วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

            เมื่อเวลา 9.00 น. วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพบูลย์ กุลแพง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้ นางกนกวรรณ ดุงสีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ดร.สมบัติ ทองณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์รุ่งทิวา ธรณี อุปนายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อำคา แสงงาม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ นายพอล เพิ่มพัฒน์ ประธานชมรมฝรั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ครูมิสเตอร์เคน คุณหมอแกน นายคำภีย์ สมภักดี อาจารย์อนันต์ เจริญแก่นทราย ทำหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและผู้ดำเนินการอภิปราย

           เป้าหมายของผู้เข้าประชุมสัมมนา ประกอบด้วยการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ อาจารย์รุ่งทิวา ธรณี อุปนายก ฯ อาจารย์เปรมจิต สีแซก เลขาธิการสมาคม ฯ กรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมประชุม นอกจากนั้นยังมี ผู้ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ กลุ่มกู่กาสิงห์โฮมสเตย์ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ โฮมสเตย์บุ่งเลิศ ชมรมเสริมสวย ชมรมผู้ประกอบอาหาร ธุรกิจโรงแรม กลุ่มรถตู้ รถท่องเที่ยว และอื่น ๆ 

              ที่เป็นไฮไลท์ของการพัฒนาศักยภาพในวันนี้คือ การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นการเริ่มต้นกับการใช้ภาษาสนทนาง่าย ๆ ที่เป็นพื้นฐานเพื่อสนทนากับชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว และมาใช้บริการกับกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดนคุณพอล เพิ่มพัฒน์ และมืสเตอร์เคน ที่มาให้ความรู้กับสมาชิกด้านภาษา ขอบคุณกับเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ที่คุณพอล รวบรวมและเรียบเรียงมาฝากสมาชิก

   

สมาชิกรายงานตัวในภาคเช้า 

 

 ถ่ายภาพกับคุณพอล เพิ่มพัฒน์ วิทยากรให้ความรู้

 

 อาจารย์อนันต์ เจริญแก่นทราย พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ

 

 นายไพบูลย์ กุลแพง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา 

 

อาจารย์รุ่งทิวา ธรณี อุปนายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์เปรมจิต สีแซก เลขาธิการสมาคม ฯ กรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ ที่เข้าร่วมประชุม ฯ นางกนกวรรณ ดุงสีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น กับ วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด"

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จากกลุ่มและองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.สมบัติ ทองณรงค์ วิทยากรด้านนันทนาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอภิปรายจากคณะวิทยากร นางกนกวรรณ ดุงสีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์รุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์อนันต์ เจริญแก่นทราย ทำหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและผู้ดำเนินการอภิปราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดร.อำคา แสงงาม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์  ดร.สมบัติ ทองณรงค์ วิทยากรด้านนันทนาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายพอล เพิ่มพัฒน์ ประธานชมรมฝรั่งจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์อนันต์ เจริญแก่นทราย ทำหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและผู้ดำเนินการอภิปราย

 

 

 

 

 

 

 นายพอล เพิ่มพัฒน์ ประธานชมรมฝรั่งจังหวัดร้อยเอ็ด และ ครูมิสเตอร์เคน วิทยากรให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณหมอกรรณิกา ธนโชคชัยอนันต์ (หมอแจน) ต้นน้ำเฮลล์สปา แอนด์ มาสสาจ Tonnam Health Spa & Massage ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สาเกตนคร ร้อยเอ็ด 

 

 

 คุณคำภีร์ สมภักดี ผู้จัดการโอท็อปร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net