วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ด้วยแรงแห่งรัก เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน (๑๖) - ค่ายบ่มเพาะนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์


ด้วยแรงแห่งรัก เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน (๑๖)

 - ค่ายบ่มเพาะนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ -


 

นอกจากกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเด็กสร้างโลกแล้ว บ้านดินปู่วิน และหมู่บ้านเกาะมะซาง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง ราชบุรี ยังใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ให้กับเด็กในชุมชนที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิมๆ จากบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง และเด็กด่านทับตะโก ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทุกๆ ปี แต่ละปีก็ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามความเหมาะสม ค่ายครั้งล่าสุด (ครั้งที่ ๑๐) ได้ทดลองขยายโอกาสให้กับเด็กนักเรียน จาก ๗ โรงเรียน ในตำบาลด่านทับตะโก ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่ยังไม่พร้อมเท่าใดนัก จำนวนพี่เลี้ยง และครูอาสาที่จำกัด จึงมีโควต้าให้เด็กๆ มาเข้าร่วมได้เพียงโรงเรียนละ ๕ คน

ผลตอบรับของการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามั่นใจว่าพื้นที่แห่งนี้ จะสามารถบ่มเพาะ และสร้างคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักความเอื้อเฟื้อ การแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน รู้จักการให้และการรับ ซึ่งเป็นหัวใจของนักอนุรักษ์ การเป็นนักอนุรักษ์หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด


 

=============

(๒๕๕๙) ครบรอบ ๘ ปี เคบีดี // เปิดโรงเรียนธรรมชาติ "ดิน ผา ฟ้า น้ำ" ฐานปฎิบัติการเคบีดี ภาคตะวันตก บ้านดินปู่วิน ราชบุรี

* * * ติดตามกิจกรรมได้ที่ >> https://www.facebook.com/KhonBaanDin

โดย KBD_1

 

กลับไปที่ www.oknation.net