วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หมีน้อยกับความเพียร


    เมื่อต้นเดือนตุลาคม  หมีน้อยมาบอกแม่หมีว่า  "คุณแม่ครับ  คุณแม่ต้องเตรียมตัวไปงานรับ

เกียรติบัตรเรียนดีของหมีน้อยด้วยนะครับ  อาจารย์บอกว่านอกจากเกียรติบัตรแล้ว  หมีน้อยจะได้

รับรางวัลเป็นเงิน 3,000.00 บาทอีกด้วย"   

    แม่หมีได้ฟังก็ดีใจค่ะ   ไม่ได้ดีใจที่ได้เงิน  แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือ หมีน้อยได้ทำในสิ่งที่ยากที่สุด

สำหรับเด็กออทิสติกคือการก้าวข้ามผ่านปัญหามากมายในการที่จะพัฒนาในแต่ละขั้นตอน  กว่าที่

เขาจะพูดได้  กว่าจะเข้าเรียน  ผ่านการเรียนรู้ในวิชาต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ประถม  มัธยม 

เขาพยายามเรียนรู้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  จนมันออกดอกออกผลมาเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง

  คือ  เขาเรียนดี และมีความขยันหมั่นเพียร จนครูบาอาจารย์เล็งเห็นและมอบรางวัลนี้ให้


           หมีน้อยเขาพูดต่ออีกว่า  " แม่ครับหมีน้อยเป็นคนเดียวในสาขาระบบสาระสนเทศ

Information System  ของโครงการวิทยาลัยนานาชาติ  ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับ"


      แม่หมีเลยดึงตัวเขาเข้ามากอดและหอมแก้มเขา   แม่หมีเอามือไล้ไปที่คางที่มีไรเขียวๆ

ของเคราของเขาแล้วบอกว่า  "แม่ดีใจมากครับ  ชื่นใจจริงๆที่ลูกของแม่มีความขยันหมั่นเพียร

จนได้คะแนนดี  วันที่ไปรับรางวัลต้องอย่าลืมโกนหนวดนะครับ  ไม่งั้นเขาจะนึกว่า  ไอ้หนุ่มคน

นี้ไม่หล่อเสียเลยและรู้มั๊ย  มันทำให้ลูกหน้าดุมาก"  

      หมีน้อยพยักหน้าหงึกๆแล้วเดินไปนั่งหน้าคอมพ์    แม่หมีมองตามหลังเขาไปนึกย้อนไป

เมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็ก  พูดช้า พูดไม่เป็นภาษามนุษย์  สื่อสารกันไม่ได้  หัวเราะจนเกินเหตุ

ยามเมื่อตื่นเต้นดีใจ  และพุ่งตัวเข้ามาทำร้ายเราเมื่อไม่สบอารมณ์   รวมทั้งอาการหมุนตัวติ้วๆ

เป็นลูกข่าง   ตอนนั้นไม่มีวี่แววที่จะเรียนหนังสือได้แค่สื่อสารกันยังไม่ได้เลย   กว่าจะถึงวันนี้

มันเหนื่อยยากแสนเข็ญ   แต่เราแม่ลูกก็ผ่านปัญหาต่างๆมาได้   ที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้  วันที่

หมีน้อยทำให้แม่หมียิ้มได้...


    หลายวันต่อมาแม่หมีก็ได้รับหนังสือจากสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทค

โนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ให้ไปประชุมผู้ปกครองและร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร 

เมื่ออ่านดูแล้วแม่หมีเลยรู้ว่า ตัวเองเข้าใจผิดที่คิดว่าเป็นการรับเกียรติบัตรเป็นการภายในของ

คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนานาชาติ   แต่ความจริงเป็นการมอบรางวัลให้กับเด็กเรียนดีของ

ทั้งมหาวิทยาลัย   แม่หมีเลยไปเล่าให้พ่อหมีกับพี่หมีใหญ่ฟัง  พี่หมีใหญ่เอามือไปยีผมน้อง

  "เก่งนะเรา  ไอ้น้องชาย"


       ทางมหาวิทยาลัยกำหนดวันมาก่อนหน้าวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จะจากพวกเราไป  เป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2559 จึงยังอยู่ในช่วงที่พวกเรายังคงอยู่ในความ

ทุกข์โศก    แต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไป   ทางสมาคมต้องเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองฯ

รวมทั้งกรรมการที่จะหมดวาระลง   ดังนั้นการจัดงานในวันนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

เมื่อใกล้วันนัดหมาย  หมีน้อยมาบอกแม่หมีช่วยเตรียมพวงมาลัยและช่วยแก้ไขจดหมาย

ขอบพระคุณที่เขาจะต้องส่งให้กับสมาคมผู้ปกครองฯ  ให้ดูดีขึ้น  แม่หมีบอกลูกไปร่างจดหมาย

ทำแบบจดหมายราชการ   เดี๋ยวแม่ไปดูภาษาให้อีกที   หมีน้อยเขาก็ไปนั่งหน้าคอมพ์พิมพ์

จดหมายขอบคุณโดยมีแม่หมีนั่งข้างๆ  คอยแก้ไขภาษาเพราะนี่ไม่ใช่การเขียนบล็อกแต่ต้องส่ง

ให้กับสมาคมผู้ปกครอง    ความจริงหมีน้อยน่าจะทำได้แต่เมื่อเขาอยากได้ความมั่นใจแม่หมีก็

จะช่วยดูให้   ก็เราทีมเดียวกันนี่นา


                นี่คือจดหมายขอบคุณที่หมีน้อยต้องนำไปให้กับสมาคมผู้ปกครองฯ
 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                  บ้านเลขที่...........................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                แขวง............  เขตสาทร
                                                                                                                                                                                               
