วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่วมกันออกแบบสังคมไทย


 
 
Image result for กระท่อมนา
 
การจะสร้างบ้านหลังหนึ่งได้นั้น เราจะต้องออกแบบแปลนและไอเดียเสียก่อน ว่าจะให้บ้านของเราออกมาเป็นอย่างไร ลักษณะไหน ใช้ประโยชน์อย่างไร มีห้องหับอะไรบ้าง สัดส่วนแบบไหน คิดจาก “นามธรรม” ที่อยากให้เป็นก่อน แล้วค่อยมาลงแรงสร้างบ้านตามจินตนาการ ตามแบบบ้านในฝัน กลายเป็น “รูปธรรม” ขึ้นมาเป็นบ้านหลังหนึ่ง
 
ประเทศไทยก็เช่นกัน สำหรับปีใหม่จะมาในไม่กี่วันข้างหน้านี้ เราเคยคิดที่จะออกแบบสังคมไทยร่วมกันหรือไม่ เหมือนบ้านหลังหนึ่ง, ว่าจะให้สังคมไทยเป็นแบบไหน มีลักษณะอย่างไร อยู่กันแบบไหน มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไร มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรบ้าง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนของสมาชิกในสังคมจะมีพื้นฐานที่สังคมรองรับอย่างไร โดยให้ “รัฐ” มีหน้าที่จัดวางการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ในบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทย โดยให้คนในสังคมเป็นคนร่วมกันออกแบบ
 
ร่วมกันจินตนาการว่าประเทศควรเป็นอย่างไร สังคมในฝันควรเป็นอย่างไร เราอาจคิดเป็นนามธรรมก่อน ค่อยร่วมกันสร้างเป็นรูปเป็นร่าง เป็นพื้นเป็นฐาน เป็นโครงเป็นหลักขึ้นมาร่วมกันกับคนอื่นๆ รูปธรรมเกิดจากเราลงแรงร่วมกันสร้างทำ เป็นชาติบ้านเมือง เป็นสังคมอารยะธรรม เป็นประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
 
แต่ทุกวันนี้ สังคมไทยที่เราอยู่ เราปล่อยให้ใครออกแบบ? เราปล่อยให้ใครจัดวางการอยู่ร่วมกัน เราปล่อยให้ใครผูกขาดและชักนำ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เหตุใดเราไม่มีความเสมอภาคทางกฎหมาย เหตุใดเราไม่มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
 
โลกบอกเราว่า สังคมที่ชื่อว่า “ประเทศไทย” มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย ช่องว่างทางเศรษฐกิจของไทยปิดโอกาสให้คนจนร่ำรวย แต่คนรวยได้ผูกขาด ความถ่างของรายได้ห่างขึ้นเรื่อยๆ เป็นเงาตามตัว จนกลไกต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมที่จัดการโดยรัฐ ถูกยึดครองโดยคนส่วนน้อยที่ยึดกุมอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทย
 
ปีใหม่นี้ ผมจึงอยากเชิญชวนให้คนในสังคมไทยกลับมาขบคิด ทบทวน ถึงอดีตที่ผ่านมา ทำไมแผ่นดินไทย แผ่นดินทองที่ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นี้ กลับมีคนยากจนนับสิบล้านคนที่มีรายได้ไม่ถึงแสนบาทต่อปี จนถึงขั้นต้องไป “ขึ้นทะเบียนคนจน” เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ รัฐที่ควรออกแบบจัดวางการอยู่ร่วมกันของเราให้เท่าเทียม เสมอภาคและมีความเป็นธรรม
 
Image may contain: 1 person, tree, sky, plant, cloud, grass, outdoor and nature
 
คุณภาพชีวิตที่คนไทยควรได้รับบริการที่ดี จากหน่วยงานรัฐ สวัสดิการต่างๆ ที่เราเสียภาษีไปให้ผู้แทนไปบริหารจัดการในนามรัฐบาล แต่ทำไมคนส่วนนั้นไปออกกฎระเบียบและกฎหมาย เอื้อประโยชน์รับใช้แต่คนส่วนน้อยที่ผูกขาดระบบเศรษฐกิจ
 
เราออกแบบสังคมไทยผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นหรือไม่?
 
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมลงมือลงแรงออกแบบบ้านของเรากันใหม่ เพื่อสร้างรูปธรรมของสังคมไทยในฝันของเราให้เป็นจริง ก่อนที่เราจะกลายเป็นจักรกลแห่งยุคสมัย ในประเทศไทยที่ถูกผูกขาดโดยนายทุนบางกลุ่ม
 
นโยบายประชารัฐของรัฐบาลในขณะนี้ ปรากฎแนวโน้มชัดเจนว่าจะกลายเป็น การสมประโยชน์ของกลุ่มคนแค่ 2 ฝ่าย คือ “ข้าราชการ” และ “นายทุนผูกขาด” กลุ่มเดิม ซึ่งมีไม่กี่กลุ่มที่ผูกขาดรายได้ทางเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ เพราะใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันเสรี เข้าครอบงำกลไกรัฐทุกภาคส่วน
 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเหล้าเสรี หรือระบบการเกษตรกรรมของไทยที่ชาวนาชาวไร่กลายเป็นทาสในระบบกสิกรรมเมืองไทย กระดูกสันหลังของชาติคือคนที่ยากจนที่สุดรองจากคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านในเวลานี้ ที่นี่ที่ประเทศไทยนี่เอง
 
มองการณ์ไกลด้านการเกษตรกรรม ถึงเวลาที่จะต้องออกแบบสังคมไทยไม่ให้มีการผูกขาดตลาดและวิถีการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีจะต้องหมดไปจากประเทศไทย การเกษตรปลอดสารจะเป็นอนาคตของโลกที่ผู้คนโหยหาอาหารเพื่อสุขภาพ
 
ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรต้องสามารถแปรรูปสินค้าของตัวเองได้ตามความถนัด โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีจากรัฐ ไม่ใช่การผูกขาดให้คนส่วนน้อย โดยเฉพาะการทำเหล้าเสรี ต้องยกเลิกกฎหมายที่ห้ามตาสีตาสาทำขายได้อีกต่อไป ชาวนาไทยถึงจะสร้างนวัตกรรมแข่งกับสากลได้
 
การออกแบบสังคมไทย เราต้องให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดนโยบาย ให้รัฐบาลในระดับต่างๆ นำไปปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ชนส่วนน้อยกำหนดกฎเกณฑ์ออกกฎหมายเหมือนในอดีต จนเราได้สังคมไทยแบบนี้ในปัจจุบัน
 
ลองออกแบบชุมชนต้นแบบดูเป็นตัวอย่างสักที่ก็ได้ ให้เห็นว่าชุมชนที่ประชาชนเป็นผู้ออกแบบ กำหนดนโยบายเอง จะป็นชุมชนที่น่าอยู่ได้อย่างไร
 
กระจายอำนาจให้ประชาชนเถิด ปีหน้าฟ้าใหม่จะได้สดชื่น ให้เขาออกแบบสังคมที่เขาอยากอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่ชนชั้นนำบนหอคอยงาช้างที่กำลังออกกฎหมายกันอยู่ในเวลานี้
 
ให้ประชาชนร่วมออกแบบสังคมร่วมกัน มองการณ์ไกลสร้างเมืองไทยให้รุ่งเรือง.

Image may contain: cloud, sky, tree, grass, outdoor and nature


โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net