วันที่ ศุกร์ กันยายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จะตัดสินอย่างไรว่าเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า


ในพระไตรปิฎก  กล่าวถึง  ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย  ว่า

 

๑.ถ้าเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดี   มิใช่เพื่อปราศจากความกำหนัดยินดี

๒. เป็นไปเพื่อผูกมัดไว้ในภพ   มิใช่คลายการผูกมัด

๓. เป็นไปเพื่อสะสมกิเลส  มิใช่เพื่อรื้อถอนกิเลส

๔. เป็นไปเพื่อความปรารถนาใหญ่   มิใช่เพื่อความปรารถนาน้อย

๕. เป็นไปเพื่อไม่ยินดีด้วยของตน   มิใช่เพื่อยินดีด้วยของของตน ( สันโดษ)

๖. เป็นไปเพื่อคลุกคลีด้วยหมู่   มิใช่เพื่อสงัดจากหมู่

๗. เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน  มิใช่เพื่อปรารถนาความเพียร

๘. เป็นไปเพื่อเลี้ยงยาก  มิใช่เพื่อเลี้ยงง่าย

 

พึงทราบว่าธรรมเหล่านั้นมิใช่ธรรมมิใช่วินัย มิใช่สัตถุศาสนา*  ถ้าตรงกันข้ามจึงเป็นธรรม วินัย เป็นสัตถุศาสนา

 

 

พระไตรปิฎก เล่มที่ 7  พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7

จุลวรรค ภาค 2

 

*สัตถุศาสนา    คำสั่งสอนของพระศาสดา  คือ พระพุทธเจ้า

 

*******************************************

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net