วันที่ พุธ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความไหลมาแห่งบุญ กุศล


 

ทรงแสดงความไหลมาแห่งบุญ, แห่งกุศล มีความสุขเป็นอาหาร

ซึ่งเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์และความสุข

๔ อย่าง คือภิกษุผู้ บริโภคปัจจัย ๔ ของผู้ใด แล้วเข้าสู่เจโตสมาธิอันไม่มีประมาณอยู่

ความไหลมาแห่งบุญของผู้นั้น ย่อมไม่มี ประมาณ ( ลำดับปัจจัย ๔ แต่ละข้อนับเป็น ๑ ข้อ )

 

ทรงแสดงความไหลมาแห่งบุญ, แห่งกุศล อีก ๔ อย่าง คือ

อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์,

ประกอบด้วยศีล ที่พระอริยเจ้าใคร่ คือศีลที่ไม่ขาด, ไม่ทะลุ, ไม่ด่าง, ไม่พร้อย, เป็นไท เป็นไปเพื่อสมาธิ

 

(ความย่อจากพระไตรปิฎกฉบับประชาชน)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านเนื้อความพระไตรปิฏกใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ทุติยปัณณาสสก์

๑.ปุญญาภิสันทวรรค

 

ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=21&A=1470&Z=1509&pagebreak=0

 

ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๒

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=21&A=1510&Z=1550&pagebreak=0

 

 

***************************************

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net