                                                                                  กรุงเทพฯ  10120          
                                                                                                                            

                                                                28  ตุลาคม  2559


เรื่อง    ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรียน    นายกสมาคมสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
              
           ด้วยสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ติด

ตามผลการเรียนของข้าพเจ้า  นายพีร์  สุทธิชาติ  นักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์   สาขา

ระบบสารสนเทศ   Information  Systems   และได้เล็งเห็นว่า  ข้าพเจ้ามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์

ที่ดีมาโดยตลอด  จึงได้คัดเลือกให้ข้าพเจ้าได้รับมอบทุนรางวัลเรียนดีนี้    ข้าพเจ้ามีความยินดี

อย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามศึกษาและตั้งใจเรียนจนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติ

ประวัติของข้าพเจ้า   ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจและอยากจะเรียนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ  รางวัลนี้

จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง    ข้าพเจ้า นายพีร์ สุทธิชาติ  จึงขอขอบพระคุณทางสมาคมฯ มา

ณ ที่นี้   และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะยังคงตั้งใจเรียน  และจะเป็นนักศึกษาที่ดีพร้อมทั้งเรื่องการ

เรียนและความประพฤติ   เพื่อเป็นชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบเป็น

บัณฑิตและได้เข้าทำงานในองค์กรต่างๆในอนาคต  


      ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเป็นคนดีเพราะการเป็นคนดีเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมไทย   ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

      ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับรางวัลที่เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความก้าวหน้า  

และข้าพเจ้าจะนำเงินรางวัลที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าในด้านการศึกษาต่อไป
                                                                                                    
                                                                                                                         

                                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                      
                                                                                                                                
                                                                              (นายพีร์       สุทธิชาติ)


                         นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์   สาขาระบบสารสนเทศ   Information  Systems  

   มาดูภาพกันค่ะ


          ตราพระราชลัญจกรของ รัชกาลที่ ๙  เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                   

       เข้าไปในห้องประชุมตึกสำนักอธิการบดี  แม่หมีนั่งแถวหน้าสุด  ต่อหน้าพระ

บรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   งานวันนี้

เริ่มต้นด้วยการกล่าวถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฐ  

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  แม่หมีร้องเพลงทั้งน้ำตา  คนอื่นๆก็คงเช่นกัน

      เริ่มเข้าสู่การประชุมของสมาคมผู้ปกครองฯ  

                    

   หลังจากการประชุม  มีการเลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการของสมาคม


 หลังจากประชุมเสร็จมีพิธีมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดี   ภาพนี้เป็นภาพหมีน้อยของพวกเรา


      หลังจากพิธีมอบรางวัลเสร็จสิ้น  มีพิธีมอบดอกไม้ให้คณาจารย์เพื่อแสดงความกตัญญูและรับ

คำอวยพรจากคณาจารย์


                          ถ่ายภาพร่วมกัน  หมีน้อยยืนด้านหลังสุดคนที่ 5 จากด้านขวามือ


             ถ่ายภาพกับอาจารย์และนายกสมาคมฯ  ไม่มีใครทราบเลยว่า  นักศึกษาคนนี้เป็นออทิสติก

เพราะคนที่ทราบก็คืออาจารย์และนักศึกษาบางคนในคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ  ที่เขาเรียน

เท่านั้น
                     

 

  เกียรติบัตรเรียนดีของหมีน้อย  กระดาษแผ่นเดียวแต่ทำให้แม่หมีและครอบครัวปลื้มปริ่ม 

ประดุจตัวเองได้รับเกียรติบัตรนั้นด้วย  ขอบคุณมากครับหมีน้อยที่ลูกมีความอดทนและ

ความเพียร
                    
       หมีน้อยเขาตั้งใจเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจว่าจะเป็นคนดีของสังคม  ของประเทศ

ชาติและจะทำให้มหาวิทยาลัยอันมีชื่อเป็นมิ่งมงคลภาคภูมิใจในตัวเขา   ตอนเขาเด็กๆแม่หมีเคย

ส่งหนังสือพระมหาชนกให้เขาอ่าน  บอกเขาว่า ถ้าลูกไม่มีความเพียร  ลูกก็จะไม่มีอนาคตและคง

จมอยู่ใต้มหาสมุทร  นี่เป็นวิธีหนึ่งที่แม่หมีใช้สอนลูกโดยให้อ่านเรื่องราวที่ทำให้เขาเข้าใจการ

ดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง  

 
        แม่หมีเงยหน้ามองบนฟ้าด้วยน้ำตาที่ไหลริน   พ่อคงมองลงมาจากฟ้า  และเห็นประชาชน

ของพ่อ  ครอบครัวเล็กๆของเราที่พยายามเดินตามรอยของพ่อ   ในวิถีทางของเราตาม  ธ ผู้ทรง

เป็นต้นแบบของความเพียรและความอดทน


        น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้     

     หมายเหตุ   มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2496 เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

                     ปี  2518  วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                     ปี 2531  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานนามว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันมีความหมายว่า

สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา


                     ปี 2548  เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548


                   ตราพระราชลัญจกรของ รัชกาลที่ ๙  เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโน

โลยีราชมงคลกรุงเทพ   เป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว 8 กลีบล้อมรอบ หมายถึงทางแห่งความ

สำเร็จ   มรรค 8  และความสดชื่นเบิกบาน ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ   ภายใน

ดอกบัวเป็นตราพระลัญจกรบรรจุอยู่  อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหา

กษัตริย์ รัชกาลที่ 9 บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมาย

ถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับ  มีชื่อมหาวิทยาลัยบรรจุอยู่

ภายในว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"  คั่นปิดหัวท้ายกรอบด้วยลายดอกไม้

ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง


                       (ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและเอกสารของมหาวิทยาลัย)

โดย แม่หมี

 

กลับไปที่ www.oknation.net