วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ปีใหม่ ทำเป็นพร จะได้ พรแห่งธรรม" โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 


 

โดย เสดพีร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net