วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าวที่น่ายินดีของชาวพุทธไทย กับ ท่าน ป.อ ปยุตฺโต


 

ข่าวที่น่ายินดีของชาวพุทธไทย กับ ท่าน ป.อ ปยุตฺโต

------------------------------------------------------

พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต)ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

อาจจะมีน้อย...คนที่ทราบว่า พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์เคยได้รับการประกาศยกย่องจากนวนาลันทามหาวิหารซึ่งเป็นสถาบันพุทธศาสนาระดับโลกให้ท่านเป็น "ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์" เมื่อปี๒๕๓๘ โดยที่ตำแหน่งนี้ท่านได้รับเป็นองค์ที่ ๒ ต่อจากพระเสวียนจ้างหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อพระถังซำจั๋งเคยได้รับเป็นองค์แรก

ในคำประกาศยกย่องตอนหนึ่งกล่าวว่าท่านมีปัญญาดุจพระสารีบุตร

อดคิดไม่ได้ว่า พระผู้ทรงคุณธรรมความบริสุทธิ์ มีจริยาวัตรงดงาม และมีความรอบรู้ด้านไตรปิฏกอย่างหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ในยุคนี้ หากท่านได้เป็น "สังฆราช"

 

 

ขอบคุณภาพและข้อความจากเพจ Pudit Sukhasvasti

 

------------------------------------------------------

 

ได้ยินข่าวมาบ้างแล้วว่าท่าน ป.อ ปยุตฺโต จะได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นพระราชาคณะองค์สุดท้ายที่แต่งตั้งโดย ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดย kingkoon

 

กลับไปที่ www.oknation.net