วันที่ พุธ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 

             เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง อาคาร SML ภายในวัดบึงพระลานชัย พระอารามหสวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุน ฯ จัดประชุมกองทุน ฯ ครั้งที่ 9 / 2559 ตามระเบียบวาระการประชุม

 

                                                 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนวัดบึงพระลานชัย

ครั้งที่ 9 / 2559   วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ณ ที่ทำการกองทุน อาคาร SML เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

…………………………

เรื่องก่อนการประชุม

        1. สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง...เชิญชวนยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที

        2. ชี้แจงแนวปฏิบัติ กับสมาชิกที่ขอกู้เงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 รายคือ นางเพ็ญศรี มาตย์พงษ์ จำนวนเงินที่ขอกู้ 30,000 บาท ทั้งนี้กองทุน ฯ ได้เชิญผู้ค้ำประกันทุกราย เข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

          1.1 วารสาร กทบ ฉบับที่ 38  ปีที่ 6 เรื่องเด่น  ประธาน กทบ. มอบนโยบายประชารัฐ อนุมัติเงินลงกองทุน 31664 ล้านบาท

          1.2 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบวารสาร ฮักคัก@ร้อยเอ็ดฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 ให้กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เลขานุการกองทุน ฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

          3.1 ความคืบหน้า ประชาพิจารณ์ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ความต้องการ 1) เครื่องซักผ้า 2) ตู้น้ำ 3) ตู้บัตรเติมเงิน

          3.2 ความคืบหน้า จากการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทวงหนี้เงินกู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด  ร้อยเอ็ดที่ขอกู้เงินกองทุนวัดบึง จำนวน 19 ราย

          3.3 ความคืบหน้า โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกกองทุน ฯ ที่มีวินัยทางการเงินดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (เลขานุการ - เหรัญญิก ฯ )

          3.4  การเร่งระดมและติดตามให้สมาชิกกองทุน ฯ ที่กู้เงินของกองทุน ฯตามหนังสือสัญญากู้เงิน คืนเงินกู้ยืม เงินกู้ฉุกเฉินพร้อมดอกเบี้ย

          3.5 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ขอกู้เงินของกองทุน ฯ ตั้งแต่ระยะที่ 1 - 2ที่ขาดการติดต่อกับกองทุน ฯ จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำรายชื่อ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 การรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน ฯ  (เหรัญญิก)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

         5.1 พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้ นางเพ็ญศรี มาตย์พงษ์

         5.2 การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

         6.1 โครงการประกวดสุดยอดหน้าบ้านน่ามอง ปี 2560 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ 7 สรุปการประชุม (เลขานุการ)

ปิดประชุมเวลา………น.

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net