วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระมหากษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี


พระมหากษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ดังจะเห็นได้ว่า หลังจากที่ทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ด้านการทหารอยู่เสมอมา 

โดยเฉพาะด้านวิทยาการการบิน ได้ทรงมีประสบการณ์ ทางการบินมากมาย ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป หลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธ หลักสูตรการฝึกบิน เครื่องบินปีกติดลำตัว หลักสูตรเครื่องบินขับไล่ชั้นสูง ณ ฐานทัพอากาศวิลเลียมส์ มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา 

และทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ในการเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนทรงมีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่างๆ ทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ ยากที่จะมีผู้ใดเทียบเทียมได้ 

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กระผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับพระราชประวัติด้านการบินในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสังเขปดังนี้ 

เริ่มต้นจากช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ๒๕๑๙ ได้ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลีย โดยทุนจากกระทรวงกลาโหม ทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ การทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง หลักสูตรขนส่งทางอากาศในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๒๒ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๒๓

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ได้ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอช-๑ เอส และหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ เอ เอช-๑ เอส คอบรา ของบริษัทเบบล์ และทรงสนพระทัยเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบินอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้พระองค์ทรงมีประสบการณ์และทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านการบินสูงมาก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับราชการทหารมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๑๘ ดังนี้ 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘ ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าว ทหารบก กระทรวงกลาโหม 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๑ ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหาร มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหาราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๗ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๕ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

ทั้งนี้ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในวิทยาการด้านการบินสูงมาก และทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับนักบินทั่วโลกที่จะทำได้ 

ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นมาได้ทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่ แบบ เอฟ - ๕อี/เอฟ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทยและปวงชนชาวไทยเป็นอย่างล้นพ้น 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดำรงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพ คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้านการทหารที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างมากและทรงดำเนินงานทางด้านการทหารเสมอมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดเหตุการณ์รุนแรงปะทะกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตามพื้นที่ต่างๆ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร และทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราดด้วย 

ซึ่งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภัยอันตราย พระองค์ก็ทรงดำเนินพระราชภารกิจนั้นอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยทรงเป็นชายชาติทหาร และเป็นพระราชภารกิจที่เป็นไปเพื่อความผาสุกของพสกนิกร ตลอดจนเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกข์ยาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการทหารอย่างเต็มพระราชกำลัง 

ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจด้านการทหารที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอด ดังเช่นที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่มีการปะทะเพื่อเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญและกำลังใจให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น 

แม้หนทางที่เสด็จพระราชดำเนินจะทุรกันดารและลำบากเพียงใด พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ ด้วยทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของราษฎรและทรงคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยในบางครั้งจะทรงประทับแรม ณ ฐานปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ ซึ่งนับเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงมีพระวิริยะในการฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ด้านการบินอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

โดยทรงทำการฝึกบินอยู่เป็นประจำ ทั้งยังทรงนำประสบการณ์มาพระราชทานแนะนำถ่ายทอดความรู้ด้านการบินให้ผู้เกี่ยวข้องเสมอ อันนำมาซึ่งคุณประโยชน์แก่กองทัพและกิจการบินของประเทศเป็นอเนกอนันต์ 

นับเป็นพระมหากษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีอย่างแท้จริง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

.................................................................


ที่มา ; จากบทความของ ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ ในสยามรัฐ ..ขออนุญาตปรับเนื้อหาเรื่องพระราชอิสริยยศ จาก"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร" เป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ..ด้วยความเคารพต่อเจ้าของเรื่อง..

 

 

 

โดย february26

 

กลับไปที่ www.oknation.net