วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การประชุมการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเด็กแอลดี


28 กันยายน 2559  

 

แม่นำ น้องเพชร และคุณพ่อ  ได้มีโอกาสร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจ การสังเกตุ การประเมิน แยกแยะภาวะการบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ณ โรงแรมเดอะซีซันกุรงเทพ หัวหมาก เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลผู้บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

การประชุมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานตางๆ ทั้งของรัฐบาลของหน่วยงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงพัฒนาการสังคมฯ กลุ่มบุคากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา

cr: นพดล กิติเวช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย แม่นำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net