วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ


 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุกพระโอรส (ภาพจากแฟ้ม)

      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จฯ พร้อมด้วย

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และเจ้าชายจิกมี

นัมเกล วังชุกพระโอรส เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญ

พระราชกุศลถวายพระราชสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระ

บรมมหาราชวัง โดยเสด็จฯเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี

โดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯจำนวนมาก
       
       วันนี้ (16 ต.ค.) วันที่สามของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ

พระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อเวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บำเพ็ญพระราชกุศล

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยูร

วงศาวาสวรวิหาร และวัดราชสิทธารามราชวรวิหารสวดพระ

อภิธรรมพระบรมศพ จำนวน 8รูปสวดพระอภิธรรม ในการนี้

ทรงถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมด้วย
       
       ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม

พระบรมศพ ตลอด 100 วัน จะมีพระพิธีธรรมจากวัดพระ

อารามหลวงในกรุงเทพผลัดเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันละ 9 รอบ ระหว่างเวลา

06.00-21.00น. โดยแต่ละรอบมีพระพิธีธรรมจำนวน 8 รูป

ขึ้นสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
       
       ต่อมาเวลา 09.48 น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี

เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน

เพมา เสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอาลัยและถวายพวงมาลา

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเสด็จฯ กลับในเวลา 10.17 น.
       
       จากนั้นในเวลา 11.00 น. พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล

ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมจากวัด

สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามราชวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
       
และในเวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

และ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จยัง

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บำเพ็ญ

พระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ
       

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ
       

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ
       

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ
       

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีแห่งภูฏานเสด็จฯถวายราชสักการะพระบรมศพ

ขอบคุณ MGR Online 

โดย nitimada

 

กลับไปที่ www.oknation.net