วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ได้อะไรในละหมาดของมุสลิมเหตุเกิดที่ห้องละหมาดสนามบินดอนเมือง


ได้อะไรในละหมาดของมุสลิมเหตุเกิดที่ห้องละหมาดสนามบินดอนเมือง

โดย ชุมพล ศรีสมบัติ


            ค่ำนี้ละหมาดมักริบที่ สนามบินดอนเมือง ผู้คนมานั่งรอละหมาดมากพอสมควร พอถึงเวลาละหมาด ก็ต้องหาคนที่จะนำละหมาด หลายคนปฏิเสธที่จะนำ ท้ายสุด ก็ได้ผู้นำละหมาด ร๊อกอัตแรกผ่านไปด้วยดี พอร๊อกอัตที่สอง หลังจากอ่านฟาติฮะห์ ผู้นำละหมาดลืมซูเราะห์ ที่อ่าน เขาพยายามอ่านทวนซ้ำหลายหน ก็ไม่มีใครช่วยต่อส่วนที่เขาลืมได้ คิดว่าผู้ตามทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อาจเนื่องจากซูเราะห์(โองการ)ที่ผู้นำละหมาดอ่านไม่มีใครอ่านได้ ผู้นำฯ จึงตัดสินใจเปลี่ยนซูเราะห์ที่อ่านใหม่ การละหมาดครั้งนี้ จึงลุล่วงไปด้วยดี อัลฮัมดุลิลลา 


          การละหมาดของพี่น้องมุสลิมสะท้อนวิถีการดำเนินชีวิต การเชื่อฟังผู้นำ การแก้ปัญหาของผู้นำ และสำคัญผู้ตามต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตักเตือนผู้นำยามผิดพลาด ไม่ซ้ำเติม แต่ต้องช่วยกันแก้ไข ผู้นำก็ต้องรับฟังการตักเตือนแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่เคียงแค้น หรือมีท่าทีแสดงความไม่พอใจ ดังเช่นการละหมาด เพื่อให้การงานที่ทำบรรลุสู่เป้าหมาย 


         เหตุการณ์ครั้งนี้ คงไม่โทษผู้นำเพราะผู้นำสามารถแก้ไขปัญหา ให้การงานที่ดำเนินอยู่สำเร็จไปได้ แต่คงต้องย้อนมองผู้ตามโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมต้องกลับมาทบทวนตัวเอง ในเรื่องของการเรียนรู้ ความพร้อม ในขณะเกิดปัญหา ทุกคน มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ ซึ่งเราท่านคงเคยพบเห็นบ่อย ๆ เราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรหากขาดซึ่งความรู้


ในสังคมที่มีการอยู่เป็นหมู่คณะ (ญามาอะฮ์)หากขาดการศึกษา ขาดการเรียนรู้ ขาดความเข้าใจ หาใช่เฉพาะเรื่องศาสนา อาจหมายถึงเรื่องงานส่วนรวมทั่วไปด้วย เราจะช่วยใครไหนได้แม้นกระทั้งตัวเอง บัญญัติหรือคำสอนของศาสนาปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้ เพราะความรับผิดชอบหรือ อามานะห์ ตกหนักสำหรับทุกคนหาปฏิเสธได้ไม่


           การละหมาดของเราชาวมุสลิม จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง สะท้อนในเรื่องของภาวะผู้นำและผู้ตาม ผู้นำต้องพร้อมที่จะถอยออกจากการนำ เมื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเกิดอุปสรรค์และเงื่อนไขที่ต้องพ้นสภาพของการเป็นผู้นำตามเงือนไขของศาสนบัญญัติ
ผู้อยู่หลังผู้นำก็ต้องมีความพร้อมที่จะเดินขึ้นไปแทน ด้วยกับความมั่นใจความอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ) พร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ดังนั้นผู้ที่ยืนข้างหลังอิหม่ามได้จึงต้องเป็นผู้พร้อมด้วยคุณวุฒิและความรับผิดชอบ (อามานะห์) สำคัญต้องรู้จักว่าตนเองสมควรยืน ณ จุดไหน ในแถว อย่าปล่อยให้ นัฟซู(อารมณ์ใฝ่ต่ำ)ของความเป็นมนุษย์ มาครอบงำ กฎเกณฑ์ที่ศาสนาได้วางไว้ แน่นอนศาสนานั้นสมบรูณ์แล้ว

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net