วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระเจดีย์หินวัดป่ากุง พระบรมพุทโธ จังหวัดร้อยเอ็ด


 

พระเจดีย์หินวัดป่ากุง

พระบรมพุทโธ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

                 “พระเจดีย์หินวัดป่ากุง พระบรมพุทโธ (Borobudu) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในพื้นที่ วัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง  ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสามารถเดินทางไปยัง วัดป่ากุง เริ่มต้นจากสี่แยกเลี่ยงเมืองทางไปอำเภอวาปีปทุม ประมาณ 8.5 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2045 จังหวัดร้อยเอ็ด - อำเภอวาปีปทุม ถึงทางแยกเลี้ยวขวาตามถนนไป อำเภอศรีสมเด็จ ระยะทางอีกประมาณเท่ากัน ถึง วัดป่ากุง ซึ่งปรากฏ พระเจดีย์หิน ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด รั้วกำแพงหินชั้นใน

                 สถานที่ตั้ง วัดป่ากุง เป็นพื้นที่แห่งเดียวในละแวกดังกล่าว ที่ยัง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่ ค่อนข้างหนาทึบโดยทั่วไป และเป็นป่าผืนเดียวเท่านั้นที่ยังรักษาไว้เป็นอย่างดี ช่องว่างของพื้นที่คือ ถนน ตัวอาคาร และสระน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 สระ มณฑปครอบจิตกาธาน (เมรุชั่วคราว) ที่ก่อสร้างอย่างสง่างามกลางสระใหญ่ ส่วนกุฏิของสงฆ์หลังเล็ก ๆ จำนวนหลายหลัง แทรกอยู่ตามพื้นที่ต้นไม้ อย่างร่มรื่น และ กลมกลืน

                วัดป่ากุง เดิมเป็นวัดร้างที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2313 พื้นที่ป่าจำนวน 150 ไร่ พระเทพวิสุทธิมงคล "หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ฝ่ายกัมมัฏฐาน (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นผู้นำศรัทธาในการพาญาติโยมพัฒนาวัด จนได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการเพื่อจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ใช้ชื่อว่า วัดประชาคมวนาราม ที่ใช้ชื่อนี้เพราะ แรงศรัทธาจากประชาชนทั่วทุกสารทิศ ร่วมกับทุกภาคส่วน เป็นวัด สังกัดคณะธรรมยุตินิกาย มี หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นเจ้าอาวาส การพัฒนาวัดกระทำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  จากพื้นที่เดิม 150 ไร่ เพิ่มเป็น 338 ไร่ ในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เป็นเจ้าอาวาสวัด

               ผู้เขียนเคยอ่าน หนังสือสวดมนต์รักษาใจ เทิดทูนบูชาพระคุณ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ ยอมรับว่า ทึ่งในประวัติและการปฏิบัติที่เคร่งในเรื่องของ ศาสนา และ คำสอน โดยเฉพาะ การทำสมาธิ ที่ปฏิบัติตามคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเคร่งครัด หลวงปู่ พยายามพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหา รวมทั้งศรัทธาญาติโยม อะไรที่ไม่ได้อยู่ในคำสอน ควรละเว้น ...หน้าที่ของชาวพุทธควรทำยังไงบ้าง จะอยู่ที่ไหน ๆ ก็ตาม ไม่ว่าอยู่วัด อยู่บ้าน อยู่ป่า ก่อนทำสมาธิเราก็กราบ 3 ครั้งก่อน แล้วกล่าวบูชาว่า อิมินาสักกาเรนะ... (ไม่ต้องใช้ดอกไม้ธูปเทียน เพราะผิดศีล 8)...นอกจากนั้น หลวงปู่ ยังได้กล่าวในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ”...ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง ปฏิบัติมากเห็นมาก ปฏิบัติน้อยเห็นน้อย ไม่ปฏิบัติไม่เห็น ธรรมะของพระพุทธเจ้า เน้นที่การปฏิบัติ หากไม่ได้ปฏิบัติ จะถามคนอื่น ถามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นดอก...

              เมื่อกล่าวถึง พระเจดีย์หินวัดป่ากุง หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ บอกให้ทราบถึงที่ไปที่มาของการก่อสร้างว่า เมื่อครั้งที่ หลวงปู่ศรี มหาวีโร ไปปฏิบัติศาสนกิจ จำพรรษาที่ ประเทศอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2531 เดินทางไปนมัสการ พระเจดีย์โบโรโดร์ (Borobudu) สถาปัตยกรรมชิ้นเอก 1 ใน 7 ของโลก ได้สัมผัสความอลังการที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามยิ่งนัก ประทับใจและคิดในใจว่า ถ้ามี พระเจดีย์หิน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด น่าจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ในด้านการสืบทอด แหล่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา กับลูกหลาน จะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถาน ที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ในอนาคต  เมื่อปี พ.ศ. 2535 หลวงปู่ศรี ได้สั่งให้ พระอาจารย์มานะอตุโล นำ พระอาจารย์ศักดิ์ชัย อภิวัฒโน และ นายอนุวัตร บูรณะกร เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อนำมาเป็นแบบอย่าง ให้ออกแบบการก่อสร้างใช้วัสดุที่เป็น หินทรายธรรมชาติ  รวมทั้งออกแบบภาพแกะสลักหิน เรื่องราวที่เกี่ยวกับ พระพุทธประวัติ และ เรื่องที่เกี่ยวกับ พระเวสสันดรชาดก เพื่อให้สอดคล้องกับ งานประเพณีบุญใหญ่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด คือ "งานประเพณีบุญผะเหวด"

             “...เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 คณะสงฆ์ในสาขาวัดป่ากุง เห็นว่า หลวงปู่ศรี มหาวีโร ชราภาพมากแล้ว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ หลวงปู่ จึงมีมติให้ พระอาจารย์ทองอินทร์ มาช่วยดูแล วัดป่ากุง และเมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 คณะสงฆ์มีมติให้สร้าง พระเจดีย์หิน ตามคำดำริของ หลวงปู่ศรี โดยมอบให้ พระอาจารย์ทองอินทร์ รับผิดชอบดูแลการก่อสร้าง ใช้ปัจจัยในการก่อสร้าง 40 ล้านบาท ใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ในการก่อสร้าง หลวงปู่ศรี ให้ชื่อว่า พระเจดีย์หินวัดป่ากุง กระทำพิธีฉลองพร้อมครบรอบ 90 ปี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายปริญญา ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ แด่ หลวงปู่ พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาส วัดประชาคมวนาราม

               พระเจดีย์หินวัดป่ากุง มีทั้งหมด 7 ชั้น ประกอบด้วย  ชั้นที่ 1 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมี ชั้นที่ 2-3 ภาพแกะสลัก  พุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า ชั้นที่ 4 ภาพแกะสลัก รูปชัยมงคลคาถา  ชั้นที่ 5 ก่อเป็นผนังทรงกลม ฐานรององค์พระเจดีย์ เป็นภาพ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ชั้นที่ 6 เป็น พระเจดีย์ทราย 8องค์ และ องค์พระเจดีย์ประธาน 1 องค์ ชั้นที่ 7 จัดสร้างเป็น ยอดพระเจดีย์ทองคำ มีน้ำหนัก 101 บาท ภายใน องค์พระเจดีย์ ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย เพื่อให้ พุทธศานิกชน และ นักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้บูชา ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล กับตนเองและครอบครัว

 

อ้างอิง: หนังสือสวดมนต์รักษาใจ เทิดทูนบูชาพระคุณ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ ฯ.

  มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์. 2558.

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net