วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 37


โครงการจัดงาน 

"วันพ่อแห่งชาติ" ครั้งที่ 37

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ฯ ปีนี้ถือเป็นปีที่ 37 สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ถือเป็นปีที่ 37 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีที่ 37 พ่อตัวอย่างแห่งชาติทั่วประเทศในปีนี้จำนวน 391 คน และ 2 ใน 391 คน จากจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 คือ 1) ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมโชค เฉตระการ  และ 2) นายอุดม ไชยชาญรมย์ ผมเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด กับภรรยาของผม คุณผ่องพรรณ เฉตระการ ตอนค่ำของวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับความอนุเคราะห์รถของ บริษัทสหพันธ์ทัวร์ สายร้อยเอ็ด - กรุงเทพ ฟรีจำนวน 2 ที่นั่งทั้งไปและกลับ ป๋าเปี๊ยก และ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ทัวร์ ดูแลอย่างดี ขอขอบคุณในความเมตตา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งจาก บริษัทขนส่งจำกัด ในการอนุเคราะห์ 2 ที่นั่ง ทั้ง ไป และ กลับ ด้วยความ ขอบพระคุณยิ่ง

        หนึ่งคืนสองวัน ที่บ้านของพี่สาว อาจารย์กัลยา จตุรพาณิชย์ หลานสาวทั้งสอง อาจารย์วรวรรณ คงมานุสรณ์ (ตุ๋ม) และ รศ.ดร.กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์ (พงษ์) บ้านพักหลังวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมของ วันที่ 5 ธันวาคม ทั้งวัน ที่ อาคารใหม่สวนอัมพร  ผ่องพรรณ และ หลานตุ๋ม ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อให้กำลังใจ หลังจากเสร็จพิธี เดินทางกลับบ้านที่วัดเขมา ฯ เพื่อกราบ พี่สาว พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งครอบครัว นอกจากนั้น พี่สาว ยังมอบ ของที่ระลึกที่มีคุณค่ายิ่ง กับน้องชาย ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง ครับ     

        กิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจาก โครงการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ "...ประเทศไทยได้จัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ" เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยการริเริ่มของ "คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต" นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทำให้วันพ่อแห่งชาติสำเร็จด้วยดี สมาคม ฯ จึงคิดจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพราะเห็นว่าการที่ประชาชนมีศีลธรรม วัฒนธรรม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ย่อมทำให้บ้านเมืองมีสันติสุข ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..." (ข้อมูลจาก หนังสือวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา)

       ชมบรรยากาศทั่วไปภายในงานที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net