วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่มาและรวมเพลงสรรเสริญพระบารมี รายละเอียดการจัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี


พระราชทานพระราชานุญาต จัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี                                       วันที่ 19 ต.ค. 2559 20:40:49

 ข่าวที่ ๓๗ /๒๕๕๙

วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๕๗ น.

พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำภาพยนตร์ "เพลงสรรเสริญพระบารมี”

************************************************************

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล จัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะมีพสกนิกรและคณะศิลปินร่วมกิจกรรม พร้อมวงดนตรี Siam Phiharmonic Orchestra บรรเลงอย่างสมพระเกียรติพร้อมคอรัส ๑๐๐ คน มีอาจารย์ สมเถา สุจริตกุล เป็นวาทยกร การถ่ายทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งนี้ เป็นการบันทึกเสียงเพลงที่ประชาชนขับร้องสด โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายทำประกอบด้วย กล้อง ๒๕ ตัว เครน ๓ ตัว พร้อม

โดรนถ่ายมุมสูงอีก ๒ ตัว และทีมงาน หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นผู้รับผิดชอบถ่ายทำภาพยนตร์

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณามาพร้อมกันในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำพร้อมนำเทียนสีขาวมาด้วย

อรวิน บุตรวงศ์ / ข่าว / บรรณาธิการ 

“อยากให้ประชาชนที่เป็นลูกของพ่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความรักที่มีต่อในหลวง เราอยากแสดงให้คนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติได้เห็นถึงความรักความสามัคคี

อาจารย์ สมเถา  สุจริตกุล ภาพจาก http://www.posttoday.com/social/general/461253

เป็นอันแน่นอนแล้วว่า ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00 น. บริเวณถนนหน้าพระลาน กำเเพงพระบรมมหาราชวัง จะมีการปิดการจราจรเพื่อร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีออร์เคสตรา 100 ชิ้น จาก Siam Philharmonic Orchestra และวงคอรัส 100 คน และมีอาจารย์ สมเถา สุจริตกุล เป็นวาทยากร พร้อมด้วยคอรัส การรวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งสำคัญนี้ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และทีมงาน จัดขึ้นเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ความผูกพัน และความอาลัยของประชาชนผู้จงรักภักดีทุกหมู่เหล่า จัดทำเป็นภาพยนตร์และวีดิทัศน์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

 

 คุณหญิงแมงมุม-ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล ธิดาใน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล กล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัย และสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า ขณะนี้ได้เตรียมทีมทำงานแบ่งเป็น 6 ยูนิต โดยมี ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นผู้อำนวยการใหญ่ และมีผู้อำนวยการกองอีกหลายคน อันดับแรก คือ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หรือ คุณชายอดัม โอรสใน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นผู้ควบคุมกล้อง ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล นอกจากนี้ยังมีผู้กำกับในแวดวงบันเทิงไทยอีกหลายคน ที่ผนึกกำลังมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนี้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีทีมงานเตรียมกระจายไปตามส่วนต่างๆ

"สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรม ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ และนำเทียนสีขาวไปด้วย โดยนัดหมายให้ไปอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา 10.00 น. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 9949 5629"

: http://www.posttoday.com/social/general/461253

: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378520975/

 : http://www.thairath.co.th/content/759561

ไปรษณียบัตรโน้ตเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงกลางถึงตอนปลายรัชกาลที่ 5 แห่งประเทศสยาม พิมพ์รูปธงชาติสยาม ตราแผ่นดินอย่างย่อ และรูปเครื่องศาสตราวุธ - http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/talkingmachine/siam_national_song.html

ที่มาและรวมเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ก่อนที่สยามจะเริ่มมีการใช้เพลงชาติเป็นเพลงของชาติอย่างเป็นทางการนั้น สยามได้ใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงหลักที่แสดงความเป็นองค์แทนหรือตัวแทนของความเป็นชาติมาก่อน เพราะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างปัจจุบันนั้น พระมหากษัตริย์ชาติสยามทุกพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีพระราชอำนาจสูงสุดในประเทศ ดังนั้นเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงเป็นบทเพลงสำหรับใช้บรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์นั่นเอง โดยใช้บรรเลงระหว่างช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๗๕ (อ้างอิง http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/talkingmachine/siam_national_song.html)

 

เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเพลงที่มีลักษณะคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ก่อนแล้ว ใช้บรรเลงในเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จลงท้องพระโรงและเสด็จขึ้น มีชื่อเรียกว่า "สรรเสริญนารายณ์" แต่ในบ้างแหล่งระบุชื่อเพลงว่า "เสด็จออกขุนนาง"อ้างอิง http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/talkingmachine/siam_national_song.html

เพลงสรรเสริญพระบารมีในฐานะเพลงชาตินั้น เริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีการใช้เพลง ก็อดเซฟเดอะคิง ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติของอังกฤษ บรรเลงเป็นเพลงถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ ตามแบบอย่างการฝึกทหารของอังกฤษ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้ใช้ทำนองเพลงนี้แต่งคำร้องสรรเสริญพระบารมีถวายโดยให้ชื่อว่า "จอมราชจงเจริญ"

จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และเกาะชวาในปี พ.ศ. 2414 ขณะที่ทรงประทับอยู่ที่สิงคโปร์นั้น ทหารอังกฤษได้ใช้เพลง "ก็อดเซฟเดอะคิง" บรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศรับเสด็จ ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าทั้งอังกฤษและไทยต่างใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเดียวกัน ต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองปัตตาเวีย ชาวฮอลันดาที่ตั้งอาณานิคมที่นั้น ได้ถามถึงเพลงประจำชาติของไทย เพื่อจะได้นำไปบรรเลงรับเสด็จ พระองค์จึงมีพระราชดำริแก่ครูดนตรีไทย ให้แต่งเพลงแตรวงรับเสด็จเพื่อใช้แทนเพลง "ก็อดเซฟเดอะคิง"

ตอนนั้น คณะครูดนตรีไทยจึงได้เสนอเพลงบุหลันลอยเลื่อน (หรือเพลงทรงพระสุบิน..บุหลันลอยเลื่อน สวนศิวาลัยและเพลงบุหลันลอยเลื่อน..เพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยรัชกาลที่ 5  ) ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเฮวุดเซน (Heutsen) ครูดนตรีในกรมทหารมหาดเล็กชาวฮอลันดา เรียบเรียงทำนองขึ้นใหม่ให้เป็นทางดนตรีตะวันตก และได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414 (ดร. สุกรี เจริญสุข ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวกันกับเพลงสรรเสริญเสือป่า ซึ่งใช้เป็นเพลงเกียรติยศของเสือป่าในสมัยรัชกาลที่ 6)

ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับของพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางคกูร หรือครูมีแขก) ครูดนตรีคนสำคัญ ที่ได้ประดิษฐ์ทำนองขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อราวพ.ศ. 2416 ภายหลังจากพระราชพิธีบรมราชภิเษกครั้งที่ 2 ได้ไม่นาน ซึ่งได้เค้าทำนองมาจากเพลงสรรเสริญนารายณ์ของเก่า และได้เรียบเรียบเสียงประสานสำหรับดนตรีตะวันตกโดยปโยตร์ ชูรอฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2431 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องประกอบและได้ออกบรรเลงครั้งแรกที่ศาลายุทธนาธิการในปีเดียวกัน ต่อมาทรงนิพนธ์เนื้อร้องของเพลงนี้อีกหลายเนื้อร้องเพื่อขับร้องในกลุ่มต่าง ๆ กัน เช่น ทหาร นักเรียนชาย นักเรียนหญิง เป็นต้น แต่มีเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกสำนวนหนึ่งที่เป็นพระนิพนธ์ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนวนนี้เป็นสำนวนสำหรับทหารเรือขับร้องโดยเฉพาะ

เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับปัจจุบันนั้น เดิมทีเป็นเนื้อร้องที่พระองค์ได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีลงสรงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำเพลงสรรเสริญพระบารมี มาพระราชนิพนธ์คำร้องขึ้นใหม่ โดยทรงรักษาคำร้องเดิมเอาไว้เกือบทุกอย่าง ยกเว้นแต่ทรงเปลี่ยนคำร้องในท่อนสุดท้ายว่า ฉะนี้ ให้เป็น ชโย และประกาศใช้ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2456 และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ได้ใช้ในฐานะเพลงชาติอีกต่อไป แต่ยังคงใช้ในฐานะของเพลงถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ มีอยู่ช่วงหนึ่งมีการตัดทอนเพลงนี้ให้สั้นลง แต่ได้ยกเลิกการใช้แล้ว

ที่มาของการจัดทำคลิปรวมเพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตำนานเพลงสรรเสริญพระบารมี https://youtu.be/gpc1UlPjMxg จากรายการคุณพระช่วย    ในตอนท้ายคลิป เป็น สรรเสริญพระบารมี" บนเวทีประกวดดนตรีโลก WMC2013 Chaiwat Pornwattananukool   URL https://youtu.be/gpc1UlPjMxg

  

โน้ตเพลงสรรเสรืญพระบารมี ฉบับเผยแพร่โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ที่มาภาพ: ดึงภาพจากไฟล์ http://www.rotaryinthailand.org/music/Track06.pdf

บทร้องสำนวนปัจจุบัน

บทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์แก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2456

          ข้าวรพุทธเจ้า                 เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาล                        บุญดิเรก

เอกบรมจักริน                     พระสยามินทร์

พระยศยิ่งยง                 เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา                 ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล                   ธ ประสงค์ใด

จงสฤษดิ์ดัง                 หวังวรหฤทัย

ดุจถวายชัย                  ชโย

วาระและโอกาสในการใช้

ระเบียบของสำนักพระราชวังกำหนดวาระในการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีไว้ดังนี้

1.         พิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ/หรือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งรับและส่งเสด็จฯ

2.         พิธีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ/หรือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมกับประมุขต่างประเทศ ให้บรรเลงเพลงชาติของประมุขต่างประเทศ และเพลงชาติไทย ก่อน แล้วจึง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รับเสด็จฯ เมื่อประมุขต่างประเทศเสด็จฯ กลับ หรือไปตามลำพัง ให้บรรเลงเพลงชาติเพื่อ ส่งเสด็จฯ

3.         พิธีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนิน ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งรับและส่งเสด็จฯ

4.         พิธีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งรับและส่งเสด็จฯ

5.         พิธีที่ผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในงานเสด็จพระราชดำเนินต่างๆ

1.         ถ้าผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งรับและส่งเสด็จฯ

2.         ถ้าผู้แทนพระองค์เป็นบุคคลอื่น เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึง ไม่ต้องบรรเลงเพลงใด ๆ และเมื่อผู้แทนพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้ว ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเปิดงานและปิดงาน เมื่อผู้แทนพระองค์กลับไม่ต้องบรรเลงเพลงใด ๆ (หรืออีกแบบหนึ่ง เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงบริเวณงาน ให้ผู้แทนพระองค์ลงจากรถพระประเทียบเรียบร้อยแล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับ ก่อนขึ้นรถพระประเทียบ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการถวายพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพราะผู้แทนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และทางราชการจัดส่งรถพระประเทียบไปรับ จึงมีความตั้งใจที่จะถวายพระเกียรติอย่างสูง)

นอกจากนี้ ในการมหรสพต่างๆ ในประเทศไทย เช่น การฉายภาพยนตร์หรือการแสดงดนตรี ก็นิยมมีการบรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเริ่มทำการแสดงเสมอ สำหรับการกระจายเสียงของสถานีวิทยุและการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ เพลงสรรเสริญพระบารมีก็ได้ถูกในเป็นเพลงสำหรับแจ้งการยุติการกระจายเสียงประจำวันของสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย และใช้เป็นเพลงเริ่มต้นและยุติการแพร่ภาพออกอากาศประจำวัน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย หรือในช่วงเปลี่ยนแปลงวันออกอากาศไปสู่วันใหม่ (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานี)

เพลงสรรเสริญพระบารมี ... ที่มีการบันทึกเสียงครั้งแรก


เพลงสรรเสริญพระบารมีมีการบันทึกเสียงครั้งแรกเป็นการบรรเลงโดยวงดนตรีคณะละครนายบุศมหินทร์ที่ประเทศเยอรมนี บันทึกลงบนกระบอกเสียงชนิดไขผึ้งของบริษัทเอดิสัน

เป็นการบันทึกเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเป็นการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบบรรเลงดนตรีไทยเดิม โดยคณะนายบุศย์มหินทร์ (Boosra Mahin) หรือเจ้าหมื่นไววรนาถ เมื่อครั้งรอนแรมไปแสดงที่สวนสัตว์ ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin Zoo) ประเทศเยอรมันนี ในปีพ.ศ. ๒๔๔๓

 

โปรดอ่านต่อตามลิ้งค์ต่อไปนี้   มาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ให้ก้องโลก(รวมประวัติการบันทึกเสียง)

อ้างอิง วิกิพีเดีย

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/talkingmachine/siam_national_song.html


 

 

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net