วันที่ อังคาร กันยายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Run for Clean Air วิ่งรณรงค์ "ขออากาศดีคืนมา"


Run for Clean Air

วิ่งรณรงค์ "ขออากาศดีคืนมา"

มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่เล็กเกินมองเห็น แต่เป็นปัญหาใหญ่เกินมองข้าม

 
 
หมอกควันพิษจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม และและการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล คือ ต้นเหตุของฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทย นี่คือเหตุผลที่กรีนพีซทำกิจกรรมรณรงค์วิ่งเพื่อสุขภาพ “Run for Clean Air ขออากาศดีคืนมา” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศมากขึ้น ใน 3 หัวเมืองใหญ่ 3 จังหวัด ใน 3 ภูมิภาค คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ตระหนักถึงภัยจากมลพิษ เข้าใจสาเหตุของปัญหา และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันผลักดันและลงมือทำเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น หากไม่มีการนำฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนเข้ามาคำนวนดัชนีคุณภาพอากาศ เราจะมองไม่เห็นและไม่รู้อะไรเลยว่ามลพิษทางอากาศมีมากแค่ไหน มาตรฐานในการตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกใช้นั้นจึงเป็นเรื่องอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดค่าเฉลี่ย PM 2.5 ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ (PM 2.5 AQI)

ตรวจสอบการโอนเงินและรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่

วันจัดงาน - สถานที่

3 สนาม 3 จังหวัด

สนามที่ 1. เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย : สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สนามที่ 2. ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย : สวนสาธารณะ บึงแก่นนคร

สนามที่ 3. สงขลา (หาดใหญ่)
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย : สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของทุกคน
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษนำค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มาใช้คำนวนดัชนีคุณภาพอากาศมาตรฐานของไทย
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและสิทธิของการเข้าถึงอากาศทีสะอาด

ระยะทางวิ่งและค่าสมัคร

Mini Marathon : 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท
Fun Run : 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท

ประเภทการแข่งขันและการแบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน โปรดดูรายละเอียดในใบสมัคร รับสมัครจำนวนจำกัด

รางวัลและของที่ระลึก

 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับ 1-5 มินิมาราธอน 10 กม. ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย อันดับ 1-5 โอเวอร์ออล มินิมาราธอน 10 กม. ชาย และหญิง จะได้รับเงินรางวัล 4,000/3,000/2,000/1,500/1,500 บาท *(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
 • นักวิ่งที่เข้าถึงเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญผู้พิชิต
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว
 • ถ้วยรางวัลนักวิ่งแฟนซี 5 รางวัล ในแนวคิด “ขออากาศดีคืนมา”

 

การรับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง

ผู้สมัครต้องนำบัตรประชาชนและสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร หรืออีเมล จาก PayPal  ไปติดต่อขอรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง ได้ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน

สนามที่ 1. เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 13.00-18.00 น. หรือ 
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 04.30-05.50 น.

สนามที่ 2. ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-18.00 น. หรือ
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 04.30-05.50 น.

สนามที่ 3. สงขลา (หาดใหญ่)
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกยน 2559 เวลา 13.00-18.00 น. หรือ
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 04.30-05.50 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • รถสุขาเคลื่อนที่
 • รถพยาบาลเคลื่อนที่
 •  จุดรับฝากของ
 • บูธอาหารหลังวิ่งเสร็จ
 • จุดน้ำดื่มในเส้นทางวิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 086-391-8434, 081-498-9865

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่
ตรวจสอบการโอนเงินและรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษปกป้องสุขภาพของเราจากฝุ่นพิษและมลพิษทางอากาศ ลงชื่อที่นี่

ที่มา: www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/Right-To-Clean-Air/Run-for-Clean-Air

โดย GreenpeaceThailand

 

กลับไปที่ www.oknation.net