วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๑ ตอน ๑


ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา นำมาจัดทำหนังสือ “จดหมายเหตุฉบับประชาชน” และสารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญยิ่งของประเทศ และรวบรวมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศได้ส่งทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อาทิ ภาพการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภาพประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัย การถวายสักการะ และลงนามถวายความอาลัย ผ่านช่องทาง //www.facebook.com/Pic.Culture2559 / และช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ pic.culture หรือ ช่องทางอีเมล pic.culture 2559 @ m-culture.go.th มากกว่า 30,000 ภาพ 

นิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทย รวมถึงมีการจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบันทึกวีดิทัศน์คำปฏิญาณ “ตามรอยพระราชปณิธาน” เพื่อบันทึกลงในจดหมายเหตุฉบับประชาชน โดยผู้ที่ร่วมบันทึกคำปฏิญาณจะได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้คัดเลือกภาพมาจำนวนหนึ่งเพื่อจัดแสดงเป็นนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” โดยนิทรรศการดังกล่าว จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียน โดยหมุนเวียนภาพดังกล่าวและจัดแสดงออกเป็นสามรอบ ซึ่งรอบแรกได้จัดแสดงผ่านไปแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา และเราได้เก็บภาพนิทรรศการชุดแรกดังกล่าวมาไว้ในชมในเอนทรี่นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๑ ตอน ๑ - แสงเทียน

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๑ ตอน ๒ - ใกล้รุ่ง

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๑ ตอน ๓ - สายฝน

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๑ ตอน ๔ (จบ) - ชะตาชีวิต

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๒ ตอน ๑ - อาทิตย์อับแสง

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๒ ตอน ๒ - ยามเย็น

"๙ ทรงสถิตในใจไทยนิรันดร์" ชุดที่ ๒ ตอน ๓ (จบบริบูรณ์) - ความฝันอันสูงสุด

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net