วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอบคุณ มท.๑ ที่แต่งตั้งสุภาพสตรีชาวไทยมุสลิมเป็นรองผู้ว่าฯพัทลุง ครับ


86

ภาณุมาศ ทักษณา

ผมทราบเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนี้จาก รายงานหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยมติชน ตั้งชื่อเรื่องว่า คนแรกของไทย พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าฯ หญิงมุสลิม

 

มติชนยกคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ 1126/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่พิจารณาแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 12 รายว่าในจำนวนนั้นมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รวมอยู่ด้วย

 

ประวัติของเธอคือเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีอยู่สถาบันการศึกษาในภาคใต้แล้วมาต่อปริญญาโท.ที่สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์(นิด้า)

84

เริ่มรับราชการที่จังหวัดระนอง แล้วย้ายไปอยู่สายงานสำนักงานจังหวัดที่จังหวัดยะลาและปัตตานี ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศอ.บต.และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ก่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯ

 

เธอบอกมติชนว่า “คาดว่าจะได้รับมอบให้ดูแลด้านสังคมและเศรษฐกิจ..” เธอบอกว่า จังหวัดพัทลุงมีศักยภาพทางด้านการเกษตร จึงน่าจะพร้อมเป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลป้อนกลุ่มประเทศอาเซียน

 

นอกจากนี้เธอย้ำว่า จะพัฒนาพัทลุงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงกับเมืองการเกษตร เธอบอกว่า 10 เดือนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเธอได้รับความร่วมมือจากชาวพัทลุงดีมาก

 

ผมนั่งอ่านรายงานของมติชนเรื่องนี้แล้ว ชื่นใจครับ ชื่นใจที่กระทรวงมหาดไทย เลื่อนตำแหน่งของเธอจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯ และน่าที่จะไปถึง ผู้ว่าฯ เพราะปีนี้อายุเธอเพิ่งจะ 51 ปี

81

อยากบอกว่า ผมอยากเห็นการแต่งตั้ง ข้าราชการที่เป็นชาวไทยมุสลิมไปรับตำแหน่งสำคัญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะคงไม่มีใครทราบปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีไปกว่าชาวไทยมุสลิม

 

ที่ผ่านมาเรามีนักปกครองที่เป็นชาวไทยพุทธที่บางคนจึงอาจจะ “ไม่รู้ถึงปัญหา” และ ไม่เข้าใจ วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาของพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

การแก้ปัญหาบางอย่างจึงเป็นไปอย่างผิด ๆ ถูก ๆ โดยยึดแต่หลักนิติศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงหลักรัฐศาสตร์ ปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงแก้ไม่ได้ และทำท่าว่าจะบานปลายออกไปอีกด้วย

 

ในฐานะสื่อที่ติดตามข่าวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่กรุณาจัดวางตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ผมหวังอย่างยิ่งว่า ท่านรองผู้ว่าฯ พาตีเมาะ สะดียามู คงไม่ใช่นักปกครองที่กระทรวงมหาดไทยจะส่งไปทำงานเป็นคนแรกและคนสุดท้ายนะครับ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะน่าเสียดายและน่าเสียใจมาก

 

ผมหวังว่า คุณพาตีเมาะ สะดียามู จะเป็น “ดอกไม้ดอกแรกของพี่น้องชาวไทยมุสลิม” ที่จะเบ่งบานอย่างสวยสดงดงามเป็นตัวอย่างอันดีของนักปกครองชาวไทยมุสลิมที่จะก้าวเดินตามไปติด ๆ

 

ผมอยากเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี คณะผู้บริหารจังหวัดทุกตำแหน่งเป็นชาวไทยมุสลิมทั้งหมด เพื่อที่ทุกท่านจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา และช่วยกันพัฒนาภาคใต้ให้เป็น “ด้ามขวานทอง” อย่างแท้จริง

 

เหนืออื่นใดทั้งปวง การดำเนินการดังกล่าว จะเท่ากับกระทรวงมหาดไทยไทยได้น้อมนำพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปปฏิบัติ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างน่าชื่นชมยิ่ง !

 

 

 

โดย ภาณุมาศ_ทักษณา

 

กลับไปที่ www.oknation.net