วันที่ อังคาร ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสำเร็จแฝงมากับอุปสรรค หลักธรรมในการทำงาน


ความสำเร็จแฝงมากับอุปสรรค หลักธรรมในการทำงาน

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

"ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2539

โลกสมัยใหม่ ภายใต้กระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมได้ส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมแสวงหาความสุขสบาย หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือความทุกข์ยากลำบาก จนกลายเป็นสังคมแก้ปัญหาไม่เป็น

ทั้งๆ ที่ ความสุขกับความทุกข์เป็นเรื่องทางโลกที่อยู่ร่วมกันมาตลอด ทั้งขัดแย้งและเกื้อกูลกัน เพราะชีวิตของทุกคนก็ย่อมต้องผ่านทั้งสุขและทุกข์ ทั้งหนุนช่วยกันสะสมประสบการณ์ไปสู่ความสำเร็จ

คำโบราณของคนสมัยก่อน ท่านว่า “บุกป่าฝ่าดง” หมายถึง ชีวิตคนเราต้องมีความกล้าหาญ พยายามต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เมื่อผ่านป่าดงพงหนามมาได้ ก็ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คน

ค่านิยมของสังคมในอดีตที่ใช้การดำรงชีวิตและหลักคิดในการทำงาน นั่นคือ “ความสำเร็จแฝงมาด้วยอุปสรรค” ดังที่ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว กล่าวว่า “อุปสรรคใหญ่แค่ไหนความสำเร็จก็จะยิ่งใหญ่ด้วย”

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยหลายสมัย ผู้บุกเบิกวงการแพทย์ชนบทและแพทย์สมัยใหม่ คือ ผู้สร้างความสำเร็จจากการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค

บทความ “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว” โดย “นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน” อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเผยแพร่ในเวปไซต์ www.sem-pringpuangkaew.org/ ความตอนหนึ่งว่า

งานอีกชิ้นที่โดดเด่นและมีผลยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว คือ งานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด คือ อสม. ที่เวลานี้มีเกือบ 1 ล้านคน เป็นระบบอาสาสมัครที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ทั้งในยามปกติและในยามฉุกเฉิน อย่างกรณีการระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นต้น

“บั้นปลายชีวิต ตั้งแต่ยังมีตำแหน่งหน้าที่ทั้งทางราชการและงานการเมือง และหลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่แล้ว งานสำคัญของท่านอาจารย์เสมที่ได้ทำไว้ให้แก่สังคมไทย คือ การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์หลายองค์กรที่สำคัญได้แก่ มูลนิธิแพทย์ชนบท ซึ่งก่อตั้งและจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2525 ท่านอาจารย์เสม รับเป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่แรก และทำหน้าที่อยู่ยาวนานกว่า 10 ปี มูลนิธิแพทย์ชนบทก่อกำเนิดขึ้นจากกลุ่มแพทย์ในชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งมองเห็นว่าการรวมตัวเป็นชมรมมีข้อดี คือ เป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวในลักษณะเป็น “ขบวนการ” (Movement) มิใช่เป็น”ระบบ” หรือ “สถาบัน” (Establishment หรือInstitute) ข้อแตกต่างสำคัญระหว่าง “ขบวนการ”กับ “สถาบัน” คือ ขบวนการมุ่งทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายสำคัญของชมรมแพทย์ชนบทคือ การสร้างความเข้มแข็งของการแพทย์และสาธารณสุขในชนบท มิใช่การสร้างตัว “องค์กร” คือชมรม หรือเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนในองค์กรเหมือนระบบราชการ”

“คำสอนพ่อ” ในบทความ 100 ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว” ซึ่งเผยแพร่เวปไซต์ดังกล่าว อ้างถึง คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว บุตรชาย ศ.น.พ.เสม และกรรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ตอนหนึ่งว่า

“สามข้อ ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริต ท่านจะเน้นมากสมัยเรียน ตอนทำงานแล้ว ท่านก็จะให้ปรัชญาในการดำรงชีวิตว่า ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่าคิดคนเดียว มันคิดไม่ออก เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ทำอะไรให้ทำกันเป็นทีม ใครถนัดทางไหนก็ทำตามนั้น แล้วถ้าสำเร็จหรือได้รับรางวัล อย่าไปรับรางวัลคนเดียว เพราะความสำเร็จไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำ ที่ผ่านมา ผมเลยไม่ค่อยทำงานหนัก เพราะมีแต่คนช่วย(ยิ้ม)” ประธานกรรมการบริษัทชัชวาลย์ เดอเวเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เล่าคำพ่อ แต่ที่พ่อย้ำบ่อยที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องอุปสรรค “ท่านจะพูดตลอดเวลาว่า ความสำเร็จมักแฝงมากับอุปสรรค ฉะนั้นอย่าไปกลัวอุปสรรค อุปสรรคเล็ก ความสำเร็จก็เล็ก อุปสรรคใหญ่ความสำเร็จจะยิ่งใหญ่”

การฝ่าฟันอุปสรรคของผู้บุกเบิกเส้นทางสมัยก่อนเพื่อวางฐานที่ดีงานให้คนรุ่นหลังเอาแบบอย่าง ดังเช่นประวัติการทำงานของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว คือ เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ให้เราชนรุ่นหลังเดินตาม

“โครงการ สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” ภายใต้มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้นำเสนอข้อเรียกร้องเชิงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน อันจะนำมาซึ่งการสร้างนโยบายหลักของชาติที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และรณรงค์คุณธรรม 12 ประการ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นหลักคัดกรองคนดี มีความสามารถเข้ามารับผิดชอบชาติบ้านเมือง ด้วยการสร้างหลักคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชาติ เพื่อให้คนดีเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองให้มากที่สุด

ทั้งนี้ เพราะมองเห็นแล้วว่า ปัญหาวิกฤติของบ้านเมืองที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ และคนดีมีความสามารถไม่มีโอกาสได้รับใช้ชาติบ้านเมือง

อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมา การปัญหาวิกฤติของประเทศก็ดี หรือการกำหนดนโยบายหลักของชาติก็ดี ล้วนถูกกำหนดมาจากส่วนบนลงสู่ข้างล่าง ดังนั้น เมื่อประชาชนไม่มีส่วนร่วม การแก้ปัญหาจึงไม่สำเร็จ

 ณ ปัจจุบันนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า สังคมสันติสุขที่ดีงาม ย่อมเป็นที่ปรารถนาของเราทุกคน แต่การที่จะไปถึงสังคมดังกล่าวนั้นเราไม่อาจฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งได้แต่เป็นเราทุกคนต้องร่วมกัน

ผู้อ่านทุกท่านสามารถสนับสนุนโครงการฯได้ โดยนำเสนอความต้องการของท่านมาทาง Fan Page Facebook “โครงการ สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” ชื่อ “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” (www.facebook.com/Ourprosperity) รวมถึงข้อเสนออื่นๆ ทั้งปัญหาและทางออกของประเทศ

การนำพาประเทศไปสู่ความสันติสุข สร้างบ้านเมืองให้เกิดเจริญรุ่งเรือง สมดังความปรารถนาของเราทุกคน จักสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งชาติ ประชาชน คือ ผู้กำหนดอนาคตของแผ่นดิน

 

---------------------------------------

 

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 3-10 ธันวาคม 2559

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง

โดย มุสิกะตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net