วันที่ จันทร์ กันยายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ละชั่ว-ทำดี-ทำจิตนี้ให้สะอาด


 

๐ "ละเลิกชั่ว"มา"ทำดี"กันดีกว่า       แล้วก้าวหน้ามา"ทำจิตให้ผ่องใส-

ให้สะอาดด้วยวิชชา"ปัญญาไว     เริ่มต้น"ชีวิตใหม่-จิตใส"ดี!!!

"ละเลิกรักและชัง"เสียทั้งหมด     "ละเลิกลดความยากเกิด"ประเสริฐศรี

"ละเลิกแค้น"ในดวงจิต"คิดแต่ดี"     "อย่าได้มีพยาบาทอาฆาตใคร"

"อย่าฆ่าสัตว์-อย่าลักทรัพย์"ของผู้อื่น    ชั่วจงฝืนอย่าทำสร้างกรรมใหม่

"พูดและทำแต่กรรมดี"มีน้ำใจ      "ดวงจิตใสมีศีลธรรม"ทำหนทาง

"อย่าผิดกาม"พันผูกลูกเมียเขา    ของของเราเรายังรักประจักษ์สว่าง-

ในหัวใจไร้อธรรม์มากั้นกาง    จงสรรค์สร้างทางดำเนินเจริญธรรม

"อย่าพูดปด"ลดละเลิกจงเพิกถอน       "อย่าปลิ้นปล้อน"รักษ์อารมณ์ให้คมขำ

"อย่าดื่มเหล้าเมาเสพติด"คิดชั่วทำ      ประกอบกรรมสร้างกุศลมุ่งผลบุญ

"เลิกละชั่วแล้วทำดี"เป็นศรีศักดิ์      ให้"แน่นหนักในศีลธรรม"ใช้นำหนุน

"คิด-พูด-ทำแต่กรรมดี"มากมีบุญ     เปี่ยมด้วย"คุณธรรมประจำตน"

"จงทำดีทั้งกาย-วาจา-ใจ"      ด้วยจิตใสมั่นเอกอุในกุศล

"บุญกิริยาวัตถุสิบ"ทิพย์ในตน      สร้างกุศลเยี่ยมยอดตลอดกาล

"ทำบุญทานการกุศลทุกหนแห่ง"      บุญใช้แรงไร้ทุกข์เป็นศุขศานติ์

"โมทนา-อโหสิกรรม-ธรรมทาน"      อภัยท่านกรรมสลายสบายเบา!!!

"แผ่เมตตา"งดงามไปสามโลก    ช่วยดับโศกหายลับดับกรรมเก่า

บุญตามเราติดเตือนไปเหมือนเงา      ดับความเขลาเสริม"ปัญญาบารมี"

สุดท้าย"ทำจิตใจให้สะอาด"     งามวิลาศเจิดจรัสรัศมี

ด้วย"ปฏิบัติบูชา"สร้างบารมี-      ทุกแห่งที่ทุกเวลาก้าวหน้าไกล!!!

"คิดถึงพระ+นิพพาน"ทุกกาลเถิด      เป็น"ดีเลิศ"สร้างสุขทุกสมัย

"คิดถึงความตาย"ประเสริฐเลิศวิไล      ในหัวใจ"ไม่ประมาท"องอาจครัน

"แผ่เมตตาฝากพระไปทั่วไตรภพ"     "นิพพานจบที่จิตพุทธ"สุดสุขสันต์

"ปล่อยวางสุข-ทุกข์ทุกสิ่ง"เห็นจริงกัน      "นิพพานนั้นอยู่ไม่ไกล"ใกล้ๆมือ!!!

"มโนมยิทธิ์อภิญญาใหญ่"รับไว้เถิด     สุดประเสริฐลึกซึ้งพึงยึดถือ-

ในยุคนี้"ช่วยดับเขลา"ดังเล่าลือ     อยู่ใกล้มือเป็น"ตัวช่วย"อำนวยพร

"สะดวก-เร็ว-ง่ายดาย"สบายกว่า     ทุกเวลาทั้งหญิงชายช่วยถ่ายถอน-

"กิเลส-ตัณหา-อุปาทาน"แต่กาลก่อน      ลัดขั้นตอนช่วย"กลับบ้านนิพพาน"เอยฯ....

 

ชัย กรุงศรี พุทธกวีทิพย์

chaikrungsri.com@gmail.com

www.buddha-dhamma.com 

 

 

 

 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net