วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำว่า สวรรคต ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร ?คำว่า "สวรรคต" ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร ?

คำว่า 驾崩、薨逝、逝世、去世  ใช้ต่างกันอย่างไร ?

- ภาษาทางการ ราชาศัพท์ภาษาจีน - 

“สวรรคต” ใช้คำว่า 驾崩 Jià bēng (เจี้ยเปิ๊ง) 


คำนี้ ใช้กับองค์พระมหากษัตริย์และพระชนนี


แฟนๆ หนังจีนย้อนยุคจะเคยได้ยินคำนี้บ่อย


..

ส่วนคำว่า 去世 (qùshì) และ 逝世 (Shìshì) นั้น ใช้กับผู้นำประเทศทั่วไป และคนทั่วไป
สองคำนี้แปลว่า "จากโลกนี้ไป"
ไม่ตรงกับคำว่า "สวรรคต"  

อีกคำหนึ่งที่มีการพูดถึง  
คำว่า 驾崩 กับ 薨逝 hōngshì  ใช้ต่างกันอย่างไร ?
ใช้ 薨逝 แทนได้หรือไม่ ?

คำว่า 薨逝 hōng shì ในภาษาจีนโบราณ ใช้กับการจากไปของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักจีน ไม่ใช้กับองค์ฮ่องเต้


ในภาษาจีนมีการแบ่งระดับ

ถ้าเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยลงมา ก็ใช้คำว่า 薨逝 ไม่ได้เช่นกัน

ทำนองเดียวกับภาษาไทยที่มีการแบ่งระดับการใช้คำ เช่น  

"สิ้นพระชนม์"   "ถึงแก่อสัญกรรม"   "ถึงแก่อนิจกรรม"  ฯลฯ

การใช้ภาษาที่เป็นทางการ มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆ 
เช่นการส่งสาส์นแสดงความเสียใจระหว่างประเทศ 
การแปลข่าว การรายงานข่าว ฯลฯ  
พึงต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสม 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师

 

คำราชาศัพท์  คำคล้าย คำจีนสับสน 近义词
 

โดย เหล่าซือสุวรรณา

 

กลับไปที่ www.oknation.net