถ Checking Point จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ พร้อมเฝ้าระวังและติดตามรถที่กระทำความผิดตลอด 24 ชั่วโมง ในเรื่องการใช้ความเร็วเกิน พนักงานขับรถมีชั่วโมงทำงานเกินกฎหมายกำหนด การใช้ใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง มาตรการคนปลอดภัย เข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็น 0 , ล่าสุดเตรียมยกระดับคุณภาพผู้ขับรถด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการอบรมและทดสอบผู้ข้อรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท เน้นความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ฯลฯ มาตรการรถปลอดภัย กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะตรวจสภาพ ปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องจัดให้มีการตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถตาม Checklist ก่อนนำรถออกปฏิบัติงาน และควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งตู้บรรทุกสินค้าที่เหมาะสม กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้าของรถบรรทุก รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องมีและยึดอุปกรณ์บรรทุกสินค้า (Twist Lock) กับตู้บรรทุกสินค้าตลอดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า มาตรการด้านกฎหมาย อาทิ การกำหนดการจัดวางที่นั่งสำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง มีทางออกฉุกเฉินด้านท้ายและสามารถเปิดออกจากตัวรถได้ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2560 กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง ,กำหนดประเภทรถ (รถโดยสารไม่ประจำทาง) และวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือประกันภาคสมัครใจ

.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องมาตรฐานเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก กำหนดให้มีการปรับลดความสูงของตัวรถสำหรับรถโดยสารชั้นเดียวจากเดิม 4 เมตร เป็นไม่เกิน 3.8 เมตร และรถโดยสารสองชั้นจากเดิม 4.3 เมตร เป็นไม่เกิน 4 เมตร กำหนดให้รถโดยสารติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละ 2 เครื่อง กำหนดให้รถโดยสารติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง กำหนดให้รถโดยสารที่มีความสูงตั้งแต่ 3.6 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัวไม่น้อยกว่า 30 องศา กำหนดมาตรฐานประตูทางขึ้น – ลง และประตูฉุกเฉิน สำหรับรถโดยสาร กำหนดการติดตั้งกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์เพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน และต้องติดตั้งค้อนทุบกระจก ในรถโดยสาร ทั้งนี้เตรียมกำหนดมาตรฐานรถโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบการพลิกคว่ำ โดย Rollover Test กำหนดให้ที่นั่งผู้โดยสาร จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งภายในรถโดยสาร เช่น ผ้าม่าน ผ้าหุ้มเบาะ พื้นรถ เป็นต้น ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ และการลามไฟ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จะเป็นการร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 03/11/2019 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

กรมการขนส่งทางบกต้องเร่งมือหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 02/11/2019 เวลา : 17.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

มีประโยชน์มาก...

ถ้ากด Enter บ่อยหน่อย

ขึ้น ย่อหน้าใหม่
ทุกๆ 2-3 บรรทัด

และ
หาภาพประกอบ
หรือ
วิดีโอประกอบ

น่าจะเพิ่มยอดคนอ่านได้มากในระยะยาว ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]