วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ในหลวงเสด็จจันทบุรี"


"ในหลวงเสด็จจันทบุรี"

 

1. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2499

ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารผ่าตัด “ประชาธิปก” และทรงเปิดป้ายนาม “โรงพยาบาลพระปกเกล้า” ซึ่งได้สร้างและจัดตั้งเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

2. วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2513

ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงของขวัญแก่นาวิกโยธิน และตำรวจตระเวนชายแดน สิ่งของ เครื่องอุปโภคแก่ราษฎร และเครื่องเรียนให้แก่นักเรียน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

3. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2514

ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านตาเรือง ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องเขียน และเครื่องแต่งกาย นักเรียนชาย หญิง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 

4. วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2520

ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไปทรงเททองหล่อพระประธาน วัดเขาสุกิม พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน และทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

5. วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524

ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดจันทบุรี

 

6.วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “คิรีธาร” อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี

โดย ขนมเข่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net