วันที่ พุธ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วารสาร ฮักคัก@ร้อยเอ็ด ฉบับที่ 6


วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" ฉบับที่ 6

 วารสารของ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

       วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" วารสารของ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ เป็น นายกสมาคม ฯ นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์ อาจารย์รุ่งทิวา ธรณี เป็นอุปนายกสมาคม ฯ อาจารย์เปรมจิต สีแซก เป็นเลขาธิการสมาคม ฯ  และผู้เขียน ทำหน้าที่เป็น บรรณาธิการ

       ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฉบับล่าสุด ใช้วิธีการถ่ายภาพและนำมาประชาสัมพันธ์     

       อยากจะนำวารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 5 มาบันทึกลงในพื้นที่ของ โอเคเนชั่นบล็อค  เพื่อเป็นเชิงประจักษ์ และขออนุญาตนำมาบันทึกย้อนหลังไปเรื่อย ๆ จนครบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net